• KIM navrhuje změnu svého statutu a upravuje pravidla pro publikování

  Na březnové schůzce se KIM věnovala 2 klíčovým tématům (zápis z jednání i s návrhy najdete ZDE):

   

  Úprava pravidel pro publikování příspěvků ve ŠZ – stávající pravidla určovala prostor pro příspěvky politických subjektů. Všem tato pravidla vyhovovala a každý subjekt je respektoval. Ne tak šlapanické KDU – poslanec Klaška využívá skulinek v pravidlech (ZDE). Z toho důvodu se rozhodla KIM pravidla upřesnit, co se týká rozsahu příspěvků občanů a příspěvků politických subjektů.

   

  Změna statutu KIM – ve volebním programu ČŠ jsme se zavázali, že co nejvíce omezíme vliv vedení města na obsah ŠZ. Protože už máme za sebou 1,5 roku fungování, změnili se lidé v redakci, nastala doba pro uskutečnění tohoto záměru. KIM tak vytvořila návrh na svůj nový statut.

  Klíčové změny jsou tyto – navrhujeme, aby:

  • složení komise a pravidla pro publikování schvalovalo ZM – případné změny u koalice, která by chtěla opět zavádět cenzuru, tak budou více na očích.
  • vedení obce nemělo právo zasahovat do obsahu ŠZ – samozřejmě musí mít právo navrhovat příspěvky, nikoli však o nich rozhodovat. O tomto by měla rozhodovat komise – tím, že v ní jsou zastoupeny všechny subjekty, je tak zajištěna větší objektivnost rozhodování. Vedení obce jako vydavatel nese odpovědnost za tiskovinu, a proto musí mít právo kontrolovat příspěvky z pohledu rizika případné trestní odpovědnosti. Jinak by už ale nemělo zasahovat do obsahu.
  • případně konflikty či rozdílné názory mezi redakcí, občany, jednotlivými zastupiteli či vedením obce by nově měla řešit komise.

   

  Zde si můžete přečíst konkrétní znění návrhů KIM:

   

  Stáhnout (PDF, 144KB)

   

 • NÁVRHY KOMISÍ RADĚ MĚSTA – JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ PRO OBČANY.

  Aby občané i členové komisí měli průběžně přehled jak RM řeší jejich návrhy, byl vytvořený jednoduchý postup.

  V rubrice zápisů z komisí a výborů – http://www.slapanice.cz/zapisy-vyboru-a-komisi/ – naleznete u každé komise vždy na prvním místě soubor s názvem “Evidence návrhů komise”. Po otevření tohoto souboru uvidíte souhrnný přehled všech návrhů podaných komisemi na RM a také jaký je jejich stav plnění. Předsedové pak mají povinnost průběžně tento seznam aktualizovat.

   

  Občané i členové komisí tak mohou mít průběžně přehled, jak na tom jednotlivé návrhy jsou.

   

  Momentálně jsou k dispozici zatím přehledy těchto komisí:

  Komise pro informace a média – ZDE

  Komise životního prostředí a zemědělství – ZDE – zatím jen seznam bez vyhodnocení

  Komise sociální, zdravotní, pro projekt Zdravé město – ZDE

   

  Věříme, že brzo sem přibudou i zbylé komise a výbory.

   

   

 • Co nového v Komisi pro informace a média (KIM)?

  KIM na své první letošní schůzce probírala některá zajímavá témata (zápis najedete ZDE).

   

  Plán KIM na r.2016 – co chceme?

  • dořešit téma postavení komise pro informace – jaká má být role redakce, zda ponechat komisi (zodpovídá se RM) nebo vytvořit výbor (zodpovídá se ZM)
  • průběžně spolupracovat na dokončení všech schválených návrhů KIM – seznam návrhů najdete ZDE
  • navrhli jsme, že každé vydání ŠZ bude mít 1 nosné téma – využívání sportovní prostor (duben), školství (červen), vyhodnocení Veřejného fóra po roce (říjen), vyhodnocení práce komisí a výborů (prosinec), srpne je zatím bez tématu

   

  Publikování příspěvků volebních subjektů:

  • v posledním čísle ŠZ vznikla nová situace, kdy členové některých volebních subjektů zaslali příspěvky i mimo vyčleněný prostor 0,5 strany pro každý subjekt
  • KIM řešila jak se postavit v pravidlech k těmto článkům s ohledem, aby toto nebylo zneužíváno k politické propagaci (což bude aktuální zejména před volbami) a s ohledem na občany, aby se ŠZ nestal jen diskusním fórem zastupitelů
  • výsledný názor KIM je – publikovat (mimo stávající prostor 0,5 strany vyčleněný pro názory volebních subjektů) pouze příspěvky, popisující akce pro občany (a organizované volebními subjekty). Výsledky hlasování v KIM najdete v zápise.
  • zároveň jsme si naplánovali na jaro 2018 připravit návrh, jak podpořit volební subjekty před volbami v městských médiích
  • tento názor KIM ještě podléhá rozhodnutí RM

   

  Využívání aplikací:

  • otevřeli jsme znovu téma využití mobilních aplikací ve městě – www.lepsimisto.cz a www.zmapujto.cz – na příští schůzce se k tomuto tématu vrátíme

   

 • Návrhy dopravní komise i ostatních

  RM na svém říjnovém jednání projednávala tyto návrhy komisí:

   

  Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek

  navrhuje:

  • schválení O. Krištofa za řádného člena komise
  • opravit a aktualizovat místní značení (ulice, instituce, firmy) – má k oslovení firmu, která to umí, příp. žádají o kontakt na firmu, která značení v minulosti prováděla
  • změnit citlivě jednu zelenou plochu mezi „starými bloky“ na místo pro parkování s ohledem na budování případného supermarketu (možnost řešit parkování zde nebo úpravou začátku ulice Tuřanka)
  • upravit prostor garáží u „starých bloků“; celková situace nepřehledná, krkolomné projíždění a parkující vozidla; provést opravu povrchu, instalovat obrubníky či jiné vymezení cesty průjezdu, aby bylo znemožněné nevhodné parkování mezi garážemi
  • jednat se společností Bonagro o rozoraném protierozním opatření Pod Puštorem
  • povolení parkování na pozemku města vybudováním parkovacího stání občany za dodržení jasných a jednotných pravidel (zjednodušené, unifikované ohlášení, označení, jednotná tvář, za péči a vybudování odpuštění poplatků na x let + podmínka navrácení do původního stavu a možnost změn či likvidace při rekonstrukci ulice). Příslušný odbor MěÚ by měl zajistit soulad podmínek se zákony. Možno zařadit do manuálu veřejného prostranství.

   

  Doporučuje:

  • výsadbu odolných keřů na pravé straně Brněnské ul. ve směru na Brno, aby došlo k přírodní větrné a zejména sněhové zábraně. Ideálně od čerpací stanice Shell po most nad D1.
  • pořídit stacionární radar a k tomu pořídit 2-3 stacionární obaly – tzn. samotný radar lze přenášet mezi těmi místy. Návrhy umístění: 1) Brněnská (nad křižovatkou na Brněnská Pole), 2) Jiříkovská (nad odbočku na Akátovou ve směru do Šlapanic), 3) Riegrova (u parku směrem na Bedřichovice – na sloup proti tribuně), Nádražní (v části od křižovatky s Čechovou po železniční most).
  • stabilní umístění značek o měření na ul. Jiříkovská (kvůli skautům) na vjezdu do Šlapanic (od značky Šlapanice po Svatojánské nám.) a pak na ul. Nádražní.

   

  Komise stavební a územního plánování

  • projednala za účasti starostky a městského architekta vznikající manuál na tvorbu veřejných prostranství a podala připomínky k jeho obsahu.

   

  Komise ŽP a zemědělství

  • nemá nic k projednání; předseda komise byl jmenován do pracovní skupiny na přípravu vycházkových tras do okolí Šlapanic.

   

  Komise sociální, zdravotní a pro Projekt Zdravé město a MA21

  • dne 01.10.2015 úspěšně zorganizováno veřejné fórum; výsledky veřejného fóra budou ověřeny anketou, dostupnou všem obyvatelům (Zpravodaj + webové stránky).

   

 • O “otevřenou zahradu” není zájem

  Náš plán vytvořit otevřenou zahradu zatím nebudeme realizovat. Nápad zřejmě zní hezky, ale bohužel se neozval nikdo z občanů ani spolků, kdo by se chtěl na projektu podílet a tak ho nyní odkládáme.

  Město Šlapanice od nás dostane podnět, aby zvážilo, jak s lokalitou Líchy – která byla pro tento projekt vytipovaná – naloží.

  Tereza Bednářová, Kateřina Migdauová

 • Komise pro informace a média – co je nového

  Zveřejňujeme některé zajímavosti z poslední schůzky KIM, která proběhla za účasti starostky:

   

  • RM chystá zpracování “vizuálu města”, který by měl – mimojiné – vytvořit pravidla pro média města
  • na webu bude brzy zveřejněn materiál KIM, kde navrhla RM řadu námětů pro zlepšení komunikace města s občany
  • web města – v současné době se připravuje výběrové řízení na zpracovatele nového městského webu
  • připravuje se zpracování QR kodů na významné budovy města
  • vyhodnocení ŠZ v r.2015 + změny pro r.2016
   • část se týkala dodržování jednotné vizuální stránky (další náměty dodala starostka)
   • pro čísla v r.2016 bude vždy vytipováno jedno nosné téma (aktuální) – zde se více využije diskusí, názorů odborníků, občanů a politiků

   

  Zápisy z jednání naleznete ZDE.

   

 • Komise výchovy, vzdělání a sportu – co je nového

  Komise výchovy, vzdělání a sportu

  Naše komise se pravidelně schází každý druhý čtvrtek v měsíci.

  Na poslední schůzce jsme měli velmi zajímavou diskusi o Montessori vzdělávání s paní Darinou Gurutidu.

  Také jsme se vyjadřovali ohledně přijímacího řízení do šlapanických MŠ. Doporučujeme RM schválit jasná pravidla, aby se neobjevovaly spekulace, jako tomu bylo letos.

  Zabývali jsme se KD Bedřichovice, který je otevřen pro veřejnost a je možnost si ho pronajmout. Ceník zde:

  Navrhli jsme provozní řád skate parku.

  Členové naší komise se také účastnili schůzky, kde bylo na programu předvedení nových pravidel na rozdělování dotací, které budou dále předloženy finančnímu výboru a následně RM. Takže doufáme, že nový rok se budou dotace rozdělovat už podle nových pravidel.

  RM nebo vedení města se nám vyjádřilo ke všem podnětům, co jsme za rok navrhli RM. Převážnou většinu naleznete v posledním zápise:
  http://www.slapanice.cz/komise-pro-vychovu-vzdelavani-sport-a-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze/

  Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

   

  cenik

 • Komise pro výchovu, vzdělávání a sport – co je nového?

  Naše komise se pravidelně schází. O prázdninách jsme se sešli jen jednou na rozdělení druhého kola dotací spolkům.

  Pořád platí, že přijímáme vaše podněty a návrhy. Zápisy naleznete zde:
  http://www.slapanice.cz/komise-pro-vychovu-vzdelavani-sport-a-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze/

   

  Stále trvá náš „projektík“ alternativních knihoven. Sehnali jsme skříňky, ale byly nevyhovující. Teď nám přislíbila pomoc p. Mazlová, takže čekáme na skříňky a pak rozjedeme půjčování.

  V druhém kole dotací jsme rozdělili další peníze. Finanční výbor a Rada města částky mírně upravila. Vznikla také diskuse o nutnosti jasných a daných pravidel. „Pamětníci“ z naší komise i finančního výboru sice říkají, že ty pokusy tady už byly. Každopádně já věřím, že letos už to klapne a na rok 2016 bychom měli mít jasná pravidla. Také jsme se inspirovali z nedalekého Tišnova, kde jim pravidla už několik let fungují. Velmi zajímavá čísla jsou, když se podíváme na historii dotací. Nebo na procentuální rozdělení dotací na sport, volný čas, kulturu atd.

  Hřiště pro veřejnost – naše komise také zjistila info o hřišti na faře, které je občanům k dispozici a o nově otevřeném atletickém areálu u ZŠ. Kde je možné nejen provozovat atletiku, ale i míčové hry (volejbal, nohejbal).

  Členové naší komise se také budou účastnit Veřejného fóra, které připravuje projekt Zdravé město, a bude 1. 10. v 17,00 na orlovně. Srdečně zveme všechny občany nejen k našemu stolu, který se bude zabývat školstvím, volným časem a sportem. Více info ZDE.

   

  Na naši další schůzku 8. 10. máme pozvaného hosta, s kterým budeme diskutovat o moderních formách vzdělání. Pokud byste měli zájem si diskusi vyslechnout, můžete mě kontaktovat.

   

  Na závěr jen pár rozhodnutí Rady města na podněty naší komise:

  –          upozornila na pozdní proplácení některých dotací

  RM: projedná záležitosti dotací s odborem finančním

  –          navrhla vybudování hřiště na pétanque na ulici Hybešova nebo v parku

  RM: zahrne návrh do úpravy hřiště v lokalitě Hybešova/Wurmova

  –          doporučuje pořídit psí pisoáry

  RM: bere doporučení na vědomí, není to prioritou

  –          navrhla vybudovat místo pro veřejné grilování nebo táborák

  RM: bere na vědomí a navrhne zvážit vybudování místa při řešení parku

   

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

   

 • Facebookový profil města Šlapanice je na světě.

  Jedno z prvních doporučení Komise pro informace a média (KIM) je zrealizováno – město Šlapanice vytvořilo vlastní fb profil – https://www.facebook.com/mestoslapanice.

   

  Připomeňme si cíl tohoto profilu, který navrhla KIM a následně schválila RM:

  Profil „MĚSTO ŠLAPANICE“ je vytvořen a spravován městem Šlapanice a je zaměřen převážně na:
  –    poskytování aktuálních informací o akcích a mimořádných důležitých událostech ve městě
  –    vytvoření prostoru pro diskuzi mezi občany

   

  Fb profil je určen ke sdělování informací o aktivitách města zejména pro další okruh obyvatel, kteří využívají více elektronická média. Je vhodným doplněním www stránek, které nemají takové možnosti rychlého přenosu informací jako facebook.

   

  KIM si uvědomuje, že facebook je velmi účinný, ale také nebezpečný nástroj komunikace – z toho důvodu připravila “pravidla diskusí na fb” (ZDE). Tato pravidla vychází z obvyklých pravidel správců fb profilů a oficiálních pravidel samotné firmy Facebook (ZDE). KIM také velmi pečlivě zvažovala do jaké míry připustit libovolnou diskusi na fb – nakonec převážil názor, že by měli mít občané libovolný prostor pro sdělování názorů, s tím, že nebude sloužit jako prostor pro kladení otázek občanů pracovníkům úřadu či samosprávy. Proto na případné dotazy pravidla komunikace na fb profilu města nezaručují odpověď a ani správce profilu nebude iniciovat odpověď od odpovědného pracovníka. Předpokládáme, že názory na fb profilu k různým akcím budou zpětnou vazbou i pro samosprávu, ale bude pouze na zvážení konkrétních osob zda budou mít zájem sami za sebe na případné dotazy reagovat.

   

  Na druhé straně je zřejmé, že možnost klást otázky přímo odpovědným pracovníkům úřadu a zástupcům samosprávy je velmi vítaná a také potřebná. Proto v rámci návrhů KIM, které byly předneseny RM byl i návrh na úpravu www stránek města. Zde – mimojiné – by měl být vytvořen prostor, kde by mohli občané klást otázky a také jim byly zajištěny odpovědi. Zajištění tohoto nástroje komunikace však bude chvíli trvat.

   

  Zatím jediným nesouhlasným názorem na vytvoření profilu je názor ANO, resp.p.Sovy, předsedy MO ANO, který říká FB profil města primárně směrem ven není potřeba. Již máme webové stránky směrem ven a to www.zrcadlo.wz.cz., …“. Předpokládáme, že jde o osobní názor p.Sovy, protože na jednání KIM zástupce ANO tento názor neprezentoval.

   

  Fb je pro město novým nástrojem – a musíme se teprve učit, jak s ním správně zacházet, aby byl přínosem pro občany Šlapanic (jak je tomu v řadě měst) a nestal se stokou různých osobních zájmů a exibicí.

   

  Přivítáme jakékoli náměty a připomínky ke zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím facebooku – směřujte je prosím na p.Nevrklovou – nevrklova@slapanice.cz nebo přímo přes fb.

   

  Pavel Zmeškal

   

 • Komise pro výchovu, vzdělání a sport (KVVS) – co nového?

  Naše komise se opět řádně sešla na svých schůzích v květnu i v červnu.

  Na květnovém zasedání se hlavním probíraným bodem staly úvahy nad zefektivněním využívání krytého bazénu ZŠ, kdy se naše komise přikláněla k tomu, aby byl bazén více zpropagován a zajistila se lepší nabídka pro šlapanické firmy a spolky, stejně jako nabídnutí plavacích hodin pro mateřské školy ve Šlapanicích či jeho širší využití během prázdnin. Cílem promyšlení této problematiky bylo to, aby se v bazénu zachoval provoz pro veřejnost, ale zároveň aby se zajistilo jeho větší vytíženosti a více si zaplatil na svůj provoz. Na červnové schůzi tento bod zatím dále rozváděn nebyl, jelikož je nutné počkat na výsledek výběrového řízení na post ředitele ZŠ, kterému budou předány určité návrhy ohledně využití bazénu, a bude vedena další diskuze.

  Další milou zprávou pro občany je poté informace, že během dotazu naší komise farní rada souhlasí s využíváním farního hřiště veřejností – ovšem pouze po zaručení osobou starší 18 let, která bude na hřišti v domluvenou dobu přítomna a bude za chod hřiště po dobu využívání odpovídat.

  Dalším tématem, které v naši komisi projednáváme, celou dobu od našeho sestavení, jsou mateřské školky, jejich kapacity a alternativy. Naše komise doporučila vzhledem k demografickému vývoji spolupráci s okolními obcemi Mokrou, Podolím a Jiříkovicemi, kde jsou pro děti další kapacity. Současně je ale také prověřováno téma alternativního vzdělávání a jeho možné implementace v souvislosti s návazností mateřských a základních škol.

  Po dotazu na vedení města byla naší komisi poskytnuta informace, že dotace přiřčené spolkům v prvním dotačním kole budou vyplaceny do konce června. Zároveň chceme připomenout spolkům, že je již možné žádat o další dotace v rámci druhého dotačního kola a to do 31.7. (Informace jsou dostupné na webové adrese: http://www.slapanice.cz/odbor-financni/).

  Dále jsme doporučili radě města, aby do doby než dojde k oplocení volného výběhu psů u potoka (mezi brněnskou a točnou trolejbusu) byla instalována cedule s nápisem „Na vlastní nebezpečí!“, jelikož nebezpečí vběhnutí psů do vozovky je reálné.

  Řešili jsme také vzhled určitých ploch ve Šlapanicích, kde se naše připomínky týkali zejména příjezdových cest do Šlapanic a jejich okolí. Tyto připomínky byly adresovány stavební komisi a čekáme na jejich postoj, stejně tak vyzýváme občany, že podobné připomínky mohou adresovat na naši komisi, kde je probereme a vyhodnotíme a případně zařadíme do našich návrhů daným komisím.

  Na červnovém zasedání nás dále velmi upoutala informace od vedení města, že pozemek mezi Kolíbkou a ulicí Těsnohlídkovou – tzv. Líchy je ve vlastnictví města. Podali jsme tedy dotaz na vedení města ohledně jeho plánů s daným pozemkem, jelikož je v současné době nevyužitý. Považujeme ho totiž za velmi perspektivní a padlo několik zajímavých návrhů, jak tento pozemek využít, např. otevření strany do kolíbky, kde by pak mohly děti v zimě lépe sáňkovat, zřízení městského veřejného místa na opékání, či dalších možností. Čekáme tedy v současné době na informaci ohledně záměru města a poté budeme pokračovat ve vytváření návrhů.

  A závěrem bych rád zmínil asi nejdůležitější předprázdninový bod našich zasedání – a to projekt veřejných knihoven. Tento projekt byl zmíněn už v posledním díle Šlapanického zpravodaje (3/2015). Nyní můžeme veřejnost informovat, že provoz těchto knihoven bude zahájen v prvním prázdninovém týdnu. V současné době probíhá výběr a zhotovení potřebných skříněk pro knihy. Ty budou umístěny na Městském úřadu, v restauraci na náměstí, v cukrárně na Brněnské ulici a na zdravotním středisku. Jejich využití a odezva na ně bude monitorována a v případě kladného ohlasu občanů bude následovat rozšíření o další místa. Doufáme, že se tento projekt setká s kladným ohlasem a že této služby využijete ať už pasivně jen pro poskytnutí přebytečných knih nebo aktivně pro zkrácení chvíle v čekárně u lékaře, či nalezení literatury, která Vás zajímá.

  S přáním příjemných prázdnin za komisi,

  Vítězslav Šudák