• Vyberte městu témata pro příští rok v anketě Veřejného fóra

  V říjnu proběhlo ve Šlapanicích 1. Veřejné fórum, organizované naším městem v rámci agendy Zdravého města. Na Veřejném fóru byla vybrána témata, která se nyní ověřují ještě písemnou anketou ve Zpravodaji nebo můžete hlasovat prostřednictvím webových stránek. Pokud Vám na vybraných tématech záleží, hlasujte pro ně ZDE.

 • O čem bude rozhodovat 7. zasedání ZM: rekonstrukce Kosmákovy a jiné

  Ve středu 9. 12. 2015 se koná v 17.00 v kinosále ZŠ Šlapanice 7. zasedání zastupitelstva města.
  Na programu je schvalování rozpočtu města, ve kterém bude občany zajímat především investiční akce města. Pokud zastupitelé schválí předkládaný rozpočet, může se v příštím roce realizovat rekonstrukce ulice Kosmákovy (více než 8 mil.Kč), cyklostezka do Bedřichovic (2, 5mil.Kč), úpravy parku Riegerova (1, 5mil.Kč), bude dokončen kruhový objezd Bedřichovice-Podolí. Cyklostezka do Bedřichovic stále ještě závisí na dohodě s majiteli pozemku, kteří ale na podzim vyslovili předběžně ochotu s mimosoudní dohodou. Mezi finančně velké akce patří i 2.stupeň čištění odpadních vod ze skládky nebezpečných odpadů (více než 4 miliony Kč), na jejím vybudování závisí rozjezd I. stupně čističky. Pokud ji město nerozjede, hrozí mu vrácení dotace. Dalších cca 8 mil. Kč má směřovat na vybudování klimatizace v budově úřadu MěÚ na Opuštěné, aby se tak zlepšily místy až neúnosné podmínky pro návštěvníky úřadu i jeho zaměstnance.
  V rozpočtu jsou rovněž připraveny částky na přípravu projektové dokumentace pro úpravy ulice Nádražní a 2. návrh nového územního plánu.

  Jedním z plánovaných bodů měla být vzájemná komunikace mezi firmou CTP Invest (developerem průmyslové zóny, naplánované z roku 2005) a městem. Vedení města se naposledy v září letošního roku setkalo s nejvyšším představitelem firmy CTP Invest a požádalo firmu o přehodnocení a aktualizaci dohod z roku 2005 (aktualizována v roce 2010). Město totiž ve prospěch CTP Invest a jejího záměru na průmyslovou zónu investovalo již více než 3, 3 mil. Kč jen za poslední 3 roky. Za tu dobu společnost CTP Invest na oplátku poskytla sponzorský dar ve výši 100 000 Kč na Šlapanické slavnosti a 25 000Kč na kalendář. Vedení města upozornilo CTP na nemožnost pokračovat v záměru na průmyslovou zónu a požádalo o vyjádření. Od září do 2. prosince 2015 firma mlčela. 2. prosince obdrželi všichni zastupitelé dopis CTP s výzvou, aby zastupitelé nepřijímali žádná rozhodnutí, která by mohla být porušením dohody a upozorňuje na možnost vzniku škod velkého rozsahu. Jako důkaz dobré spolupráce uvádí otevření Tuřanky během letošního listopadového kolapsu. Významnou část Tuřanky prodalo firmě CTP Invest předchozí vedení města, přestože pro většinu měst jsou komunikace a jejich vlastnictví strategickou záležitostí ve veřejném zájmu.  Dopis zastupitelům viz níže:

  Stáhnout (PDF, 802KB)

   

 • Podzimní údržba alejí – zdařilá akce.

  V říjnu proběhla již tradiční akce – péče o šlapanické aleje. Po několika letech, kdy jsme intenzivně vysazovali a i vzhledem k letošnímu žíznivému létu a stavu alejí, někdy výrazně poškozených údržbou prováděnou Správou a údržbou silnic JMK,  jsme se tentokrát rozhodli pro údržbu stávajících vysazených alejí. Cílem je udržet v dobré kondici vysazované stromky, které je schopno sdružení s pomocí dobrovolníků zvládnout.

  Nově jsme se letos navíc postarali i o městskou alej na Brněnské (po pravé straně směrem na Brno), která po dlouhých letech 5 letech od vysazení již potřebovala pomoc lidské ruky.

  Při práci v alejích a pohledu na levou stranu aleje Brněnská, vysazenou v roce 2010, která i po 5 letech potřebuje ještě pravidelnou péči, je zřejmý rozdíl mezi časem člověka a časem stromů. Nesázíme pro sebe, ale pro své děti a jejich děti. Proto velký dík všem, kteří přišli a znovu pomohli i ve svém volném čase.

  alej 2015

 • “Malá šlapanická místa” mají první úspěch

  Již dříve jsme avizovali, že Čisté Šlapanice požádaly o dotaci v projektu “Živé granty – Města z jiného těsta 2015” nadace Via.

  Výsledek už je konečný a náš projekt byl vybrán společně se 14 dalšími – budeme tak moci připravit první “malé místo”, které jsme slibovali ve volbách 2014.

  Bližší i nofmrace o projektu i navrženém místě najdete zde:

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_ghnqwcrfrI.knONw9zoPelg

  http://ciste-slapanice.cz/2015/08/mala-mista-zacinaji-parcik-svehlova/

   

 • Studenti a městský mobiliář

  Město Šlapanice přivítalo ve středu 7. 10. na své půdě vysokoškolské studenty Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT. Studenty doprovázeli vedoucí ateliéru ak.sochař Zdeněk Zdařil a asistent arch. Jakub Novák. Jejich návštěva byla úvodem ke spolupráci s městem na návrhu nového městského mobiliáře. Tak, jak jsme slíbili, zabýváme se důsledně společným veřejným prostorem města, k němuž mobiliář neodmyslitelně patří. Mobiliář nejsou jen lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, ale i sběrná místa odpadu, kiosky, zastávky MHD, dětská hřiště apod.  Současný stav městského mobiliáře je stručně řečeno”každý pes, jiná ves”. Cílem spolupráce se vysokou školou je získat návrh pro Šlapanice na míru, opakovaně použitelný (nově vyrobitelný) a cenově dostupný návrh. Návrhy by mohly být dostupné už v únoru příštího roku a mobiliář se poté začne postupně dostávat do města při obnovách či rekonstrukcích veřejných prostranství.

 • “Malá místa” začínají – parčík “Švehlova”

  Ve volbách 2014 jsme se zavázali mimojiné i ke zlepšování prostředí městské zeleně – zlepšování tzv. “malých míst”.

  Zde je ukázka jedné aktivity:

  Spolek Čisté Šlapanice se v rámci každoročně vyhlašovaných projektů Nadace VIA s názvem MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA-ŽIVÉ GRANTY 2015 zúčastnil soutěže s návrhem projektu Parčík Švehlova.

  Tento projekt byl hodnotící komisí vybrán mezi 32 projektovými záměry postupujících do druhého kola výběrového procesu grantové výzvy Živé granty 2015.

  Konečné výsledky se dovíme koncem měsíce září, realizace projektu by potom probíhala částečně v roce 2015 a ukončení v roce 2016. Celková možná výše dotace je až 70 tis. Kč, Spolek ČŠ se bude finančně spolupodílet.

  V rámci projektu chceme oživit parčík, který se nachází na křižovatce ulic Švehlova a Čechova tak, aby byl příjemným místem setkávání pro všechny generace:

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Žádné dohody mezi ČŠ a CTP neexistovaly a neexistují

  V článku Brněnského deníku z 22. 7. 2015 uvádí zástupce CTP Invest p. Budař, že: “Po dohodě s Michaelou Trněnou, která byla tehdy předsedkyní sdružení Čisté Šlapanice, jsme požadovanou zónu zredukovali přibližně na osmdesát hektarů,” připomněl ředitel Budař.” Pan Budař u jednání mezi firmou CTP Invest a ČŠ v roce 2010 nebyl a je možné, že ho někdo mylně informoval. Ať tak či onak, žádné dohody mezi ČŠ a CTP ohledně velikosti zóny neproběhly a neexistují. CTP Invest je si tohoto faktu vědomo, i přesto zkouší vzbudit dojem, že mezi občanským sdružením a firmou vznikla nějaká dohoda o velikosti parku nebo že získala souhlas sdružení s průmyslovou zónou. Jediná jednání, která proběhla, se týkala vzájemné výměny informací a předkládání argumentace z obou stran.

  Proti lživým tvrzením CTP jsme se ohrazovali již v roce 2013 otevřeným dopisem p. Vossovi, jednateli CTP Invest viz ZDE. Na tento dopis pan Voss coby jednatel firmy CTP Invest nikdy neodpověděl. Nyní budeme muset stejný dopis napsat znovu.

  Naopak je jisté, že firma CTP Invest ve Šlapanicích podepisovala jiné dohody, jejichž obsah, odměny zástupci města a hlavně jejich utajování vzbuzují oprávněné pochybnosti více ZDE.

 • Město nás nezajímá, říká CTP Invest

  MFDnes zveřejnil článek věnovaný průmyslové zóně CTP Šlapanice viz ZDE. Dovolíme si komentář k tomuto tématu.

  Plán na velkou průmyslovou zónu prošel různými peripetiemi, různými instancemi a různými trably. Celou dobu si investor zóny – firma CTP Invest držela jednu věc, předstíraný zájem o blaho občanů, města jako takového, pro kterého bude zóna CTP přínosem. Pod tlakem okolností, přičemž ta úvodní okolnost – vystoupení města z nefunkční a netransparentního Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), je poměrně marginální, zareagoval zástupce CTP p. Budař v tisku velmi otevřeně:” Je to rozhodnutí města a pro budování zóny to nic neznamená. Případné porušení smluv musí posoudit právníci. ” (citace z MFDnes z 21.7.2015). Toto prohlášení si můžeme přečíst i tak, že investora opravdu názor města a jeho obyvatel nezajímá, a v pozadí se třepetá navíc lehká výhružka právníky. Firma CTP Invest tak ústy pana Budaře jen nahlas vyslovila to, co si reálně myslí a co dělá. My tu vyděláváme a kdo je víc? Stavby načerno dokumentují tento přístup také a patří očividně k běžnému arzenálu firmy CTP, jak dokumentují případy Hradec Králové, Přeštice nebo blízký a sporný Amazon. Pokuty, které investor platí, jsou směšné v porovnání s částkami, o kterých je řeč.

  Z pohledu Šlapanic je v článku zajímavá úloha poslance Parlamentu a bývalého starosty Šlapanic J. Klašky (KDU-ČSL), který je uveden jako neoficiální lobbista za realizaci CTParku ve Šlapanicích. Jednak úloha poslance je poměrně jasně definována ústavou a lobbing za zájmy soukromé developerské společnosti vzbuzuje o poslanci velmi nedobrý dojem. Nedobrý proto, že firem, které jsou schopny si opatřit studii deklarující jejich ohromující přínos společnosti, je poměrně dost, ovšem ne všem se dostane pozornosti poslanců. Nechat se spojit s firmou, která si očividně nijak neláme hlavu s dodržováním zákonů, rovněž není pro poslance příliš dobrou vizitkou.

  U pana Jaroslava Klašky je pak třeba zajít do nepříliš dávné minulosti, kdy

  1. se podepsal pod volební program šlapanické KDU-ČSL, která průmyslovou zónu označila jako nikoliv prioritní či stěžejní téma, které je třeba řádně přezkoumat viz volební program KDU-ČSL, který kandidáti šlapanické KDU-ČSL včetně p. J. Klašky prezentovali šlapanickým voličům. O pouhých  pár měsíců později se dozvídáme, že pan poslanec Klaška intenzivně lobbuje za realizaci zóny. Nedůvěra ke KDU-ČSL, kterou šlapaničtí voliči ukázali ve volbách, se tak jeví jako naprosto oprávněná a nyní i odůvodněná.
  2. v pozici starosty Šlapanic tvrdil, že nic neví o ujednáních, která podepisoval jeho spolustraník v KDU-ČSL a tehdejší tajemník Šlapanic V. Hrabálek za sdružení vlastníků SPZŠ či zástupce města J. Střechovský (nyní ANO), a důsledně mlčel a následně i mlžil o případných finančních ziscích pro město. Proč? A nyní lobbing za firmu, která jej fakticky spolu s jeho spolustraníkem “podrazila”. Taková schopnost odpuštění a opravdu dlouhotrvající angažovanost ve prospěch CTP Invest u poslance vzbuzuje spoustu otázek, na které by měl pan poslanec odpovědět.

  Co na to říci závěrem než, že: Prosazovat průmyslovou zónu na nejlepší půdě s nejvyšší třídou ochrany, navíc proti městu a jeho obyvatelům, to je opravdu úkol hodný velkého developera nerespektujícího zákony a čistě neoficiálně, čistě náhodou lobbujícího poslance.

 • Město vystupuje ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ)?

  RM na 21.jednání rozhodla o vystoupení města ze Sdružení – blíže ZDE. Toto rozhodnutí musí ještě schválit ZM (9.9.2015)

  Neprůhlednost tohoto sdružení a jeho nefunkčnost v posledních letech jsou zřejmé důvody tohoto kroku.

   

  Připomínáme aktivity a informace kolem SPZŠ v minulém volebním období:

  – průzkum názorů občanů Šlapanice na PZ – ZDE

  – odvolání p.Střechovského – ZDE

  – neprůhlednost SPZŠ – ZDE

  – PZ v územním plánu bývalé koalice – ZDE

  – jak byla PZ plánována – ZDE

  36139_166098580069178_5151767_n55128_166099160069120_5593981_o

 • Zásady územního rozvoje JMK

  Připomínky můžete podávat jen do 7.5.

  Připomínky našeho města k Zásadám územního rozvoje JMK  ZDE
  Můžete se inspirovat nebo i podat své vlastní nebo obojí.
  Je to opravdu jednoduché a jde to on-line prostřednictvím formuláře ZDE.
  Pokud se Vám formulář neotevře, nainstalujte si program ZDE
  POZOR!!! Připomínky je nutné podat do 7.5.