• Diskuse k projektu “Jiráskova”: Jaká byla?

  Pro připomenutí: vedení města vyzkoušelo nový přístup k jednání s občany, a to využití externího moderátora při řízení diskuse s občany. Výhodou této formy je to, že vedení obce nepřesvědčuje o svých argumentech a nechává tak prostor pro všechny přítomné. Občanům patří díky, že přišli v tak hojném počtu.

  A jaká tedy byla diskuse?

  Diskuze byla bouřlivá, což by nevadilo, ale bohužel byla i konfrontační, což vadilo velmi. Radnice pořádala diskuzi s cílem sblížit stanoviska obou stran a dosáhnout shody na projektu, příp. si vyjasnit, s jakými parametry je projekt přijatelný nebo zda je absolutně nepřijatelný.

  Úroveň diskuze zásadně poškodil jeden z odpůrců hřiště, který nerespektoval domluvená pravidla řízené diskuze, napadal ostatní účastníky diskuze, a to i vulgárně. Rozproudil tím negativní emoce na obou stranách, které téměř znemožnily racionální diskuzi. Ke škodě obou stran.

  I přesto se podařilo moderátorům vytyčit základní oblasti pro a proti projektu a návrhy na jiné využití prostoru.

  Velmi silně samozřejmě zazněly výtky na stranu minulého vedení města, které vznik této situace svým postupem způsobilo.

  Mezi klady projektu zazněl bezpečný prostor pro děti i mládež, zřízení prostoru pro neorganizované a neplacené sportování, prevence kriminality apod. Mezi zápory projektu byl uváděn hluk, zhoršení parkování (pokud budou sportovci dojíždět auty), obavy z toho, že hřiště nebude využíváno, případně nebude využíváno jen dětmi a mládeží, vysoký plot před okny bytů aj.

  Návrhy na jiné využití prostoru dopadly následovně: klidová zeleň s posezením, hřiště menších parametrů (ne tak vysoký plot), dopravní hřiště, doplnění prostoru valem na bobování, prostor s cvičebními stroji, kombinace více výše uvedených možností.

  Výsledkem spolu s vyhodnocením anketních lístků bude zpráva Nadace Partnerství, která bude k dispozici pro Radu města v prvním březnovém týdnu.

  Co říct závěrem:

  – všem je jasné, že podobné projekty se musí nejdříve prodiskutovat s občany a až potom rozhodovat

  – věříme, že zvolená forma diskuse je velmi dobrým nástrojem pro diskuse s občany

  – a pravdou také je, že na takovou formu nejsme zvyklí – všichni se musíme učit – ať už nechat mluvit občany s jiným názorem, tak také slušně obhajovat své názory. Ne napadáním ostatních, ale hledáním argumentů na podporu svého názoru.

   

 • Máte náměty, o čem by mohl psát Šlapanický zpravodaj?

  Máte také tipy na články do nového zpravodaje? Zašlete je nám nebo přímo redaktorce p.Nevrklové (nevrklova@slapanice.cz).

   

  Zde je ukázka námětů, kterou jsme obdrželi od jednoho spoluobčana:

  1. Šlo by přidat “Slovo farářeˇ. V jiných městských novinách je mají *). Teď je u nás farář Jan Nekuda, děkan, zkušený, starší, předseda církevního soudu.

  2. Měla by se změnit strategie místním k živnostníkům a podnikatelům. Bylo by například dobré připojit postupné prezentace několika firem (třeba podle abecedy), a levné reklamy hlavně místních podnikatelů, atd.

  3. Časopis vždy oživí články žáků a studentů. Fungují třeba schránky na vhazování příspěvků ve školách.

  4. Zajímavé by byly pravidelné výtahy ze starých městských archivů nebo kronik .*)

  5. Jiné městské časopisy klidně zveřejňují platy a odměny vedení města i zastupitelů.*)  Třeba v rámci zrušení cenzury a větší otevřenosti.

  6. Začátkem 70. let dávalo Město (nebo místní pobočka KSČ) tzv. “Doporučení ke studiu”. Nedostala je spousta místních žáků (nechodili na brigády, byli ve skautu, chodili do kostela, nebyli v Pionýru, rodiče byli vyhozeni z KSČ, atd.) a nemohli studovat na střední nebo vysoké škole. Toto mnohým i vynikajícím žákům – dnes už starším občanům dosud žijícím mezi námi – zásadně ovlivnilo život a někteří to dosud chápou jako velkou křivdu i od Města. Bylo by velmi pozitivní na toto téma aspoň napsat článek.

   

  *) Zkuste nakouknout třeba do Ostrovského zpravodaje, města Ostrov u Macochy.

 • Zpravodaj – jak je to s tím zadlužením?

  Ve ŠZ jsou 2 články o stavu financí města – na str.7 od p.starostky Trněné a na str.17 odextarosty Klašky.

  Zajímalo by mě, jak tyto články vnímá řadový občan, který nemá podrobné informace – 2 články o stejném tématu, ale zcela protikladné.

  Protože jsem členem koalice, důvěřuji číslům p.Trněné a Finančního výboru a pozastavuji se nad tím, co prezentuje exstarosta Klaška. Ve svém článku mluví o financích na účtu (81mil.) a úvěru (74mil.) – na podzim 2014 ještě hotovost na účtech převyšovala úvěr, k 1.1.2015 to již bylo obráceně, ale to ponechme stranou.

   

  Co je na tom zarážející? Exstarosta se chlubí rozpracovanými projekty, ale vůbec neřeší, že tyto projekty musí někdo v r.2015 zaplatit (na to je třeba 41mil.). Takže úvěr na školu – jak říká – můžeme splatit, akorát zapomněl říct, že bychom si museli vzít nový úvěr na financování dalších rozjetých projektů. A to nemluvím o tom, že manažeři úřadu “opomněli” v době sestavování rozpočtu sdělit, že bude třeba dalších financí (4mil. na čističku a 7.mil na další činnosti – jak se dovíme na 2.jednání ZM).

  Co mi z toho vyplývá?

  – buď exstarosta Klaška záměrně nesděloval v článku úplné informace (tedy odtrhl od sebe r.2014 a potřeby financí v r.2015 – což ve financích nejde oddělit) nebo se vůbec nedokáže orientovat ve financích

  – ať je to jakkoli, jímá mě hrůza z toho, že tento člověk je místopředsedou Rozpočtového výboru sněmovny

  – co je na tom nejhorší?

  Minulé vedení rozjelo ve volebním roce obrovské množství projektů – většina z nic se ukončovala  v létě či těsně před volbami. Těžko to mohu vnímat jinak než jako obrovskou předvolební propagandu za státní peníze. Důsledek? Minulé vedení to z pohledu finančního řízení totálně nezvládlo a vůbec neodhadlo, že tím jednak omezuje možnosti jiných investic na nulu a jednak nutí nové vedení do velmi “restriktivního – úsporného” přístupu. Nebo p.Klaška spoléhal, že nějaké peníze sežene ze státního rozpočtu a nějak se to zaplatí? To by bylo opravdu “uvážlivé hospodaření s městskými penězi”.

  Jsem rád, že už tento “ekonom” neřídí městské finance. Není nic horšího pro jakýkoli subjekt (vč.města), když osobní ego začne vítězit nad zdravým rozumem.

 • Podpořte s námi ochranu půdy!

  Už v úterý 10.2. 2015 budou poslanci parlamentu hlasovat novele zákona o ochraně půdy. Do parlamentu vstupuje ale novela zákona zdeformovaná senátorskými přílepky: Pozměňovací návrhy senátorů, s nimiž se nyní novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny, požadují bezbřehé rozšíření výjimek z platby odvodů za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, jejichž uzákoněním by byl popřen smysl zákona o ochraně půdního fondu a vedlo by to k výraznému oslabení ekonomického nástroje ochrany zemědělské půdy” (zdroj: MŽP). 

  Ochrana půdy je přitom aktuální i pro Šlapanice, poplatky za odnětí půdy z půdního fondu totiž mohou výrazně korigovat záměry developerů stavět na kvalitní půdě. Jako Šlapaňáky nás také bude zajímat hlasování šlapanického poslance J. Klašky za KDU-ČSL, jeho strana velmi silně prosazovala ochranu půdy ve volbách, deklarovala podporu zemědělcům a navíc coby vládní strana mají posílení ochrany půdy jako jednu z programových priorit.

  Můžeme jako občané ovlivnit dění v parlamentu? Můžeme. Poslanci totiž velmi silně zvažují svoje hlasování v okamžiku, kdy vědí, že jejich hlasy podléhají veřejné kontrole občanů – voličů. Dejte jim najevo svůj názor a sledujte jejich hlasování.

  Můžete podepsat e-petici na ochranu půdy (její text můžete využít i jako text dopisu poslancům) nebo napište poslancům přímo (e-mailové adresy

  Stáhnout (DOC, 25KB)

  ) použijte služby NapišteJim.

 • Kolik zaměstnání má místostarosta M. Klaška? Jedno jediné – místostarostovské

  Zastupitelská demokracie v naši zemi funguje mimo jiné také pomocí institutu tzv. uvolněného zastupitele, tedy zastupitele, který svou činnost pro obec vykonává na plný úvazek. “Uvolněný” proto, že původní zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance pro výkon veřejné funkce v obecném zájmu “uvolnit”. Odměnu za výkon veřejné funkce, která se posuzuje jako plat, poskytuje dlouhodobě uvolněnému zaměstnanci ten zaměstnavatel, pro kterého byl zaměstnanec dlouhodobě uvolněn. Po skončení výkonu veřejné funkce se uvolněný zastupitel vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.

  O počtu uvolněných zastupitelů rozhoduje zastupitelstvo obce. Ve Šlapanicích pracovali po několik volebních období za sebou 3 uvolnění zastupitelé, starosta a 2 místostarostové. Současná koalice kvůli úspoře veřejných prostředků sáhla ke snížení počtu uvolněných zastupitelů na 2, starostu a místostarostu. Je zřejmé, že oba uvolnění zastupitelé si musí mezi sebe rozdělit agendu vykonávanou předtím 3 osobami. Na nedostatek práce si určitě stěžovat nebudou.

  Překážku v práci oznámil svému zaměstnavateli i šlapanický místostarosta M. Klaška (Nezávislí 2014), využil svého zákonného práva a pověřil vedením školy dalšího pracovníka školy. Svůj postup a důvody vysvětluje srozumitelně a jasně i zřizovateli bílovické školy.

  Situace je obtížná  pro obě zúčastněné strany, jak osobu ředitele, tak i pro bílovickou radnici. Snahou by mělo být situaci vyřešit konstruktivně a společně. Pokud existuje zákonné právo na tento postup a zaměstnanec se rozhodne ho využít, měla by radnice tento fakt respektovat, jakkoliv je pro ni obtížný. Vyvíjení nátlaku vzájemnou komunikaci a řešení jistě nijak neulehčuje viz bílovické dopisy  ZDE.

  Jako šlapanické občany nás může hlavně zajímat, jestli místostarosta M. Klaška vykonává svůj post tak, jak jsme slíbili – tj. na plný úvazek, bez jiných pracovních poměrů. A odpověď zní: ano, vykonává, i když přístup bílovické radnice mu situaci rozhodně neulehčuje.

 • SATESO – bude nový ředitel?

  RM vyhlásí výběrové řízení na pozici ředitele SATESO. Připomeňme si historii – poslední 4 roky dělal jednatele místostarosta p.Novák (ČSSD), provoz zajišťoval p.Jun. Po volbách pozici jednatele převzal p.Klaška (Nezávislí).

  Z diskusí na jednáních ZM vyplývá řada různých nesrovnalostí – dodnes není jasné, jak je možné, že se do skládky dostal materiál, který produkuje zápach. P.Novák taky nerealizoval řadu opatření, která doporučil FV ve svých kontrolních zprávách. Dále bylo prezentováno, jak SATESO “finančně úspěšné” – přitom některé roky skončila firma ve ztrátě a příspěvky města do SATESO se zvýšily v řádu milionů.

  RM došla k názoru, že není v možnostech MS řídit dostatečně kvalitně městskou společnost – ať už z důvodu časových, tak i důvodů odborných.

  Zajímavý je i komentář k této problematice na fb ANO – “Tak už to začíná ! Koaliční skupinka , která v rámci finančních úspor zrušila funkci druhého místostarosty(neuvolněného) , nyní vypisuje výběrové řízení na ředitele firmy SATESO s.r.o.( městem ovládaná firma). Tak za místostarostu jsme ušetřili a za ředitele zase vyhodíme . Tomu se říká koncepce řízení města.”

  Šlapaničtí zástupci strany, kterou vede jeden z neúspěšnějších podnikatelů, tvrdí, že firma nepotřebuje ředitele? Co to je za hospodáře, který tvrdí, že firma nepotřebuje šéfa a stačí, když ji povedeno někdo ze zaměstnanců? Že by město ani nepotřebovalo starostu?

 • Demokracie v podání “ANO Šlapanice”

  Z různých ohlasů vím, že jste někteří z vás zaregistrovali diskusi na fb profilech ČŠ, ANO a na webu ČŠ, kterou jsem vedl s p.Sovou, předsedou MO ANO Šlapanice (např.ZDE viz diskuse pod příspěvkem), kde mi p.Sova mimojiné navrhl, abych odstoupil z Komise pr otisk, protože jsem udělal gramatickou chybu na webu.

  Dával jsem si vždy pozor, abych pouze reagoval – v případě, kdy p.Sova buď bezdůvodně napadal nebo urážel, ať už ČŠ nebo mou osobu. Snažil jsem se vyhnout tomu, abych jako první zavdával zbytečným a urážlivým diskusím. Tyto diskuse vyvrcholili mým otevřeným dopisem členům ANO (ZDE), který následoval po sprostém vyjadřování jejich předsedy, p.Sovy na mou osobu.

  Jaký je z toho závěr?

  FB profil ANO má klid – stal jsem se “nežádoucí osobou” a zamezili mi možnost zapojit se do diskuse na fb profilu ANO a reagovat tak na případné útoky a urážky p.Sovy. Navíc vymazali veškeré mé příspěvky, kde byl vidět styl jednání p.Sovy.

  Zajímavá ukázka, jak může zacházet ANO s lidmi, kteří diskutují- pro ANO –  nevhodným způsobem. A to jsem si bláhově myslel, že “zákaz publikování příspvků s politickým podtextem” (který vydalo minulé vedení obce) už nemůže nic překonat. Myslím, že se ještě můžeme těšit na zajímavé projevy.

   

   

 • Exstarosta J.Klaška tvrdí: “Město není zadlužené”

  Pan poslanec vydal leták a tiskovou zprávu o stavu financí Šlapanic v době, kdy předával svoji funkci novému vedení.

  Vedení města nebude používat taktiku minulých let, kdy koalice na každé prohlášení opozice reagovala vydáním letáku a prohlášení navýlepových plochách apod.

  Samozřejmě vedení města seznámí občany se stavem financí, které převzalo a co město po finanční stránce čeká v r.2015 – učiní tak počátkem roku v elektronických médiích a rovněž v nejbližším Zpravodaji.

 • Vánoční přání

  CS - pF

   

   

 • Osobní “otevřený dopis” členům MO ANO ve Šlapanicích

  Vážení členové a příznivci ANO ve Šlapanicích.

  Obracím se na vás s vyjádřením svého nesouhlasu, jakým jedná váš předseda se svými politickými kolegy. P. Sova již od voleb volí formu konfrontace a osobních urážek. Snažili jsme se v případě „osočování ČŠ“ bránit (a věříme, že to bylo za ČŠ vždy slušnou formou) – včerejší reagování p.Sovy však dle mého názoru již překročilo únosnou míru slušných lidí.

  P.Sova na fb profilu ANO prezentoval 19.12.2014 informaci, že člen Nezávislých (jeho soused) podal na zastupitele za ANO trestní oznámení. Ohradil jsem se proti zatahování politiky do jeho osobních problémů – jeho reakci (kterou záhy smazal a na fb ji už nenajdete) si můžete přečíst zde:

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích

  19 prosinec v 21:18 · Upraveno ·

  Dobrý večer, musíme Vám sdělit informaci, že pan Ing. Pavel Hermann, zastupitel koalice za Nezávislé 2014 (strana pana místostarosty Mgr. Klašky)- podal trestní oznámení na PČR na zastupitele hnutí ANO. Dle našich informací policie ČR toto trestní oznámení odložila. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. My se zastrašovat nedáme.

  Pavel Zmeškal Jako zastupitel se p.Sovo ohrazuji proti vašemu prohlášení – psát o tom, že zastupitel Nezávislých dává trestní oznámení na zastupitele ANO považuji za naprostou nehoráznost. Pokud bylo podáno oznámení, tak ne na zastupitele Sovu, ale na souseda Sovu. Je to tedy váš osobní problém a nemá cenu do toho zatahovat “funkci zastupitele”. Jestli nejste schopen si to vyřešit v klidu sám, netahejte do toho politiku.

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích Vám připadne normální podávat trestní oznámení za nic pane inženýre? Pardon, ovzduší ve Šlapkách znečistují jiní

  Pavel Zmeškal Nezajímá mě co je mezi vámi, vadí mi, že to politizujete tím, že to je oznámení na zastupitele, takže zase neodvádějte řeč jinam jak je vaším zvykem, Když neumíte odpovědět přímo, je lepší nereagovat vůbec.

  (zde proběhla další komunikace, která byla po pár minuátch smazána a podařilo se mi zkopírovat jen její konec)

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích aby jsi se neposral zastupiteli

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích zmeškal je vůl

  Potud citace – dnes tam již najdete jen informaci, že „zmeškal je trdlo“. Bohužel se mi nepodařilo zkopírovat komunikaci celou (byla smazána pár minut po jejím zveřejnění), kde mimo jiné zveřejňuje osobní informace jako jméno mé manželky apod.

  Již jsem si pomalu zvykal, že ve Šlapanicích budeme mít politika, který volí v práci pro občany zvláštní přístup:

  • volí metody podobné metodám StB (zveřejňuje adresu člověka, který jej na fb kritizuje, zjišťuje si osobní informace, hrozí policií apod.)
  • svůj zvláštní vztah k ženám ukazuje prohlášeními typu (cituji) – „my v ANO máme aspoň sexy kočičky, a ne jako kopie alfasamců v ostatních stranách“
  • uráží své politické kolegy (cituji) – „tak tohle jsou Čisté Šlapanice – spolek drben a magorů, a hlavně v režii StB desinformátorů“, „Papalášské manýry paní starostky, aneb nelezete nám do zadku, nebudeme se s vámi bavit.“,
  • využívá výrazy jako (cituji) – „demagogové, fanatici, lháři, troubové, drbny, magoři …“
  • není schopen jasné a konkrétní odpovědi na přímé otázky a svou „sílu“ je schopen demonstrovat jen na fb – při osobním styku nedokáže odpovědět ani na pozdrav, odchází uprostřed jednání (a spoustu jiných „drobností“)

  Většina těchto i podobných příspěvků je již dnes z fb profilu ANO smazána a občané si tak nemohou udělat obrázek o tom, co probíhá mezi malou skupinou. Z toho důvodu volím tuto formu zveřejnění.

  Pokud jsem měl zatím možnost poznat, v MO ANO se nachází celá řada zajímavých lidí, kteří jsou ochotni pro město spoustu věcí udělat. Je dobře, že značka ANO vybudila nové lidi, aby se zapojili do komunální politiky a práci pro město. Je však škoda, že jejich hlavní představitel prezentuje ANO jako stranu, která uráží, provokuje, bez konkrétních informací.

  Přeji vám, abyste se i zde u nás, ve Šlapanicích stali stranou s reputací jakou má ANO na celostátní úrovni a nekazil vám ji jeden jediný zástupce.

  Pavel Zmeškal

  (tento názor není oficiálním vyjádřením SNK Čisté Šlapanice, ale mým soukromým vyjádřením)

18. stránka z celkem 20« První...10...1617181920