Dalším krokem v likvidaci šlapanických kostlivců je rekultivace skládky nebezpečných odpadů, provozovanou městskou společností Sateso, s.r.o.  V srpnu 2018 bylo ukončeno ukládání odpadů na skládku a byla zahájena postupná rekultivace, a to v ploše téměř 3 hektarů.

Skládku uzavře (rekultivuje) několik vrstev:

  • Bentonitová rohož (těsnící vrstva zamezující průsaku vody do skládky)
  • Geodrén
  • Ochranná vyztužující geotextilie
  • Podorniční zemina o minimální tloušťce 700 mm (1. část)
  • Podorniční zemina (pouze místně u dřevin) o minimální tloušťce 350 mm (2. část)
  • Humózní zemina (ornice nebo biologicky oživitelná zemina) o minimální tloušťce 300 mm

Práce provádí společnost Dekonta, a.s., která získala veřejnou zakázku s nabídkovou cenou necelých 11 mil. Kč. Práce firma dokončí do konce roku 2020, následovat bude ještě ozelenění. To nejhorší – likvidace skládkové vody a dlouholetý monitoring pak naše město teprve čekají.

Přesto jsme rádi, že práce na rekultivaci již probíhají a příští rok se budeme moci pustit do dalších úkolů na likvidaci skládky.

Více informací o rekultivaci najdete na projektových stránkách města ZDE.

Foto: zdroj Město Šlapanice

Pro ty, kteří se přece jen ještě chtějí zabývat historií skládky – to, jak se vůbec ve Šlapanicích skládka ocitla, doporučujeme stručné shrnutí kolegů zastupitelů A. Karáska a M. Klašky ze Zpravodaje 2/2020, str. 11