• Práce v Cukrovaru odkryly první zdroje znečištění

  Sanační práce na Cukrovaru úspěšně pokračují: proběhly demolice objektů v centru areálu, rozběhla se dekontaminační stanice, instalovány byly nové sanační vrty.

   

  V průběhu měsíce února pak byly v areálu Cukrovaru odkryty podle očekávání zásadní zdroje znečištění – nádrže obsahující dehet. V sousedství nádrží pak podle projektu se provádějí kontrolní sondy, které mají potvrdit hloubku a rozsah znečištění.

   

  Součástí prací je také průběžný monitoring ovzduší, uvnitř areálu i na jeho hranicích.

   

  Práce, které se v areálu provádějí nyní, jsou pro jeho budoucnost zásadní – zdroje znečištění zůstávaly v minulosti nedotčeny a znečištění se tak mohlo z těchto zdrojů šířit dále. Je opravdu škoda, že už při prvních sanačních pracech v 90. letech nebylo rozhodnuto právě o razantní likvidaci zdrojů. Věříme, že se nám je konečně podaří zlikvidovat a zabránit tak další kontaminaci areálu i okolí.

   

  Snímky z kontrolního dne vypadají hrozivě, ale znamenají, že se právě tohoto odkrytého znečištění dokážeme zbavit.

   

   

 • Čisté Šlapanice – program spolku pro rok 2020

  Čisté Šlapanice vznikly v roce 2009 jako občanské sdružení, legislativa následně převedla občanská sdružení do spolků a tak pokračujeme jako zapsaný spolek Čisté Šlapanice. Kromě komunální politiky se stále věnujeme i zlepšování prostředí v našem městě a jeho okolí.

   

  Jako program pro letošní rok jsme si společně vybrali několik akcí:

   

  • Výsadbu aleje Kobylnická (jaro 2020)
  • Podání žádosti o grant na úpravy parčíku Bří Mrštíků a realizace úprav v případě úspěšné žádosti
  • Příprava a realizace jedné vycházkové trasy v okolí Šlapanic
  • Péče o výsadby alejí a zeleně:
   • zálivka nově vysazených alejí v průběhu jara a léta
   • prořezání, kontrola úvazku a oplocenek v alejích a na Návrší
   • jarní a podzimní úprava zeleně parčíku Čechova a u Muzea
  • Jarní úklid 4.4. 2020  – součást Ukliďme Česko

   

  Všechny akce financujeme z prostředků našich členů, případně z grantové činnosti. K činnosti vedeme transparentní účet spolku ZDE.

   

  Budeme se těšit, že se s Vámi při některé z našich akcí ve městě potkáme. Pokud máte náměty k zlepšení prostředí v našem městě, dejte nám vědět a našich kontaktech ZDE.

   

 • Šlapanická KDU hledá kauzy, nachází svoje vlastní

  V uplynulých dnech jsme se mohli seznámit s článkem ODS ve Zpravodaji či s letákem KDU-ČSL a TOP09 ke šlapanické skládce. Skládkou se díky sankcím zabýval také Český rozhlas (ZDE). Otázku skládky a sankcí jsme řešili i na zasedání únorového 8. zastupitelstva. Ale co to vlastně KDU, TOPka a ODSka ve svých příspěvcích dělají? Tuto otázku si musí položit každý, kdo ví, že všechny tyto strany se podílely jak na vzniku šlapanické skládky, tak na vzniku jejích problémů, na povolení návozu nebezpečných odpadů, ale i na zpackané čističce odpadních vod na skládce nebo divokém nájmu za pozemky pod skládkou.

   

  Málokdo z nás si asi uměl představit, že někdo, kdo způsobil problém, následně ho celé roky neřešil a nechal svým následovníkům nálož na životním prostředí a díru v rozpočtu města, si vůbec dovolí se k tomuto problému ozvat. Na svou odpovědnost za šlapanickou skládku by tyto strany rády zapomněly a za nejdůležitější problém by  chtěly považovat udělení pokut. Skutečnost je jiná, nejpodstatnějším problémem skládky je vůbec její vznik, návoz nebezpečných odpadů a ignorování problému skládkové vody v minulosti.

   

  Na zastupitelstvo přinesli problém skládky, resp. pokut za skládku členové KDU-ČSL Šlapanice a bývalý starosta za KDU-ČSL Jaroslav Klaška. Tedy ti, kteří dávno v minulosti mohli již po prvních inkasovaných pokutách za skládku v roce 2006 rozhodnout o ukončení provozu skládky a její rekultivaci. To však neudělali. Místo toho nyní řeší pokuty. Pokuty nezlehčujeme, 560 000 Kč není málo.  Situaci se však snažíme řešit. Jsme přesvědčeni, že jsme ve věci skládky nic podstatného nezanedbali a její problémy jsme rozhodně neignorovali.

   

  O Sateso a skládku se stará náš koaliční partner – místostarosta Michal Klaška (Nezávislí) a fakta jsou následující:

  1. Kromě zprovoznění zpackané čističky odpadní vody z roku 2012 (tedy volební období KDU) jsme přijali rozhodnutí o ukončení návozu odpadů a a zahájení rekultivace skládky. A již od roku 2018 se naváží první rekultivační vrstva ve spolupráci s cihelnou, je to sice pomalejší řešení, ale město tak šetří hodně peněz. Čeká nás hledání desítek milionů korun na její rekultivaci a další miliony na následný 40letý monitoring. A stále ještě řešení čištění problematické skládkové vody, na kterou si firmy sice troufnou – ale za další desítky milionů korun. Nic jiného se v tuto chvíli se skládkou dělat nedá. Hladinu skládkové vody se díky jejímu problematickému složení daří odčerpávat a čistit jen pomalu.
  2. Místostarosta Michal Klaška se omluvil za svou chybu – za to, že o sankcích neinformoval a podal zprávu o přijatých opatřeních k nápravě. Situace se již nebude opakovat. Je však možné, že sankcím se ještě nedokážeme vyhnout – hladina vody je stále vysoko již od roku 1998. Od roku 2015 se nám ji podařilo zatím snížit o 1metr z potřebných 8 metrů a její okamžitá likvidace je mimořádně nákladná. Do úplného zaklopení skládky navíc kvůli dešti i neefektivní. Desítky milionů město v rozpočtu tak rychle najít neumí. A jiné jednoduché a jednoznačné řešení problému skládky dosud žádný expert nenabídl.

   

  Na zastupitelstvu nakonec díky diskuzi zazněly i další problémy skládky. Bývalý starosta KDU-ČSL Jaroslav Klaška nebyl na zastupitelstvu schopen odpovědět na žádný z položených dotazů:

  • Proč uzavřel při svém působení ve funkci starosty nevýhodnou smlouvu na nájem pozemku pod skládkou na částku 400 000 Kč ročně? (bez odpovědi). Zkuste si částku vynásobit roky skládky.
  • Jak a kde vyřešil sankce a hlavně problém skládkové vody v minulosti? (bez odpovědi)
  • Jak a kde informoval zastupitelstvo či radu města o sankcích? (bez odpovědi)

   

  Na podzim letošního roku se konají senátní a krajské volby a to je pravděpodobně odpověď, proč se pokouší kandidát na senátora Jaroslav Klaška a další lidé z KDU-ČSL zviditelnit za každou cenu – i za cenu nového a nového upozorňování na své fatální chyby.

   

  Nás naopak čeká pokračování v rekultivaci skládky a hledání desítek milionů z městského rozpočtu na finální uzavření skládky. Měly být naspořeny z příjmů za skládku, ale nejsou. Situaci jistě postupně zvládneme. Jen bychom chtěli doufat, že se jedná o poslední “podivné dědictví” KDU a spol.

   

   

  Informace ke skládce najdete na webových stránkách města v informaci místostarosty ZDE.

   

  Další informace na projektové stránce ZDE.

   

   

   

 • Přijďte mezi nás a zapojte se

  Vážení příznivci,

  obracíme se na Vás s pozváním na Výroční členskou schůzi zapsaného spolku Čisté Šlapanice, které je současně pozvánkou do našich řad.

  Náš zapsaný spolek má za sebou již 10 let existence a kromě spolkové činnosti, věnované především ochraně životního prostředí, se naši členové několik posledních let intenzivně věnují práci pro radnici jako zastupitelé. Potřebujeme posílit a pomoci.  Zveme Vás k naší činnosti pro lepší životní prostředí ve Šlapanicích, výsadbám stromů, realizaci vycházkových tras, péči o veřejné zeleně a mnohé další. Těšíme se na nové nápady a novou energii. Staňte se našimi aktivními členy.

   

  Výroční schůze našeho spolku proběhne v úterý 14. ledna od 19 hodin v restauraci Sokec.

   

  Pokud Vám tento termín nevyhovuje, nevadí. Napište na některý z kontaktů ZDE a pozveme Vás na naši další schůzku. Budeme se na Vás těšit.

   

  Stanovy spolku

   

  Stáhnout (PDF, 105KB)

 • Sanace Cukrovaru začala :-)

  V listopadu 2019 byla zahájena samotná sanace staré ekologické zátěže v areálu Cukrovaru (dříve Dehtochema, Papírny, pak ICEC). Zahajujeme demolicemi budov v centrální části areálu, které jsou podle průzkumů nad největšími zdroji znečištění. Po dlouhých 17 letech se Šlapanice dočkají odstranění nebezpečných látek ze samotného centra města.

   

  Po dlouhých přípravách a především “papírové” válce se tak konečně dostáváme k vlastním pracím. Před sebou máme nejdříve demolice budov, již nyní se budují také sanační vrty. Po demolicích bude následovat budování drénu Jih (k Tyršově ulici) a odtěžba znečištění pod budovami. Průběh nejtěžších prací je plánován do června 2020. Podrobnější harmonogram a další informace jsou k  dispozici na projektové stránce sanace (ZDE).

   

  Jde o další krok v cestě k přestavbě areálu na nové srdce města – nové centrum. Máme z něho upřímnou radost, protože Šlapanice se dočkaly pokračování sanačních prací po neuvěřitelných 17 letech od ukončení I. etapy sanace. A jsme samozřejmě rádi že se nám se daří naplňovat to, co jsme slíbili občanům.

   

   

   

   

  Tisková zpráva města ZDE.

 • Rozpočet a strategický plán rozvoje do roku 2025 na 7. zasedání zastupitelstva

  Ve středu 4. 12. od 17 hodin se koná 7. zasedání zastupitelstva města, které bude mít jako hlavní body schválení rozpočtu na rok 2025 a projednání a schválení strategie rozvoje města do roku 2025.  Všechny podklady lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Před zahájením zastupitelstva složí slib zastupitele dva noví zastupitelé, kteří se ujímají mandátu po rezignaci pana Pavla Petříka (KDU-ČSL) a paní Alexandry Peschlové (ČŠ). Novými zastupiteli se podle výsledku voleb stávají pan Tomáš Lejdar (KDU-ČSL) a paní Marie Zemánková (ČŠ).

  V souvislosti s těmito změnami proběhnou i změny v Kontrolním a finančním výboru.

   

 • Chceme ještě lepší Zpravodaj

  Čisté Šlapanice za sebou mají dlouhou historii snahy o vyvážené informování v médiích města. V začátku naší činnosti občanského sdružení v roce 2009 jsme byli šokovaní skutečností, že jako jednotlivci či občanské sdružení nemůžeme ve Šlapanickém zpravodaji publikovat kritické články k činnosti města.

   

  Tehdejší vedení města – starosta i místostarostové z KDU-ČSL, TOP09, ODS, ČSSD – se přímo podílelo na přípravě Zpravodaje a kritické články nepřipouštělo. Pokud ano, tak byl kritický text doprovázen objasňujícím článkem vedení města. Věcné vysvětlení by nevadilo, problémem byly osobní útoky a zkreslující informace, které tehdy vedení města do svých textů vkládalo. Cenzura Zpravodaje vyvrcholila zákazem publikování tzv. politických článků v roce 2012 (viz ZDE). Politické byly všechny články kritizující činnost vedení města. Tuto praxi posvěcovala i tehdejší Komise pro tisk (ZDE).

   

  Po nástupu na radnici v roce 2014 jsme usilovali o změnu – od cenzury k otevřenosti. Z Komise pro tisk úplně zmizelo vedení města, starostka a místostarostové. Každý politický subjekt v zastupitelstvu získal v  komisi své zastoupení. Pro vyjádření politických stran včetně opozičních byla vyčleněna část Zpravodaje. Své místo našly ve Zpravodaji i kritické názory občanů na činnost radnice. Přijata byla taková pravidla Zpravodaje, která tyto možnosti zaručila.

  Dalším krokem mělo být ustanovení Výboru zastupitelstva pro informace a média. Tento krok jsme v minulém volebním období nedotáhli do konce – důvodem byly názorové rozdíly na stanovení odpovědností za vydávání Zpravodaje, kdy vedení města sice nese faktickou odpovědnost, ale do obsahu Zpravodaje zasahovat nemůže. Rozhodování bylo svěřeno komisi, ta však faktickou odpovědnost za Zpravodaj neměla.

   

  Nyní v září 2019 byl Výbor zastupitelstva pro informace a média ustanoven. Výbor je obsazen po jednom zástupci z každého volebního subjektu v zastupitelstvu: ČŠ, Nezávislí, Změna, KDU-ČSL, ODS, TOP09 a také ČSSD, které se do zastupitelstva ve volbách nedostalo. Většinu ve Výboru tudíž mají opoziční uskupení a nesou tak velkou část odpovědnosti za vyváženost a kvalitu informací ve Zpravodaji. Vedení Výboru zastupitelstvo svěřilo paní Řezníčkové z opoziční ODS.

   

  Praxe ve Zpravodaji od roku 2014 je rozmanitá, snahou redakce je publikovat všechny příspěvky, které obdrží. Redakce neřeší, jak něco zakázat (praxe do roku 2014), ale spíše úroveň jednotlivých příspěvků. Je třeba otisknout vše, co je redakci zasláno? Nebo má redakce povinnost provádět redakční činnost? Může a má chtít po autorech článků faktickou správnost, navrhovat úpravy titulků a obsahu článků tak, aby byly srozumitelné a čtivější? Nebude obviněna z cenzury? Má redakce zajistit informace i ke kritickým a politickým článkům ve stejném čísle? Poslední dva roky jsme vedli společné diskuze jak s komisí, tak v novém výboru, jak se s těmito otázkami vypořádat. Do značné míry však všechny zúčastněné strany zůstávaly ve svých stereotypech a nedařilo se nám mít otevřený pohled na věc. V často již jen politických diskuzích se nám začalo ztrácet to hlavní: smysl vydávání Zpravodaje – čtenáři a informační servis, který jim má Zpravodaj poskytovat.

   

  K odblokování zažitých stereotypů a hlavně ke zlepšení naší praxe jsme proto  pozvali pana Oldřicha Kužílka, který je uznávanou autoritou na vydávání radničních periodik. Dne 7. listopadu proběhl seminář na téma dobré praxe ve vydávání radničních periodik. Pozváni byli členové nového výboru pro informace a média (VIM), samozřejmě členové redakce a také zastupitelé.

   

  Téměř tříhodinové společné setkání přineslo mnoho odpovědí na naše otázky. Úplně základní myšlenkou, kterou pan Kužílek vyslovil, je skutečnost, že je povinností redakce i výboru zajistit za veřejné peníze kvalitní informace k nastolenému tématu – a proto dává smysl, aby všechny informace byly na jednom místě, v jednom čísle periodika. Souběžně s tím je základní povinností redakce také udržet věcnost informací, tzn. bez vkládání hodnotících komentářů, ale současně poskytovat co nejkvalitnější informace a nechat na čtenáři, aby si z těchto informací udělal sám obrázek.

  Stejně tak důležitá je správnost. Pokud redakce zjistí u autora faktickou chybu, je na ní, aby požádala autora o nápravu. Důležitá je včasná a kvalitní komunikace s autory. Pokud autor nápravu odmítá, je povinností redakce uvést správnou informaci.

  Ve třech hodinách nebylo možné probrat vše, co nás při vydávání Zpravodaje trápí. Podstatná byla dobrá vůle všech účastníků semináře pracovat na co nejlepší podobě Zpravodaje pro čtenáře.

   

  A co potěšilo? Dobré hodnocení Zpravodaje, které jsme od p. Kužílka během společné diskuze získali – ocenil podíl alternativních názorů, které Zpravodaj poskytuje. A je na další práci redakce a výboru, aby kultivovali kvalitu a úroveň poskytovaných informací čtenářům. Věřím, že jsme na dobré cestě.

   

  Michaela Trněná

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sázíme stromy v neděli 17. 11. od 14 hodin

  V sobotu 2. 11. jsme se sešli na Návrší a provedli běžnou údržbu zeleně na Návrší. To znamená – vyřezat a odstranit zarostlé oplocenky, vyřezat plevelné akáty, odstranit staré opěrné kůly. Některým stromům se daří skvěle – jako třeba jilmu, pod kterým jsme se vyfotili 🙂

   

  Některé stromy bohužel nezvládly sucho, jiné zase zájem srnců a zajíců. Dosadíme proto stromy nové za 14 dnů nyní na podzim, kdy jsou podmínky pro výsadbu nejpříznivější. Pozor – došlo ke změně z důvodu mysliveckého honu v sobotu 16. 11. přesouváme výsadbu na neděli 17. 11. od 14 hodin opět sraz na Návrší. S sebou tentokrát rýče, případně palici na zatlučení opěrných kůlů.

   

  Děkujeme všem, kteří obětovali volné dopoledne a těšíme se na setkání u výsadby.

   

  Společné foto u největšího jilmu

   

   

   

  Jak se na Návrší dostat:

   

 • Šlapanice jako město, kde je radost žít

  V pondělí 4. 11. 2019 od 18 hodin proběhne v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice veřejné projednání aktualizace strategického plánu rozvoje města do roku 2025.  Během projednání s občany bude i prostor na jejich připomínky a dotazy. Všechny podstatné informace k připravované aktualizaci strategie lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Optimistická vize – Šlapanice jako město, kde je radost žít – vychází od občanů – z dotazníkového šetření strategie jsme se totiž dozvěděli, že 88,5 % občanů se ve městě cítí spokojeně 🙂

  Je to důvod k radosti a optimismu, protože spokojenost ve srovnatelných městech jako Tišnov či Rosice se pohybuje pouze mezi 75-75%.

   

  Z dotazníkového šetření mezi občany (600 odpovědí) dále vyplynula velká spokojenost se základní školou (91% ), Šlapanice jako místo pro výchovu dětí (87%spokojenost), trolejbusové spojení (84% spokojeno), s činností spolků (88%), nabídkou hřišť (82%spokojeno), kulturní a společenské aktivity (82% spokojeno). Dle očekávání je menší spokojenost s vlakovým spojením (jen 68%).

  Poměrně vysokou spokojenost 79% dosáhl svoz odpadů, což je často diskutovaná oblast. Z dotazníků však nevyplývá, že pro občany by se jednalo o oblast, se kterou jsou zásadně nespokojeni.

  Dobrých výsledků dosáhl v hodnocení občanů i městský úřad se 76% spokojených občanů, zde nelze však pominout 24% nespokojených odpovědí.

  Malá spokojenost je s gastrozařízeními ve městě – jen 47%. Jedná se však o oblast, do které město ze své působnosti prakticky zasáhnout nemůže. Je to ale signál podnikatelům v této oblasti.

  Otázka údržby chodníků a komunikací pak dosáhla “jen” 70% spokojenosti.

  Nespokojenost pak panuje v otázce parkování: jen 41% spokojeno v místě bydliště a dokonce jen 26% spokojeno s parkováním jinde ve městě. Ač se jedná o problém společný všem obcím a městům naší velikosti, je zřejmé, že je třeba mu věnovat velkou pozornost.

  Podstatnou zprávou občanů zastupitelům je, že 90% respondentů si přeje město s maximálně 10 000 obyvateli.

  Z dotazníkového šetření tak vyplývá jako podstatné to: že město nezanedbává žádnou důležitou oblast života ve městě a řeší pro občany důležité otázky.

  Celé dotazníkové šetření najdete ZDE.

   

  Budoucí vize Šlapanic je rozvinuta takto: Šlapanice jsou klidným a přátelským městem plným zeleně, bez průmyslové zóny, s přirozeným koncepčním rozvojem, moderním školstvím, udržitelnou dopravou a důrazem na pospolitost občanů.

   

  Na vzniku strategie se podílely tři pracovní skupiny, ve kterých byli zastoupeni všichni klíčoví hráči v příslušných oblastech – od členů komisí, přes zástupce škol a spolků. Do dotazníkového šetření byli zapojeni také podnikatelé ve městě. V řídící skupině strategie pak byly zastoupeny všechny volební subjekty zastupitelstva, projednání v této skupině by mělo zajistit strategii “úspěšný život” a přijetí napříč politickým spektrem, protože strategie přesahuje více než jedno volební období.

   

  Kterými aktivitami chce město tuto vizi naplňovat, se dozvíte právě z návrhové části strategie: ať se jedná o rozšíření kapacity ZŠ nebo navýšení počtu míst v mateřských školách, vybudování kulturního domu, podpora péče o seniory vybudováním denního stacionáře a kvalitního místa pro setkávání seniorů a mnohé další.

   

  Přehledně a v kostce získáte všechny podstatné informace právě na veřejném projednání strategie v pondělí 4. 11. a připomínky lze podat přímo na projednání nebo zaslat do 10. 11. e-mailem. Přijďte a zúčastněte se, plánujeme život ve městě na dalších 6 let.

   

  Upravenou strategii bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo města v prosinci letošního roku.

   

 • Setkání s občany Bří Mrštíků nad návrhem úprav

  Čisté Šlapanice ještě jako občanské sdružení přišly s návrhem na úpravy  – rozvoj tzv. Malých míst – malých veřejných prostranství, která však mohou mít velký význam pro své obyvatele. Jako místa pro setkávání, která mohou kultivovat i náš vztah k veřejnému prostoru. Prvním místem, které jsme jako občanské sdružení s pomocí grantu Nadace VIA upravovali byl parčík na nároží ulic Švehlova a Čechova (více viz ZDE).

   

  Jako další Malé místo k realizaci jsme si vybrali parčík Bří Mrštíků. V pátek 18. 10. 2019 jsme představili obyvatelům Bří Mrštíků náš návrh úprav malého parčíku na této ulici. Jedná se již o druhé setkání s obyvateli. Při prvním dubnovém setkání jsme hledali náměty místních k tomu, jak parčík využívají nebo by chtěli využívat a jakým způsobem by tedy měl být upraven.

   

  Podle jejich návrhů připravil p. Jaroslav Mareš návrh úprav parčíku. Ten jsme projednali v Komisi územního rozvoje, znovu upravili podle připomínek vzniklých v komisi a nyní jsme s ním seznámili občany. Návrh úprav představil jejich autor p. Mareš.

   

  Navrhované úpravy jsou nicméně v tuto chvíli nad finanční možnosti spolku Čisté Šlapanice a budeme tak hledat grantové možnosti, jak úpravy zafinancovat. Pokud se podaří finance získat, pustíme se do úprav.

   

  Návrh najdete níže.

   

   

  Stáhnout (PDF, 5.13MB)