• Srovnání ceny vody ve Šlapanicích a okolí

  Zajímá vás, jak si na tom stojíme s  cenou vody?

  Zajímavé srovnání cen vodného a stočného v ČR najdete ZDE.

  Ještě zajímavější je porovnání obcí v Brně-venkově (ZDE) – z porovnání vyplývá, že město Šlapanice obsadilo hezké 5. místo s cenou 89,59, bohužel v soutěži o nejdražší vodu.

   

   

 • Výstava návrhů nového mobiliáře

  V pátek 26.2.2016 bude ve vestibulu MěÚ zahájena výstava návrhů nového mobiliáře – bližší informace najdete ZDE.

  Přijďte shlédnout návrhy, které vypracovali studenti Fakulty výtvarných umění VUT – Ateliér produktového designu.

  Z uvedených návrhů a i s přihlédnutím k názorům občanů vybere výběrová komise nejlepší návrh, který bude autor dopracovávat do definitivní podoby. Své názory a náměty budou občané moci vyjádřit v průběhu výstavy.

  Čím více občanů přijde, tím je větší šance, že nový mobiliář bude mít mezi občany podporu.

   

 • Poslanec Klaška: Považuji za dehonestující, aby v demokratickém státě občan absolvoval takovéto obstrukce kvůli tomu, že chce vydat ve svém rodném městě seriózní článek v místním Zpravodaji.

  Poslanec Klaška (KDU-ČSL) zaslal příspěvek do ŠZ týkající se hospodaření Šlapanic za jeho éry a stanoviska Ministerstva financí MF) k tomuto hospodaření.

  Jeho příspěvek výrazně přesahoval doporučený limit 2250 znaků, který je pro takové příspěvky vymezen, proto byl požádán o zkrácení příspěvku. To poslanec Klaška odmítl, a v takových případech má dle Pravidel pro publikování redakce právo takový článek odmítnout.

  Jaká byla reakce p. Klašky? Považuji za dehonestující, aby v demokratickém státě občan absolvoval takovéto obstrukce kvůli tomu, že chce vydat ve svém rodném městě seriózní článek v místním Zpravodaji.”

  Dále také uvedl např.: “Současně bych rád sdělil k bodu 4, že předběžná úprava článků Zpravodaje ve smyslu vymezení prostoru pro články výhradně z důvodu příslušnosti autora či zastupitele k politické straně jsou v rozporu zejména s čl. 22 Listiny základních práv a svobod – o svobodné soutěži politických sil, resp. čl. 9 odst. 3 Ústavy – jakožto o podstatné náležitosti demokratického státu.”

  Také vám “hlava nebere”, jak je možné, že člověk, který zakazoval kritiku své osoby v městských médiích, který odmítal publikovat příspěvky opozice se dožaduje demokracie? Že poslanec, který veřejně podporuje křesťanské zásady, má žaludek na to, aby kritizoval nové vedení, když sám zastával pozici totální cenzury? Myslím, že je jenom dobře, když člověk s tímto morálním přístupem opustil šlapanickou politiku.

  A nyní trochu faktů k nedávno proběhlé kauze – jaké byly argumenty p. Klašky?

  AKTUÁLNÍ STAV:

  • příspěvek p. Klašky obsahuje vlastní článek, který požadavkům na rozsah příspěvků odpovídá a fotografii mailu s vyjádřením Ministerstva financí – p. Klaška trvá na publikování svého článku i fotografie mailu.

  ARGUMENTY:

  Argument p. Klašky: „Můj článek „O hospodaření… má rozsah 2 245 znaků vč. mezer. Limit daný Pravidly pro vydávání je 2 500 znaků.“

   • Komentář KIM:
    • V Pravidlech pro publikování se uvádí: „Text by neměl přesáhnout svým rozsahem ¾ strany formátu A4 (přibližně 2250 znaků s mezerami).“
    • O limitu 2500 znaků se nikde v pravidlech nehovoří – vlastní článek p. Klašky tento rozsah dodržuje a KIM souhlasí s jeho publikováním.  S přiloženým stanoviskem MF ovšem výrazně překračuje tento limit.

  Argument p.Klašky: „Příloha, tedy grafický materiál, který má přispěvatel právo vložit (viz Pravidla str. 2), má rozsah 1113 x 533 pixelů. Limit daný Pravidly pro vydávání je 1 600 x 1 200 pixelů.

   • Komentář KIM:
    • V Pravidlech pro publikování se uvádí: „Pro ilustraci …může použít jednu fotografii … musí být minimální rozměr 1600×1200“.
    • KIM je toho názoru, že kopie textu mailu MF není ilustrační fotografie, ale pokračování článku p. Klašky, tím tedy značně přesahuje povolený rozsah.
    • Navíc rozsah v pixelech neuvádí rozměr fotografie, ale její rozlišení.

  Argument p.Klašky: „Vyhrazení prostoru 0,5 strany na A4 pro jakékoli, tím i politické subjekty, není v Pravidlech pro vydávání nijak ošetřeno.”

   • Komentář KIM:
    • KIM ve svém návrhu pravidel navrhla pro volební subjekty max. 0,5 strany pro jeden subjekt – tato informace byla uvedena v příloze pravidel, která nebyla zveřejněna na webu města.
    • Pravidla byla RM schválena – nezveřejnění přílohy pravidel na webu nezavdává příčinu k tomu, že by informace v příloze nebyly platné.

  Argument p.Klašky: p.Klaška se odkazuje se na tiskový zákon a žádá o publikování

   • Komentář KIM:
    • Tento zákon jasně uvádí, že nárok na zveřejnění příspěvku má zastupitel obce. Pan Klaška jako poslanec nemá na základě tohoto zákona žádný nárok na zveřejnění svých příspěvků, vzhledem k tomu, že se svého mandátu zastupitele vzdal hned při prvním jednání nového ZM.

  Poznámka na závěr:

  • Také přemýšlíte, kdo vlastně platil práci pracovníků Ministerstva financí, kteří zpracovávali posudek k hospodaření Šlapanic, když pravděpodobně šlo o soukromou aktivitu pana poslance? Platili to daňoví poplatníci nebo snad pan poslanec ze své kapsy?

   

 • Jeden z kostlivců ze skříně naší radnice

  Vážení spoluobčané,
  občas se objevují dotazy a postesky: “Co na té radnici děláte, už jste tam rok a nic za Vámi není vidět”. Berte prosím tento článek jako podání odpovědi: kromě běžné činnosti a plánů pro naše město (viz ZDE) intenzivně uklízíme nepořádek z minulosti.

  Jednu z našich doteď neviditelných činností, původem z roku 2002-2003, jsme zveřejnili na posledním zasedání města, kdy na pořad přišly městské byty na Švehlově. O co se jedná? Ve zkratce: pravděpodobně vysoce problematický a nezvládnutý projekt výstavby 24 bytů, který nyní odkrývá neplatné smlouvy mezi městem a nájemci a finanční ztráty pro město. Pokračovat ve čtení

 • Poslanec Klaška opět manipuluje s čísly? A s nevědomostí občanů.

  Na webu se již loni objevil článek, který ukazuje jak poslanec Klaška zachází s čísly – je to ukázka, jak je ku prospěchu věci, když se najde někdo, kdo Klaškovy argumenty porovná se skutečností.

   

  Článek nejdete zde – http://dfens-cz.com/pozor-lidovecky-lhar-ze-slapanic-utoci/

   

   

 • Přidali jsme nové zajímavé odkazy:

 • Jak to chodí v Ostravě – jsme rádi, že na našem ZM už bývá klid a nemusí se volat městská policie.

  Ještě nedávno jsme měli také špatné zkušenosti s “otevřeným” jednáním na ZM. Např. když bývalý starosta p.Klaška požádal městskou policii (která byla přítomna v počtu několika mužů na každém jednání), aby vyvedla jednoho nepohodlného občana ze sálu. Mimochodem šlo o právníka, který o přestávce pomáhal s některými tématy zastupitelům za Čisté Šlapanice. Škoda, že stejně nepostupoval u právníka p.Ondruše, kterého si koalice zvala na každé jednání ZM a který občas nezákonně vstupoval do jednání zastupitelstva.

   

  Shlédněte záběr z jednání zastupitelů v Ostravě-jih, kde koalice s pomocí městské policie nevpustila občany na veřejné jednání, dokonce nepustila ani senátora.

  https://www.facebook.com/687980491310381/videos/809271735847922/?theater

   

 • Personální změny v oddělení “komunikace s veřejností” na MěÚ.

  Na včerejším jednání ZM padla mimo jiné informace, že dochází k personálním změnám v oddělení komunikace s veřejností.

   

  Jeden pracovník odchází na vlastní žádost – MěÚ plánuje jeho činnosti řešit externím úvazkem a již hledá zájemce o tuto práci – ZDE (zajištění provozu infokanálu).

   

  Další pracovník v rámci organizačních změn přechází na jinou pozici – MěÚ proto vyhlásil výběrové řízení na pozici “pracovník vztahů k veřejnosti” – bližší informace ZDE.

   

  Věříme, že tyto změny dále zlepší úroveň městských médií.

   

 • Vyberte městu témata pro příští rok v anketě Veřejného fóra

  V říjnu proběhlo ve Šlapanicích 1. Veřejné fórum, organizované naším městem v rámci agendy Zdravého města. Na Veřejném fóru byla vybrána témata, která se nyní ověřují ještě písemnou anketou ve Zpravodaji nebo můžete hlasovat prostřednictvím webových stránek. Pokud Vám na vybraných tématech záleží, hlasujte pro ně ZDE.

 • O čem bude rozhodovat 7. zasedání ZM: rekonstrukce Kosmákovy a jiné

  Ve středu 9. 12. 2015 se koná v 17.00 v kinosále ZŠ Šlapanice 7. zasedání zastupitelstva města.
  Na programu je schvalování rozpočtu města, ve kterém bude občany zajímat především investiční akce města. Pokud zastupitelé schválí předkládaný rozpočet, může se v příštím roce realizovat rekonstrukce ulice Kosmákovy (více než 8 mil.Kč), cyklostezka do Bedřichovic (2, 5mil.Kč), úpravy parku Riegerova (1, 5mil.Kč), bude dokončen kruhový objezd Bedřichovice-Podolí. Cyklostezka do Bedřichovic stále ještě závisí na dohodě s majiteli pozemku, kteří ale na podzim vyslovili předběžně ochotu s mimosoudní dohodou. Mezi finančně velké akce patří i 2.stupeň čištění odpadních vod ze skládky nebezpečných odpadů (více než 4 miliony Kč), na jejím vybudování závisí rozjezd I. stupně čističky. Pokud ji město nerozjede, hrozí mu vrácení dotace. Dalších cca 8 mil. Kč má směřovat na vybudování klimatizace v budově úřadu MěÚ na Opuštěné, aby se tak zlepšily místy až neúnosné podmínky pro návštěvníky úřadu i jeho zaměstnance.
  V rozpočtu jsou rovněž připraveny částky na přípravu projektové dokumentace pro úpravy ulice Nádražní a 2. návrh nového územního plánu.

  Jedním z plánovaných bodů měla být vzájemná komunikace mezi firmou CTP Invest (developerem průmyslové zóny, naplánované z roku 2005) a městem. Vedení města se naposledy v září letošního roku setkalo s nejvyšším představitelem firmy CTP Invest a požádalo firmu o přehodnocení a aktualizaci dohod z roku 2005 (aktualizována v roce 2010). Město totiž ve prospěch CTP Invest a jejího záměru na průmyslovou zónu investovalo již více než 3, 3 mil. Kč jen za poslední 3 roky. Za tu dobu společnost CTP Invest na oplátku poskytla sponzorský dar ve výši 100 000 Kč na Šlapanické slavnosti a 25 000Kč na kalendář. Vedení města upozornilo CTP na nemožnost pokračovat v záměru na průmyslovou zónu a požádalo o vyjádření. Od září do 2. prosince 2015 firma mlčela. 2. prosince obdrželi všichni zastupitelé dopis CTP s výzvou, aby zastupitelé nepřijímali žádná rozhodnutí, která by mohla být porušením dohody a upozorňuje na možnost vzniku škod velkého rozsahu. Jako důkaz dobré spolupráce uvádí otevření Tuřanky během letošního listopadového kolapsu. Významnou část Tuřanky prodalo firmě CTP Invest předchozí vedení města, přestože pro většinu měst jsou komunikace a jejich vlastnictví strategickou záležitostí ve veřejném zájmu.  Dopis zastupitelům viz níže:

  Stáhnout (PDF, 802KB)

   

10. stránka z celkem 19« První...89101112...Poslední »