• Pokračují práce na parku Riegrova, hasičce a další

  I přes zimní období pokračují ve městě práce na stavbě knihovny, bistra a pódia v parku “Dům v parku“. Termín dokončení byl prodloužen do 15. 6. kvůli navazující drobnější stavbě – obnově sklepa Šatlavy. Větší část hlavní sezóny by již park měl sloužit opět svým návštěvníkům a městským akcím. Jediným, zato hlavním omezením pak budou pandemická opatření.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele úprav pěšiny podél Říčky v úseku ulice Riegrova a Černý splav, kde naváže na cestu do Bedřichovic. Chodcům a cyklistům po svém dokončení nabídne klidnou a bezpečnou procházku ze Šlapanic do Bedřichovic, navíc v pěkném prostředí chráněné přírodní památky Andělka. Upravovat se budou břehy Říčky, které potoky vymílá a pěšina samotná tak, aby bylo možné ji používat i během deštivého počasí.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rekonstrukce hasičské zbrojnice

  Do intenzivnější přípravy se nyní pouštíme i na rekonstrukci hasičské zbrojnice na Riegrově ulici. Připravenou studii proveditelnosti je potřeba připravit do fáze projektové dokumentace pro stavbu. V letošním roce poněkolikáté budeme žádat o dotaci na tuto stavbu a věříme, že se již podaří dotaci získat. Rekonstrukce by znamenala úpravu garáží, lepší a prostornější šatny a zázemí a novou školící místnost/klubovnu v podkroví.

   

   

   

   

   

   

   

  Nové oddělení MŠ Zahrádka

  Po přesunu knihovny do parku se uvolní prostory v budově na Masarykově náměstí, které jsou plánovány pro další oddělení MŠ. Projektant také prověřuje možnost umístění další ordinace. Aktuálně městu nejcitelněji chybí další zubař, kterého postrádají především naši senioři. Umístění další ordinace ve zdravotním středisku na K. Čapka již kapacitně není možné a prověřovat proto budeme i tuto možnost.

   

   

 • Intenzivní práce na přípravě soutěže na Cukrovar

  O covidu se dočtete všude, a u nás ho proto nehledejte!

   

  Začátek roku je pro nás letos spjatý s intenzivním pokračováním příprav urbanistické soutěže na areál Icecu/Cukrovaru včetně budovy Sýpky. Hlavním tahounem přípravy a odborným garantem je Komise územního rozvoje rady města. Od začátku je jasné, že připravit návrh rozvoje 6hektarového areálu v centru města si vyžaduje zvláštní pozornost pod drobnohledem odborníků. Komise územního rozvoje proto začala připravovat zadání soutěže, která by laicky řečeno převzala požadavky a náměty města a “namalovala” návrh nového centra města v souladu s urbanistickými principy.

   

  Za sebou už máme:

  • názorový průzkum občanů na využití areálu ze Strategie rozvoje města
  • 2 pracovní jednání zastupitelů a společné připomínkování zadání soutěže o návrh areálu

   

  Hledání konsenzu při přípravě nového srdce města a také pravděpodobně dalšího stavebního programu města na příštích minimálně 10-15 let (ale klidně více podle financí) je absolutní nutností. Je potřeba, aby zastupitelstvo kontinuálně rozhodovalo a postupovalo jedním směrem. Těkání mezi tématy a princip “od zdi ke zdi” si město v tomto případě nemůže dovolit, protože by to znamenalo nové a nové finance do příprav projektů. Je proto velkým pozitivem, že v hledání programu pro nové centrum města panuje prakticky mezi všemi volebními subjekty zastupitelstva poměrně velká shoda. Zatím jsme nenarazili na žádný zásadní nesoulad. Jedinou výjimkou je ODS, které se nezúčastňuje společných pracovních jednání zastupitelů již delší dobu a vyčleňuje se tak mimo společnou energii a postup zastupitelstva.

   

  Čeká nás:

  • schválení zadání soutěže zastupitelstvem (duben 2021)
  • soutěž o návrh a její vyhodnocení (červen-prosinec 2021)

   

  A pak samozřejmě celý proces přestavby areálu Cukrovaru, od vizí a idejí až po vlastní stavbu. Chceme pro Šlapanice získat ten nejlepší možný návrh budoucího nového srdce města.

   

  Pro motivaci přidáváme fotografie z interiéru Sýpky, která je součástí zadání soutěže.