• Informace z 6. zasedání ZM

  Podklady, zápis a záznam najdete ZDE.

  Ze zasedání zastupitelstva několik podstatnějších informací:

  1. Schválení pokynů pro zpracování nového, 2. návrhu územního plánu Šlapanic (ÚP)
   Zastupitelstvo schválilo koaliční většinou (ČŠ, Nezávislí, Změna, ODS) pokyny pro zpracování nového, v pořadí již 2. návrhu ÚP. Podstatou pokynů pro zpracování nového návrhu jsou především vypuštění ploch pro průmyslovou zónu a důraz na dopravní řešení, které bude respektovat potřeby Šlapanic i Brna, popř. JMK. Oba tyto požadavky pocházejí ze stanovisek dotčených orgánů k původně předloženému návrhu ÚP z roku 2014. Za zmínku stojí, že Šlapanice si připravují nový ÚP již od roku 2009, kdy zastupitelstvo rozhodlo o jeho pořízení a investovaly do něj již více než 3 miliony Kč (více o investicích a vrácených dotacích naleznete v našem ještě opozičním článku z roku 2014 ZDE). Jako zbytečné se jeví hlasování opozičních zastupitelů (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ANO), kteří vědí stejně jako všichni ostatní zastupitelé, že nový územní plán je třeba, protože sami ho předkládali ke schválení zastupitelstvu dokonce již 2x, a přesto se při hlasování zdrželi. Z jejich strany přitom nezazněly žádné připomínky, dotazy či námitky a zdržení při hlasování pak působí jako zbytečný naschvál z pozice opozice.
   Schválením pokynů ale můžeme zahájit práce na zpracování nového návrhu, který Šlapanice v mnoha případech již intenzivně potřebují.
  2. 2. Informace o hospodaření SVK Šlapanicko a posílení skupinového vodovodu 
   Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko byly přijaty zastupiteli vlažně a bez jediného dotazu, přestože nejsou bez zajímavosti. Větší diskuze se rozproudila až poté, co tajemnice Svazku p. Staňková na požádání Rady města (RM) podávala informace o dění kolem připojení Jiříkovic na skupinový vodovod s vodou z nového vrtu na Říčkách. RM požádala o podání informací vzhledem ke kolujícím informacím o problémech s tvrdostí vody v Jiříkovicích. Na zasedání tak zaznělo: že voda má kvalitu kojenecké vody, současně ale platí, že jako krasová voda je samozřejmě také tvrdší. Zástupce VAS p. Vavro potvrdil, že VAS nemohl v některých případech vydávat souhlas pro stavbu nových rodinných domů kvůli nedostatečné kapacitě, tento problém je nyní díky novému vodovodu vyřešen. V Jiříkovicích se nyní obec ve spolupráci se Svazkem a VAS pokouší problém řešit zařízením na úpravu vody, provádějí se kontrolní odběry vody a zvažují se možnosti řešení. Chemické úpravy vody se přitom jeví jako nejméně vhodná varianta. Svazek s provozovatelem – VASkou bude pečlivě zvažovat další postup (míchání/ředění vody s brněnskou, méně tvrdou vodou aj.), o dalším vývoji bude město občany informovat.

  V informacích starostky jsem informovala o aktuální dopravní situaci v souvislosti s uzavírkou D1, kdy se pod obrovským náporem situaci daří v rámci možností zvládat jen díky výborné spolupráci s Policií ČR. Situace potrvá minimálně do ukončení uzavírky na D1 17. 11.
  Dále jsem informovala zastupitele o prvním výstupu právní prověrky na areál ICEC, kdy bohužel se kvůli existenci ekologické smlouvy jako málo pravděpodobné jeví získání dotačních titulů. Město tak nyní prověřuje další možnosti, včetně přezkumu nákladnosti projektu na 2. etapu sanace areálu.
  Podala jsem také informaci o jednání se společností CTP, kterou jsme informovali o nemožnosti pokračovat v záměru na průmyslovou zónu z objektivního důvodu, kterým dlouhodobý nesouhlas Ministerstva životního prostředí nepochybně je.  Zastupitelé dostali před zahájením zasedání k dispozici zápis z jednání mezi městem a firmou CTP Invest. Následně odmítli vzít text se zápisem z jednání na vědomí s oprávněným odůvodněním, že neměli dostatek času na seznámení s podkladem. Návrh na pauzu, aby se mohli s textem seznámit odmítli, pan Zycháček (TOP09) dokonce s odůvodněním, že nemá brýle. Koaliční zastupitelé k tomu přihlédli v dalším hlasování a zápis se bude znovu projednávat na dalším zasedání.
  Pro lokalitu Jiráskova byla podepsána smlouva o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace.
  Velkou pozornost vzbudila zpráva ředitele SATESA M. Paláska o zjištěních v hospodaření SATESA. Čas na vyjádření si vyžádal předchozí jednatel společnosti pan Svatopluk Novák a zpráva bude také znovu projednávána na dalším zasedání zastupitelstva.

  A na závěr malou poznámku: Jako předsedající se snažím, aby zasedání mělo co nejvěcnější a nejhladší průběh, snažím se proto zdržet zbytečných poznámek, vzájemného špičkování mezi zastupiteli opozičními a koaličními. Na tomto místě se ale mohu pozastavit nad tím, jak se bývalí koaliční zastupitelé , kteří nás na zasedáních opakovaně postavili před hotovou věc a přes naše námitky se věc bez přípravy projednala a schválila, nyní ohánějí požadavky na to, aby podklady dostali včas. Absolutní většina podkladů je zveřejněna 14 dnů před konáním zasedání. a odmítnutí přestávky na seznámení s podkladem s poukazem na zapomenuté brýle nebo zdržování se hlasování bez vysvětlení důvodu (jako v případě ÚP) je návratem k žabomyším válkám zastupitelů. Cením si naopak koaličních zastupitelů, kteří v rámci fair – play na připomínky opozičníků přistoupili. Cesta k věcnému jednání zastupitelstva je zdlouhavá.

  Michaela Trněná

   

   

5 komentářů

 1. Tomáš Sova says: 5.11.2015 at 17.18

  Dobrý večer paní starostko, jak mohlo ANO v minulosti 2x předkládat návrh na změnu územního plánu? To snad nemůžete myslet vážně, viďte?. Jen připomenu hnutí ANO 2011 ( to 2011 znamená rok vzniku výzvy občanům ČR a z toho vycházíme jako rok vzniku. )Komunální volby předchozí byly v roce 2010!!. Opravdu si myslíte , že hnutí ANO , které vzniklo v roce 2011 mohlo mít zvoleného zastupitele v roce 2010???Já sám jsem Vám to vysvětloval několikrát, nyní vidím že marně. Pěkný večer paní starostko

  • Michaela Trněná says: 5.11.2015 at 20.36

   ANO, máte pravdu pane Sovo, hnutí ANO nepředkládalo již 2x návrh územního plánu, minimálně 1x ale ANO – po malém zavzpomínání musím říct, že hnutí ANO bylo přece jen u předkládání návrhu územního plánu, protože p. Střechovský, zastupitel za Zdravý rozum, byl již v roce 2013 současně také členem celostátního ANO, stejně jako VY. Takže ANO u toho bylo, byť jste to nebyl Vy osobně, Vy jste se nyní jen zdržel hlasování, aniž byste objasnil občanům nebo ostatním zastupitelům, co Vám na pokynech k ÚP tak vadí, že pro ně nemůžete zvednout ruku. Za nepřesné vyjádření, které mohlo neznalé zmást, se omlouvám. S pozdravem Michaela Trněná

 2. Tomáš Sova says: 5.11.2015 at 21.42

  Dobrý večer paní starostko. Vaše vyjádření ve výše uvedeném článku , který jste ihned psala po 6.zasedáním Zastupitelstva města Šlapanice , že hnutí ANO 2x předkládalo návrh územního plánu nebylo nepřesné jak zde uvádíte. Tento článek je plný emocí a z toho pramení jistý nenáhled na celkovou situaci. Oba dva víme proč. Bohužel to není poprvé. Co se týká pokynů k územnímu plánu Ślapanic nebudeme se tu pouštět do veřejných debat, neboť je zřejmé že věci nejsou černo-bílé jak se zdají a jak je předkládáte občanům Šlapanic a Bedřichovic. .Za poslední věc Vás žádám o to , když dovolíte , sám uznám za vhodné , kdy svoje výhrady k práci současné koalice(Čisté Šlapanice+Nezávislí2014+Změna pro Šlapanice+ODS) budu prezentovat na veřejných zasedáních nebo v ostatních veřejných médiích. O tom je ta demokracie ( prosím neplést s anarchií) Děkuji. Tomáš Sova

  • Michaela Trněná says: 5.11.2015 at 21.57

   Dobrý večer, ale zajisté se nyní shodneme v tom, že ANO minimálně jednou bylo při předkládání návrhu ÚP (možná to bylo i dokonce i 2x, neznám bohužel přesné datum vstupu p. Střechovského do ANO). A ne, pro mě, ne pro Čisté Šlapanice, ale pro občany, za které jste byl zvolen, byste měl dokázat říct kdekoliv a kdykoliv, proč jste nezvedl ruku pro pokyny pro nový ÚP, a to nejlépe bez toho, že by Vás k tomu někdo musel vyzývat. Je to především vizitka Vašeho transparentního nebo naopak netransparentního chování. Michaela Trněná

 3. Tomáš Sova says: 6.11.2015 at 6.10

  Dobré ráno paní starostko. Nevím proč tu opět zmiňujete p. Střechovského. Ten byl znova a znova Vám to opakuji ve volebním období 2010-2014 zastupitelem za SNK Zdravý rozum… Já jsem také nikde nepsal , že Váš koaliční partner. p. Karásek byl v období 2010-2014( to byl s Vámi v opozici) zvolen do zastupitelstva za Změnu pro Šlapanice a v průběhu čtyřletého volebního cyklu se stal členem SPOZ ( Strana práv občanů-Zemanovci). Oba dva víme , že byl zvolen do zastupitelstva za Změnu a Změnu pro Šlapanice také zastupoval a za ni hlasoval celé čtyři roky- NE ZA SPOZ PROBOHA !!! Nikde nikdo nepsal , že Váš opozičně-koaliční partner je politický turista, který zakotvil v SPOZ. K Vaší poslední připomínce co je moje transparentní jednání jen tolik. Že jsem nehlasoval s Vámi PRO k pokynům ÚP je jen a jen moje volba,Nemusíte mně vyzývat ke zdůvodnění-dovolte mi základní věc -moji vlastní volbu a svobodu v rozhodování. Děkuji. K tomu proč jsem nehlasoval pro to co jste v koalici vymysleli je jediný důvod. PROSTĚ S TÍM NESOUHLASÍM !. Nyní se omlouvám musím jít vytvářet hodnoty aby městský rozpočet dostal co nejvíce peněz z mého podnikání. S pozdravem Tomáš Sova

Komentáře jsou nyní uzavřeny.