První – ustavující zasedání nového zastupitelstva proběhne ve středu 19.10. 2022 v zasedací místnosti úřadu na Masarykově náměstí. Obsahem prvního zasedání bude jako vždy představení a slib nových zastupitelů a volba nových orgánů města pro nastávající funkční období. To znamená volba starosty, místostarostů, radních a členů výborů.

Čisté Šlapanice vstupují do nového období s 9 mandáty v 17členném zastupitelstvu, koaliční spolupráci jsme nabídli Nezávislým92. Rada bude i nadále 5členná.

Nejvýznamnější změnou oproti předchozímu období je náš návrh na dva uvolněné místostarosty. V předchozích 2 obdobích jsme pracovali ve složení uvolněná starostka a jeden uvolněný místostarosta. Změna spočívá v tom, že nově navrhujeme svěřit technické služby, údržbu města a správu nemovitostí města druhému uvolněnému místostarostovi spolu s městskou policií. O technické služby se původně staral placený zaměstnanec, ředitel Satesa. Ten bude nahrazen spolu s dalším původním zaměstnancem (správcem areálu Cukrovaru) činností uvolněného místostarosty, město tak i v tomto obsazení ušetří finanční prostředky.

Město ušetří i na snížení počtu zastupitelů z 21 zastupitelů na 17 či ze 7 radních z období 2014-2018 na 5.

Věříme, že toto nové uspořádání se osvědčí a pomůže nám ještě dále zlepšit chod a činnost města. 

Opozičním subjektům stejně jako v minulosti nabízíme post předsedy Kontrolního výboru a účast v pracovních skupinách pro přípravu územní studie Cukrovaru a volnočasového a kulturního centra Sýpka a přestavbu objektu bývalé hospodářské školy na Nádražní ulici, které přesahují svým rozsahem a významem působnost jednoho zastupitelstva a samozřejmě také v dalších výborech a komisích rady.  

Celý program jednání spolu s podklady najdete jako obvykle na stránkách města ZDE.

 

 Níže najdete naše zastupitele, z toho i 3 nováčky: Anežku Kinclovou, Zdeňka Pojzla a Lucii Joskovou.

 

Děkujeme za vaši podporu a důvěru.