• KIM – změny v informovanosti občanů (web, facebook)

  Komise pro informace a tisk dokončuje podklady ke zlepšení komunikace úřadu s občany a s tím související změny u jednotlivých médií.

   

  Jako první jsme prezentovali na 19.jednání RM návrhy u dvou médií:

  – vytvoření profilu facebooku města Šlapanice

  – úpravy webu šlapanického úřadu. Web je klíčovým nositelem informací pro občany, proto jej považujeme za prioritní. Z hlediska naplněnosti informacemi považujeme web za hodnotný – naše návrhy směřovaly spíše k “uživatelské pohodlnosti” (jednodušší vyhledávání) a k vytvoření prostoru pro aktivní komunikaci občanů s městem.

   

  Jakmile dostaneme od RM závěrečné stanovisko k našim návrhům, budeme vás informovat o konkrétních návrzích KIM.

   

 • Máte fotky či videa ze šlapanických akcí? Podělte se o ně.

  KIM (Komise pro informace a tisk) se snaží ve spolupráci s pracovníky MěÚ zapojit do tvorby reportáží ze šlapanických akcí občany města. Rádi bychom, aby součástí oficiálních záznamů z těchto akcí byly i vaše záznamy (ať už videa či fota).

  Z toho důvodů se na vás obracíme se žádostí o zasílání vašich podkladů – zajistíme jejich zpracování a publikování na Infokanále Šlapanice. Nevyužívejme drahé “televizní” služby, ale vytvářejme si náš Infokanál sami.

  Bližší informace pro zasílání materiálů najdete ZDE.

  Za KIM – Pavel Zmeškal

 • Hřiště ve Šlapanicích – na čem pracuje Komise pro výchovu, vzdělání a sport?

  Od RM měla naše komise pro výchovu, vzdělání a sport za úkol zmapovat všechny hřiště ve Šlapanicích. Zde je výsledek:

  Městská

  Park (dvě dětská hřiště) – Špice Hybešova/Wurmova – V novém sídlišti – Špice Nerudova/Sušilova – Ve starém sídlišti – Švehlova – V Brněnských polích

  Parčíky

  Ponětovická – Svatojánské nám. – Čechova 2x – Nábřeží Říčky – U Rudoarmějce

  Budoucí hřiště

  Jiráskova – ZŠ (atletický areál) – Brněnská pole – Bedřichovice

  Komerční hřiště, haly, tělocvičny

  Sokolovna (dětské hřiště – zdarma) – Sokol (volejbalová hřiště, Sokolovna, hala) – Orel (tělocvična) – Fara (hřiště) – ZŠ (tělocvična, bazén) – Gymnázium (beachové hřiště, volejbalové hřiště) – Tenis  – Sport Schenk – Fotbalové hřiště 3x – Hala Rocky – Tenis Raketa

   

  To je jen přehled. Dovolili jsme si uvést i hřiště budoucí, která by měla už v roce 2016 sloužit také našim občanům.
  Osobně se domnívám, že když si chce jít šlapanický občan zasportovat nebo navštívit hřiště s dětmi, že dostatečný výběr má. Také si myslím, že stačí jen drobné a nenákladné úpravy, aby hřiště více vyhovovala. O to se pokoušíme s naší komisí.

  Komise se v rámci úklidu katastru věnovala hlavně dětským hřištím. Všechny jsme obešli, zkontrolovali, vyfotili závady. Vše jsme zpracovali do jednoho dokumentu a včetně fotodokumentace odeslali vedoucí OISM (paní Mazlové), která se bude naší zprávou zabývat.

  Z našeho „průzkumu“ jsme zjistili, že nejhůře jsou na tom hřiště na novém a starém sídlišti. Také jsme upozornili na staré a nefunkční lavičky v různých parčících a u hřišť.

  Hřiště na ulici Švehlově je v tuto chvíli uzavřeno a v opravě.

   

  Když jsme mapovali hřiště a možnosti trávení volného času ve Šlapanicích, dostali jsme se i k anketě z roku 2008, kterou zpracoval tým autorů z tehdejší komise pro výchovu vzdělání a sport. Z výsledků vyplývá, že občanům chybí dětská hřiště, převážně v lokalitách parku, sídliště, Švehlovy ulice, Dlouhé ulice, konečné trolejbusu. Také by si přáli dřevěné prolézačky, pískoviště, houpačky. Dospělým také (dle ankety) chybělo koupaliště, krytý bazén, kino.

  Po přečtení ankety jsem přesvědčena, že od roku 2008 se v našem městě nabídka možností trávení volného času znásobila. A že mnohá zařízení, která si občané přáli, ve městě od daného roku přibyla a stále se pracuje na jejich dalším rozvíjení.

  Nejsou to jen hřiště a parky, ale i akce pořádané městem, spolky a dalšími nadšenci. Ať už jsou to sportovní akce, akce pro děti, letní kina a další kulturní a zábavné akce. Mám jen pocit, že občané možná ani o všech akcích a možnostech neví. Proto apeluji na všechny aktivní občany ke sledování nástěnek, webů atd. a na všechny spolky a organizátory „dejte o sobě vědět“.

  Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě, případně naši komisi, kontaktovat.

  Kateřina Migdauová (migdauova@gmail.com)

   

   

 • Komise pro informace a média (KIM) – na čem zrovna pracuje?

  KIM má za sebou 2 čísla Zpravodaje – názory na jeho kvalitu mohou být různé, ale věříme, že to podstatné se podařilo zajistit a udržet. Podstatným myslíme prostor pro různé názory a odstranění “sebeprezentace” vedení města.

   

  Co řešíme momentálně?

  – máme za sebou vytvoření seznamu všech informací, které považujeme za důležité a vhodné ke zveřejnění občanů (některé jsou dnes běžně k dispozici, některé budou nové)

  – již dříve nám dal k dispozici p.Kopecký informace o jednotlivých médiích (stav, náklady, apod.)

  – momentálně jsme si “rozebrali” jednotlivá média (web, nástěnky, infokanál, ….) – každý pak má za úkol připravit konkrétní návrh ve “svěřeném” médiu, jaké změny si představuje a jaké informace by se měly tímto médiem šířit k veřejnosti

  Z dosavadního průběhu našich schůzek je zřejmé, že klíčovým médiem pro zlepšení informovanosti je městský web a jeho kvalita. Uvažujeme také o městském facebooku.

  Předpokládáme, že v průběhu června budeme schopni připravit vedení města souhrnnou zprávu o všech změnách, které KIM navrhuje zrealizovat.

   

 • Komise pro média – program posledních schůzek

  Na posledních dvou jednáních Komise pro média se věnujeme přípravě “plánu komunikace radnice s občany”. Co si pod tím můžete představit?

  – vytváříme seznam informací, které by podle našeho názoru měly být veřejně k dispozici pro občany (jde o oblast financí, projektů, práce MěÚ a samosprávy, informace volebních subjektů a jiné)

  – navrhujeme nejlepší média, kterými by se tyto informace měly dostat k občanům (jak stávající – městský web, Šlapanický zpravodaj, nástěnky, rozhlas, zvažujeme i nové možnosti – kulaté stoly, webové aplikace, facebook, …)

   

  Výstupem toho všeho pak bude návrh pro Radu města:

  1. Jaké informace by mělo město zajistit pro občany

  2. Jaká média využívat a jak je “aktualizovat”

  Pak už bude na RM, pro co se rozhodne a jakým způsobem tyto změny zrealizuje. Předpokládáme dokončení “plánu komunikace” a předání na RM do června 2015.

 • Na čem pracuje Školská rada?

  ŠR je orgán Základní školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Školská rada se schází nepravidelně. Zde najdete podrobné zápisy z jednání: http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

  Máme před sebou mnoho témat, kterými se chceme zabývat a mnohé jsme již probrali. Protože jsme zjistili, že témat na diskusi a řešení je opravdu mnoho, stanovili jsme si priority a „na všechno se dostane“. Jedny z nejdůležitějších probíraných témat jsou tato:

  • Výroční zpráva školy (kterou musí ŠR schválit)
  • Finance školy
  • Smlouvy uzavřené ZŠ
  • Financování školení učitelů, projektu školního psychologa a speciálního pedagoga
  • Institut třídních důvěrníků (tato diskuse stále probíhá)
  • Stravování ve školní jídelně (tato diskuse stále probíhá)
  • Možnost školního klubu pro větší děti, nebo pro ty, které se nevešly do družiny (tato diskuse stále probíhá)

  Zřizování školské rady, stanovení počtu členů a způsob voleb upravuje § 167, činnost rady a její pravomoci stanovuje § 168 školského zákona. Více info včetně složení současné ŠR naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268

  Výroční zprávy ZŠ a další důležité informace naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/dokumenty-a-formulare/m267

  Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky k naší ZŠ nebojte se ŠR kontaktovat.

  Kateřina Migdauová

  předsedkyně Komise pro vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže

 • Komise pro výchovu, vzdělání, sport – co je nového?

  Únor byl pro naši komisi ve znamení rozdělování dotací. Je to téma často diskutované a rozhodně rozporuplné. Naše komise dala návrh finančnímu výboru a ten dá také svůj návrh a na závěr výsledek projednává Rada města. Rozdělování dotací není jednoduchá záležitost, přesto věříme, že jsme alespoň trochu vyhověli všem a jsme přístupni jakékoliv další diskusi. Budeme také spolupracovat na nových pravidlech pro rozdělování dotací podle novely zákona č.250/2000 Sb. Podle nových pravidel by mělo rozdělování být přehlednější a tak nějak víc podle zadaného „programu“.

  Na příští schůzce se budeme diskutovat o provozních řádech městských sportovišť. Zmapujeme sportoviště a hřiště (což nám ukládá i RM jako úkol) a následně se podílet na tvorbě provozních řádů k nově vznikajícím hřištím.

  V dubnu při úklidu katastru chceme stávající hřiště „uklidit“ a případně upozornit na nedostatky.

  Dalším úkolem od RM pro naši komisi je navrhnout využití školního bazénu pro potřeby veřejnosti po skončení doby udržitelnosti projektu (červen 2015). Takže pokud máte nějaké nápady, sem s nimi.

  Stále se zabýváme otázkou mateřských školek a spolupracujeme se Základní školou a její školskou radou.

  Chystáme se také projednávat vyhláškou o loteriích a vyhláškou o hostinských zařízeních.

  Stále platí, že zápisy naleznete zde

  http://www.slapanice.cz/komise-rm/

  Přijímáme vaše podněty i připomínky k tématům, které řešíme.

  Kateřina Migdauová

 • Máte náměty, o čem by mohl psát Šlapanický zpravodaj?

  Máte také tipy na články do nového zpravodaje? Zašlete je nám nebo přímo redaktorce p.Nevrklové (nevrklova@slapanice.cz).

   

  Zde je ukázka námětů, kterou jsme obdrželi od jednoho spoluobčana:

  1. Šlo by přidat “Slovo farářeˇ. V jiných městských novinách je mají *). Teď je u nás farář Jan Nekuda, děkan, zkušený, starší, předseda církevního soudu.

  2. Měla by se změnit strategie místním k živnostníkům a podnikatelům. Bylo by například dobré připojit postupné prezentace několika firem (třeba podle abecedy), a levné reklamy hlavně místních podnikatelů, atd.

  3. Časopis vždy oživí články žáků a studentů. Fungují třeba schránky na vhazování příspěvků ve školách.

  4. Zajímavé by byly pravidelné výtahy ze starých městských archivů nebo kronik .*)

  5. Jiné městské časopisy klidně zveřejňují platy a odměny vedení města i zastupitelů.*)  Třeba v rámci zrušení cenzury a větší otevřenosti.

  6. Začátkem 70. let dávalo Město (nebo místní pobočka KSČ) tzv. “Doporučení ke studiu”. Nedostala je spousta místních žáků (nechodili na brigády, byli ve skautu, chodili do kostela, nebyli v Pionýru, rodiče byli vyhozeni z KSČ, atd.) a nemohli studovat na střední nebo vysoké škole. Toto mnohým i vynikajícím žákům – dnes už starším občanům dosud žijícím mezi námi – zásadně ovlivnilo život a někteří to dosud chápou jako velkou křivdu i od Města. Bylo by velmi pozitivní na toto téma aspoň napsat článek.

   

  *) Zkuste nakouknout třeba do Ostrovského zpravodaje, města Ostrov u Macochy.

 • Nová pravidla vydávání Zpravodaje jsou na světě – připraven je nový zpravodaj!

  Nová pravidla pro vydávání ŠZ najdete ZDE. V čem jsou nové?

  – je zrušen zákaz publikování článků s politickým podtextem, který vydalo bývalé vedení obce

  – zprávy budou oddělovány od komentářů – redakce musí usilovat o vyvážené informování

  – redakce bude aktivní ve vyhledávání alternativních názorů (s předstihem bude informovat všechny zastupitele či dotčené inciativy, tak aby mohly poskytnou alternativní názor)

  A co můžete očekávat od nového vydání ŠZ?

  – nenajdete zde již “pohled do kanceláře starosty, Slovo šéfredaktorky, příspěvky o počasí”

  – veškeré příspěvky budou omezeny rozsahem 0,5 strany

  – najdete zde pravidelně kalendář akcí na období dalších 2 měsíců

  – vedení města není součástí redakce a nebude rozhodovat, který článek bude otištěn (rovněž budou omezeny fotografie vedení města na akcích)

  – najdete nové rubriky ((MěÚ informuje, Projekty města, příspěvky hasičů a městské policie)

  – každé volební uskupení bude 0,5 strany na vyjadřování svých názorů

  – snahou je také podpořit nové občany města – informacemi o historii města a významných osobnostech

  Je nám jasné, že se každému nový ŠZ nemusí líbit, věříme však, že minimálně větším prostorem pro alternativní názory vyjdeme názorům občanů vstříc.

   

 • Na čem pracuje Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času?

  Naše komise se zatím sešla dvakrát. Schůzky máme pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci.

  Na minulé schůzce jsme si připravili stručný plán práce na první pololetí:

  Leden

  • iniciujeme schůzku se šlapanickými spolky a organizacemi. Chtěli bychom, aby schůzka byla pravidelná každý rok. Slibujeme si od ní, že se vedoucí spolků vyjádří k dotacím od města a případně popíše svoji činnost. Schůzka proběhne ve středu 21. 1. 2015 v 17,00 na MěÚ.

  Pokračovat ve čtení