• Konzultace městského architekta i pro veřejnost – například již 26. 7.

  Už více než rok pracuje pro Šlapanice městský architekt Ing. arch. Stašek Žerava. Jeho hlavním úkolem je hlídat rozvoj města po urbanistické stránce tak, aby se neopakovaly chyby z minulosti a abychom ani v současnosti nedělali rozhodnutí, která mohou zásadně poškodit rozvoj města v budoucnu.

  Za zásadní chyby z minulosti můžeme bez obalu považovat uzavření města prakticky ze všech stran průmyslovými plochami, příliš úzkou návaznost průmyslu na obytnou  zástavbu (cihelna Tondach, skládka odpadů). Výrazným problémem je umisťování provozů do míst s problematickou dopravní obslužností, která znemožňuje následně jak provoz podniku, tak i zatěžuje občany. Dále můžeme uvést rozvoj bytové zástavby bez občanské vybavenosti (školky, obchody, parkování) a mohli bychom pokračovat i dále. Některé chyby jsou ze vzdálené minulosti socialistické společnosti (umístění cihelny, Dehtochema/ICEC), ale opravdu velká část vznikla v posledních 20 letech.

  Práce Ing. arch. S.  Žeravy jako městského architekta tak spočívá v několika úrovních:

  1. územní plánování – územní plán je zásadním dokumentem, který určuje rozvoj města na desítky let dopředu (Šlapanice mají platný ÚP z roku 1997). Navrhuje právě základní infrastrukturu města – sítě, obslužné komunikace a další rozvojové plochy. V případě Šlapanic je v současnosti klíčovou otázkou dopravní napojení našeho města, bez kterého jen obtížně můžeme město dále rozvíjet.
  2. konzultace rozvojových záměrů města, pomoc při tvorbě zadávací dokumentace u stěžejních stavebních záměrů – diskutovaný záměr koupě ICECu, městského parku, objektu šatlavy
  3. konzultace stavebních záměrů občanů či firem – městský architekt vydává pro radu a odbor investic a správy majetku doporučení ke stavbám

   

  Pro usnadnění kontaktu s městským architektem – není úředníkem a není součástí úřadu, proto není běžně k zastižení (jen po domluvě) – jsme se s panem architektem Žeravou dohodli na zavedení pravidelných konzultačních hodin jak pro veřejnost (občany i firmy), tak i pro úřad jako takový. K zastižení je každou druhou středu v budově MěÚ Šlapanice ve Šlapanicích v 2. poschodí vždy od 13-18 hodin. První konzultační den proběhl 12. 7. a další následuje 26. 7. Kontakt na městského architekta poskytne v případě potřeby sekretariát starostky.

   

  Za ideální lze považovat stav, kdy konzultace staveb nebo stavebních úprav stávajících objektů proběhne ještě před zahájením projektové přípravy. Pokud už stavebník musí zasahovat do připravené projektové dokumentace, je to časově, někdy i finančně náročnější. Určitě není špatné vysvětlit své záměry osobně, než jen zaslat dokumentaci či skicu, ze které nemusí být vždy vše jasně patrné.

  Návštěvu městského architekta Ing. arch S. Žeravy lze proto vřele doporučit v každém případě. Konzultace pro veřejnost jsou navíc zdarma, město si prostřednictvím architekta může “hlídat” soulad záměrů s urbanistickými požadavky. V případě, že obě strany dokáží najít společnou řeč, budou mít projekty s velkou pravděpodobností i hladší a rychlejší průběh.

   

   

  Pozn. náhledový obrázek článku pochází z FB Města Šlapanice

 • Cyklostezky Šlapanice a okolí

  V těchto dnech byla na stavební úřad předána projektová dokumentace na cyklotrasy v okolí Šlapanic která obsahuje i projektovou dokumentaci pro cyklostezku Šlapanice – Brno. Byla pořízena v rámci založeného Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (více o DSO Šlapanicko ZDE) , kdy se obce ze správního obvodu našeho města sdružily, aby mohly společně lépe realizovat některé projekty – prvním z nich je síť cyklostezek na území těchto obcí. V rámci tohoto projektu byla připravena i cyklostezka, o kterou občané Šlapanic žádají již dlouho, ale v předchozích volebních obdobích byl její vznik spojován výhradně s existencí průmyslové zóny. Průmyslová zóna ani po více než 15-17letech od “nápadu” nevznikla a cyklisté mezitím putují do Brna po frekventované a úzké silnici do Slatiny.

   

  Naše sdružení si dobudování sítě cyklostezek vytyčilo jako jeden z bodů svého volebního programu a tak v roce 2016 vznikla vyhledávací studie cyklotras ve Šlapanicích, která identifikovala 3 možné varianty řešení cyklospojení do Brna:

  1. varianta podél ulice Brněnská – Slatina: tato varianta nebyla vybrána kvůli komplikovaným vlastnickým vztahům
  2. varianta Tuřanka – s vyústěním ve Slatině na ulici Kikrleho: tato varianta nebyla vybrána kvůli nákladnosti, vyžadovala vybudování samostatného přemostění D1.
  3. varianta Tuřanka – podél železniční trati: vybrána k realizaci – pozemkově vhodná, terénně příznivá – navazuje na plánované cyklotrasy Brna.

  V případě úspěšného vyřízení potřebných povolení, podá DSO Šlapanicko ještě v letošním roce žádost o dotaci z integrovaného dotačního programu pro brněnskou metropolitní oblast, tzv. ITI BMO. Projekt je průběžně s poskytovatelem dotace konzultován a má tak slušnou šanci na úspěch.

  Ať s dotací nebo bez ní, udělaly Šlapanice tímto projektem konečně první krok k realizaci této potřebné trasy.

   

   

   

  Ponětovice

  Od roku 2014, kdy jsme nastoupili na úřad, se podařilo dokončit trasu na Ponětovice. V tomto případě předchozí vedení nedokázalo najít shodu s jedním z vlastníků pozemků a tak narychlo před volbami zrealizovalo trasu ve neúplné podobě. Ta je nyní dokončena. Čeká nás ještě poslední krok a to je zaplacení pozemků všem vlastníkům, kteří uvolnili pro tuto cyklostezku své pozemky. Je to další z účtů, který platíme za předchozí vedení města. Každopádně i touto cestou děkujeme všem vlastníkům pozemků, kteří realizaci cyklostezky pro občany umožnili. Bez jejich velkorysosti a pochopení by realizace podobných záměrů nebyla možná.

   

  Bedřichovice

  Cyklostezka, na kterou se Šlapanice chystají minimálně 15 let, zatím bezúspěšně. Po přechozím vedení města jsme zdědili projekt, který je částečně ze setrvačnosti označován jako cyklostezka do Bedřichovic. Jedná se o úsek od Černého splavu po náves Bedřichovice. Tento úsek byl zablokován minimálně na 3 roky nesouhlasem jednoho z vlastníků sousedních pozemků, kdy teprve koncem loňského roku se podařilo dosáhnout mimosoudní dohody. Bez ní by tento úsek na svou realizaci marně čekal několik dalších let. V současnosti má město již vybraného zhotovitele, firmu Strabag a po vyřízení stavebního povolení, které bylo kvůli soudnímu sporu s vlastníkem pozemku zastaveno, může město začít stavět. Věřím, že to bude letos na podzim.

  První část původní cyklostezky (od mostu Riegrova po Černý splav) město doslova v minulosti prokaučovalo svou nedůslednosti v dohodách s vlastníky pozemků. Mezitím vyrostly po téměř celé délce trasy ploty. Stávající chodníček není v dobrém stavu, v některých místech z něj ukrajují eroze Říčky. Stav se snažíme napravit projektovanou úpravou (mlat apod.) chodníku, která je součástí projektu DSO Šlapanicko. I zde bude město odkázané na vstřícný přístup vlastníků pozemků, se kterými musí projekt projednat. Úprava chodníčku by měla být přínosem pro všechny zúčastněné strany.

   

   

  Jiříkovice

  Zde je trasa navrhována podél stávající silnice. Projekt je zpracován, ale opět odkázán na vstřícný přístup vlastníků a tak jeho šance na úspěch prověří jednání s vlastníky pozemků.

   

  Přes všechny obtíže jsem ráda, že se nám postupně daří realizovat to, co je pro Šlapanice důležité.

   

  Michaela Trněná, starostka

   

   

 • Další “malé místo” – průchod z Masarykova náměstí

  Dnes přidáváme fotografie z nově osázeného dalšího “malého místa”, kterým je průchod z Masarykova náměstí na ulici Riegrovu. Chtělo by se říci, že se jedná o “minimísto”, ale průchod je velice intenzivně využíván – proudí tudy opravdu hodně lidí.

  Impuls k osázení pochází od zastupitelky za Čisté Šlapanice paní G. Riegrové (děkujeme 🙂 ) , financovalo město Šlapanice.  Návrhy výsadeb pocházejí od Šlapaňáků. Jsme prostě šikovné město anebo ještě lépe město se šikovnými občany 🙂

  Tato práce nás těší a město postupně rozkvétá.

  Návrhy výsadby zde od šlapanické rodačky sl. Gregové.

  IMG_20170616_131038 IMG_20170616_131148 IMG_20170616_131349

  Navrch přidáváme jedno foto z rozkvetlé Jiráskovy, realizace rovněž od šlapanické firmy p. Běťáka.

  IMG_20170616_175946

   

  O dalších “malých místech” si můžete přečíst ZDE.

   

 • ICEC pro Šlapanice II

  Zastupitelé města na svém 16. zasedání po téměř 3 hodinové vzrušené diskuzi schválili koaliční většinou koupi areálu ICEC Šlapanice.  Pro koupi ICECu s ohledem na silný veřejný zájem spočívající v ochraně životního prostředí a tím i  zdraví obyvatel města za navržených podmínek hlasovali zastupitelé ČŠ, Nezávislých a Změny. Proti byli opoziční zastupitelé KDU-ČSL, TOP09, ODS a nezařazený pan T. Sova (původně ANO). Záznam zasedání ZDE.

  Všichni zastupitelé včetně opozičních v diskuzi uváděli, že jsou PRO koupi areálu a jeho vlastnictví městem. Jak z diskuze vyplynulo, všichni zastupitelé si jsou vědomi závažného stavu lokality i faktu, že kontaminace již překročila hranice areálu a pokračuje pod obytnou zástavbou. Předmětem sporu v diskuzi byla:

  1. kupní cena
  2. údajně neznámý stav lokality a s tím související neurčitelné náklady na sanaci.

  Ke sjednocení názorů bohužel nedošlo ani v diskuzi, přestože z ní jasně vyplynulo několik faktů.

   

  1. k ceně:
   areál je v současnosti ziskový (čistý zisk cca 2 mil. Kč/rok).  Nabídková cena areálu se v průběhu let výrazně snížila z původní kupní ceny 77 mil. Kč (90.léta) na 50 mil. Kč (2010) až na současných cca 22 mil. Kč.V roce 2010 se vyjádřilo bývalé vedení (starosta J. Klaška) ve složení KDU-ČSL, TOP09 v tom smyslu, že je připraveno vydat několik desítek milionů za nákup areálu viz zprávu ČT ZDE.  To znamená, že v té době muselo mít vedení obce jasno v tom, a) že se koupě areálu za desítky milionů korun vyplatí a za b) že bude schopno se vypořádat s půlmiliardovými náklady na sanaci, protože v tuto dobu požadovalo vedení města variantu sanace “dočista dočista”. A ta by znamenala sehnat půl miliardy na sanační práce. Ale už v té době už musel být také vedení města jasně znám negativní postoj státu k variantě “dočista dočista”, protože ve stejnou dobu státní orgány schvalovaly projekt na tzv. střední variantu sanace za 117 mil. Kč. A to i přes nesouhlasný postoj našeho města. Co to znamená? Buď tehdejší vedení města do ČT k ICECu jen tak “plácalo” nebo muselo mít představu, jak to vše vyřešit. Koupě se tehdy nerealizovala. Bývalí členové vedení města za KDU-ČSL a TOP09, kteří stále sedí v zastupitelstvu, na tyto dotazy nijak nereagovali ani neodprezentovali, jak to vlastně v roce 2010 mysleli.

  Argument z diskuze: “donutíme stát jednat a počkáme, až ICEC zkrachuje” zazníval od KDU-ČSL a TOP09 nejhlasitěji. Jen těžko jej lze brát vážně, protože nic z toho nezafungovalo předchozích 23 let (počítáno od uzavření Ekologické smlouvy se státem na sanaci lokality). Město v podání představitelů KDU-ČSL a TOP09, ale i ODS,  nedokázalo veřejný zájem spočívající v ochraně životního prostředí a  zdraví obyvatel města za celých 23 let účinně obhájit.

   

  2) k “údajnému nedostatku či zastaralosti údajů o stavu lokality”

  Zastupitelé byli upozorněni na to, že minimálně od roku 1998, kdy byla zahájena I. etapa sanace, je areál pod trvalým monitoringem odborných firem. Areál samotný je osazen četnými monitorovacími vrty viz mapka z poslední monitorovací zprávy společnosti EPS Biotechnology

  monitor_vrty_icec

  Žádné nové zdroje znečištění evidovány nebyly a nejsou. Tou nejpodstatnější změnou v průběhu let je pohyb znečištění mimo hranice do areálu a průsak do podzemních vod. Kvalifikované odhady nákladů na sanaci odhadly dvě nezávislé odborné sanační firmy v rozpětí 40-70 mil. Kč. Obojí viz ZDE a ZDE. I kdyby město nedokázalo nic jiného, tak nejnutnější peníze na zastavení šíření kontaminace na další plochy svého území dokáže ve svém rozpočtu najít vždy. Váhání opozice je tak proto ještě nepochopitelnější.

  Zastupitelé se v podstatě rozhodovali mezi tím, jestli bude město dále více méně přihlížet k dalšímu znehodnocování svého území a zvyšování zátěže obyvatel nebo začne po dlouhých 23 letech aktivně jednat z pozice vlastníka areálu.  Opoziční zastupitelé se rozhodli přihlížet.

   

  Co bude dále:

  Čeká nás:

  příprava podrobného průzkumu lokality na základě definovaných požadavků města (ty jsou jiné, než bylo původní zadání na výrobní plochu)

  vyřešení vztahu se státem a jeho odpovědnosti za ekologickou zátěž

  podání žádosti o získání finančních prostředků na sanaci s ohledem na veřejný zájem

  zahájení společné diskuze o budoucím využití areálu

  architektonická soutěž, která určí budoucí podobu lokality

   

  Co se bude mezitím dít s areálem? Bude fungovat jako doposud do doby zahájení sanace pod správou městské společnosti a všechny finanční prostředky získané z jeho provozu budou odkládány a použity na sanaci samotnou.

   

 • Rozklikávací rozpočet Šlapanic je na světě

  Čisté Šlapanice se ve volbách zavázaly umožnit občanům lepší přístup k informacím. Pro laiky je velmi složitým okruh finančních informací o hospodaření města.
  Z tohoto důvodu se město Šlapanice připojuje k dalším  obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou  Rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň v srozumitelné grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu města. Občané tak mají přímý přehled o aktuálních příjmech a výdajích obce.
  Informace jsou rozčleněny do základních kapitol, město zvolilo tuto podobu na základě zkušeností dalších měst, které již rozpočet touto formou zveřejňují a jejichž občané považují toto členění za dostatečně informativní. Další informace o hospodaření města mohou občané získávat také přímo ze smluv, které naše město zveřejňuje již více než rok viz registr smluv. V případě zájmu mají samozřejmě občané možnost nahlédnout do faktur podrobně přímo na úřadě nebo si je vyžádat.

   

 • Pilotní “Malé místo” v realizaci :-)

  Tak jsme se dočkali a v realizaci máme první “Malé místo”. A je to radost. Je k němu poměrně dlouhá cesta, od pocitových map a projektu Mluvme spolu, Šlapanice jsme se dostali až sem, tedy k vlastní realizaci malého místa. Možná se to bude zdát dlouho, ale “cestou” jsme si museli vydiskutovat, co je nám blízké – vydlážděné plochy zámkovou dlažbou nebo více přírodní místa atd., výsledkem bude mimo jiné “manuál tvorby veřejných prostranství”, který je už téměř na stole.
  Čeká nás toho ještě poměrně dost, ale na spadnutí je vlastně také i nový, originální městský mobiliář, jehož prototypy se jistě podaří osadit právě zde do parčíku.

  Finanční základ položila Nadace VIA, u které se na tyto úpravy podařilo získat grant, nemalou finanční spoluúčast a dobrovolnickou práci vkládají také členové Čistých Šlapanic, kterým patří poděkování. Další informace najdete také ZDE.

  Profesionální firmu, která provádí terénní úpravy a osazení kamene, povrchy atd.,  dnes vystřídali nadšení amatérští zahradníci z Čistých Šlapanic, aby přidali ruku k dílu. Pro ukázku probíhající realizace přinášíme několik fotografiií, na dokončení musíme ještě chvíli počkat.

 • Plnění volebního programu – oblast cenzury a médií – březen 2015

  Od voleb uplynuly již více jak 4 měsíce, a proto bychom vás rádi informovali, jak jsme postoupili v plnění volebního programu:

  CENZURA:

  – byl zrušen zákaz publikování příspěvků s politickým obsahem, který vydalo minulé vedení města,

  – prostor pro alternativní názory občanů i opozice – Zpravodaj již má vyčleněn pravidelný prostor v každém čísle (záleží jen na každém subjektu, jak jej bude využívat), Komise pro média momentálně připravuje i další možnosti,

  – webové stránky se zatím nezměnily – RM informuje o svých jednáních hned po jejich konání, jsou publikovány zápisy z jednání komisí a výborů. Další kroky jsou zatím pouze v přípravě (např. možnost diskusí a otázek pro občany na městském webu apod.) na jednání Komise pro média.

  ZASTUPITELSTVO:

  – profesionálové ve vedení města – aktuální stav změn ve  vedení úřadu najdete ZDE,

  – jednání Zastupitelstva je již vysílané veřejně na webu (ZDE) a na infokanále,

  – podklady pro jednání Zastupitelstva již vychází se 14 denním předstihem a také brzo po jednání najdete přehled aktuálních informací z jednání (ZDE),

  – větší prostor pro diskusi občanů – časové omezení pro diskusi byl zrušen a připravuje se prostor i na městském webu,

  – zatím jsme nepodnikli větší kroky v přípravě zásad Protikorupčního desatera,

  – otázka využití referenda zatím není aktuální.

  VÝBORY A KOMISE:

  – v kontrolním výboru má opozice většinu,

  – jsou zveřejňovány zápisy z komisí a výborů na městském webu (ZDE)

   

  V oblasti cenzury a prostoru pro občany je samozřejmě mnohem více možností, než prezentoval volební program ČŠ a koaličních partnerů. Komise pro média má řadu námětů, kterými může tuto oblast zlepšit.

 • Volební výsledky v číslech

  Na podrobné výslekdy se můžete podívat na oficiálním webu www.volby.cz – výsledky šlapanických voleb najdete konkrétně zde

  Podobné informace najdete možná přehledněji na webu www.idnes.cz – konkrétně zde

   

   

 • VÝSLEDKY VOLEB 2014 – občané Šlapanic způsobili revoluci.

  Podívejte se zde na první přehled výsledků voleb ve Šlapanicích – zde

   

 • Jak dopadly volby ve Šlapanicích v minulosti?

  Chcete si připomenout jak dopadly volby v minulosti?

  Volební účast
  2010 hlasy %podíl mandáty 60,13% 3 336
  KDU-ČSL a nestraníci 14 679 21,89 5
  Čisté Šlapanice 12 839 19,15 4
  Česká str.sociálně demokrat. 8 258 12,32 3
  TOP 09 8 220 12,26 3
  NEZÁVISLÍ 2010 6 560 9,78 2
  Občanská demokratická strana 5 819 8,68 2
  SNK zdravého rozumu 5 180 7,73 1
  Změna pro Šlapanice 3 951 5,89 1
  Komunistická str.Čech a Moravy 1 539 2,3 0
  http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952&xobecnaz=%B9lapanice&xstat=0&xvyber=0
  2006 60,55% 3 179
  KDU-ČSL a nestraníci 14 984 23,49 6
  Moudr.vol.pro Šlap. a Bedřich. 12 300 19,28 4
  Hnutí pro rozvoj Šlapanic 9 971 15,63 4
  Občanská demokratická strana 8 274 12,97 3
  Nezávislí 6 469 10,14 2
  Česká str.sociálně demokrat. 3 912 6,13 1
  Strana zelených 3 218 5,04 1
  Šance pro Šlapanice 3 175 4,98 0
  Komunistická str.Čech a Moravy 1 487 2,33 0
  http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952&xobecnaz=%B9lapanice&xstat=0&xvyber=0
  2002 59,17% 3 044
  Hnutí pro rozvoj Šlapanic 14 548 24,1 6
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 403 23,86 6
  Nezávislí 2002 10 794 17,88 4
  Občanská demokratická strana 6 447 10,68 2
  Unie svobody-Demokratická unie 4 777 7,91 1
  Komunistická str.Čech a Moravy 4 013 6,65 1
  Česká str.sociálně demokrat. 3 313 5,49 1
  Česká strana národně sociální 2 077 3,44 0
  http://www.volby.cz/pls/kv2002/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952
  1998 53,23% 2 725
  Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 17 612 32,96 7
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 981 29,91 6
  Občanská demokratická strana 11 521 21,56 5
  Komunistická str.Čech a Moravy 4 906 9,18 2
  Česká strana národně sociální 3 144 5,88 1
  Nezávislí kandidáti 272 0,51 0
  http://www.volby.cz/pls/kv1998/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952
  1994 68,71% 3 416
  Sdružení nezávislých kandidátů 15 674 23,48 5
  Občanská demokratická strana 15 437 23,13 5
  Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová 14 672 21,98 5
  Hnutí samospr.Moravy a Slezska 9 438 14,14 3
  Komunistická str.Čech a Moravy 7 882 11,81 2
  Liberální str.národně sociální 2 585 3,87 1
  Koalice SPR-RSČ, SDČR 576 0,86 0
  Důchodci za životní jistoty 485 0,73 0
  http://www.volby.cz/pls/kv1994/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3703&xobec=583952
1. stránka z celkem 11