• Jarní úklid Šlapanic a Bedřichovic 2021

  V sobotu 27. 3. vyrazily do města a okolí desítky dobrovolníků na pomoc našemu životnímu prostředí a nasbíraly přibližně 16modpadků.  Zapojily se prakticky všechny spolky ve městě, rodiny s dětmi a ZŠ Šlapanice.

   

  Z nálezů lze sestavit zhruba favority mezi nejčastějšími odpadky v ulicích i v přírodě a identifikovat tak původce:

   

  1. nedopalky cigaret (a s nimi zřejmě související nálezy obalů od hašlerek, kterými si kuřáci spravují chuť);
  2. petlahve od nápojů: dokážeme si pití do přírody donést, ale prázdnou láhev odnést už ne;
  3. exkrementy našich psích kamarádů, sebrané sice do pytlíků, ale odhozené do nejbližší příkopy či křoví;
  4. kelímky od kávy vyhazované z okýnek aut;
  5. hliníkové obaly nápojů, nejčastěji pivo a energetické nápoje;
  6. biodpad z našich zahrad, posekaná tráva, plevele, které “zahrádkáři” vloží do igelitových pytlů a odvezou raději do volné přírody;
  7. vždy se najdou pneumatiky.

   

  Všechny tyto odpadky my lidé dokážeme zlikvidovat, příroda ne. V ideálním případě je vůbec nevytvářejme: Petlahve nekupujme! Trávu a plevel zkompostujme na svých zahradách nebo zanesme do biokontejnerů. Zvládneme to příště s menším množstvím? Věříme, že ano – kvůli našemu životnímu prostředí a našim dětem!

   

   

   

   

   

   

 • Bří Mrštíků, část II – z 27. 03. 2021

  V sobotu jsme se sešli na “brigádičce” na Bří Mrštíků a další část je hotová. Připraveno k výsadbě.

   

 • Bří Mrštíků: jdeme na to :-)

  Po drobné výsadbě u muzea a zastávky Riegrova jsme připravili další parčík. Tentokrát na ulici Bří Mrštíků. Parčík býval místem setkávání a odpočinku nebo místem pro hry dětí. Jak děti odrůstaly a sousedé se méně setkávali, parčík pustnul. A my mu chceme vdechnout nový život, aby mohl začít znovu sloužit. S občany z ulice Bří Mrštíků jsme se setkali už v listopadu 2019 nad návrhem úprav Ing. arch. Jaroslava Mareše, vyslechli si návrhy a připomínky a zapracovali je do finální podoby úprav.

   

  Několikrát jsme se pokusili požádat různé nadace podporující spolkovou činnost a občanské aktivity o grant na realizaci parčíku, ale tentokrát jsme úspěšní nebyli. Chtěli bychom však parčík dotáhnout do konce a budeme tedy jeho úpravy realizovat z vlastních zdrojů spolku a hlavně vlastními silami. Začínáme hned zjara v týdnu od 15. 3. 2021. Terénní úpravy udělá firma Petra Hladíka, zahradnické úpravy a výsadbu pak provedeme sami. Mobiliář dodá město, chybí nám ještě peníze na solitérní kameny. Na ty chystáme menší veřejnou sbírku. Informace zveřejníme v příštím týdnu.

   

  Budete-li se chtít zapojit, budeme rádi. Stačí napsat komukoliv z nás, kontaky najdete ZDE.

   

  Koncem dubna bychom měli mít hotovo 🙂

   

  Váš spolek Čisté Šlapanice

   

   

   

   

 • Propojení cyklostezek v okolí Šlapanic

  Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO Šlapanicko) pokračuje v započaté výstavbě sítě cyklostezek na Šlapanicku.  Cyklisté, ale i pěší, maminky s dětmi se tak dostanou dále do okolí Šlapanic, aniž by se museli pohybovat po silnicích. Stezky na Brno i Kobylnice, Sokolnice jsou mimořádně intenzivně využívané a nové trasy rozšíří další možnosti pohybu v krajině.

   

  V letošním roce jde do realizace cyklostezka mezi Kobylnicemi a Prací v délce 2,3km. Ze Šlapanic se tudíž přes Kobylnice dostaneme bezpečně pěšky či na kole až do Prace.

  Dalším úsekem zahájeným letos je propojení mezi Jiříkovicemi a Blažovicemi v délce 1,5km.  Chybí dosud propojení Šlapanice – Jiříkovice, které sice bylo součástí plánu, ale zatím se nedaří realizovat kvůli nesouhlasu majitelů pozemků.

   

   

  Pro šlapanické občany je atraktivní pohyb i dalším směrem, a to do Mariánského údolí (Líšně) a na Pozořicko. Úpravou cesty podél Říčky mezi ulicí Riegrovou a Černým splavem budou mít Šlapanice svůj úkol propojit cesty pro cyklisty a pěší splněny. Začíná se na jaře a práce budou trvat cca 4 měsíce, půjde-li vše podle plánu.

   

  A DSO Šlapanicko pokračuje v přípravě cyklostezek na Pozořicko. DSO Šlapanicko a obcím v něm spojeným se daří získávat evropské peníze, které jsou hlavním zdrojem financování sítě cyklostezek. Peníze do území jdou díky nástroji ITI BMO (integrované územní investice brněnské metropolitní oblasti), kde Šlapanice zastřešují jako obec s rozšířenou působností celé své území 40 obcí.

   

  Pohyb je zdravý a obce spojené v DSO Šlapanicko těmito kroky rozhodně pohyb svých občanů podporují. Držíme palce DSO, ať se všechny stavby podaří dotáhnout úspěšně do konce 🙂 

   

   

 • Pozemky u nádraží, bývalý hostinec a další novinky z 12. ZM

  Zastupitelstvo města se na svém 12. zasedání 17. února věnovalo především vypořádání majetkoprávních poměrů na svém území. V praxi to znamená koupě pozemků pod místními komunikacemi (Nerudova např.) nebo naopak prodej pozemků, které trvale a dlouhodobě užívá někdo jiný a pro město nemají význam. Dva nákupy města byly významnější, a to koupě pozemků u stávajícího železničního nádraží Šlapanice a odkup nemovitosti – bývalého hostince U Zlatého potoka – pro potřeby budoucího rozvoje občanské vybavenosti v Bedřichovicích.

   

   

  Zastupitelstvo tak schválilo nákup pozemků od Českých drah (necelých 900 000,- Kč) pro budoucí rozvoj v sousedství nádraží. Nepodařilo se bohužel vykoupit pozemek cele dle představ města, část si ČD ponechávají v majetku kvůli možným potřebám železnice.

   

   

  Druhým významným krokem je koupě nemovitosti – bývalého hostince U Zlatého potoka – pro potřeby budoucího rozvoje občanské vybavenosti v Bedřichovicích. Z diskuze Osadního výboru Bedřichovice i názoru urbanistů se jako vhodné doplnění funkcí jeví: komunitní centrum pro spolkovou činnost a setkávání občanů, ať maminek s dětmi nebo seniorů. Stejně tak by bylo možné v prostorách umístit malé bydlení pro seniory nebo dětskou skupinu. Doplnit je nutné také zázemí hasičů. Pro tyto úvahy bude nejspíše nutné získat studii proveditelnosti, která prověří jednotlivé požadavky a možnost jejich rozmístění ve dvou budovách, kterými nyní město disponuje (kulturní dům a bývalý hostinec). Koupě hostince, který je v přirozeném centru Bedřichovic a může ho v budoucnu významně posílit,  je proto určitě správným rozhodnutím.

   

   

   

  Zastupitelstvo doplnilo počet členů Výboru pro informace a média o zástupce ODS p. Jakuba Tesaře a novou předsedkyní po rezignaci paní Řezníčkové (ODS) zvolilo paní Šárku Hlouškovou (Čisté Šlapanice).

   

  Jednání zastupitelstva bylo konstruktivní a jsem velmi ráda, že se daří najít shodu mezi koaličními i opozičními zastupiteli na důležitých věcech, kterými jsou například koupě pozemků na nádraží a koupě nemovitosti v Bedřichovic. Tyto příležitosti jsou jedinečné a často záleží na rychlém rozhodnutí zastupitelstva, protože se nemusí už nikdy opakovat.

   

   

 • Pokračují práce na parku Riegrova, hasičce a další

  I přes zimní období pokračují ve městě práce na stavbě knihovny, bistra a pódia v parku “Dům v parku“. Termín dokončení byl prodloužen do 15. 6. kvůli navazující drobnější stavbě – obnově sklepa Šatlavy. Větší část hlavní sezóny by již park měl sloužit opět svým návštěvníkům a městským akcím. Jediným, zato hlavním omezením pak budou pandemická opatření.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele úprav pěšiny podél Říčky v úseku ulice Riegrova a Černý splav, kde naváže na cestu do Bedřichovic. Chodcům a cyklistům po svém dokončení nabídne klidnou a bezpečnou procházku ze Šlapanic do Bedřichovic, navíc v pěkném prostředí chráněné přírodní památky Andělka. Upravovat se budou břehy Říčky, které potoky vymílá a pěšina samotná tak, aby bylo možné ji používat i během deštivého počasí.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rekonstrukce hasičské zbrojnice

  Do intenzivnější přípravy se nyní pouštíme i na rekonstrukci hasičské zbrojnice na Riegrově ulici. Připravenou studii proveditelnosti je potřeba připravit do fáze projektové dokumentace pro stavbu. V letošním roce poněkolikáté budeme žádat o dotaci na tuto stavbu a věříme, že se již podaří dotaci získat. Rekonstrukce by znamenala úpravu garáží, lepší a prostornější šatny a zázemí a novou školící místnost/klubovnu v podkroví.

   

   

   

   

   

   

   

  Nové oddělení MŠ Zahrádka

  Po přesunu knihovny do parku se uvolní prostory v budově na Masarykově náměstí, které jsou plánovány pro další oddělení MŠ. Projektant také prověřuje možnost umístění další ordinace. Aktuálně městu nejcitelněji chybí další zubař, kterého postrádají především naši senioři. Umístění další ordinace ve zdravotním středisku na K. Čapka již kapacitně není možné a prověřovat proto budeme i tuto možnost.

   

   

 • Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021

 • Ohlédnutí za rokem 2020

  Letošní rok 2020 byl rokem, který byl pro Šlapanice a Bedřichovice výjimečný. Ne kvůli pandemii Covidu, ale díky naprosto nebývalé investiční aktivitě města. A jsme rádi, že se za uplynulým rokem můžeme ohlédnout s tím, že se plánované akce podařilo dokončit v termínech a plánovaných rozpočtech, a to i přes všechny obtíže spojené s covidovou pandemií.

   

  Podařilo se tak dokončit:

  • pavilon F pro 300 žáků (120mil. Kč)
  • rozšíření školní kuchyně (29 mil. Kč)
  • nová sportovní hala G (40 mil. Kč)
  • celkem tedy rozšíření kapacity základní školy v objemu 200 milionů Kč
  • I. etapu rozšíření hřbitova: parkoviště pro 50 vozidel
  • největší sanační práce v Cukrovaru
  • rekultivace skládky 11 mil. Kč, I. etapa
  • rekonstrukce ulice Jungmannovy
  • rekonstrukce ulice Lipové v Bedřichovicích
  • další parkovací stání na ulici Švehlova (18 parkovacích stání)
  • Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko letos dokončil a otevřel cyklotrasy Šlapanice- Brno a Šlapanice – Kobylnice-Sokolnice.
  • zahájena byla na podzim stavba knihovny a kavárny v parku s termínem dokončení 06/2021.

   

  Tento významný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury města byl umožněn díky extrémnímu objemu dotací, které se podařilo do rozpočtu města získat, a to 107 mil. Kč na rozšíření základní školy a 147 milionů na sanaci (20219-2023). Pro představu se jedná o přibližně celý jeden roční rozpočet, který jsme mohli přímo investovat do rozvoje města.

   

  Velké poděkování patří lidem z Městského úřadu Šlapanice, kteří projekty města zajišťovali a zajišťují, ať po stránce investiční či dotační či finanční. Stejně tak děkujeme všem sousedům sanovaného areálu za jejich trpělivost a pochopení v průběhu nejtěžších prací či sousedům z okolí velkých staveb školy nebo parku Riegrova. Díky společnému pochopení a vzájemné toleranci jsme schopni posunout zázemí, vybavenost a prostředí našeho města dále tak, aby se nám v něm dobře žilo.

   

  S poděkováním za důvěru za celé Čisté Šlapanice Michaela Trněná

   

   

   

   

  Zdroj foto: Město Šlapanice, DSO Šlapanicko

   

   

   

 • Ve středu 2. 12. 2020 proběhne 11. zasedání zastupitelstva

  Srdečně zveme na 11. zasedání zastupitelstva města, které proběhne ve středu 2. 12. 2020 od 17 hodin. Pozor! v kinosále ZŠ, abychom umožnili dodržení bezpečných rozestupů.

  Pozvánka i s podklady je zveřejněna jako vždy na stránkách města (ZDE).

   

  Tradičními tématy v závěru roku je schvalování rozpočtu na rok příští, hodnocení roku 2020, který je téměř za námi a plány  na rok příští.

   

  Rozpočet našeho města sestavujeme na příští rok se schodkem cca 10 mil. Kč. Výdaje jsou o těchto 10 mil. Kč vyšší než předpokládané příjmy 257 mil. Kč. Schodek plánujeme pokrýt z přebytků letošního roku. Rozpočet jsme sestavovali ještě před posledními kroky poslanecké sněmovny, která zaťala sekerku do státního rozpočtu bez ohledu na důsledky svých rozhodnutí. Pokud se rozhodnutí sněmovny potvrdí a sněmovna nepřijme žádný nápravný krok, dozná náš rozpočet další zásadní změny. A to směrem dolů 🙁 Rozhodování sněmovny se přímo a hned odrazí v našem každodenním životě, a to bohužel velmi negativně.

  Jsme na tuto situaci připraveni, rozpočet města v tuto chvíli jistí dva úvěry. Oba mají velmi výhodnou úrokovou sazbu, která je významně nižší než míra inflace. Ale zadlužovat město nad nezbytně nutnou míru nikdo ze zastupitelů nechce a město bude postupovat velmi obezřetně při zvažování, které akce realizovat a které ne.

  Významnou část rozpočtu tvoří dokončované akce jako knihovna a restaurace v parku, dokončení rozšíření  hřbitova a pokračování sanace Cukrovaru. Drobnější akce jsou potom směřovány také k “dotažení” rozpracovaných akcí jako dokončení pěšiny podél Říčky v úseku Riegrova-Černý splav nebo úpravy sběrných kontejnerových hnízd. Další prostředky jsou pak směřovány do další projektové přípravy – tzn. dokončení přípravy ulice Švehlovy, urbanistická soutěž na Cukrovar nebo příprava nových oddělení mateřských škol na Masarykově náměstí (po přesunu knihovny) a v objektu na Husově ulici. Doufáme, že se tyto plány podaří naplnit navzdory ekonomickým dopadům pandemie Covid.

   

  Chybějící institut plánovací smlouvy se naše město pokouší stejně jako další obce nahradit v tuto chvíli pomocí Zásad pro výstavbu na území města (pravidel pro jednání s investory). Cílem je nastavit jasná, předem definovaná a předvídatelná pravidla pro jednání města a investorů na území města při výstavbě více viz Pravidlech samotných ZDE.

   

  Proběhne také vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města, který zastupitelstvo schválilo v prosinci 2019. Strategický plán a jednotlivé kroky najdete v samostatné rubrice ZDE.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Prohlídka provedených sanačních prací v Cukrovaru: 22. 9. 2020

  V úterý 22. 9. 2020 zve město občany na prohlídku areálu Cukrovaru. V 16 a v 17 hodin proběhnou prohlídky i s komentářem zhotovitele – společnosti Dekonta, a.s. Budete se moci seznámit s tím, které budovy musely jít kvůli sanaci dolů, jaké práce byly provedeny a jaké práce máme ještě před sebou. Areál se začíná po necelých 3 letech od odkupu významně měnit. Přijďte se podívat.

   

  Jeho budoucí podobu bude navrhovat připravovaná architektonická soutěž, který by měla proběhnout během příštího roku.