Čisté Šlapanice pokračují díky vaší podpoře ve své činnosti. Ta se neodehrává jen na radnici, máme i svou spolkovou činnost.

 

V rámci spolkové činnosti se věnujeme výsadbám a údržbám šlapanických alejí a projektům “malých míst”. „Malá místa“ jsou malá veřejná prostranství, která se dají smysluplně upravit, aby lépe sloužila obyvatelům. Kromě drobnějších výsadeb u muzea nebo u Říčky máme za sebou úpravu parčíku Čechova/Švehlova nebo naposledy parčík na Bří Mrštíků. Výsadby nebo úpravy veřejných prostranství financujeme z prostředků našich členů, grantových peněz nebo díky dárcovským příspěvkům. I na údržbě veřejných prostranství se spolu s námi spolupodílí další občané. Věříme, že díky postupným úpravám a zapojení dalších obyvatel se může naše město proměnit v ještě příjemnější místo pro život. A o to se od začátku snažíme 🙂

Pro letošní rok bychom například rádi ze spolkových peněz zakoupili dřevěné lavičky a rozmístili je podél oblíbených vycházkových tras a cyklotras na odpočinková místa a máme samozřejmě i pár dalších nápadů.

 

Zapojit se do naší spolkové činnosti můžete i vy, ať nápadem na úpravy prostranství anebo ještě lépe přidat ruku k dílu společně s námi. Rádi vás uvítáme, stačí se ozvat na níže uvedený e-mail místostarosty Radka Růžičky. Naše financování můžete sledovat na transparentním účtu, který máme od svého založení. Informovat se o naší činnosti můžete buď na FB profilu Čisté Šlapanice nebo zde na našich webových stránkách www.ciste-slapanice.cz.

Kontakt: radekruzicka@volny.cz Všem podporovatelům i sympatizantům děkujeme za veškerou podporu.

 

Radek Růžička za Čisté Šlapanic