O covidu se dočtete všude, a u nás ho proto nehledejte!

 

Začátek roku je pro nás letos spjatý s intenzivním pokračováním příprav urbanistické soutěže na areál Icecu/Cukrovaru včetně budovy Sýpky. Hlavním tahounem přípravy a odborným garantem je Komise územního rozvoje rady města. Od začátku je jasné, že připravit návrh rozvoje 6hektarového areálu v centru města si vyžaduje zvláštní pozornost pod drobnohledem odborníků. Komise územního rozvoje proto začala připravovat zadání soutěže, která by laicky řečeno převzala požadavky a náměty města a “namalovala” návrh nového centra města v souladu s urbanistickými principy.

 

Za sebou už máme:

  • názorový průzkum občanů na využití areálu ze Strategie rozvoje města
  • 2 pracovní jednání zastupitelů a společné připomínkování zadání soutěže o návrh areálu

 

Hledání konsenzu při přípravě nového srdce města a také pravděpodobně dalšího stavebního programu města na příštích minimálně 10-15 let (ale klidně více podle financí) je absolutní nutností. Je potřeba, aby zastupitelstvo kontinuálně rozhodovalo a postupovalo jedním směrem. Těkání mezi tématy a princip “od zdi ke zdi” si město v tomto případě nemůže dovolit, protože by to znamenalo nové a nové finance do příprav projektů. Je proto velkým pozitivem, že v hledání programu pro nové centrum města panuje prakticky mezi všemi volebními subjekty zastupitelstva poměrně velká shoda. Zatím jsme nenarazili na žádný zásadní nesoulad. Jedinou výjimkou je ODS, které se nezúčastňuje společných pracovních jednání zastupitelů již delší dobu a vyčleňuje se tak mimo společnou energii a postup zastupitelstva.

 

Čeká nás:

  • schválení zadání soutěže zastupitelstvem (duben 2021)
  • soutěž o návrh a její vyhodnocení (červen-prosinec 2021)

 

A pak samozřejmě celý proces přestavby areálu Cukrovaru, od vizí a idejí až po vlastní stavbu. Chceme pro Šlapanice získat ten nejlepší možný návrh budoucího nového srdce města.

 

Pro motivaci přidáváme fotografie z interiéru Sýpky, která je součástí zadání soutěže.