I přes zimní období pokračují ve městě práce na stavbě knihovny, bistra a pódia v parku “Dům v parku“. Termín dokončení byl prodloužen do 15. 6. kvůli navazující drobnější stavbě – obnově sklepa Šatlavy. Větší část hlavní sezóny by již park měl sloužit opět svým návštěvníkům a městským akcím. Jediným, zato hlavním omezením pak budou pandemická opatření.

 

 

 

 

 

 

 

 

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele úprav pěšiny podél Říčky v úseku ulice Riegrova a Černý splav, kde naváže na cestu do Bedřichovic. Chodcům a cyklistům po svém dokončení nabídne klidnou a bezpečnou procházku ze Šlapanic do Bedřichovic, navíc v pěkném prostředí chráněné přírodní památky Andělka. Upravovat se budou břehy Říčky, které potoky vymílá a pěšina samotná tak, aby bylo možné ji používat i během deštivého počasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Do intenzivnější přípravy se nyní pouštíme i na rekonstrukci hasičské zbrojnice na Riegrově ulici. Připravenou studii proveditelnosti je potřeba připravit do fáze projektové dokumentace pro stavbu. V letošním roce poněkolikáté budeme žádat o dotaci na tuto stavbu a věříme, že se již podaří dotaci získat. Rekonstrukce by znamenala úpravu garáží, lepší a prostornější šatny a zázemí a novou školící místnost/klubovnu v podkroví.

 

 

 

 

 

 

 

Nové oddělení MŠ Zahrádka

Po přesunu knihovny do parku se uvolní prostory v budově na Masarykově náměstí, které jsou plánovány pro další oddělení MŠ. Projektant také prověřuje možnost umístění další ordinace. Aktuálně městu nejcitelněji chybí další zubař, kterého postrádají především naši senioři. Umístění další ordinace ve zdravotním středisku na K. Čapka již kapacitně není možné a prověřovat proto budeme i tuto možnost.