• Sobota pod cukrovarským komínem – 2. 6. 2018

  Sobotu v Cukrovaru (areálu bývalého ICECu) jsme si jako organizátoři moc užili a doufáme, že vy – jako návštěvníci také.

  Pokračovat ve čtení

 • Jednání skončila – co bude dál?

  31.10. skončila jednání ČŠ se všemi ostatními subjekty včetně opozice. Podívejme se, co nás čeká v nejbližších dnech do jednání ustavujícího ZM:

  1. v příštím týdnu uzavřeme návrhy na složení všech komisí – čekáme na doručení kandidátů ze strany opozice (ANO již dodalo)

  2. na 11.11. (den po ZM) je dohodnuto předávání funkce z rukou místostrostů – u předání funkce starosty se hledá termín. V tento den proběhne i první porada nové Rady města

  3. dokončujeme znění koaliční dohody – priority zástupců koalice pro toto volební období

  4. MěÚ vyhlásil výběrové řízení na pozici “vedoucí finančního oddělení” (zde) – p.Slaný (s kterým bychom rádi spolupracovali v tomto volebním období) se rozhodl odejít do důchodu.

  5. již probíhají jednání s p.Slaným ohledně sestavení rozpočtu města na r.2014

  6. zástupci koaličních stran již připravují konkrétní návrhy na zrušení cenzurních opatření, která byla zavedena v minulých volebních období. Jakmile získáme jména zástupců koalice, požádáme je o co nejrychlejší zapojení. Tyto návrhy se týkají i Zpravodaje.

  Pokud vše proběhne podle plánu – nové vedení města může od 12.11. plně začít pracovat.

 • Jednání s budoucí “opozicí”

  Máme za sebou jednání s některými opozičními stranami – TOP09 (p.Horák a p.Zycháček) a KDU-ČSL (p.Vavro a p.Králová).

  Obsahem jednání jsou tyto body:

  – informování o koalici

  – sdělení zájmu nechat většinu v Kontrolním výboru opozici a většinu ve Finančním výboru koalici (jak jsme deklarovali ve volebním programu) – s tím souvisela i naše žádost o dodání jmen zástupců stran do výborů a komisí

  – návrh – aby si každá strana promyslela, které věci z jejich volebního programu by mohlo město podpořit v příštích letech – což bude předmětem společných jednání v příštích měsících

  Dnes, v pátek 31.10. ještě proběhnou jednání s ANO a ČSSD.

  P.S. Můj osobní pohled – tato jednání budou velkou zkouškou zásad – je velmi obtížné podporovat body volebního programu opozičních stran, lidí, kteří v minulém volebním období v roli koalice nepodpořili téměř ani jeden náš návrh. Ale věřím, že to zvládneme.

   

 • Co se děje v těchto dnech?

  – již byl vyhlášen termín pro ustavující jednání Zastupitelstva města – 10.listopadu 2014 (kde proběhne volba nového starosty, místostarostů a sliby nových zastupitelů)

  – koalice je definitivně sestavena (ČŠ, Nezávislí 2014, Změna pro Šlapanice, ODS) – momentálně probíhá dohoda na programových prioritách a “plánu práce” na celé volební období

  – ve dnech 29.-31.10. proběhnou informativní schůzky s TOP09, ČSSD, KDU-ČSL a ANO, kde bychom je rádi informovali o dosažené dohodě a také se domluvili na složení komisí a výborů.

   

 • Koalice je dohodnuta.

  Jsme rádi, že můžeme občanům sdělit, že nová koalice ve Šlapanicích byla dohodnuta.

  Čisté Šlapanice vytváří koalici se sdruženími Nezávislí 2014, Změna pro Šlapanice a ODS. Všechna uskupení se dohodla i na personálním obsazení vedení města:

  1. starosta – Čisté Šlapanice

  2. místostarosta – Nezávislí 2014

  3. členové Rady města – 4x zástupci Čistých Šlapanic, 1x zástupce Nezávislých, 1x zástupce Změny pro Šlapanice a 1x zástupce ODS.

  (Poznámka – pozice 2.místostarosty nebude obsazena)

  V současné době se už jen dokončují jednání ke shodě na koaliční dohodě.

  Ustanovující jednání Zastupitelstva města – kde proběhne slib nových zastupitelů a volba starosty a místostarosty a členů Rady města  – se uskuteční nejpozději 10.11.2014.

 • Povolební jednání 2 – jednání se chýlí ke konci.

  Po 10 dnech od voleb se povolební jednání chýlí ke konci – tento týden proběhla již všechna jednání, která není vzhledem k zaměstnanosti všech účastníků jednoduché zkoordinovat.

  Svůj souhlas s účastí v koalici s Čistými Šlapanicemi již vyjádřili Nezávislí 2014 a Změna pro Šlapanice. Tyto subjekty mají 11 mandátů, tedy potřebnou nadpoloviční většinu v 21členném zastupitelstvu. Oslovena s nabídkou koaliční spolupráce je také ODS, která se ke koaliční spolupráci vyjádří do konce tohoto týdne.
  Současně probíhají a budou probíhat jednání o programových prioritách koalice.

 • Dotazy na Čisté Šlapanice:

  Zatímco probíhají jednání a přípravy koalice, objevily se drobnější dotazy, které krátce zodpovíme.

  1) Kdy můžete začít úřadovat?
  Povolební jednání začala v pondělí, ustavující zasedání zastupitelstva by mělo být svoláno nejpozději 10. listopadu. To platí v případě, že se žádný z volebních subjektů nepokusí zpochybnit výsledky voleb. Lhůta pro volební stížnosti končí 24. 10. (více ZDE). Nejdříve tedy od 10. listopadu.

  2) Personální změny na úřadu?
  Pokud budeme mít možnost vést úřad, Čisté Šlapanice nehodlají provádět žádné personální čistky na Městském úřadu.  V zájmu Šlapanic je dobře fungující úřad a kvalitně odváděná práce. Jedinou výjimkou zde je post tajemníka z důvodů, které uvádíme v našem programu.

   3) Kdo je kandidátem na starostu?
  Jednička na naší kandidátce Michaela Trněná je naším jediným kandidátem na pozici starosty. O obsažení dalších postů (místostarosta a radní) jednáme s potenciálními koaličními partnery (zde).

 • Jaká je naše strategie vyjednávání o koalici?

  Navenek se možná občanům zdá, že vše po volbách utichlo, ale je tomu zcela jinak. V současné době se připravují jednání mezi všemi volebními subjekty. Rádi bychom občany touto cestou informovali o našich názorech, s kterými jdeme do těchto jednání.

  Partnery pro spolupráci v celém volebním období hledáme u těch partnerů, s kterými máme co nejvíce společných bodů volebních programů a těch, u kterých se v minulém období projevovala ochota ke spolupráci a podpora cizích návrhů.

  Nejvíce jsme v minulém období spolupracovali se sdruženími “Nezávislí 2014” a “Změna pro Šlapanice“. Rádi bychom se také obrátili na ODS, s kterými jsme sice příliš nespolupracovali, ale na řadě podnětů jsme se při jednání Zastupitelstva města shodli.

  Pokud se týká ostatních stran:

  ANO je pro nás zatím zcela nové a nemá za sebou delší veřejné působení ve Šlapanicích. Kandidátka ANO obsahuje řadu zkušených lidí a věříme, že se  zapojí do práce města, např. v komisích apod.

  – se stranami dosavadní koalice (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD) vzhledem k rozdílnosti klíčových bodů programu nemůžeme jednat o spolupráci na úrovni koalice.

   

  V budoucnu chceme podpořit změnu dosavadní atmosféry v zastupitelstvu mezi jednotlivými volebními subjekty – proto budeme postupně oslovovat všechny subjekty a hledat s nimi styčné body prospěšné pro Šlapanice.

   

  O tom, jak se k našim názorům a návrhům postaví jak potenciální koaliční partneři, tak ostatní volební subjekty vás budeme průběžně informovat.

 • Povolební komentář iDnes k výsledkům voleb

  Komentáře lídrů vybraných kandidátek a úvahy iDnes k výsledku voleb ve Šlapanicích můžete najít na tomto odkazu ZDE.

  Pro úplnost uvádíme, že za obsah článků ručí redakce. Tento dodatek přidáváme kvůli titulku “Ve Šlapanicích skončila po čtvrt století nadvláda KDU-ČSL”.
  Titulek není stoprocentně přesný, ale dá se odhadnout, že si autoři dovolili lehkou nadsázku v počtu let a faktem je, že šlapaničtí lidovci zasahovali výrazně do dění i v době, kdy nebyli přímo u moci. Například ve volebním období 2002-2006, kdy byl u moci J. Střechovský (původně Hnutí pro rozvoj, pak Zdravý rozum, nyní člen hnutí ANO) členové KDU-ČSL, ač oficiálně v opozici, přímo vzorně spolupracovali s J. Střechovským na přípravě průmyslové zóny, pod kterou sami vlastnili rozsáhlé pozemky.

 • Povolební vyjednávání 1

  V současné sobě připravujeme povolební jednání s našimi dlouhodobými partnery – Nezávislými 2014 (2 mandáty) a Změna pro Šlapanice (1 mandát), s kterými jsme spolupracovali po celé volební období od r. 2010. Součástí opozice v posledním období byla  rovněž i ODS, která získala 1 mandát. Se všemi těmito uskupeními bychom rádi vedli jako první jednání o případné spolupráci.

  V sobotu proběhlo setkání, kde jsme čekali na konečné výsledky voleb – šlo o společné setkání všech nezávislých – ČŠ, Nezávislí 2014 a Změna pro Šlapanice. A také jsme mohli společně prožít radost z výrazného vítězství, které nám občané Šlapanic umožnili.

  Neuzavíráme se před jednáním a spolupráci s žádným volebním subjektem, se kterým budeme schopni najít shodu na klíčových bodech našeho programu.

  V těchto hodinách probíhá v našem uskupení ČŠ setkání nových zastupitelů – hledáme dohodu o naší nabídce pro spolupracující strany, ustanovujeme vyjednávácí tým a také tvoříme plán dalších kroků.

  V průběhu týdne vás budeme informovat o dalších krocích.

   

1. stránka z celkem 712345...Poslední »