• Zásady územního rozvoje JmK

  Chcete se osobně seznámit se vším, co bude mít vliv na Šlapanice a okolí z pohledu zásad územního rozvoje JmK?

  Město Šlapanice zve občany na veřejnou prezentaci na téma “Zásady územního rozvoje JmK” – v úterý 28. dubna 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (viz pozvánka na městském webu – ZDE).

   

 • Pojďme si uklidit náš katastr – zveme dobrovolníky na úklid katastru

  Rádi bychom touto cestou pozvali všechny ochotné občany, dobrovolníky na úklid našeho okolí.

  U příležitosti Dne země město organizuje úklid katastru – bližší informace najdete ZDE.

  Věříme, že nám přijdete pomoci a těšíme se na setkání s vámi.

 • Šlapanice v Týdnu v regionech

  Podívejte se na krátkou reportáž o Šlapanicích, průmyslové zóně a hlavně Petru Suchánkovi a Frank Boldovi. Pořad Týden v regionech od 8 minuty a 28 sekundy.

 • Výsadba u potoka – směr Ponětovice – poděkování.

  V sobotu proběhla výsadba stromů a keřů podél cesty u potoka, směrem k Ponětovicím. Děkujeme všem účastníkům, kteřé pomohli s výsadbou – a zejména těm, kteří sebou přivedli i děti.CS - sázení (2)

  CS - sázení (3)

  CS - sázení (1)

 • Přijďte nám pomoct – nová výsadba u potoka do Ponětovic

  I letos bychom rádi zlepšili stav zeleně v okolí Šlapanic – tentokrát se zaměříme na stromky podél potoka do Ponětovic (za tenisovou halou).

  Pokud máte chuť a zájem pomoct nám s výsadbou nových stromků, přijďte – s dětmi i bez dětí – tuto sobotu 11.dubna ve 14,00 hodin. Sraz je za tenisovou halou. Čeká nás krásné počasí.

  Co sebou? Pokud můžete – lopatu, konev, provaz, rukavice.

   

   

 • Zásady územního rozvoje JMK k připomínkování

  Krajský úřad uveřejnil k připomínkování veřejnosti Zásady územního rozvoje JMK (ZUR JMK) . Najdete je na adrese: www.zurka.cz.

  ZDE najdete věci, které se týkají přímo Šlapanic (zadejte jméno města)

   

  Prostřednictvím portálu lze podávat i připomínky.

  Zajímavé pro nás je:

  – vypuštění průmyslových ploch ze ZUR JMK, které JMK ponechává k řešení v územních plánech obcí

  – zůstávají dopravní koridory a další významné stavby jako například letiště Brno Tuřany.

 • Hřiště Jiráskova – začínáme znovu?

  Vzhledem k tomu, že se změnila situace v přípravě a realizaci projektu “Hřiště Jirásková” od povolební doby rozhodla se Rada města znovu vyvolat jednání s občany k tomuto projektu.

  Pozvánku na setkání najdete ZDE

  Cílem setkání je “v klidu” posbírat požadavky zastánců i odpůrců tohoto hřiště, prezentovat otevřeně jeho klady, ale také nevýhody a rizika.

  K řízení diskuse byli pozváni pracovníci Nadace partnerství, kteří mají zkušenost s vedením podobných diskusí. Členové Rady města budou přítomni, ale diskusi nepovedou – mohou tedy touto formou odpovídat na dotazy, ale nebudou “tlouct” občany argumenty na podporu svých rozhodnutí.

   

 • Aktualizace územního plánu Brno zrušena – a co Šlapanice?

  Soud zrušil aktualizaci územního plánu Brna. Ve Šlapanicích na tom nejsme o moc líp. Po 6 letech práce nemáme nic hotového, město utratilo už téměř 2,5 mil.Kč. Územní plán je jednou z priorit koalice – ovšem z větším zapojením jak občanů, tak i odborníků. Pokračovat ve čtení

 • Na čem pracuje Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času?

  Naše komise se zatím sešla dvakrát. Schůzky máme pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci.

  Na minulé schůzce jsme si připravili stručný plán práce na první pololetí:

  Leden

  • iniciujeme schůzku se šlapanickými spolky a organizacemi. Chtěli bychom, aby schůzka byla pravidelná každý rok. Slibujeme si od ní, že se vedoucí spolků vyjádří k dotacím od města a případně popíše svoji činnost. Schůzka proběhne ve středu 21. 1. 2015 v 17,00 na MěÚ.

  Pokračovat ve čtení

 • Projekt “sportoviště Jiráskova” – aktuální stav 12/2014

  Zopakujme si dosavadní průběh přípravy a rozjetí projektu – a doplňme aktuální informace:

  1.10. 2014 – podepsána smlouva o dílo Ing. Klaškou za platného mandátu

  – zahájení díla nejpozději do 10 dnů od podpisu

  – dokončení a předání do 40 dnů od podpisu

  – z toho vyplývající možný termín ukončení: 9. 12. – 19. 12. 2014

  Již tedy při podpisu smlouvy bylo zřejmé, že úplné dokončení díla nebude z důvodu klimatických podmínek možné (především z důvodu vlhkosti a nízké teploty pro položení „umělého trávníku”)

  5.11. 2014 – pan Pavel Horák za platného mandátu pozastavil provádění stavebních prací a zhotovitel přesunul svou kapacitu na další stavby

  10.11. 2014 – ustavující zastupitelstvo – dotaz na nové vedení týkající se realizace

  11.11. 2014 – 1. zasedání RM – schváleno pokračování na základě v ten den dodaných podkladů pracovníky městského úřadu – znění smlouvy, včetně termínu dokončení i ve vztahu k dotaci na toto hřiště, smluvní cena 924.818 Kč a dotace ve výši cca 260 tisíc Kč

  V tuto chvíli nebylo známo:

  • kdy může stavební firma znovu nastoupit
  • zda je možné z důvodu klimatických podmínek pokračovat v realizaci i v roce 2015 a z tohoto důvodu nepřijít o dotaci
  • řešení úpravy okolního terénu hřiště, včetně zpevněného přístupu na hřiště atd.

  Následně po tomto rozhodnutí byl kontaktován zhotovitel, který městu sdělil, že by mohl za příznivých podmínek zahájit realizaci v pátek 21. nebo v pondělí 24. 11, ale upozornil, že není možné provádět většinu prací za těchto klimatických podmínek. V tomto případě by při 40 denní lhůtě vůbec nebylo možné realizovat stavbu do konce roku 2014.

  Město kontaktovalo MVČR jako poskytovatele dotace a podařilo se dohodnout z důvodu špatných klimatických podmínek dokončení stavby v roce 2015. Rozhodnutí poskytovatele dotace bylo doručeno 5. 12. 2014 a umožňuje dokončení a předání stavby do 30. 4. 2015.

  1.12. 2014 – zaslal zhotovitel vyjádření k Technologickým podmínkám stavby, ze kterých vyplývá, že není možné v měsíci prosinci provádět výstavbu v takové kvalitě, aby za ni zhotovitel mohl nést záruku

  Následně jsme se dohodli na úpravě smlouvy o dílo formou dodatku, který bude upravovat termín dokončení a předání díla. Tento dodatek bude předložen RM.

  I nadále však platí, že projekt včetně jeho rozpočtu neřeší úpravu nejbližšího okolí hřiště ani přístup k hřišti.