• Pan Matýšek (ODS) bojuje za transparentnost

  Z místních médií už jste asi zaregistrovali, že p. Matýšek bojuje za transparentnost v souvislosti s nahrazením městského informačního systému – ekonomického modulu MSD Nav, dodávaného firmou Navertica a jeho plným nahrazením ekonomickým modulem společnosti VERA. Nahrazením ekonomického modulu MSD Nav město sjednotilo svůj informační systém, což kromě finanční úspory zjednodušuje například údržbu systému.

   

  Pro úplnost připomínáme, že p. Matýšek je člen místní organizace ODS, bývalý radní našeho a také majitel firmy Navertica, která systém provozuje. Pan Matýšek byl také členem rady města v době, kdy rada města schválila jeho firmu Navertica jako dodavatele produktu MSD Nav do města v roce 2010.

  Nahrazením (ukončením) produktu MSD Nav na městském úřadu přichází samozřejmě firma Navertica o poměrně stabilní příjem z města Šlapanice.

   

  Neodůvodněný tlak členů ODS na zachování produktu MSD Nav na městském úřadu, přes jeho finanční nákladnost pro město, byl také hlavním důvodem, proč jsme ukončili s ODS v roce 2016 koaliční spolupráci. 

   

  Proto možná stojí za to si připomenout některé informace z minulosti o tom, kdo a jak těžil z veřejných zakázek města – zde v článku iDnes z r.2017.

   

  Další naše komentáře si můžete přečíst – ZDE a také v posledním vydání Šlapanického zpravodaje nebo ZDE.

   

   

 • Stavební uzávěra – lokalita u Slatiny

  Další vývoj zastavění šlapanických pozemků u Slatiny (naproti hřbitovu) pokračuje.

  Rada města vydala stavební uzávěru na tuto lokalitu. Jedná se o dočasné opatření do doby přijetí nového územního plánu města. Ten by mohl být přijat v příštím roce. Nový územní plán musí zohlednit tzv. nadmístní záměry, kterým je v případě této lokality plánovaný obchvat Slatiny.

   

  Důvodem vydání uzávěry je proto ochrana veřejného zájmu, za který rada města plánovaný obchvat Slatiny považuje. Obchvat jako takový není přímo záležitostí Šlapanic, ale Jihomoravského kraje a města Brna. Jako takový má dlouhodobě své místo v dopravních řešeních silniční sítě, kterou buduje Jihomoravský kraj.

   

  Je na místě připomenout nelegální postup developera v této lokalitě, který na sousedním katastrálním území bez stavebního povolení realizuje ne jeden či dva rodinné domy, ale přímo celou ulici. Jeho snahou je i zastavění sousedního katastrálního území Šlapanic.

  Zastavění lokality by mohlo znamenat nejen navýšení nákladů na protihluková opatření u připravovaného obchvatu, ale možná i jeho zastavení – důvodem je problematické odvodnění lokality. Na to poukázala mj. také prověřovací územní studie území, která bude sloužit jako podklad pro nový územní plán města.

   

  Díky podnětu našeho města a MČ Brno-Slatina se rozběhla jednání o společném postupu k přípravě obchvatu Slatiny. Po více než roce se podařilo dojednat podmínky společného postupu a Jihomoravský kraj již oznámil schválení Dohody k obchvatu viz ZDE. Zastupitelstvo Šlapanic bude Dohodu schvalovat na svém zářijovém zasedání. Jedná se po dlouhém přešlapování na místě o krok směrem k realizaci obchvatu.

   

  Více informací najdete v zápise ze 109.jednání RM (b.19).

  Stáhnout (PDF, 1.25MB)

 • Kandidáti za SNK Čisté Šlapanice v roce 2018

  Zveřejňujeme kandidátku Čistých Šlapanic pro rok 2018.  Je složena z nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti, kteří mají zájem a jsou ochotní pracovat pro Šlapanice a Bedřichovice.

  Velmi si vážím toho, že velká část této kandidátky společně funguje již od voleb v roce 2010 jen s drobnějšími obměnami a doplněními. Tímto vítám také na naší kandidátce dva nováčky, kterými jsou pan Radek Palička a Miloslav Reiter, a po odmlce také paní Barboru Zukalovou.

   

  Zastoupeni na kandidátce jsou jak “starousedlíci – rodáci”, tak i nově příchozí – přistěhovaní občané Šlapanic a Bedřichovic. Mimochodem “starousedlíků – rodáků” byla v našem městě již podle sčítání z roku 2011 menšina (45, 4%).

   

  Členové kandidátky Čistých Šlapanic se scházejí po celé volební období jednou měsíčně na pravidelných schůzkách, na kterých si navzájem vyměňujeme nejen informace, ale především názory na dění ve městě. Program, složení kandidátky a všechny podstatné věci rozhodujeme společně. Společně za těmito rozhodnutími stojíme. Navenek nás reprezentují především naši zastupitelé v zastupitelstvu, případně naši členové v komisích a výborech.

   

  Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice 2018:

   

  1. Michaela Trněná
  2. Jiří Kopeček
  3. Kateřina Migdauová
  4. Alexandra Peschlová
  5. Miroslav Staněk
  6. Radek Růžička
  7. Gabriela Riegerová
  8. Pavel Linhart
  9. Pavel Mikuška
  10. Hana Strnadová
  11. Šárka Hloušková
  12. Jaroslav Dočkal
  13. Marie Zemánková
  14. Jan Novotný
  15. David Feik
  16. Aleš Vodička
  17. Pavel Zmeškal
  18. Barbora Zukalová
  19. Radek Palička
  20. Miloslav Reiter
  21. Vítězslav Šudák

   

  Naším společným mottem jsou “Šlapanice s čistým srdcem a bez průmyslové zóny”.

   

  Informace a fotky ke každému z nás postupně přineseme, jak zde na webových stránkách, tak v našich předvolebních materiálech. Potkat a seznámit se s námi budete moci také v ulicích města během předvolební kampaně v září. Doufáme, že pro vás bude naše kampaň příležitostí, jak načerpat informace o kandidátech a programu, se kterými se ucházíme o vaši důvěru.

  Za vaši podporu děkujeme.

   

  Michaela Trněná, za Čisté Šlapanice

   

   

 • Nasbíráno 555 podpisů :-)

  Včera jsme provedli závěrečný součet ze sběru podpisů a dostali jsme od Vás i nasbírali 555 podpisů z potřebných 527. Děkujeme za podporu, první důležitý krok máme nyní za sebou.

  Do konce týdne zveřejníme na našich stránkách také celou finální podobu naší kandidátky. Kandidátní listina složená z 21 kandidátů a petice s podpisy jsou základními dokumenty pro účast ve volbách. Odevzdávají se do 31.7. 2018.

   

  Pokud ještě přece jen máte aršík doma, máte během dnešního dne tj. 24.7. možnost vhodit jej do schránky domu na Riegrově 13.

   

  Nezapomeňte si poznačit termín voleb 5. a 6. 10. 2018! Volit v komunálkách své zastoupení mohou jen občané s trvalým bydlištěm ve Šlapanicích a Bedřichovicích. Jen ti mohou logicky ovlivňovat dění ve své obci.

   

   

 • Sběr podpisů

  Příští týden končíme se sběrem podpisů (petice za kandidaturu ČŠ). Pokud pro nás máte podpis nebo celý arch, prosíme o doručení na Riegrovu 13. Arch ke stažení zde.

 • Průmyslová zóna – “za 4 roky budou třeba na radnici jiní zastupitelé”

  Toto prohlásil p.Budař, ředitel CTP pro jižní Moravu krátce poté, co ZM v r.2015 ustoupilo od záměru budovat vedle Šlapanic obří průmyslovou zónu.

   

  Volby jsou už přede dveřmi a občané rozhodnou, zda budou na radnici rozhodovat jiní zastupitelé. Do schválení Územního plánu chybí už jen málo – ale i tak je tu stále ještě riziko, že nové ZM vytáhne své staré plány.

   

  Tak si jen připomeňme některé informace, které ukazují na roli šlapanických expolitiků – viz článek iDnes:

   

  • na deseti hektarech, které patřily Václavu Horákovi (KDU-ČSL), bývalému starostovi a náměstkovi jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL), už několik let stojí výrobní haly.
  • jiný bývalý starosta, zastupitel a vlivný tajemník šlapanické radnice Václav Hrabálek (KDU-ČSL), je jedním z největších vlastníků půdy. Podle smluv uložených v katastru  nemovitostí přitom skupoval pozemky v budoucí zóně už v letech 1998 – 2001, tedy v době, kdy byl v zastupitelstvu, za zhruba 30 korun za metr čtvereční. Developer CTP přitom tu samou půdu nyní vykupuje za 600 korun za metr.
  • a další bývalý starosta Jan Střechovský (ANO) a několik bývalých zastupitelů dostali od CTP stovky tisíc korun za „poskytnutí součinnosti při provádění pozemkových úprav“, jak uvádí smlouva, kterou má MF DNES k dispozici.

   

  Podrobněji jsme již k tomuto tématu psali dříve.

   

   

 • Lokalita Ponětovská k dalšímu rozhodnutí

  Červnové zasedání zastupitelstva bylo mimořádně dlouhé, trvalo více než 6 hodin. Velká část zasedání byla věnována problematice potenciální lokality pro bydlení – Ponětovské. Jedná se o cca 5 hektarovou lokalitu na konci ulice Ponětovské, určené územním plánem k zastavění rodinnými domy od roku 2007.

   

  Celý záznam jednání zastupitelstva můžete zhlédnout ZDE.

   

  Lokalitu Ponětovská řeší město dlouhodobě, v územním plánu je určena k zastavění od roku 2007. Zhruba od této doby se pozemky v této lokalitě město snaží také prodat. V minulosti dokonce za značně nestandardních podmínek viz ZDE.

   

  Současné zastupitelstvo souhlasilo se záměrem prodeje pozemků v lokalitě Ponětovská v roce 2017. K záměru se přihlásil jediný uchazeč – firma Altilia home,s.r.o. a nabídla za nezasíťované pozemky města 1490Kč/m2. Podrobnější údaje včetně návrhu kupních smluv najdete v pravidelně zveřejňovaných podkladech zastupitelstva ZDE.

   

  Podstatnou informací je, že pozemky města jsou v lokalitě od sebe odděleny cca 18 000m2 soukromého vlastníka, který může do výstavby v lokalitě významně vstoupit a začít okamžitě stavět bez účasti města.

  Celý rok probíhala příprava prodeje: především se jednalo o podobu lokality tzn. způsob jejího zastavění, kdy město by chtělo udržet rozumnou velikost stavebních pozemků, podlažnost zástavby, dobrou veřejnou infrastrukturu. Dále byly důležité kvalitní smlouvy pro město: aby zástavba nemohla být změněna bez souhlasu města a zajištění veřejné infrastruktury apod.

  Výsledkem jednání byla zastupitelům předložená a prezentovaná studie proveditelnosti, objemová studie a projektová dokumentace pro územní řízení na celkem 69 rodinných domů, jednotlivých či dvojdomů, typově omezených s definovanou uliční čárou, parkovacími místy jak soukromými, tak veřejnými.  Předloženy byly také kupní smlouvy.

   

  Výhrady zastupitelů, a to výhradně opozičních, se týkaly několika otázek:

  Nízká cena

  Nabídnutá kupní cena 1490 Kč za metr čtvereční se jevila zastupitelům jako nízká.

  Jako argument k údajně nízké ceně byly uváděny realizované prodeje jednotlivých zasíťovaných pozemků pro rodinnou výstavbu ve Šlapanicích, kdy se ceny pohybují ve výši od 3 200/m2, ale i výrazně vyšší.

  Každý rozumný člověk ale chápe, že pozemky města nejsou zasíťovány a budou tedy vyžadovat vybudování všech sítí, dále přeložku vysokého napětí, vybudování chodníků, komunikací a společných veřejných prostranství. Znalecký posudek města fakticky nabídnutou cenu potvrdil, uváděl totiž cenu 1449Kč/m2. Málokdo z laiků však dokáže reálně vyhodnotit náklady a započítat je do ceny pozemků.

  Po společné diskuzi pro klid zastupitelů i občanů nakonec zastupitelstvo jako odborný doplňující podklad schválilo pořízení kontrolního znaleckého posudku. Kontrolní posudek poslouží zastupitelům jako další vodítko o výši ceny pozemků v nově developované lokalitě.

   

  Možnost developmentu lokality městem = větší zisk pro město

  Opoziční zastupitelé také v souvislosti s cenou opakovaně žádali, aby lokalitu zasíťovalo a pro výstavbu připravilo samotné město a pozemky rozprodalo výhodněji samo. Zde uvedl věcné argumenty, totiž ceny výstavby nových sítí, komunikací, přeložek sítí a další související náklady jako vytvoření projektové dokumentace, povolovací řízení a personální zajištění této masívní akce přítomný zástupce developera, který se snažil zastupitelům přiblížit problematiku developmentu lokality včetně aktuální nejistoty s poskytováním hypotečních úvěrů.

  Proti této variantě stojí na první pohled skutečnost, že do pozemků by město muselo nejdříve výrazně investovat (zřejmě minimálně 20 mil. Kč).  Muselo by vše zajistit také personálně, a to v situaci, kdy aktuálně musí řešit mnohdy až havarijní stav současných sítí a komunikací ve městě.  Následně by teprve prodávalo: za jakých podmínek a hlavně komu? Šlapanickým občanům, jak občas zaznívá? Kdo by je vybíral a na základě čeho? Nebyla by preferována jen určitá, a to velmi malá skupina občanů oproti ostatním, kteří by tuto možnost nedostali? Nedopadlo by město obdobně jako v případě bytů Švehlova? Na tyto otázky zastupitelstvo uspokojivou odpověď nemá.

  Zastupitelé si nakonec jako doplňující podklad vyžádali odborné posouzení nákladů na případný development lokality, aby lépe mohli posoudit i tuto možnost.

   

  Dopravní napojení lokality

  Jedním z argumentů, který zazníval, byla velká dopravní zátěž, kterou nová lokalita přinese. Reálně by se u 69 rodinných domů mohlo jednat až o 140 aut navíc.

  Město má dlouhodobý záměr vybudování spojky mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou ulici, která by navázala na ulici Zemědělskou a odvedla část dopravy ze středu města přímo na širší silniční síť (v tomto případě starou vyškovskou silnici, příp. D1). Zastupitelstvo zde schválilo přípravu studie proveditelnosti této komunikace.

   

  Chybějící občanská vybavenost

  V diskuzi zaznělo, že v lokalitě chybí občanská vybavenost, např. obchod nebo mateřská škola. Nebo také, že tyto pozemky by město mělo využít pro vybudování seniorského bydlení apod. K tomu je potřeba říci, že občanskou vybavenost a její umístění si obec určuje v územním plánu podle toho, kde a jaký typ ploch se má v budoucnosti budovat. Do této lokality šlapanický územní plán (ani jeho tehdejší zpracovatel, ani tehdejší zastupitelstvo) nenavrhnul.

  Představa samostatného obchodu pro lokalitu o 69 rodinných domech je v dnešních podmínkách víceméně utopií, jak ukazuje praxe. Malým obchodům v obdobných lokalitách nedáváme my, zákazníci,  šanci na přežití. Navštěvujeme a vyžadujeme velká obchodní centra.

  Stejně tak budování samostatné školky pro toto množství rodinných domů se nejeví jako příliš efektivní řešení, město tyto záměry sleduje jinde (přesun knihovny a vybudování MŠ).

  Seniorské bydlení se pak už jevilo v diskuzi jako ryze účelový pokus. Hlavně z toho důvodu, že prakticky všichni hlavní aktéři diskuze na zasedání, ať z KDU-ČSL, TOP09 (v té době Hnutí pro rozvoj Šlapanic) či ODS,

  byli u tvorby  územního plánu (dále ÚP) v minulosti,

  byli i u této konkrétní změny ÚP v roce 2007,

  byli dokonce součástí nově připravovaného ÚP v letech 2009-2014,

  byli také u přípravy pokynů pro zpracování 2. návrhu nového ÚP v roce 2015

  a byli u projednávání studie proveditelnosti této lokality v roce 2017.

  Ani v jednom případě neřekli, že chtějí do této lokality umístit občanskou vybavenost! Probudili se až při projednávání konkrétního záměru zástavby. Tento způsob řízení města má ke koncepčnosti velmi daleko.

  Protože opravdu tato část rozhodování spadá do přípravy ÚP, ponechalo zastupitelstvo nakonec tuto část diskuze bez reakce.

   

  Důvěryhodnost uchazeče o koupi pozemků

  Jednání byli přítomni jednatelé společnosti Altilia home, s.r.o. , vysvětlili důvody založení společnosti: jedná se o častý požadavek bankovních domů, které chtějí mít pro větší záměry novou, nezatíženou a snadno kontrolovatelnou společnost. Tento častý způsob developmentu nakonec přiznali i opoziční zastupitelé. Jak se ukázalo prověřením předchozích pokusů o prodej lokality, tento způsob sami v minulosti dokonce akceptovali viz data nově zakládaných společností v našem článku ZDE.  Odprezentovali i další referenční developerské projekty, menší i srovnatelné velikosti.

   

  Co dodat závěrem?

  1. Je s podivem, že s argumenty proti prodeji a především výstavbě v lokalitě přicházejí subjekty jako KDU-ČSL, TOP09 či ODS, které se lokalitu pokoušely již samy prodat a které zástavbu lokality fakticky naplánovaly.
  2. Je s podivem, že s kritikou ceny přicházejí stejné subjekty KDU-ČSL, TOP09 či ODS, které samy chtěly realizovat prodej za výrazně nižší cenu.
  3. Je s podivem, že tyto subjekty kritizují cenu, když samy schválily a realizovaly prodeje městských pozemků za cenu 600 Kč/m2 pod plánovanou průmyslovou zónou. A to včetně strategického pozemku pod Tuřankou – tedy případného propojení Šlapanic k D1.
  4. Je s podivem, že všechny tyto subjekty nevzdechly na dopravní dostupnost a obslužnost či občanskou vybavenost v době, kdy daly souhlas výstavbě Brněnských Polí, které znamenají nárůst počtu obyvatel Šlapanic o min. 700 obyvatel (tedy o téměř 10%).

   

  Naším cílem není válcovat opoziční zastupitele, ale zajistit nejvýhodnější postup pro město a naše občany:  koaliční zastupitelé vzali námitky opozičních uskupení vážně v zásadních bodech a zastupitelstvo v tuto chvíli prodej pozemků neschválilo. A vyžádalo si doplnění podkladů o kontrolní znalecký posudek a odborné posouzení nákladů na development lokality a přípravu studie proveditelnosti pro spojovací komunikaci mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou.

  Pro vyloučení manipulace a zvýšení transparentnosti jednání města mají možnost navrhnout znalce nebo znalecký ústav k vypracování posudku právě opoziční volební uskupení v zastupitelstvu, tedy výše jmenované KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ODS a nezařazený p. Sova.

   

  Další informace k lokalitě Ponětovská:

  Proč opozice kritizuje prodej pozemků Ponětovská, když je sami chtěli prodat?

  Ochrana orné půdy a Čisté Šlapanice

   

   

 • Vycházka pro Brněnská Pole

  V neděli 24.6. jsme se prošli z Brněnských Polí do Bedřichovic a zpět. Účast nebyla úplně vysoká, ale měli jsme moc milou společnost. Prošli jsme “Novým sídlištěm”, Nerudovou, Sušilovou přes Padělky na novou cyklostezku u Černého splavu a po ní dorazili na hřiště v Bedřichovicích.
  Pokud jste chyběli, mrkněte na pár fotek od Radka Růžičky:

  Pokračovat ve čtení

 • Sobota pod cukrovarským komínem – video

  Pro ty, kteří nemohli 2. 6. 2018 na naši akci přijít, jsme vytvořili video.

  Foto: Radek Růžička, Jaroslav Mareš

  Vytvořil: Radek Palička

 • Sobota pod cukrovarským komínem – 2. 6. 2018

  Sobotu v Cukrovaru (areálu bývalého ICECu) jsme si jako organizátoři moc užili a doufáme, že vy – jako návštěvníci také.

  Pokračovat ve čtení

1. stránka z celkem 212