• Exstarosta J.Klaška tvrdí: “Město není zadlužené”

    Pan poslanec vydal leták a tiskovou zprávu o stavu financí Šlapanic v době, kdy předával svoji funkci novému vedení.

    Vedení města nebude používat taktiku minulých let, kdy koalice na každé prohlášení opozice reagovala vydáním letáku a prohlášení navýlepových plochách apod.

    Samozřejmě vedení města seznámí občany se stavem financí, které převzalo a co město po finanční stránce čeká v r.2015 – učiní tak počátkem roku v elektronických médiích a rovněž v nejbližším Zpravodaji.