cca 5,8 km/ 70 min. pohodlné chůze.

Trasa vede opět podél Říčky na křižovatku s ulicí Čechova. Dále pokračujeme vlevo ulicí Ponětovskou až na konec zástavby. Necelých 100 metrů za křížením s ulicí Kosmákovou odbočíme vlevo na širokou polní cestu a po ní přibližně kilometr k potoku Roketnice. Během cesty (po překonání vrcholu mírného kopce) se nám nabízí nevšední výhledy na ponětovický rybník – s Mohylou míru i s Pálavou v pozadí. Odbočíme vpravo k rybníku a po jeho pravém břehu dorazíme k hrázi, dále kolem drůbeží farmy polní cestou k cyklostezce Ponětovice – Šlapanice zpět do výchozího bodu.

Trasa je vhodná pro pěší, za suchého počasí i pro cyklisty. Upozorňujeme, že úsek kolem potoka Roketnice může být rozoraný či osetý až k hranici pozemku.

Galerie