cca 5,5 km/ 70 min. pohodlné chůze.

Vydáme se podél břehu toku Říčky až po křížení s ulicí Čechovou, poté ulicí Lidickou k Cukrovaru. Zde přejdeme most na levý břeh a pokračujeme ulicí Dlouhou a Jana Dvořáka k tenisovým kurtům a dále po cyklostezce až k silnici spojující Šlapanice a Ponětovice. Na mostě přejdeme na druhý břeh potoka a pokračujeme na louku a kolem mokřadů a západního okraje obce. Ponětovice až k hrázi Ponětovického rybníka. Za hrází se trasa stáčí doleva a vrací se polní zpevněnou cestou kolem kačení farmy zpět k cyklostezce a po výše popsané trase až do výchozího bodu.


Trasa je vhodná pro pěší. Upozorňujeme, že po větším dešti či tání sněhu nelze překonat přepad hráze suchou nohou.
Mokřady byly založeny v roce 2001 ing. Svobodou jako útočiště ptáků, obojživelníků a rostlin mokřadních společenstev. Na ploše cca 2,5 ha je zde udržovaná louka a 3 uměle vytvořená jezírka. Je to místo k příjemnému odpočinku.

Galerie