Vycházkové trasy v mobilu

Značení míst pomocí QR kódů

Mobilní značení vycházkových tras je založeno na značení zajímavých míst pomocí malých bodových QR kódů (taggů) propojených s obsahem, který si návštěvník zobrazí na mobilním telefonu. Tento systém minimálním způsobem zasahuje do okolního prostředí, umožňuje snadnou aktualizaci a rozšiřování obsahu bez fyzických zásahů do značení místa a přináší řadu nových možností v interakci s návštěvníkem.

Připravili jsme pro vás devět vycházkových tras A–I, každému okruhu je kromě barvy přiřazen také živočich, který nějak souvisí s cílovou lokalitou výletu.

Trasa C – Na Malou Pálavu

Trasa C – Na Malou Pálavu

cca 2,5 km/ 35 min. pohodlné chůze.Trasa je vedena po pravém břehu Říčky, kříží ulici Brněnskou a pokračuje ulicí Riegrovou podél městského parku k mostu přes potok. Zde zabočuje doleva a dále lemuje úzkou pěšinou levý břeh potoka pod přírodní památkou Andělka a...

Trasa E – Do Jiříkovických louček

Trasa E – Do Jiříkovických louček

Cca 8 km /1,5 – 2 hodiny.Procházíme od konečné trolejbusové linky č.31 ulicí Kalvodovou, Jánskou a Jiříkovskou až na konec zástavby (ke křížku). Zde odbočíme vlevo a jdeme cca 400 m podél východního oplocení objektu Bonagra až na konec zpevněné cesty (zvláště za...

Trasa D – K vápencovému výchozu

Trasa D – K vápencovému výchozu

cca 4,5 km/ 60 min. pohodlné chůze.Procházíme od konečné trolejbusové linky č.31 ulicí Brněnskou a Riegrovou do městského parku. Vycházíme po schodišti, v jeho zlomu odbočíme vpravo na stezku, která nás zavede přes park nad dětské hřiště a poté vlevo nahoru k úzké...

Trasa B – Biocentrem Ponětovického rybníka a Roketnice

Trasa B – Biocentrem Ponětovického rybníka a Roketnice

cca 5,8 km/ 70 min. pohodlné chůze.Trasa vede opět podél Říčky na křižovatku s ulicí Čechova. Dále pokračujeme vlevo ulicí Ponětovskou až na konec zástavby. Necelých 100 metrů za křížením s ulicí Kosmákovou odbočíme vlevo na širokou polní cestu a po ní přibližně...

Trasa A – K Ponětovickému mokřadu

Trasa A – K Ponětovickému mokřadu

cca 5,5 km/ 70 min. pohodlné chůze.Vydáme se podél břehu toku Říčky až po křížení s ulicí Čechovou, poté ulicí Lidickou k Cukrovaru. Zde přejdeme most na levý břeh a pokračujeme ulicí Dlouhou a Jana Dvořáka k tenisovým kurtům a dále po cyklostezce až k silnici...