Co děláme

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Šlapanice

Ve středu 20. 4. proběhne opakované veřejné projednání návrhu ÚP Šlapanice. Upravený návrh územního plánu byl zveřejněn k nahlížení od 4. 3., nahlížet do něj lze až do 27.4. Do této doby lze také podávat námitky a připomínky k částem upraveným od předchozího veřejného...

Návrhy na přestavbu Cukrovaru a Sýpky

Návrhy na přestavbu Cukrovaru a Sýpky

V pátek 8. 4. byly přímo v Sýpce zveřejněny návrhy urbanistů na přestavbu Cukrovaru a také Sýpky. Po více než roční práci poroty a uchazečů soutěže...

Četa SNMŠ odvádí pěknou práci

Četa SNMŠ odvádí pěknou práci

Doufáme, že jste si všimli práce, kterou odvádí technická četa Správy nemovitostí města Šlapanice. Na jejich bedrech leží veškerá údržba města a...

Stavební sezóna ve městě začala

Stavební sezóna ve městě začala

Letošní stavební sezóna začala. V plánu města je několik akcí a investiční tým úřadu na nich intenzivně pracuje. Se stavbami to letos bude těžší než...

Čisté Šlapanice jdou do voleb

Čisté Šlapanice jdou do voleb

Před 12 lety jsme byli pouhá skupinka občanů, kteří s politikou, a to i komunální, měli tolik společného, co většina z vás: totiž vůbec nic. Jen se...

Strategický plán pokračuje

Strategický plán pokračuje

Koncem roku 2019 na veřejném projednání zastupitelstvo města (dále ZM) schválilo (16 hlasy a 2 se zdrželi)...