cca 2,5 km/ 35 min. pohodlné chůze.

Trasa je vedena po pravém břehu Říčky, kříží ulici Brněnskou a pokračuje ulicí Riegrovou podél městského parku k mostu přes potok. Zde zabočuje doleva a dále lemuje úzkou pěšinou levý břeh potoka pod přírodní památkou Andělka a Čertovka až k místu, které se nazývá „U černého splavu“. Odtud trasa pokračuje cca 300 metrů po silnici spojující Šlapanice a Bedřichovice až ke vstupu do chráněného území „Velký Hájek“. Hned za informační tabulí se pěšina rozdvojuje – zvolíme strmou kamenitou stezku vlevo, která nás dovede na vrchol skalního slepencového výchozu, odkud je krásný výhled na okolní krajinu. Pokračujeme do kopce Velkým hájkem, na rozcestí pěšin na kopci se dáme vpravo a podél plotu a přes loučku až k další informační tabuli, dále zpevněnou cestou mezi zahradami a oplocením objektu Tondach až k bráně objektu. Zde si nebudeme všímat zpevněných cest a chodníčků, ale zamíříme vpravo pěšinou (stezka „Vinohrádek), která nás dovede mezi ploty zahrad a dále na ulici Bedřichovickou. Odbočíme vlevo na ulici Hřbitovní a po ní sestoupíme zpět do centra města.

Trasa je vhodná pro pěší turistiku.

Malá Pálava je skalní ostroh kulmských slepenců porostlý stepními teplomilnými společenstvími rostlin a keřů doplněnými dubohabrovým hájem. Je odtud pěkný výhled na obec Bedřichovice a okolní krajinu. Je to rovněž místo příjemného odpočinku.

Galerie