• Kandidáti za SNK Čisté Šlapanice v roce 2018

  Zveřejňujeme kandidátku Čistých Šlapanic pro rok 2018.  Je složena z nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti, kteří mají zájem a jsou ochotní pracovat pro Šlapanice a Bedřichovice.

  Velmi si vážím toho, že velká část této kandidátky společně funguje již od voleb v roce 2010 jen s drobnějšími obměnami a doplněními. Tímto vítám také na naší kandidátce dva nováčky, kterými jsou pan Radek Palička a Miloslav Reiter, a po odmlce také paní Barboru Zukalovou.

   

  Zastoupeni na kandidátce jsou jak “starousedlíci – rodáci”, tak i nově příchozí – přistěhovaní občané Šlapanic a Bedřichovic. Mimochodem “starousedlíků – rodáků” byla v našem městě již podle sčítání z roku 2011 menšina (45, 4%).

   

  Členové kandidátky Čistých Šlapanic se scházejí po celé volební období jednou měsíčně na pravidelných schůzkách, na kterých si navzájem vyměňujeme nejen informace, ale především názory na dění ve městě. Program, složení kandidátky a všechny podstatné věci rozhodujeme společně. Společně za těmito rozhodnutími stojíme. Navenek nás reprezentují především naši zastupitelé v zastupitelstvu, případně naši členové v komisích a výborech.

   

  Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice 2018:

   

  1. Michaela Trněná
  2. Jiří Kopeček
  3. Kateřina Migdauová
  4. Alexandra Peschlová
  5. Miroslav Staněk
  6. Radek Růžička
  7. Gabriela Riegerová
  8. Pavel Linhart
  9. Pavel Mikuška
  10. Hana Strnadová
  11. Šárka Hloušková
  12. Jaroslav Dočkal
  13. Marie Zemánková
  14. Jan Novotný
  15. David Feik
  16. Aleš Vodička
  17. Pavel Zmeškal
  18. Barbora Zukalová
  19. Radek Palička
  20. Miloslav Reiter
  21. Vítězslav Šudák

   

  Naším společným mottem jsou “Šlapanice s čistým srdcem a bez průmyslové zóny”.

   

  Informace a fotky ke každému z nás postupně přineseme, jak zde na webových stránkách, tak v našich předvolebních materiálech. Potkat a seznámit se s námi budete moci také v ulicích města během předvolební kampaně v září. Doufáme, že pro vás bude naše kampaň příležitostí, jak načerpat informace o kandidátech a programu, se kterými se ucházíme o vaši důvěru.

  Za vaši podporu děkujeme.

   

  Michaela Trněná, za Čisté Šlapanice

   

   

 • Sběr podpisů

  Příští týden končíme se sběrem podpisů (petice za kandidaturu ČŠ). Pokud pro nás máte podpis nebo celý arch, prosíme o doručení na Riegrovu 13. Arch ke stažení zde.

 • Sobota pod cukrovarským komínem – 2. 6. 2018

  Sobotu v Cukrovaru (areálu bývalého ICECu) jsme si jako organizátoři moc užili a doufáme, že vy – jako návštěvníci také.

  Pokračovat ve čtení

 • Jednání skončila – co bude dál?

  31.10. skončila jednání ČŠ se všemi ostatními subjekty včetně opozice. Podívejme se, co nás čeká v nejbližších dnech do jednání ustavujícího ZM:

  1. v příštím týdnu uzavřeme návrhy na složení všech komisí – čekáme na doručení kandidátů ze strany opozice (ANO již dodalo)

  2. na 11.11. (den po ZM) je dohodnuto předávání funkce z rukou místostrostů – u předání funkce starosty se hledá termín. V tento den proběhne i první porada nové Rady města

  3. dokončujeme znění koaliční dohody – priority zástupců koalice pro toto volební období

  4. MěÚ vyhlásil výběrové řízení na pozici “vedoucí finančního oddělení” (zde) – p.Slaný (s kterým bychom rádi spolupracovali v tomto volebním období) se rozhodl odejít do důchodu.

  5. již probíhají jednání s p.Slaným ohledně sestavení rozpočtu města na r.2014

  6. zástupci koaličních stran již připravují konkrétní návrhy na zrušení cenzurních opatření, která byla zavedena v minulých volebních období. Jakmile získáme jména zástupců koalice, požádáme je o co nejrychlejší zapojení. Tyto návrhy se týkají i Zpravodaje.

  Pokud vše proběhne podle plánu – nové vedení města může od 12.11. plně začít pracovat.

 • Jednání s budoucí “opozicí”

  Máme za sebou jednání s některými opozičními stranami – TOP09 (p.Horák a p.Zycháček) a KDU-ČSL (p.Vavro a p.Králová).

  Obsahem jednání jsou tyto body:

  – informování o koalici

  – sdělení zájmu nechat většinu v Kontrolním výboru opozici a většinu ve Finančním výboru koalici (jak jsme deklarovali ve volebním programu) – s tím souvisela i naše žádost o dodání jmen zástupců stran do výborů a komisí

  – návrh – aby si každá strana promyslela, které věci z jejich volebního programu by mohlo město podpořit v příštích letech – což bude předmětem společných jednání v příštích měsících

  Dnes, v pátek 31.10. ještě proběhnou jednání s ANO a ČSSD.

  P.S. Můj osobní pohled – tato jednání budou velkou zkouškou zásad – je velmi obtížné podporovat body volebního programu opozičních stran, lidí, kteří v minulém volebním období v roli koalice nepodpořili téměř ani jeden náš návrh. Ale věřím, že to zvládneme.

   

 • Co se děje v těchto dnech?

  – již byl vyhlášen termín pro ustavující jednání Zastupitelstva města – 10.listopadu 2014 (kde proběhne volba nového starosty, místostarostů a sliby nových zastupitelů)

  – koalice je definitivně sestavena (ČŠ, Nezávislí 2014, Změna pro Šlapanice, ODS) – momentálně probíhá dohoda na programových prioritách a “plánu práce” na celé volební období

  – ve dnech 29.-31.10. proběhnou informativní schůzky s TOP09, ČSSD, KDU-ČSL a ANO, kde bychom je rádi informovali o dosažené dohodě a také se domluvili na složení komisí a výborů.

   

 • Koalice je dohodnuta.

  Jsme rádi, že můžeme občanům sdělit, že nová koalice ve Šlapanicích byla dohodnuta.

  Čisté Šlapanice vytváří koalici se sdruženími Nezávislí 2014, Změna pro Šlapanice a ODS. Všechna uskupení se dohodla i na personálním obsazení vedení města:

  1. starosta – Čisté Šlapanice

  2. místostarosta – Nezávislí 2014

  3. členové Rady města – 4x zástupci Čistých Šlapanic, 1x zástupce Nezávislých, 1x zástupce Změny pro Šlapanice a 1x zástupce ODS.

  (Poznámka – pozice 2.místostarosty nebude obsazena)

  V současné době se už jen dokončují jednání ke shodě na koaliční dohodě.

  Ustanovující jednání Zastupitelstva města – kde proběhne slib nových zastupitelů a volba starosty a místostarosty a členů Rady města  – se uskuteční nejpozději 10.11.2014.

 • Povolební jednání 2 – jednání se chýlí ke konci.

  Po 10 dnech od voleb se povolební jednání chýlí ke konci – tento týden proběhla již všechna jednání, která není vzhledem k zaměstnanosti všech účastníků jednoduché zkoordinovat.

  Svůj souhlas s účastí v koalici s Čistými Šlapanicemi již vyjádřili Nezávislí 2014 a Změna pro Šlapanice. Tyto subjekty mají 11 mandátů, tedy potřebnou nadpoloviční většinu v 21členném zastupitelstvu. Oslovena s nabídkou koaliční spolupráce je také ODS, která se ke koaliční spolupráci vyjádří do konce tohoto týdne.
  Současně probíhají a budou probíhat jednání o programových prioritách koalice.

 • Dotazy na Čisté Šlapanice:

  Zatímco probíhají jednání a přípravy koalice, objevily se drobnější dotazy, které krátce zodpovíme.

  1) Kdy můžete začít úřadovat?
  Povolební jednání začala v pondělí, ustavující zasedání zastupitelstva by mělo být svoláno nejpozději 10. listopadu. To platí v případě, že se žádný z volebních subjektů nepokusí zpochybnit výsledky voleb. Lhůta pro volební stížnosti končí 24. 10. (více ZDE). Nejdříve tedy od 10. listopadu.

  2) Personální změny na úřadu?
  Pokud budeme mít možnost vést úřad, Čisté Šlapanice nehodlají provádět žádné personální čistky na Městském úřadu.  V zájmu Šlapanic je dobře fungující úřad a kvalitně odváděná práce. Jedinou výjimkou zde je post tajemníka z důvodů, které uvádíme v našem programu.

   3) Kdo je kandidátem na starostu?
  Jednička na naší kandidátce Michaela Trněná je naším jediným kandidátem na pozici starosty. O obsažení dalších postů (místostarosta a radní) jednáme s potenciálními koaličními partnery (zde).

 • Jaká je naše strategie vyjednávání o koalici?

  Navenek se možná občanům zdá, že vše po volbách utichlo, ale je tomu zcela jinak. V současné době se připravují jednání mezi všemi volebními subjekty. Rádi bychom občany touto cestou informovali o našich názorech, s kterými jdeme do těchto jednání.

  Partnery pro spolupráci v celém volebním období hledáme u těch partnerů, s kterými máme co nejvíce společných bodů volebních programů a těch, u kterých se v minulém období projevovala ochota ke spolupráci a podpora cizích návrhů.

  Nejvíce jsme v minulém období spolupracovali se sdruženími “Nezávislí 2014” a “Změna pro Šlapanice“. Rádi bychom se také obrátili na ODS, s kterými jsme sice příliš nespolupracovali, ale na řadě podnětů jsme se při jednání Zastupitelstva města shodli.

  Pokud se týká ostatních stran:

  ANO je pro nás zatím zcela nové a nemá za sebou delší veřejné působení ve Šlapanicích. Kandidátka ANO obsahuje řadu zkušených lidí a věříme, že se  zapojí do práce města, např. v komisích apod.

  – se stranami dosavadní koalice (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD) vzhledem k rozdílnosti klíčových bodů programu nemůžeme jednat o spolupráci na úrovni koalice.

   

  V budoucnu chceme podpořit změnu dosavadní atmosféry v zastupitelstvu mezi jednotlivými volebními subjekty – proto budeme postupně oslovovat všechny subjekty a hledat s nimi styčné body prospěšné pro Šlapanice.

   

  O tom, jak se k našim názorům a návrhům postaví jak potenciální koaliční partneři, tak ostatní volební subjekty vás budeme průběžně informovat.

1. stránka z celkem 712345...Poslední »