Na základě dotazů po zveřejnění článku v iDnes s názvem “Před volbami developer sliboval lesopark, teď chce budovat sídliště (ZDE) podáváme informaci o stavu přípravy územního plánu Šlapanic.

 

Čisté Šlapanice jako občanské sdružení se o kauzu obří průmyslové zóny CTP v těsném sousedství Šlapanic zajímají již dlouhých 10 let. Kvůli ní a kvůli praktikám předchozích vedení města, která zónu prosazovala, protože byla propojena s vlastníky pozemků pod plánovanou zónou (viz ZDE) a velmi pravděpodobně i s firmou CTP, jsme nakonec vstoupili i do komunální politiky.

Po tak dlouhé době jsou oprávněné dotazy, proč příprava územního plánu (dále ÚP) tak trvá. A zaslouží si vysvětlení:

 

Od našeho vzniku v roce 2009 do podzimu 2014 jsme dlouhých 5 let strávili v opozici. Tehdejší vládnoucí strany KDU-ČSL, TOP09, ODS ani ČSSD žádný náš návrh na vyjmutí průmyslové zóny o rozloze více než 310 ha nepřijaly. Jediným ústupkem petici 2500 občanů proti zóně  (a to nikoliv ze strany vedením města, ale ze strany developera), bylo tzv. zmenšení na cca 170ha. Skutečným důvodem byl fakt, že v roce 2010 zuřila ekonomická krize. I po zmenšení je návrh zóny CTP větší než samotné Šlapanice a může tak naprosto významně negativně změnit budoucnost občanů Šlapanic.

 

 

Proč to trvá tak dlouho?

Vznik nového územního plánu trvá dlouho i za běžných podmínek, uváděny jsou 2-3 roky (viz např. ZDE).  Koordinuje situaci v území na dlouhé roky dopředu, jedná se o veškeré sítě, komunikace, jejich ochranná pásma, návaznost na území sousedních obcí, systémy ekologické stability atd. Musí se respektovat nadřazené plánovací dokumentace jako Politika územního rozvoje ČR nebo Zásady územního rozvoje JMK. Do procesu vstupují několikrát dotčené orgány státní správy, ale i další důležití “hráči” v území. Cokoliv vyjednat, zkoordinovat a následně zapracovat do návrhu tak trvá nikoliv týdny, ale dlouhé měsíce. Šlapanický územní plán není jednoduchý – máme na území dálnici D1 a mnoho dalších komunikací, mezinárodní letiště Brno-Tuřany, těžební území, a především jsme silně dotčenou součástí brněnské aglomerace.

 

Od 1. ledna 2018 byl navíc zcela ochromen náš pořizovatel, tedy oddělení územního plánování MěÚ Šlapanice, vydáváním povinných závazných stanovisek. Pro jeho posílení jsme nakonec museli vyjednat pro pořizovatele technickou podporu, která umožní pokračování přípravy ÚP.

 

 

Co jste dosud pro přijetí plánu udělali?

Od roku 2014, kdy jsme nastoupili na radnici, jsme nachystali a v zastupitelstvu přijali tzv. Pokyny k novému návrhu územního plánu bez průmyslové zóny v roce 2015 viz ZDE. Bylo to nutné, protože územní plán se radikálně lišil od původně předkládaného návrhu.

Tento návrh jsme se zpracovatelem připravili a následně projednali s dotčenými orgány, a to v listopadu 2017, kdy proběhlo tzv. Společné jednání s dotčenými orgány (ZDE).

 

 

Co nám ještě chybí k přijetí nového ÚP?

 

Chybí nám dva kroky, dané stavebním zákonem:

  1. veřejné projednání (odhad první čtvrtletí 2020)
  2. schválení ÚP zastupitelstvem města (odhad konec roku 2020)

 

 

Co je dobré ještě vědět?

Kdyby vlastně náhodně nevznikly Čisté Šlapanice (kvůli zinkové lakovně),  kdyby občané Šlapanic jasně v petici neřekli NE průmyslové zóně, tak už by dávno prvních 13ha polí vedle ulice Brněnské až po Hraničky bylo zastavěno halami CTP (tzv. fáze III). A to bez jakéhokoliv náznaku dopravního řešení.

Při přípravě nového ÚP se Čisté Šlapanice opírají prakticky výhradně o nezávislá sdružení: Nezávislé a Změnu.

 

ODS po velmi krátké spolupráci s nezávislými hnutími znovu hledí vstříc k průmyslové zóně (alespoň podle informací v článku iDnes). Strany jako KDU-ČSL, TOP09 jsou z větší části personálně dosud obsazeny těmi, kdo zónu prosazovali. V čele MO KDU-ČSL stojí stále bývalý starosta J. Klaška, který zónu táhl spolu s bývalým starostou J. Střechovským, Hnutí pro rozvoj Šlapanic. Toto hnutí se později zčásti transformovalo do TOP09. Jejich práci pro realizaci zóny jsme shrnuli v minulosti ZDE.

 

Nový územní plán bez průmyslové zóny jednoznačně dotáhneme do konce. Je to náš úkol, který jsme dostali od občanů a jeho podoba bude vyjádřením názoru občanů na to, jak mají Šlapanice v budoucnu vypadat.

 

A OBČANÉ CHTĚJÍ ŠLAPANICE BEZ OBŘÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY.

 

Pozn. Historie přípravy průmyslové zóny Šlapanice ZDE.

CTP III. fáze, ulice Brněnská, 13ha

 

CTP I. a II. fáze