• Zápisy z komisí a výborů – fungují

  Pro někoho možná detail, ale určitě důležitý pro informovanost veřejnosti – jednání komisí a výborů se v prosinci rozeběhly a začínají fungovat i zápisy, resp. jejich zveřejňování na městském webu. Předsedové se ujali své povinnosti dle našeho názoru dobře, zápisy se snaží dávat na web co nejdříve a věříme, že i v dobré kvalitě (aby občané věděli co se “probírá”).

  Pokud vás zajímá, co se probírá v jednotlivých komisích či výborech, najdete všechny zápisy – ZDE

  Budou zveřejněny zápisy z minulého volebního období? Není úplně jednoduché se k nim dostat – pokud budete mít zájem, obraťte se přímo na předsedy komisí a výborů (KONTAKTY), někteří je mají k dispozici.

  Připomínáme:

  Zásady spolupráce RM s komisemi a výbory – ZDE

  Složení komisí a výborů – ZDE

  Pokud budete mít náměty k zápisům, jejich obsahu, zveřejňování či činnosti komisí a výborů – rádi je přivítáme – napište nám.

 • Jak si občané města představují Zpravodaj?

  V prosinci členové Komise pro tisk a informace (KTI) udělali malý průzkum, jak si občané představují podobu Šlapanického zpravodaje, listu občanů Šlapanic a Bedřichovic (ŠZ). Na uvedené otázky odpovědělo několik desítek lidí – uvádíme zde názory, které nejvíce převládaly:

  Jak často čtete ŠZ? – občané většinou čtou každý výtisk a větší část článků

  Co vás zajímá? – nejčastěji se vyskytoval zájem o aktuální dění (zprávy z Rady města a Zastupitelstva), informace o akcích, historii města, činnosti spolků a také různé názory a komentáře

  Co vás nezajímá? – občané kritizovali příliš dlouhé články (např. u MŠ, počasí, činnosti spolků) a zejména reklamu a vychloubání vedení a vyřizování osobních účtů. Dále se jim nelíbily příspěvky – slovo a fotky starosty, názory tiskové mluvčí, informace o počasí

  Co vám chybí? – občané by očekávali články o rodácích a významných osobnostech Šlapanic, včasné informování o tom, co se chystá či probíhá, seznam plánovaných akcí, pravdivé a otevřené informace bez cenzury, pohledy “druhé strany”

  Vadila by vám skromnější forma? – většinou nevadila, i když by přivítali aspoň kvalitní obal (fotografie ano, ale v menší míře, tenčí papír)

  Měl by být ŠZ na internetu? – jednoznačně převládá názor “NE”, zejména kvůli starším občanům, kteří nemají vždy přístup k internetu. Občané by uvítali, kdyby na internetu byla nějaká rozšířená forma ŠZ

  Jak často by měl ŠZ vycházet? – zde nepřevládal jednoznačný názor – části občanů vyhovuje četnost 1x za 2 měsíce, část by přivítala větší četnost 1x za měsíc (pokud ovšem bude aktuální a obsahově smysluplný)

  JAK DÁL? KTI na základě těchto názorů i představ ve volebních programech koalice připravuje novou podobu ŠZ. Tento návrh je již téměř připraven a na schůzce KTI v lednu bude schválena definitivní forma ŠZ. Hledá se také nová vizuální forma, aby byl ŠZ modernější. V únoru tak občané obdrží ŠZ již v nové podobě.

  Tímto děkujeme občanům, kteří nám sdělili své pohledy a názory na podobu ŠZ.

 • “0.” číslo Zpravodaje – a jak to bude dál? Chcete ho změnit?

  V nejbližších dnech obdrží občané do schránek “provizorní” číslo Zpravodaje – budou zde uvedeny informace o novém zastupitelstvu a Radě města, složení komisí a výborů a také základní kontakty.

  Kromě toho obsahuje toto číslo už jen příspěvky, které souvisí s vánočním obdobím a které nelze posunout na později.

  “Komise pro tisk a informace” připravuje návrh na nový Zpravodaj. Přestože všichni členové mají své představy, rádi bychom požádali i občany, zda byste nám sdělili své názory na Zpravodaj:

  Líbí se vám dosavadní forma i obsah Zpravodaje?

  Chybí vám tam některé informace? Nebo naopak považujete některé příspěvky za zbytečné?

  Co by mělo být cílem šlapanického Zpravodaje? Co má přinášet občanům?

  Budeme rádi, pokud nám zašlete jakékoli náměty ke Zpravodaji.

  Své náměty můžete vložit zde na webu jako příspěvek nebo je zasílat šéfredaktorce, p.Nevrklové – nevrklova@slapanice.cz

   

 • Složení komisí a výborů – za koho byli nominováni

 • Komise a RM – jak budou spolupracovat:

  Rada města sdělila předsedům komisí své představy o práci komisí a jejich členů – vzájemná práva a povinnosti. Zde jsou:

  Výbory a komise:

  • Zpracují z každého jednání jednoduchý zápis z programu – s uvedením závěrů
  • Evidují účast členů
  • Předají zápis s uvedením účasti na MěÚ, který zajistí publikování na městském webu
  • Iniciuje témata v rámci své působnosti – případně řeší na základě zadání RM

  Rada města:

  • 1x ročně realizuje stručné vyhodnocení práce komise či výboru a dohodne plán témat na následující rok – formou setkání RM s předsedy komisí a výborů
   • součástí vyhodnocení je i účast jednotlivých členů – v případě, že člen nebude přítomen ve více jak 50% jednání, bude požádáno o výměnu
  • V případě odmítnutí doporučení či stanoviska výboru nebo komise Rada města veřejně zdůvodní důvody svého odmítnutí a zveřejní tyto důvody na webu

   

   

 • Chceme podpořit práci komisí – plníme volební program

  Veškeré informace o členech a práci výborů a komisí najdete zde.

  Připomeňme některé body volebního programu, které se týkají komisí a výborů:

  V kontrolním výboru bude mít většinu opozice:

  – tato část je splněna, opozice má 5 členů z 9

  – na druhé straně koalice si nechala většinu ve Finančním výboru

  – složení Osadního výboru Bedřichovice bylo ponecháno zcela  v režii občanů Bedřichovic a nijak jsme do něj nezasahovali

  Ve výborech a komisích budou poměrově zastoupena všechna volební uskupení zastupitelstva:

  – snažili jsme, aby v komisích byli zástupci všech uskupení a také zapojit všechny, kteří měli zájem pracovat. Na druhé straně se snažíme udržet velikost komisí v rozumném počtu, aby byly komise “řiditelné”.

  Ve výborech a komisích preferujeme odborníky (zejména finanční, stavební, životní prostředí):

  – to se z velké části podařilo, zejména ve finančním výboru jsou převážně lidé, kteří se v oblasti financí dobře vyznají a je tak záruka, že jejich náměty budou pro RM přínosem.

   Zápisy z jednání výborů a komisí budou zveřejňovány:

  – na webu MěÚ najdete v sekci orgány města (výbory či komise) odkaz “zápisy”, kde by měly postupně přibývat zápisy z jednání všech komisí

   

  Víme, že zatím jde spíše o jednoduché kroky – to podstatné bude ve způsobu spolupráce RM s komisemi (zde). Věříme, že další body budeme moci brzo zveřejnit jako splněné.

   

 • Nové vedení obce bylo zvoleno – zastupitelé, Rada města, výbory.

  Včera -10.11.2014 – proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva města (ZM) a ostatních orgánů. Jaké jsou závěry?

  Zatupitelstvo města – kandidáty za každou stranu najdete zde

  – v posledních dnech došlo ke změně, kdy exstarosta J.Klaška se vzdal mandátu a místo něj získal mandát p.Novák

  Radu města tvoří:

  Starosta – Michaela Trněná (ČŠ)

  Místostarosta – Michal Klaška (Nezávislí 2014)

  Členové – Kopeček J., Staněk M., Růžička R. (všichni za ČŠ), Karásek A. (Změna pro Šlapanice), Kadlc Z. (ODS)

  Finanční výbor tvoří:

  Kanarková Jitka Ano
  Kouřil Ivo ČSSD
  Staněk Miroslav ČŠ PŘEDSEDA
  Maršálková Alena ČŠ
  Peschlová Alexandra ČŠ
  Riegerová Gabriela ČŠ
  Horák Petr KDU-ČSL
  Skácelová Jana Nezávislí 2014
  Matýšek Stanislav ODS
  Charvát Libor TOP09
  Míčová Eva Změna

  – potěšitelné je, že tentokrát převážnou část tvoří členové, kteří financím opravdu rozumí

  – většinu v tomto výboře mají členové koalice

  Kontrolní výbor tvoří:

  Schuster V. Ano
  Novák Svatopluk ČSSD
  Zmeškal Pavel ČŠ
  Novák Zdeněk KDU-ČSL PŘEDSEDA
  Petřík Pavel KDU-ČSL
  Konečný Lubomír Nezávislí 2014
  Štěpánek Zdeněk ODS
  Horák Pavel TOP09
  Kolbábek Jiří Změna

  – dle našeho volebního programu jsme nechali většinu v tomto výboru opozičním stranám

  Osadní výbor (Bedřichovice) tvoří:

  Straka Miroslav Ano
  bez zast. ČSSD
  Fišer Ivo ČŠ
  Vavro Ivan KDU-ČSL
  Hýbela Rudolf Nezávislí 2014 PŘEDSEDA
  Tomášek Jiří ODS
  Hanáček Vít TOP09
  Bednářová Dana Změna