Cca 8 km /1,5 – 2 hodiny.

Procházíme od konečné trolejbusové linky č.31 ulicí Kalvodovou, Jánskou a Jiříkovskou až na konec zástavby (ke křížku).
Zde odbočíme vlevo a jdeme cca 400 m podél východního oplocení objektu Bonagra až na konec zpevněné cesty (zvláště za bezvětří vyžaduje tento úsek jistou dávku sebezapření, neboť míjíme zemědělský objekt se vším, co k tomu patří). Pokračujeme po polní cestě podél elektrického vedení až k rozcestí u skupinky stromů (cca 2km od startu). Cestou se otevírají výhledy na vrch Žuráň, velatickou slepencovou stráň, Santon, Mohylu míru.
U remízku zvolíme cestu vpravo dolů k potoku. Doporučujeme potok překonat na druhý břeh, kde začíná „rajská zahrada“ – Jiříkovické loučky. V místě, kde se polní cesta s potokem setkává je vodní tok velmi úzký a lze jej poměrně snadno přeskočit. Kdo se bojí případného koupání, může použít lávku 200 m vpravo po proudu.
Po pohodlné cestě lze projít Loučky až na konec (téměř ke staré státní silnici), tato zacházka se vyplatí. Cesta je lemována starými zahradami a sady, lavičkami, informačními tabulemi naučné stezky a také netradiční křížovou cestou (stezka Smíření). Potkáme i malé jezírko, kde je možné pozorovat jeho obyvatele (při troše štěstí a trpělivosti i ondatry). Na konci křížové cesty se na loučce lemované vrbami nachází příjemné odpočinkové místo.).
Při cestě zpět znovu mineme jezírko a místo, kde jsme překonávali potok a starými sady projdeme kolem areálu střelnice až na kraj Jiříkovic k dětskému hřišti. Zde přejdeme Roketnici po dřevěné lávce na pravý břeh a po proudu pokračujeme polní cestou až k silnici mířící do Šlapanic (lze i zůstat na levém břehu a procházet pěšinkou mezi ploty zahrad a potokem).
Silnici překonáme nejsnáze tak, že projdeme na druhou stranu pod mostem a ocitneme se u malé umělé vyvýšeniny, na jejímž vrcholu najdeme „Strom přátelství“ a odpočinkové místo s lavičkou. Pokračujeme pěšinkou podél Roketnice až k rozcestí s polní cestou, po které se vydáme nahoru zpět do Šlapanic. Můžeme zvolit cestu až na ulici Ponětovskou a po ní zpět do centra města nebo odbočit asi po kilometru z polní cesty vpravo na další polní cestu, která nás zavede zpět ke křížku na ulici Jiříkovická.
Cesta je vhodná pro pěší, za suchého počasí lze i na kole.

Galerie