• Jaké náhrady dostávají poslanci?

 • Poslanec Klaška je muž na svém místě aneb parlamentní morálka v praxi.

  V pražském poslaneckém klubu KDU-ČSL se slavnostně umisťovala busta K.Kryla s nápisem “Demokracie bez kritiky a opozice nemůže existovat”.

  Ponechme stranou, že K.Kryl je asi poslední, který by stál o to, aby jeho busta stála v politickém klubu.

  Zajímavá je účast našeho bývalého starosty J.Klaška, dnes aktivního poslance. Účast člověka, který:

  – zrušil vysílání záznamů z jednání ZM

  – vydal zákaz publikování článků “s politickým podtextem”

  – odmítal publikovat příspěvky opozice ve Šlapanickém Zpravodaji (ŠZ)

  – omezil diskusi zastupitelů na jednáních ZM časovým limitem

  – kritiku své osoby veřejně označil za články “s politickým podtextem” (a tedy nesměly být publikovány ve ŠZ)

  V duchu s hlavním citátem se dá říci, že omezováním kritiky a opozice ve Šlapanicích naprosto cíleně likvidoval místní demokracii. Vypadá to, že p.Klaška už zcela absorboval poslaneckou morálku, kterou řadoví občané nechápou a jen kroutí hlavou nad hroší kůží tohoto lidského druhu.

 • Rekapitulace – jaké pracovníky momentálně MěÚ hledá?

  Dochází k částečné obměně pracovníků na MěÚ – rekapitulujeme pozice, na které úřad momentálně hledá nové pracovníky:

  1. po odchodu p.Hrabálka se hledá nový “tajemník MěÚ“, nejdůležitější osoba na úřadě – ZDE

  2. vzhledem k malému počtu zájemců po 1.kole pokračuje výběrové řízení na “ředitele SATESO” – ZDE

  3. po odchodu p.Šmídové z OISM se hledá “vedoucí Odboru investic a správy majetku” – ZDE

  4. po odchodu p.Slaného z pozice vedoucího Finančního odboru zaujala toto místo dosavadní pracovice odboru, p.Havlíčková – proto se hledají zájemci na uvolněné místo “metodik finančního odboru” – ZDE

  5. poslední obsazovanou pozicí je “referent územního plánování” – ZDE

 • Další kroky Rady města k hřišti Jiráskova

  Z posledního zasedání Rady města vyplynulo, že Rada města se hodlá řešit lokalitu Jiráskova jinak, než to naplánovala a realizovala předchozí Rada. Rozhodnutí zrušit projekt multifunkčního hřiště nebylo jednoduché a jednoduché nebudou ani následující kroky. Přesto věřím, že povedou k cíli, kterým je řešení veřejného prostoru takovým způsobem, aby byl přínosem a ne zdrojem konfliktů.

  Ráda bych vysvětlila tento krok rady města. Hledali jsme způsob, jak naložit s touto lokalitou tak, aby vzniklo řešení, které nebude zdrojem konfliktů mezi občany. V diskuzi i z ankety nakonec vyplynulo, že obě strany občanů, které se v této záležitosti angažují, o hřiště stojí. Obě strany shodně uvedly, že jsou schopny akceptovat hřiště menších parametrů a obě strany uvedly, že stojí o to, aby se tato lokalita vyřešila jako celek s nabídkou pro více věkových skupin. Rada města proto rozhodla řešit lokalitu jako celek na základě výše uvedených požadavků. A děláme vše pro to, aby to bylo letos. K rozhodování Rady města přispěla i informace, že hřiště obdobných parametrů jako bylo to původní, by se mělo letos realizovat v blízkých Brněnských polích. Věříme, že toto řešení bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany, protože nikdo ze zúčastněných neprojevoval chuť realizovat za každou cenu záměr na úkor druhé strany.

   

  S pozdravem Michaela Trněná

 • Něco zajímavého z RM? – Jiráskova, hospodaření ZŠ a jiné…

  Vybíráme některá témata z posledního jednání RM (4.3.2015):

  – v dubnu proběhne kontrola hospodaření na ZŠ (s cílem prověřit plnění nápravných opatření z minulých kontrol)

  – bude se prověřovat vedení účetnictví projektu “Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička” (cílem je minimalizovat případné chyby v dotovaných projektech

  – RM zrušila projekt Jiráskova (multifunkční hřiště) a současně zadala přípravu úprav lokality jako celku, bude se hledat nové využití tohoto prostoru s ohledem na názory všech skupin občanů. Peníze na financování tohoto veřejného prostoru zůstávají vyčleněny v rozpočtu města.

  – Bonagro bude modernizovat mléčnou farmu

  – probíhá několik výběrových řízení – hledá se – městský architekt, nový tajemník (ZDE), vedoucí OISM, ředitel SATESO,

  – informace o prázdninovém provozu MŠ (otevřeno je 07. – 24.07.2015 MŠ Hvězdička +07. – 21.08.2015 MŠ Zahrádka. V termínu 24. – 28.08.2015 mateřské školy budou uzavřeny)

   

   

 • Vycházkové trasy kolem Šlapanic – jaký je stav?

  Jedním z témat volebního programu spolku Čisté Šlapanice je zpracování vycházkových tras, které by mohly případným zájemcům nabídnout cílové body kratších či delších procházek. Úkolem je tato místa propojit případně zokruhovat tak, aby nebyla přerušena potokem, ploty nebo oranicí.

  Šlapanice jsou převážně obklopeny poli, přesto i v jejich okolí je možné najít řadu zajímavých míst. Nezbytnou podmínkou je nutné navrhované trasy fyzicky projít a sumarizovat jak technická opatření, tak i vlastnictví pozemků.

  V současné době dáváme dohromady podklady trasy, která povede od tenisových kurtů přes ponětovické mokřady k rybníku a dále podél toku Roketnice do jiříkovických zahrad. Trasa bude mít řadu větvení, která budou skýtat možnosti vycházky od několika set metrů po jednotky kilometrů.

  Nechceme a ani nelze ve volné krajině dělat velké nebo nevhodné technické úpravy, proto je možné, že v některých ročních obdobích nebude část trasy nebo některý cíl dosažitelný. Technické úpravy budou provedeny v nezbytné míře např. tam, kde bude nutné překlenout potok lávkou nebo vysypat trvale zamokřené úseky cest pískem apod.

  Trasy budou značeny, pokud to bude možné zokruhovány, a na zajímavých nebo cílových místech budou informační tabule se stručným popisem.

  Termín ukončení přípravné fáze, zahrnující zdokumentování tras a návrh technických opatření, předpokládáme v létě 2015.

  K.Tesařík

 • Pan Hrabálek končí ve funkci tajemníka MěÚ.

  V minulých dnes se starostka p.Trněná a tajemník MěÚ p.Hrabálek domluvili na ukončení pracovního poměru p.Hrabálka. Názory na kvalitu jeho řízení jsou různorodé. Čisté šlapanice ve svém volebním programu slíbili občanům, že udělají vše pro to, aby městský úřad vedli profesionální manažeři.

  Věříme, že změna na této klíčové pozici posune kvalitu práce celého úřadu a všech úředníků k lepšímu.

  Informaci o výběrovém řízení na pozici tajemníka úřadu najdete ZDE.

 • Radniční cenzura v Praze pod taktovkou ANO:

  Praha 10 vydala velmi nestandartní normu – zastupitelé nemají nárok na materiály ani zápisy j dřívějších i budoucích jednání Rady. Podle této normy nemá zastupitel nárok na žádnou informaci, jen se souhlasem starostky p.Kleslové (místopředsedkyně ANO). Taková norma v praxi likviduje zcela opozici.

  Na magistrátu Prahy zase pro změnu je jednání rady stále neveřejné – přes předvolební slib.

  Více si přečtěte ZDE

 • Dobré rady bývalého starosty

  Na stránkách Čistých Šlapanic si dovolím okomentovat několik otázek, které s námi jako novým vedením města řeší bývalý starosta města J. Klaška. Jedná se o údajné nepochopení toku financí města, propouštění zaměstnanců a změny v běžících projektech probírané na 2. zasedání Zastupitelstva města nebo v článcích a letácích bývalého starosty.

  Pominu fakt, že J. Klaška nám nikdy nevěnoval 100 dnů hájení, jeho první letáček o “nezadluženém městě” jsem vytáhla ze schránky spolu s ostatními občany Šlapanic už na Vánoce.
  A ano, máme plné ruce práce  – zredukovali jsme počet uvolněných zastupitelů z tří na dva a dokonce jsem si jako nová starostka nepořídila za peníze města k ruce osobního asistenta, jako to před 8 lety při nástupu do funkce udělal J. Klaška. Ušetřené peníze chceme vložit raději do funkcí, které našemu městu dlouhodobě chybí  jako například městský architekt.

  1. Nepochopení toku financí leží jednoznačně na straně bývalého starosty, a co horšího i současného místopředsedy rozpočtového výboru parlamentu ČR. Člověk, který tvrdí, že “město není  zadlužené”, přestože město má úvěr neboli dluh ve výši 82 milionů Kč, je buď finančně naprosto negramotný anebo populista. (viz například vánoční letáček). Nejdříve podle jeho tvrzení můžeme splatit “drtivou většinu úvěru naráz”. A když toto tvrzení neprojde, tak alespoň tvrdí, že nechápeme splátkový kalendář či “cash flow”? To i kličkující zajíc běží rovněji než finanční úvahy našeho bývalého starosty. A jeho doporučení: naučte se, co je to cash flow 🙂
  Šlapanice jsou sedmitisícové město, kde ještě na finance dohlédneme. Pokud podává místopředseda rozpočtového výboru parlamentu stejně nekvalitní, ale líbivé informace o stavu financí na republikové úrovni, je to na pováženou  Stav financí města můžete sledovat i ZDE.

  2. Co se týká propouštění, z našeho úřadu odešli 2 lidé – vedoucí finančního odboru do důchodu, o který sám požádal, a vedoucí odboru investic a správy majetku města (tzv. OISM), která byla ve zkušební lhůtě. Hlavním důvodem odchodu vedoucí odboru OISM ve zkušební době byly “neuhlídané změny” v rozpočtu na projektech města, které vedly krátce po schválení rozpočtu k rozpočtovému opatření ve výši více než 7 milionů Kč! Pokud bývalému starostovi tyto “drobnosti v toku financí” nevadí, musím říci, že mně velmi. Pokud se nemohu spolehnout na to, že vedoucí odboru uhlídá tok svěřených financí, nemohu dobře pracovat ani já.

  A zde osobní poznámka z mé strany: opakovaně jsem musela odpovídat na dotazy, kdy a jak moc budeme propouštět zaměstnance úřadu, protože o tom byli před volbami i krátce po volbách přesvědčováni bývalým vedením města. Přišla jsem na úřad, jehož zaměstnanci jsou po 8 letech “vládnutí jedné strany” přesvědčení, že vedení města má neomezenou moc a může si dělat naprosto, co chce. Skutečnost je jiná, mou prioritou jsou lidé, kteří chtějí a umějí pracovat i nezávisle na stranické příslušnosti. Narážím nyní na skutečnost, že jak současný tajemník úřadu, tak bývalý vedoucí finančního odboru, tak bývalá vedoucí OISM jsou členy KDU-ČSL stejně jako bývalý starosta Klaška. Tato kumulace vedoucích úředníků z jedné strany na našem úřadu vzbuzuje důvodné pochybnosti o nestrannosti úředníků. Úředníci mají samozřejmě právo na svůj politický názor, současně ale musí být ve výkonu svého úřadu nestranní. A dokáže být politicky angažovaný úředník nestranný? I vůči politickým konkurentům své strany?
  Ano, každý vedoucí pracovník by měl mít možnost vybírat si své nejbližší pracovníky, aby jim mohl důvěřovat a spoléhat na ně. V případě úředníků je to podstatně složitější, ale odvolávat se na zákon o úřednících (viz 3hod:38min záznamu 2. ZM) a přitom mít obsazené 3 nejvýznamnější posty na úřadu svými stranickými kolegy, jako to udělal bývalý starosta? Tomu říkám pokrytectví. A doporučení bývalého starosty? Nerušte naše dobře zaběhlé týmy.

  Pokud dochází  ke změnám v projektech města, pak jsou to změny odůvodněné: může se jednat o chyby v projektové dokumentaci nebo nedokonalou přípravu projektu (např. chybějící zhutnění pod vozovkou na návsi Bedřichovice – vícepráce v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč), vyplývat ze stavu stavby samotné (například KD Bedřichovice jako stará budova) nebo z nedostatečného projednání projektu samotného – jako jsou atletický areál ZŠ Šlapanice nebo hřiště Jiráskova. Na 2. ZM proběhla diskuze na téma “atletický areál ZŠ”, kde bývalý starosta J. Klaška i ředitel ZŠ R. Skočovský přesvědčovali o tom, jak dobře byl projekt prodiskutován se všemi případnými uživateli. A realita? Krátký večerní telefonát očividně dostačuje představě o pečlivém projednání záměru jak bývalému starostovi, tak řediteli školy. Poslechněte si vyjádření starosty šlapanických hasičů M. Velana, jakým způsobem bylo hřiště projednáno s nimi v 3:38 minutě záznamu 2. zasedání Zastupitelstva. A doporučení bývalého starosty zní: neměňte naše dobře připravené projekty.

  Rozumím velmi dobře extrémnímu úsilí bývalého starosty J. Klašky najít chyby v mé práci nebo v práci mých kolegů a jsem smířená s tím, že dělám a budu dělat chyby a budu vždy vděčná těm, kteří mě na ně v dobré víře a snaze pomoci upozorní. Dobrou vůli a opravdovou snahu pomoci u bývalého pana starosty při nejlepší vůli zatím nevidím. Dobrá vůle podle mě znamená zvednout telefon a sjednat si schůzku a probrat potřebné a nečekat 2 měsíce na veřejné zasedání. Ale jsem optimistkou 🙂

  S úctou a respektem ke všem šlapanickým a bedřichovickým občanům Michaela Trněná

   

   

   

   

 • Pane poslanče, už si nepamatujete, co jste řekl před 2 měsíci?

  Citujeme z tiskové zprávy poslance Klašky ze dne 15.12.2014 (ZDE), kde mluví o zadlužení města:

  “Jaroslav Klaška … předal všechny bankovní účty města, na kterých ke dni 7.11. 2014 stála částka 81 264 461 Kč. … předal také smlouvu o úvěru … spolufinancování II. etapy rekonstrukce základní školy,  … bylo k 7.11. vyčerpáno pouze 74 279 548 Kč. Nejsou tedy pravdivé pomluvy o zadlužení města. Teoreticky lze, při obezřetném hospodaření a ponechání provozní rezervy asi 20 milionů korun, drtivou většinu úvěru splatit ihned. Finanční prostředky na to město má.“, řekl odcházející starosta.” Toť citace poslance.

  Vedení města reagovalo článkem ve ŠZ 1/2015 – na vyjádření poslance Klašky, že lze splatit většinu úvěru IHNED aktuálními hodnotami k 1.1.2015: 72,5mil. (zůstatek na účtech) – 82,7mil. (výše úvěru) = – 10,2mil.

  7.11.2014 (termín odchodu p.Klašky) bylo možné splatit úvěr, jak tvrdí, ale určitě nebylo možné ponechat rezervu 20 mil. Město by bylo téměř bez rezerv, kdybychom se řídili radou místopředsedy Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. A to si žádné město dovolit nemůže. Stav financí k 1.1.2015 už neumožňoval okamžité splacení úvěru.

  Ale co je podstatné – pokud by se město řídilo vaším doporučením, muselo by si vzít úvěr na všechny ty projekty, které minulé vedení ve volebním roce rozjelo (43,6 mil.Kč).

  “Nezapomněli” jsme pane poslanče, že úvěr se splácí ve čtvrtletních splátkách, VY SÁM jste tvrdil (viz výše), že město by mohlo splatit většinu úvěru IHNED.

  Na závěr:

  – reakce ve ŠZ nebyla myšlena jako vyjádření cash flow města (to jste špatně pochopil) – byla to racionální reakce na vaše tvrzení, že město není zadlužené (ZDE).

17. stránka z celkem 20« První...10...1516171819...Poslední »