V našem městě probíhá v tuto chvíli bohatá stavební činnost, jde o úpravy povrchů a parkovacích stání ulic Husovy i Hybešovy, rozšíření školy, rozšíření školy, nové důležité cyklostezky na Brno i Kobylnice a zahájení rekonstrukce Jungmannovy ulice. Stavby jsme projektově začali připravovat již v minulém volebním období a díky důvěře občanů na další období je nyní můžeme i dokončit.

 

V těchto dnech se dokončuje rozšíření ulice spolu s novými parkovacími stáními na ulici Husově a Hybešově.

 

 

 

Rozběhla se také druhá největší investiční akce města – rozšíření kapacit základní školy. Ve výstavbě jsou již jak rozšíření kuchyně, tak stavba nového pavilonu F pro 10 tříd.

 

 

Zahájením rekonstrukce ulice Jungmannovy plníme slib, že se každý rok pokusíme jednu z ulic zrekonstruovat.

 

 

 

Obyvatelům města se v průběhu letošního a příštího roku významně rozšíří možnosti pohybu na kolech do okolí. Stavebně se propojuje cyklostezka na Ponětovice pokračováním do Kobylnic a dále do Sokolnic. Ve výstavbě je také už i cyklostezka ze Šlapanic na Brno.

 

Ve všech případech jde o zúročení projektové přípravy z minulého volebního období, kterou jsme díky důvěře občanů dostali možnost dokončit. Za důvěru občanů takto znovu děkujeme a věříme, že se všechny zahájené akce podaří úspěšně ukončit 🙂

 

 

Pozn. Detail nově použité zasakovací dlažby na ulici Hybešově