• Z Česka se stává betonová placka

 • Jaký je vztah Čistých Šlapanic a p. Horáčka?

  Odpověď je jednoduchá – žádný.

  P. Horáček vydal před volbami na své náklady a ze svého rozhodnutí leták, kde prezentoval své názory na činnost tehdejší koalice a jejích členů. Argumenty, které v letáku uvedl, se pravděpodobně částečně mohly inspirovat i informacemi, které jsme v minulosti prezentovali ve svých materiálech.

  Nedávno p. Horáček publikoval další leták, kde uvádí své zkušenosti s pracovníky městského úřadu a prezentuje opět své názory – má na to právo jako každý jiný občan (ať už Šlapanic nebo jiných obcí, pro které MěÚ spravuje některé agendy). Existuje ovšem velmi tenká hranice mezi svobodou projevu určitého člověka a právy ostatních lidí. Každý, kdo se vydá touto cestou, musí být připraven prokázat a vyargumentovat opodstatněnost svých tvrzení. Jeho podněty – stejně jako podněty od dalších občanů  – se budeme na jednáních města zabývat.

  Zmíněné aktivity p. Horáčka ho žádným způsobem nezvýhodňují před jinými občany. Tento fakt v žádném případě nemohou změnit ani nabídky darů městu. Každý musí mít stejná práva i povinnosti.  A takto budeme při případných jednáních na městě k panu Horáčkovi přistupovat.

  Také touto cestou připomínáme, že pokud Čisté Šlapanice chtějí prezentovat své názory či argumenty, děláme to prostřednictvím svých médií, na své náklady a pod svým jménem. Všechny své informace jsme měli podloženy dokumenty a argumenty. Takto jsme to dělali po celou dobu své existence a budeme to tak dělat i nadále.

   

 • Transparentní účet ČŠ k nahlédnutí.

  Stále ještě dobíhají platby za volby. Kolik naše kampaň stála a za co nebo odkud plynou naše příjmy, najdete na našem transparentním účtu – zde.

  Poznámka – plátce “město Šlapanice” neznamená, že by město sponzorovalo naše sdružení, jen že naši zastupitelé věnovali své odměny na činnost sdružení.

 • Pavel Horák se omluvil za své dezinformace o Čistých Šlapanicích

  Bývalému místostarostovi Šlapanic, panu Pavlovi Horákovi jsme položili otázky ohledně jeho informací, které prezentoval o ČŠ:

  Sent: Wednesday, November 12, 2014 3:09 PM
  To: ….horakovi@…..cz
  Subject: dotaz
  Dobrý den pane Horáku.
  Rád bych se vás zeptal na 2 informace, které mi z diskuse na jednání ZM nebyly jasné. Nechci otevírat debatu, kdo co jak zavinil apod., jen se nevyznám ve 2 informacích:
  – podle p.Trněné jste jí v pondělí 3.11. na vaší schůzce řekl, že smlouva není podepsaná. Je to pravda?
  – ve své informaci o projektu jste se zmiňoval, že strojům přímo na staveništi bránila zastupitelka za ČŠ. Podle vyjádření našich zastupitelek tam žádná podobnou aktivitu nevykonávala. Proto jsem se chtěl zeptat jestli jste ji přímo viděl nebo tu informaci od někoho máte?
  Děkuji předem za odpovědi na mé otázky.
  Pavel Zmeškal
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Dobrý den pane Zmeškale,
  k otázce číslo jedna, pravda to není, paní Trněná mi nepoložila takovou otázku jakou pokládáte Vy. Apelovala na mě, abych smlouvu nepodepisoval. Odpověděl jsem, že “já smlouvu podepisovat nebudu.” Což je pravda.
  Ke druhé otázce. Osobně jsem tam nebyl, informaci jsem měl zprostředkovanou, později se zjistilo, že to byla jiná paní, jméno neznám. Což jsem také následně uvedl na pravou míru. Pokud to považujete za nedostatečné, omlouvám se tímto nyní, konkrétní jméno nikde nezaznělo.
  Osobně považuji celou záležitost za nešťastnou a z mého pohledu také za uzavřenou.
  Pavel Horák
  Dodatek ČŠ:
  – další informace k projektu “Jiráskova” a průběh jeho přípravy najdete – zde, zde, zde
 • Poděkování za pomoc při údržbě alejí – listopad 2014

  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se v sobotu 15. 11. 2014 zúčastnili údržby šlapanických alejí, kterou jsme organizovali.

  Při akci byly znovu vyvázány a ošetřeny stromky v alejích Ponětovská, Brněnská, u Bedřichovic a u Žuráně. Dobrovolníci také vysbírali v alejích odpadky.

  Jen tak z nostalgie k obrázku, je to už téměř 5 let (jaro 2010), co jsme s vámi vysadili a společně se staráme o alej na Brněnské 🙂

  DĚKUJEME!

 • Exstarosta J.Klaška prohrál – ne jen volby.

  Včera na jednání zastupitelstva bylo oznámeno, že J.Klaška se vzdává mandátu zastupitele a místo něj nastupuje p. Novák. Co k tomu dodat?

  Pan J. Klaška prohrál všechno, co mohl – volby i vlastní úctu.

  Začalo to jeho hodnocením výsledků voleb (zde), kdy předkládá názor “Vyhrála nenávist, závist a zkreslování pravdy a tomu naši spoluobčané uvěřili”. Ani slovo pokory, že občané odmítli jeho styl – naopak, občané jsou ti, kteří volby nezvládli, protože “nepochopili a podlehli”.

  Pokračovalo to jeho prohlášeními, že “se Šlapanicemi končím”, přestože ve svých předvolebních novinách slíbil pracovat poctivě pro Šlapanice i jako poslanec.

  Pak se vzdá mandátu zastupitele. Ptáte se proč? Když zvládal souběžně poslanecký mandát i starostování? Jediný důvod, který mě napadá, že nezvládl porážku a “utekl”.

  Poslední tečkou bylo včerejší jednání zastupitelů – při loučení si neodpustil opět rýpnutí, že “občané podlehli lživým informacím”, vstal a opustil místnost. Ani nevydržel do konce jednání – neměl ani základní slušnost popřát nové starostce ke zvolení. A co je nejhorší? Utekl i od svých spolustraníků.

  Co k tomu dodat? Pan J.Klaška vedl 8 let Šlapanice, udělal kus práce – ale jeho chování po prohranných volbách jasně sděluje, že neprohrál jen volby. Prohrál i respekt k práci, kterou udělal a prohrál i základní slušnost lidského chování. Vyhrála uražená ješitnost a egosimus. Tohle je křesťanská politika?

  Člověku je z toho smutno, když si uvědomí, že tito lidí se spolupodílí na celostátní politice a určují, jak se v tomto státě bude žít.

 • Volební seriál – Díl 6.: “Máme kde ve Šlapanicích trávit svůj volný čas?”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Trávení volného času je ve Šlapanicích často diskutované téma:  na jedné straně zde působí celá řada organizací a spolků. Bez jejich snahy by aktivity ve městě byly velmi chudé (za všechny jmenujme TJ Sokol Šlapanice, SK Šlapanice,  Hrbatý hrozen, tenis, a celá řada dalších). Na druhé straně Šlapanice postrádají prostory volně přístupné veřejnosti a pro občana, který není členem žádného spolku nebo organizace, je obtížné si “jít jen tak zasportovat”.

  Kde vidíme rezervy:

  –          i když je ve městě řada organizovaných činností, jako řadový občan nemáte moc možností si jít „jen tak zasportovat“

  –          ve Šlapanicích není kam si jít zaběhat, na procházku s kočárem či se psem

  –          vedení města nedokázalo za celé volební období připravit a uvést do praxe jasná objektivní pravidla rozdělování dotací zájmovým organizacím

  –          stav cyklostezek je naprosto nedostatečný, cyklisté stejně jako chodci ve městě zažívají až nebezpečné situace

  –          Šlapanice je jedno z mála měst v okolí Brna, které nemá vlastní veřejné koupání

  –          nemáme prostory pro starší děti – máme pocit, že se na dospívající v našem městě zapomíná. Myslíme, že by se mohli scházet jinde než na dětských hřištích určených těm nejmenším a chceme jim k tomu dát prostor.

  Jsme si vědomi nezastupitelné role zájmových organizací a práce mnoha dobrovolníků při organizování volného času, bez jejich práce by nebylo město schopno zajišťovat pro občany dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit, které ke každé “dobré adrese” patří. Proto vidíme hlavní roli vedení města v maximální podpoře těmto organizacím.

  Rovněž budeme klást důraz na otevření sportovišť a prostorů pro občany, kteří nejsou nikde organizovaní, a přesto chtějí sportovat.

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Kateřina Migdauová

 • Volební seriál – Díl 5.: “Školky – základní škola – gymnázium”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Ke kvalitnímu bydlení neodmyslitelně patří i kvalitní školství a možnosti trávení volného času. V oblasti školství se ve městě v minulém volebním období řada věcí povedla a také je tu řada témat ke zlepšení:

  –         V minulém volebním období se podařilo zvýšit kapacitu školek. Je škoda, že se tak stalo až po velkém tlaku rodičů malých dětí a vedení města v čele s KDU-ČSL neřešilo tuto situaci již dříve, když zná vývoj počtu obyvatel ve městě a konkrétně strana KDU-ČSL je ve vedení města téměř 20 let.

  –          Během minulého volebního období původní ředitel ZŠ Šlapanice, Michal Klaška, odešel ze své funkce. Jeho odchod provázely dohady a nejasnosti. Pan Michal Klaška se zúčastnil následného konkurzu na nového ředitele, který vyhrál. Přesto byl do funkce dosazen kandidát, kterého hodnotící komise doporučila až na druhém místě  – pan Roman Skočovský. Tohoto kandidáta předcházely velmi špatné reference z jeho posledního působení v ZŠ v Brně (stížnosti dětí, rodičů, na základě těchto podnětů nakonec odvolán Radou městské části). Rada města nerespektovala doporučení hodnotící komise bez uvedení důvodu svého rozhodnutí.
  Nový ředitel se ve své funkci uvedl především výměnou prakticky bezchybně fungujícího ekonomického personálu školy, na problematičnost této výměny upozorňuje i školská rada. Velká rekonstrukce školy odkryla problematické organizační schopnosti ředitele školy R. Skočovského, který se snažil především vyjít vstříc městu, místo aby jeho prioritou byla kvalitní prostředí pro vzdělávání žáků. Děti a vyučující šlapanické školy tak strávily půlrok ve velmi stresujících podmínkách, hluku a prachu. Náhradní prostory pro vyučování se například řešily od ledna a vyřešeny nebyly za celý půlrok. Na nedostatečnost “řídicí struktury” upozorňuje i zpráva České školní inspekce.

  –          Ve Šlapanicích se podařilo udržet víceleté gymnázium. Většina rodičů si přitom jistě pamatuje nepřehlednou situaci, kdy členové radniční koalice (KDU-ČSL, ČSSD a TOP09) navzájem naprosto nekomunikovali a nepředávali si informace. KDU-ČSL a ČSSD na krajské úrovni vesele šlapanické gymnázium rušily, komunální politici byli tímto postupem “nesmírně překvapeni” a vzpamatovali se až po tlaku rodičů a veřejnosti. Gymnázium Šlapanice k městu patří a přispívá k inspirující atmosféře ve městě. Existenci gymnázia proto samozřejmě podporujeme.

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Kateřina Migdauová

 • Volební seriál – Díl 4.: Respektuje radnice práci dobrovolníků v komisích a výborech?

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Komise a výbory mohou být výrazným pomocníkem vedení města při přípravě různých opatření. Řada obyvatel je ochotná věnovat volný čas a pomoci touto formou městu. Spolupráce vedení města s komisemi a výbory je však dnes naprosto nedostatečná. Jak dnes vypadá tato spolupráce?

  1. Doporučení komisí i výborů často nejsou respektována – a to bez udání jakéhokoli důvodu odmítnutí názorů komisí či výborů. Jejich činnost je tak většinou formální.

  2. V České republice je dobrým zvykem, že v Kontrolním výboru má většinové zastoupení opozice. Ve Šlapanicích má v Kontrolním výboru většinové zastoupení opět koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD. Zástupce ČŠ byl z Kontrolního výboru odvolán za údajné poškozování dobrého jména města.

  3. Starosta Klaška se  dokonce na zasedáních zastupitelstva pokoušel zastrašovat členy Kontrolního výboru kvůli závěrům, ke kterým dospěli (např. že projekt MŠ v Základní škole mohl být připraven lépe a pravděpodobně i levněji, výběrové řízení prakticky pouze s jedním uchazečem, projektant navrhl společné vytápění MŠ i ZŠ, takže třídy v ZŠ musely větrat a docházelo k tepelným ztrátám apod.)

  4. kriticky vidí spolupráci komisí s Radou města i členové některých komisí a výborů – jejich hodnocení si můžete přečíst zde:

  o    Komise pro tisk –http://ciste-slapanice.cz/2013/09/serial-na-pokracovani-komise-a-vybory-komise-pro-tisk/

  o    Finanční výbor – http://ciste-slapanice.cz/2013/10/2-dil-serialu-hodnoceni-prace-komisi-a-vyboru-tentokrat-financni-vybor/

  5. Příkladem přístupu vedení města ve Šlapanicích je Finanční výbor, který pracuje s rozpočty, výsledovkou apod. – předsedou je p.Kouřil (ČSSD), který nemá žádné ekonomické vzdělání a dokonce na jednáních ZM neprezentuje celé závěry FV (např. první kontrola SATESO), rovněž někteří zástupci z řad koalice nemají ekonomické vzdělání a „hodnotí“ výsledovky, rozvahy, …

  6. Jiným příkladem je přístup místostarosty p.Nováka (ČSSD), který má na starosti SATESO – nerespektoval hlavní závěry Finančního výboru z 2 kontrol SATESO, aniž by uvedl jediný důvod, proč jejich doporučení nechce realizovat.

   JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Pavel Zmeškal

   

   

 • Volební seriál – Díl 2.: Zastupitelé a Městský úřad jsou tu pro občany

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Dnešní stav jednání Zastupitelstva města (ZM) považujeme za nedostačující a bránící jakékoli otevřené diskusi. Důvodů pro náš kritický pohled je celá řada:

  1. Koalice odmítá veřejné vysílání jednání ZM na internetu. Jaké důvody uvádí?

  o    starosta Klaška (KDU) – “nutnost velké investice do nové technologie”, a to přestože na webu ČŠ vidí, že to zvládáme i s jednoduchou kamerou v dostatečné kvalitě

  o    p. Ivan Vavro (KDU) – “Jednou byli zastupitelé zvoleni, tak by jim měli občané věřit.”

  o    p. Zycháček (TOP09) – “Nechci dělat reklamu Čistým Šlapanicím”

  2. V řadě jednání ZM je omezována diskuse zastupitelů i občanů. Pro tento významný bod, který bývá na konci jednání, už nezbývá dostatek času. Současná koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD však odmítá JAK pozdější zahájení zasedání ZM (z důvodu velkého zatížení pracovníků MěÚ), TAK i případné častější jednání ZM (aby bylo více prostoru pro diskusi a dotazy).

  3. Zápisy z jednání ZM bývají cenzuroványověřovateli zápisu jsou vždy zastupitelé koalice KDU, TOP09 a ČSSD a do zápisu se často nedostávají konkrétní návrhy opozice, nemluvě o diskusi ke kritickým tématům (se zápisů se téměř nedovíte názory zastupitelů z řad opozice)

  4.  Vyvrcholením cenzury bylo jednání ZM v červnu 2014, kdy zastupitelé ČŠ chtěli přiložit k zápisu dokumentaci z kauzy CTP, týkající se jednání p. Střechovského (ANO) jako zástupce města – ten souhlasil se zveřejněním pod podmínkou, že Čisté Šlapanice oznámí, kdo nám tuto dokumentaci dal. Ověřovatelé tuto jeho podmínku odsouhlasili.

  5.  Koalice odsouhlasila max.5 minut na prezentaci dotazů zastupitelů a občanů, kteří se na ně obrátili. Opozice, která dostává podklady pro jednání ZM jen s několikadenním předstihem, tak nemá dostatek prostoru pro zastupování veřejnosti.

  6. Klást otázky na jednání ZM je téměř zbytečné – ani starosta Klaška (KDU) ani místostarosta Novák (ČSSD) téměř zásadně neodpovídají na dotazy, které jsou jim kladené, odvádí řeč jinam.

  7.  Koaliční zastupitelé odmítají  záznam svého hlasování do zápisu  – jaký je k tomu důvod?

  8.  Vedení neinformuje dostatečně občany o tom, co vše se bude projednávat – jak dnes informuje město a jak by to šlo si ověříte zde – http://ciste-slapanice.cz/2013/09/suplujeme-radu-mesta-v-informovani-obcanu-aneb-ukazka-jak-by-to-slo-kdyby-se-chtelo/

  9. Nesouhlasíme s tím, aby při závažných tématech jako je rozsáhlá průmyslová zóna v blízkosti obytné zástavby, tvorba nového územního plánu Šlapanic apod. byli občané informováni jen stručnou informací na úřední desce.

   

  Městský úřad (dále MěÚ)je velká organizace a klade vysoké nároky na jeho vedení – práci úředníků považujeme za kvalitní, i když víme, že řada činností se dá zlepšit. To však vyžaduje profesionální management, v něm dnes spatřujeme základní příčinu případných nedostatků, zejména na těchto pozicích:

  1. tajemník MěÚ

  o    tajemník Hrabálek dle našeho názoru není profesionál na svém místě

  o    navíc v jeho případě považujeme za naprosto neakceptovatelné, aby pracovník MěÚ na takové pozici byl předsedou Sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou a současně pobíral odměny od investora průmyslové zóny. Na zasedáních zastupitelstva vystupuje střídavě v obou funkcích – tedy jako tajemník i jako předseda sdružení vlastníků pozemků. Pro zastupitele je někdy nemožné rozlišit, kdy k nim promlouvá tajemník úřadu a kdy vlastník půdy, který hájí svůj zájem. Tajemník by měl naprosto nezpochybnitelně hájit zájem města a svého úřadu. U člověka, který je závislý na platbě od investora zóny, jako je náš tajemník MěÚ Šlapanice Ing. V. Hrabálek, se to však nedá očekávat.

  2. vedoucí stavebního úřadu

  o    stavební úřad společně s Radou města nesou hlavní odpovědnost za řadu staveb, které v občanech Šlapanic oprávněně vzbuzují pochybnosti – hala lakovny v památkové zóně Slavkovské bojiště, jen pár set metrů od Žuráně, kterou dozoroval manžel vedoucí našeho stavebního úřadu, černé stavby Vatexu, dodatečně legalizované naším úřadem, směšné pokuty za tyto černé stavby nebo obrovský dům na hranici s odpočinkovým místem v Kolíbce aj.

  o    tyto kroky a nekoncepční vedení stavebního úřadu způsobily, že Šlapanice jsou dnes městem zastavěným ze všech stran, obklopeným průmyslovými halami. Město tak dnes není příjemné pro bydlení a je velmi obtížné aspoň částečně vytvořit kvalitní a příjemné bydlení.

    JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Pavel Zmeškal

19. stránka z celkem 20« První...10...1617181920