• Dobré rady bývalého starosty

  Na stránkách Čistých Šlapanic si dovolím okomentovat několik otázek, které s námi jako novým vedením města řeší bývalý starosta města J. Klaška. Jedná se o údajné nepochopení toku financí města, propouštění zaměstnanců a změny v běžících projektech probírané na 2. zasedání Zastupitelstva města nebo v článcích a letácích bývalého starosty.

  Pominu fakt, že J. Klaška nám nikdy nevěnoval 100 dnů hájení, jeho první letáček o “nezadluženém městě” jsem vytáhla ze schránky spolu s ostatními občany Šlapanic už na Vánoce.
  A ano, máme plné ruce práce  – zredukovali jsme počet uvolněných zastupitelů z tří na dva a dokonce jsem si jako nová starostka nepořídila za peníze města k ruce osobního asistenta, jako to před 8 lety při nástupu do funkce udělal J. Klaška. Ušetřené peníze chceme vložit raději do funkcí, které našemu městu dlouhodobě chybí  jako například městský architekt.

  1. Nepochopení toku financí leží jednoznačně na straně bývalého starosty, a co horšího i současného místopředsedy rozpočtového výboru parlamentu ČR. Člověk, který tvrdí, že “město není  zadlužené”, přestože město má úvěr neboli dluh ve výši 82 milionů Kč, je buď finančně naprosto negramotný anebo populista. (viz například vánoční letáček). Nejdříve podle jeho tvrzení můžeme splatit “drtivou většinu úvěru naráz”. A když toto tvrzení neprojde, tak alespoň tvrdí, že nechápeme splátkový kalendář či “cash flow”? To i kličkující zajíc běží rovněji než finanční úvahy našeho bývalého starosty. A jeho doporučení: naučte se, co je to cash flow 🙂
  Šlapanice jsou sedmitisícové město, kde ještě na finance dohlédneme. Pokud podává místopředseda rozpočtového výboru parlamentu stejně nekvalitní, ale líbivé informace o stavu financí na republikové úrovni, je to na pováženou  Stav financí města můžete sledovat i ZDE.

  2. Co se týká propouštění, z našeho úřadu odešli 2 lidé – vedoucí finančního odboru do důchodu, o který sám požádal, a vedoucí odboru investic a správy majetku města (tzv. OISM), která byla ve zkušební lhůtě. Hlavním důvodem odchodu vedoucí odboru OISM ve zkušební době byly “neuhlídané změny” v rozpočtu na projektech města, které vedly krátce po schválení rozpočtu k rozpočtovému opatření ve výši více než 7 milionů Kč! Pokud bývalému starostovi tyto “drobnosti v toku financí” nevadí, musím říci, že mně velmi. Pokud se nemohu spolehnout na to, že vedoucí odboru uhlídá tok svěřených financí, nemohu dobře pracovat ani já.

  A zde osobní poznámka z mé strany: opakovaně jsem musela odpovídat na dotazy, kdy a jak moc budeme propouštět zaměstnance úřadu, protože o tom byli před volbami i krátce po volbách přesvědčováni bývalým vedením města. Přišla jsem na úřad, jehož zaměstnanci jsou po 8 letech “vládnutí jedné strany” přesvědčení, že vedení města má neomezenou moc a může si dělat naprosto, co chce. Skutečnost je jiná, mou prioritou jsou lidé, kteří chtějí a umějí pracovat i nezávisle na stranické příslušnosti. Narážím nyní na skutečnost, že jak současný tajemník úřadu, tak bývalý vedoucí finančního odboru, tak bývalá vedoucí OISM jsou členy KDU-ČSL stejně jako bývalý starosta Klaška. Tato kumulace vedoucích úředníků z jedné strany na našem úřadu vzbuzuje důvodné pochybnosti o nestrannosti úředníků. Úředníci mají samozřejmě právo na svůj politický názor, současně ale musí být ve výkonu svého úřadu nestranní. A dokáže být politicky angažovaný úředník nestranný? I vůči politickým konkurentům své strany?
  Ano, každý vedoucí pracovník by měl mít možnost vybírat si své nejbližší pracovníky, aby jim mohl důvěřovat a spoléhat na ně. V případě úředníků je to podstatně složitější, ale odvolávat se na zákon o úřednících (viz 3hod:38min záznamu 2. ZM) a přitom mít obsazené 3 nejvýznamnější posty na úřadu svými stranickými kolegy, jako to udělal bývalý starosta? Tomu říkám pokrytectví. A doporučení bývalého starosty? Nerušte naše dobře zaběhlé týmy.

  Pokud dochází  ke změnám v projektech města, pak jsou to změny odůvodněné: může se jednat o chyby v projektové dokumentaci nebo nedokonalou přípravu projektu (např. chybějící zhutnění pod vozovkou na návsi Bedřichovice – vícepráce v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč), vyplývat ze stavu stavby samotné (například KD Bedřichovice jako stará budova) nebo z nedostatečného projednání projektu samotného – jako jsou atletický areál ZŠ Šlapanice nebo hřiště Jiráskova. Na 2. ZM proběhla diskuze na téma “atletický areál ZŠ”, kde bývalý starosta J. Klaška i ředitel ZŠ R. Skočovský přesvědčovali o tom, jak dobře byl projekt prodiskutován se všemi případnými uživateli. A realita? Krátký večerní telefonát očividně dostačuje představě o pečlivém projednání záměru jak bývalému starostovi, tak řediteli školy. Poslechněte si vyjádření starosty šlapanických hasičů M. Velana, jakým způsobem bylo hřiště projednáno s nimi v 3:38 minutě záznamu 2. zasedání Zastupitelstva. A doporučení bývalého starosty zní: neměňte naše dobře připravené projekty.

  Rozumím velmi dobře extrémnímu úsilí bývalého starosty J. Klašky najít chyby v mé práci nebo v práci mých kolegů a jsem smířená s tím, že dělám a budu dělat chyby a budu vždy vděčná těm, kteří mě na ně v dobré víře a snaze pomoci upozorní. Dobrou vůli a opravdovou snahu pomoci u bývalého pana starosty při nejlepší vůli zatím nevidím. Dobrá vůle podle mě znamená zvednout telefon a sjednat si schůzku a probrat potřebné a nečekat 2 měsíce na veřejné zasedání. Ale jsem optimistkou 🙂

  S úctou a respektem ke všem šlapanickým a bedřichovickým občanům Michaela Trněná

   

   

   

   

 • Pane poslanče, už si nepamatujete, co jste řekl před 2 měsíci?

  Citujeme z tiskové zprávy poslance Klašky ze dne 15.12.2014 (ZDE), kde mluví o zadlužení města:

  “Jaroslav Klaška … předal všechny bankovní účty města, na kterých ke dni 7.11. 2014 stála částka 81 264 461 Kč. … předal také smlouvu o úvěru … spolufinancování II. etapy rekonstrukce základní školy,  … bylo k 7.11. vyčerpáno pouze 74 279 548 Kč. Nejsou tedy pravdivé pomluvy o zadlužení města. Teoreticky lze, při obezřetném hospodaření a ponechání provozní rezervy asi 20 milionů korun, drtivou většinu úvěru splatit ihned. Finanční prostředky na to město má.“, řekl odcházející starosta.” Toť citace poslance.

  Vedení města reagovalo článkem ve ŠZ 1/2015 – na vyjádření poslance Klašky, že lze splatit většinu úvěru IHNED aktuálními hodnotami k 1.1.2015: 72,5mil. (zůstatek na účtech) – 82,7mil. (výše úvěru) = – 10,2mil.

  7.11.2014 (termín odchodu p.Klašky) bylo možné splatit úvěr, jak tvrdí, ale určitě nebylo možné ponechat rezervu 20 mil. Město by bylo téměř bez rezerv, kdybychom se řídili radou místopředsedy Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. A to si žádné město dovolit nemůže. Stav financí k 1.1.2015 už neumožňoval okamžité splacení úvěru.

  Ale co je podstatné – pokud by se město řídilo vaším doporučením, muselo by si vzít úvěr na všechny ty projekty, které minulé vedení ve volebním roce rozjelo (43,6 mil.Kč).

  “Nezapomněli” jsme pane poslanče, že úvěr se splácí ve čtvrtletních splátkách, VY SÁM jste tvrdil (viz výše), že město by mohlo splatit většinu úvěru IHNED.

  Na závěr:

  – reakce ve ŠZ nebyla myšlena jako vyjádření cash flow města (to jste špatně pochopil) – byla to racionální reakce na vaše tvrzení, že město není zadlužené (ZDE).

 • Diskuse k projektu “Jiráskova”: Jaká byla?

  Pro připomenutí: vedení města vyzkoušelo nový přístup k jednání s občany, a to využití externího moderátora při řízení diskuse s občany. Výhodou této formy je to, že vedení obce nepřesvědčuje o svých argumentech a nechává tak prostor pro všechny přítomné. Občanům patří díky, že přišli v tak hojném počtu.

  A jaká tedy byla diskuse?

  Diskuze byla bouřlivá, což by nevadilo, ale bohužel byla i konfrontační, což vadilo velmi. Radnice pořádala diskuzi s cílem sblížit stanoviska obou stran a dosáhnout shody na projektu, příp. si vyjasnit, s jakými parametry je projekt přijatelný nebo zda je absolutně nepřijatelný.

  Úroveň diskuze zásadně poškodil jeden z odpůrců hřiště, který nerespektoval domluvená pravidla řízené diskuze, napadal ostatní účastníky diskuze, a to i vulgárně. Rozproudil tím negativní emoce na obou stranách, které téměř znemožnily racionální diskuzi. Ke škodě obou stran.

  I přesto se podařilo moderátorům vytyčit základní oblasti pro a proti projektu a návrhy na jiné využití prostoru.

  Velmi silně samozřejmě zazněly výtky na stranu minulého vedení města, které vznik této situace svým postupem způsobilo.

  Mezi klady projektu zazněl bezpečný prostor pro děti i mládež, zřízení prostoru pro neorganizované a neplacené sportování, prevence kriminality apod. Mezi zápory projektu byl uváděn hluk, zhoršení parkování (pokud budou sportovci dojíždět auty), obavy z toho, že hřiště nebude využíváno, případně nebude využíváno jen dětmi a mládeží, vysoký plot před okny bytů aj.

  Návrhy na jiné využití prostoru dopadly následovně: klidová zeleň s posezením, hřiště menších parametrů (ne tak vysoký plot), dopravní hřiště, doplnění prostoru valem na bobování, prostor s cvičebními stroji, kombinace více výše uvedených možností.

  Výsledkem spolu s vyhodnocením anketních lístků bude zpráva Nadace Partnerství, která bude k dispozici pro Radu města v prvním březnovém týdnu.

  Co říct závěrem:

  – všem je jasné, že podobné projekty se musí nejdříve prodiskutovat s občany a až potom rozhodovat

  – věříme, že zvolená forma diskuse je velmi dobrým nástrojem pro diskuse s občany

  – a pravdou také je, že na takovou formu nejsme zvyklí – všichni se musíme učit – ať už nechat mluvit občany s jiným názorem, tak také slušně obhajovat své názory. Ne napadáním ostatních, ale hledáním argumentů na podporu svého názoru.

   

 • Máte náměty, o čem by mohl psát Šlapanický zpravodaj?

  Máte také tipy na články do nového zpravodaje? Zašlete je nám nebo přímo redaktorce p.Nevrklové (nevrklova@slapanice.cz).

   

  Zde je ukázka námětů, kterou jsme obdrželi od jednoho spoluobčana:

  1. Šlo by přidat “Slovo farářeˇ. V jiných městských novinách je mají *). Teď je u nás farář Jan Nekuda, děkan, zkušený, starší, předseda církevního soudu.

  2. Měla by se změnit strategie místním k živnostníkům a podnikatelům. Bylo by například dobré připojit postupné prezentace několika firem (třeba podle abecedy), a levné reklamy hlavně místních podnikatelů, atd.

  3. Časopis vždy oživí články žáků a studentů. Fungují třeba schránky na vhazování příspěvků ve školách.

  4. Zajímavé by byly pravidelné výtahy ze starých městských archivů nebo kronik .*)

  5. Jiné městské časopisy klidně zveřejňují platy a odměny vedení města i zastupitelů.*)  Třeba v rámci zrušení cenzury a větší otevřenosti.

  6. Začátkem 70. let dávalo Město (nebo místní pobočka KSČ) tzv. “Doporučení ke studiu”. Nedostala je spousta místních žáků (nechodili na brigády, byli ve skautu, chodili do kostela, nebyli v Pionýru, rodiče byli vyhozeni z KSČ, atd.) a nemohli studovat na střední nebo vysoké škole. Toto mnohým i vynikajícím žákům – dnes už starším občanům dosud žijícím mezi námi – zásadně ovlivnilo život a někteří to dosud chápou jako velkou křivdu i od Města. Bylo by velmi pozitivní na toto téma aspoň napsat článek.

   

  *) Zkuste nakouknout třeba do Ostrovského zpravodaje, města Ostrov u Macochy.

 • Zpravodaj – jak je to s tím zadlužením?

  Ve ŠZ jsou 2 články o stavu financí města – na str.7 od p.starostky Trněné a na str.17 odextarosty Klašky.

  Zajímalo by mě, jak tyto články vnímá řadový občan, který nemá podrobné informace – 2 články o stejném tématu, ale zcela protikladné.

  Protože jsem členem koalice, důvěřuji číslům p.Trněné a Finančního výboru a pozastavuji se nad tím, co prezentuje exstarosta Klaška. Ve svém článku mluví o financích na účtu (81mil.) a úvěru (74mil.) – na podzim 2014 ještě hotovost na účtech převyšovala úvěr, k 1.1.2015 to již bylo obráceně, ale to ponechme stranou.

   

  Co je na tom zarážející? Exstarosta se chlubí rozpracovanými projekty, ale vůbec neřeší, že tyto projekty musí někdo v r.2015 zaplatit (na to je třeba 41mil.). Takže úvěr na školu – jak říká – můžeme splatit, akorát zapomněl říct, že bychom si museli vzít nový úvěr na financování dalších rozjetých projektů. A to nemluvím o tom, že manažeři úřadu “opomněli” v době sestavování rozpočtu sdělit, že bude třeba dalších financí (4mil. na čističku a 7.mil na další činnosti – jak se dovíme na 2.jednání ZM).

  Co mi z toho vyplývá?

  – buď exstarosta Klaška záměrně nesděloval v článku úplné informace (tedy odtrhl od sebe r.2014 a potřeby financí v r.2015 – což ve financích nejde oddělit) nebo se vůbec nedokáže orientovat ve financích

  – ať je to jakkoli, jímá mě hrůza z toho, že tento člověk je místopředsedou Rozpočtového výboru sněmovny

  – co je na tom nejhorší?

  Minulé vedení rozjelo ve volebním roce obrovské množství projektů – většina z nic se ukončovala  v létě či těsně před volbami. Těžko to mohu vnímat jinak než jako obrovskou předvolební propagandu za státní peníze. Důsledek? Minulé vedení to z pohledu finančního řízení totálně nezvládlo a vůbec neodhadlo, že tím jednak omezuje možnosti jiných investic na nulu a jednak nutí nové vedení do velmi “restriktivního – úsporného” přístupu. Nebo p.Klaška spoléhal, že nějaké peníze sežene ze státního rozpočtu a nějak se to zaplatí? To by bylo opravdu “uvážlivé hospodaření s městskými penězi”.

  Jsem rád, že už tento “ekonom” neřídí městské finance. Není nic horšího pro jakýkoli subjekt (vč.města), když osobní ego začne vítězit nad zdravým rozumem.

 • Podpořte s námi ochranu půdy!

  Už v úterý 10.2. 2015 budou poslanci parlamentu hlasovat novele zákona o ochraně půdy. Do parlamentu vstupuje ale novela zákona zdeformovaná senátorskými přílepky: Pozměňovací návrhy senátorů, s nimiž se nyní novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny, požadují bezbřehé rozšíření výjimek z platby odvodů za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, jejichž uzákoněním by byl popřen smysl zákona o ochraně půdního fondu a vedlo by to k výraznému oslabení ekonomického nástroje ochrany zemědělské půdy” (zdroj: MŽP). 

  Ochrana půdy je přitom aktuální i pro Šlapanice, poplatky za odnětí půdy z půdního fondu totiž mohou výrazně korigovat záměry developerů stavět na kvalitní půdě. Jako Šlapaňáky nás také bude zajímat hlasování šlapanického poslance J. Klašky za KDU-ČSL, jeho strana velmi silně prosazovala ochranu půdy ve volbách, deklarovala podporu zemědělcům a navíc coby vládní strana mají posílení ochrany půdy jako jednu z programových priorit.

  Můžeme jako občané ovlivnit dění v parlamentu? Můžeme. Poslanci totiž velmi silně zvažují svoje hlasování v okamžiku, kdy vědí, že jejich hlasy podléhají veřejné kontrole občanů – voličů. Dejte jim najevo svůj názor a sledujte jejich hlasování.

  Můžete podepsat e-petici na ochranu půdy (její text můžete využít i jako text dopisu poslancům) nebo napište poslancům přímo (e-mailové adresy

  Stáhnout (DOC, 25KB)

  ) použijte služby NapišteJim.

 • Kolik zaměstnání má místostarosta M. Klaška? Jedno jediné – místostarostovské

  Zastupitelská demokracie v naši zemi funguje mimo jiné také pomocí institutu tzv. uvolněného zastupitele, tedy zastupitele, který svou činnost pro obec vykonává na plný úvazek. “Uvolněný” proto, že původní zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance pro výkon veřejné funkce v obecném zájmu “uvolnit”. Odměnu za výkon veřejné funkce, která se posuzuje jako plat, poskytuje dlouhodobě uvolněnému zaměstnanci ten zaměstnavatel, pro kterého byl zaměstnanec dlouhodobě uvolněn. Po skončení výkonu veřejné funkce se uvolněný zastupitel vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.

  O počtu uvolněných zastupitelů rozhoduje zastupitelstvo obce. Ve Šlapanicích pracovali po několik volebních období za sebou 3 uvolnění zastupitelé, starosta a 2 místostarostové. Současná koalice kvůli úspoře veřejných prostředků sáhla ke snížení počtu uvolněných zastupitelů na 2, starostu a místostarostu. Je zřejmé, že oba uvolnění zastupitelé si musí mezi sebe rozdělit agendu vykonávanou předtím 3 osobami. Na nedostatek práce si určitě stěžovat nebudou.

  Překážku v práci oznámil svému zaměstnavateli i šlapanický místostarosta M. Klaška (Nezávislí 2014), využil svého zákonného práva a pověřil vedením školy dalšího pracovníka školy. Svůj postup a důvody vysvětluje srozumitelně a jasně i zřizovateli bílovické školy.

  Situace je obtížná  pro obě zúčastněné strany, jak osobu ředitele, tak i pro bílovickou radnici. Snahou by mělo být situaci vyřešit konstruktivně a společně. Pokud existuje zákonné právo na tento postup a zaměstnanec se rozhodne ho využít, měla by radnice tento fakt respektovat, jakkoliv je pro ni obtížný. Vyvíjení nátlaku vzájemnou komunikaci a řešení jistě nijak neulehčuje viz bílovické dopisy  ZDE.

  Jako šlapanické občany nás může hlavně zajímat, jestli místostarosta M. Klaška vykonává svůj post tak, jak jsme slíbili – tj. na plný úvazek, bez jiných pracovních poměrů. A odpověď zní: ano, vykonává, i když přístup bílovické radnice mu situaci rozhodně neulehčuje.

 • SATESO – bude nový ředitel?

  RM vyhlásí výběrové řízení na pozici ředitele SATESO. Připomeňme si historii – poslední 4 roky dělal jednatele místostarosta p.Novák (ČSSD), provoz zajišťoval p.Jun. Po volbách pozici jednatele převzal p.Klaška (Nezávislí).

  Z diskusí na jednáních ZM vyplývá řada různých nesrovnalostí – dodnes není jasné, jak je možné, že se do skládky dostal materiál, který produkuje zápach. P.Novák taky nerealizoval řadu opatření, která doporučil FV ve svých kontrolních zprávách. Dále bylo prezentováno, jak SATESO “finančně úspěšné” – přitom některé roky skončila firma ve ztrátě a příspěvky města do SATESO se zvýšily v řádu milionů.

  RM došla k názoru, že není v možnostech MS řídit dostatečně kvalitně městskou společnost – ať už z důvodu časových, tak i důvodů odborných.

  Zajímavý je i komentář k této problematice na fb ANO – “Tak už to začíná ! Koaliční skupinka , která v rámci finančních úspor zrušila funkci druhého místostarosty(neuvolněného) , nyní vypisuje výběrové řízení na ředitele firmy SATESO s.r.o.( městem ovládaná firma). Tak za místostarostu jsme ušetřili a za ředitele zase vyhodíme . Tomu se říká koncepce řízení města.”

  Šlapaničtí zástupci strany, kterou vede jeden z neúspěšnějších podnikatelů, tvrdí, že firma nepotřebuje ředitele? Co to je za hospodáře, který tvrdí, že firma nepotřebuje šéfa a stačí, když ji povedeno někdo ze zaměstnanců? Že by město ani nepotřebovalo starostu?

 • Demokracie v podání “ANO Šlapanice”

  Z různých ohlasů vím, že jste někteří z vás zaregistrovali diskusi na fb profilech ČŠ, ANO a na webu ČŠ, kterou jsem vedl s p.Sovou, předsedou MO ANO Šlapanice (např.ZDE viz diskuse pod příspěvkem), kde mi p.Sova mimojiné navrhl, abych odstoupil z Komise pr otisk, protože jsem udělal gramatickou chybu na webu.

  Dával jsem si vždy pozor, abych pouze reagoval – v případě, kdy p.Sova buď bezdůvodně napadal nebo urážel, ať už ČŠ nebo mou osobu. Snažil jsem se vyhnout tomu, abych jako první zavdával zbytečným a urážlivým diskusím. Tyto diskuse vyvrcholili mým otevřeným dopisem členům ANO (ZDE), který následoval po sprostém vyjadřování jejich předsedy, p.Sovy na mou osobu.

  Jaký je z toho závěr?

  FB profil ANO má klid – stal jsem se “nežádoucí osobou” a zamezili mi možnost zapojit se do diskuse na fb profilu ANO a reagovat tak na případné útoky a urážky p.Sovy. Navíc vymazali veškeré mé příspěvky, kde byl vidět styl jednání p.Sovy.

  Zajímavá ukázka, jak může zacházet ANO s lidmi, kteří diskutují- pro ANO –  nevhodným způsobem. A to jsem si bláhově myslel, že “zákaz publikování příspvků s politickým podtextem” (který vydalo minulé vedení obce) už nemůže nic překonat. Myslím, že se ještě můžeme těšit na zajímavé projevy.

   

   

 • Exstarosta J.Klaška tvrdí: “Město není zadlužené”

  Pan poslanec vydal leták a tiskovou zprávu o stavu financí Šlapanic v době, kdy předával svoji funkci novému vedení.

  Vedení města nebude používat taktiku minulých let, kdy koalice na každé prohlášení opozice reagovala vydáním letáku a prohlášení navýlepových plochách apod.

  Samozřejmě vedení města seznámí občany se stavem financí, které převzalo a co město po finanční stránce čeká v r.2015 – učiní tak počátkem roku v elektronických médiích a rovněž v nejbližším Zpravodaji.