Ve čtvrtek 2. 5. se poprvé otevřely předškoláčkům dveře v nové třídě na Husově ulici.

Celkově má na Husově ulici školka dvě nové třídy pro 48 dětí. Spolu s již otevřenou třídou na Masarykově náměstí se se během jednoho roku navýší kapacita šlapanických školek o 3 třídy pro 73 dětí. A měla by tedy pokrýt naše potřeby.

Na otevření dalších tří tříd pro MŠ Hvězdička , pod kterou třídy na Husově spadají, se podařilo městu získat dotaci z Evropské unie a od státu ve výši 45,4 mil. Kč, která městu tuto velkou investiční akci umožnila.

Objekt původní prodejny potravin město zakoupilo od soukromého vlastníka v roce 2018. Starý dům novým potřebám nevyhovoval a tak pro město připravil nový projekt mateřské školy ateliér brněnských architektů Čtyřstěn.

Jsme rádi, že se podařilo projekt tak rychle uskutečnit, a to díky dotaci s minimálními náklady pro město.

Dětem, paní učitelkám a rodičům přejeme, aby se jim v nových třídách líbilo.