Ve středu 14. 12. proběhne 2. zasedání zastupitelstva města, jako obvykle v zasedací místnosti městského úřadu od 17 hodin. Hlavním bodem prosincového jednání zastupitelstva bývá pravidelně schvalování rozpočtu města na příští rok, tedy rok 2023. Kromě rozpočtu bude zastupitelstvo schvalovat také Principy rozvoje města a Adaptační strategii města. Srdečně proto zveme na jednání.

 

Rozpočet města na příští rok je navrhován jako vyrovnaný se shodnými příjmy a výdaji v 298,7 mil. Rozpočet je sestaven velmi konzervativně a jsme připraveni šetřit. Značnou část z rozpočtu si tentokrát ukrojí energie, přesto jsme znovu v rozpočtu ušetřili na dokončení 3 nových tříd MŠ Hvězdička nebo rozšíření hřbitova, které budou finančně nejnáročnějšími akcemi příštího roku.

Svou činnost zahájila také pracovní skupina pro přípravu volnočasového a kulturního centra v Sýpce, která spolupracuje s vybraným ateliérem re:architekti na přípravě projektové dokumentace. 

Úvěr města činí cca 80 mil. Kč s fixací úrokové sazby 2,7% na 7 let  a v příštím roce jej začínáme postupně splácet. 

Město obdrželo avízo na dotaci na objekty Čechova z Ministerstva průmyslu a obchodu. Po obdržení rozhodnutí o dotaci je pak možné začít připravovat i tuto velkou akci. Rekonstrukce – fakticky demolice a výstavba nových objektů na Čechově ulici by byla rozdělena do minimálně 2 let, se zahájením v roce 2023 a dokončení je požadováno v roce 2025. Objekt je rozdělen na dvě části – občanskou vybavenost v podobě služebny městské policie a veřejných toalet a krizového bytu, druhou část bychom obsadili komerčními aktivitami -obchůdky, kanceláře a je v ní také prostor pro víceúčelový prostor, kam by se postupně mohl přesunout konečně bezbariérově Klub seniorů nebo mateřské centrum Vážka. Více podrobností o projektu můžete najít na projektové stránce města. 

K Adaptační strategii a Principům rozvoje města se vrátíme ještě zvláštním článkem, byť Strategie i Principy projednáváme s občany a informujeme o nich už delší dobu. Obě koncepce si to pro svůj význam zaslouží.

Celý program jednání zastupitelstva i s podklady najdete jako obvykle zveřejněný na stránkách města v rubrice Zastupitelstva.

 

Budeme se na vás těšit. Pokračujeme