• Závěr projektu Mluvme spolu… o našem městě

  V sobotu 12. 4. 2014 proběhla na Sokolovně super akce. Pro děti byla připravena pohádka

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_005

  Pro dospělé výstava leteckých fotografií a pocitových map.

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_009  IMG_9219

  A samozřejmě koncert skupiny uBer a Jany Musilové, Petra Štěpána  a Lukáše Vlčka z Městského divadla Brno.

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_032  mluvme_spolu_sobota_vecirek_030  mluvme_spolu_sobota_vecirek_072

  Děkujeme za jste přišli a doufáme, že se Vám akce líbila.

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_055

   

  Úplným závěrem projektu bude výstava leteckých fotografií Jaroslava Mareše v šlapanickém muzeu od 14.5.2014

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

  Více info na mluvme spolu

   

 • Záznamy z 18. zasedání městského Zastupitelstva

  kamera

  kamera

  Přinášíme záznamy z 18. zasedání městského zastupitelstva, které se konalo 2.4.2014. Video o je rozděleno do 2. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a „prokliky“ na jednotlivé body.

  18. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice — 1. část

  18. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice — 2. část  

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

 • Březnový leták

  V minulém týdnu by Vám měl dorazit do schránky leták. Samozřejmě nejsme dokonalí:)

  Komu nedorazil může si ho přečíst zde:

  Leták:  březen 2014

  Pozvánka na Společenský večer: 12.4.

  Více na Mluvme spolu

   

 • 18. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu 2. 4. 2014  se koná 18. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3.Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení programu jednání

  4. a Námitka k poslednímu zápisu ze ZM bod 4a

  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

  6. Informace o provedení rozpočtových opatření  bod 6

  7. Rozpočtové opatření č. 3/2014 bod 7

  8. Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 bod 8

  9. Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 12195/13/LCD bod 9

  10. Příprava schvalování účetní uzávěrky na rok 2013 bod 10

  11. Volba přísedících okresního soudu Brno – venkov

  12. Darovací smlouva s JMK č. DS – 2014-01 na komunikaci  bod 12

  13. Dohoda o ukončení  Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. DOH – 2014-12 a Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. BS – 2014-12 – Převod bytové jednotky

  14. Informace z výborů

  15. Informace starosty, místostarostů a tajemníka

  16. Diskuze občanů a členů zastupitelstva

  17. Závěr

   

 • Konstruktivní opozice

  Konečně bychom mohli říct, že fungujeme konstruktivně, jak si naše koalice přála.

  Na 15. Zasedání městského zastupitelstva jsem dala návrh, či nápad, jestli by se nemohla data zastupitelstev objevit v kalendáři akcí na stránkách našeho  města.

  Pan starosta mi bohužel odpověděl dost negativně, něco o tom, že bychom pozvánky mohli klidně doručovat každému do schránky. Také jeho oblíbený argument, že podle zákona to dělají dobře.  Já jsem souhlasila, že podle zákona ano, ale že občané by třeba uvítali to mít v kalendáři. Reakci pana starosty si můžete vyslechnout sami:

  Podívejte se na 2. část 1:05:00.

  No a podívejte! Je tomu asi měsíc a pozvánka na 18. Zasedání městského zastupitelstva je v kalendáři akcí.

  Škoda, že to nešlo bez toho negativního komentáře:(

  Ostatně přijďte se podívat na příští Zasedání městského zastupitelstva.

 • Mluvme spolu… o našem městě

  logo_mluvme_spolu

  Čisté Šlapanice, o.s. (nově spolek) pro Vás připravili několik akcí.

  Jedna z nich jsou Stánky s pocitovými mapami  v ulicích Šlapanic už příští víkend 7. a 8.3. 2014.

  Těšíme se na občany Šlapanic a okolí a samozřejmě i na jejich děti. Ty mohou malovat Šlapanice a pro všechny je připravena amatérská fotosoutěž.

  Další akce bude 12.4. na Sokolovně. Tam Vás čeká Společný koncert umělců Městského divadla Brno a skupiny uBer. Pro děti je připravena pohádka a pro dospělé výstava pocitových map a leteckých fotografií.

  Poslední akce bude výstava ve šlapanickém muzeu od 11.5.2014.

  Všechny potřebné informace naleznete na webu mluvmespoluslapanice.cz.

   

 • Záznamy z 17. zasedání městského Zastupitelstva

  kamera

  kamera

   

  Přinášíme záznamy z 17. zasedání městského zastupitelstva, které se konalo 29.1.2014. Video o je rozděleno do 3. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a „prokliky“ na jednotlivé body.

  17. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice – 1. část

  17. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice – 2. část

  17. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice – 3. část

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

   

   

 • kamera

  Záznamy z 16. zasedání městského Zastupitelstva

  Přinášíme záznamy z 16. zasedání městského zastupitelstva. Video o je rozděleno do 3. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a “prokliky” na jednotlivé body.

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 1. část

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 2. část

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 3. část

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

 • K zamyšlení

  Na sklonku jara jsme s manželkou projížděli obcí Loučná nad Desnou v podhůří Hrubého Jeseníku. Protože je to její rodiště, chtěla se zde zastavit a zavzpomínat. Procházkou obcí jsme pořídili pár snímků zajímavých objektů a koutů obce, které mě upoutaly svou krásou nebo originalitou řešení a napadla mě myšlenka, srovnat je s podobnými objekty ve Šlapanicích.

  Dětské hřiště v Loučné je vybudováno na ploše odpovídající záměru, s nádhernou kulisou zámeckého parku za 465 839,-Kč

  Dětské hřiště v Loučné je vybudováno na ploše odpovídající záměru, s nádhernou kulisou zámeckého parku za 465 839,-Kč

  Nedávno otevřené dětské hřiště poněkud násilně včleněné do městského parku ve Šlapanicích
  Nedávno otevřené dětské hřiště poněkud násilně včleněné do městského parku ve Šlapanicích

   

   

  Pokračovat ve čtení

 • Kdy se občan Šlapanic může ptát???

  Snažím se pravidelně navštěvovat Zastupitelstva města a musím konstatovat, že prostoru pro dotazy občanů ubývá…
  Bohužel, vedení města nás občany moc vyslechnout nechce. Pan starosta na Zastupitelstvech několikrát zopakoval, že je vedení města zatěžováno častými dotazy a že to zpomaluje jejich práci.
  Logické by tedy bylo, zeptat se v čase, který mají občané vyhrazen, na Zastupitelstvu. Každý tam může přijít osobně, má tam pohromadě všechny povolané osoby a ve většině případů si může rovnou vyslechnout odpověď. Případně vyvolat diskusi na dané téma.
  Jenže tohle volební období bylo zastupitelstvo jedenkrát odvoláno úplně. Jednou bylo tak dlouhé, že si po 4 hodinách koaliční zastupitelé odhlasovali ukončení zastupitelstva přesto, že v sále bylo několik občanů, kteří se přišli na něco zeptat. Opoziční zastupitelé dali samozřejmě protinávrh, aby se pokračovalo i po uplynutí 4 hodin a všichni občané se vyslechli. Ale, jak už to zpravidla bývá, koalice tento návrh smetla ze stolu. (Můj pocit je, že koalice zatím zamítla skoro všechny opoziční návrhy, ať už byly sebelogičtější, či ve prospěch občanů…).
  No a na posledním Zastupitelstvu to bylo pro občany úplné fiasko. Ve středu probíhalo Zastupitelstvo od 16,00 do 20,30, a protože se nestihly probrat ještě asi 4 body, koalice si odhlasovala pokračování druhý den. Opozice chtěla pokračovat ve středu, když už tam občané a všichni zúčastnění vydrželi čekat 4 hodiny. Nicméně ve čtvrtek přišlo zastupitelů minimum, zvláště z těch, kteří si to odhlasovali (přítomni: Horák Pavel, Karásek Aleš, Klaška Jaroslav, Konečný Lubomír, Kopeček Jiří, Králová Marie, Mrkvica Miroslav, Novák Svatopluk, Pernica Milan, Řezníčková Alena, Střechovský Jan, Tesařík Karel, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zycháček Jan. Rozumím tomu, že měli nějaké osobní důvody, ale o těch zřejmě věděli už ve středu, kdy si přesunutí odhlasovali. Také se nedostavil p. Kouřil, který měl na programu Zprávu z výboru. Pokud bylo zastupitelů „po málu“, tak zaměstnanců úřadu ještě méně (asi 2). To nám krásně dokresluje vstřícnost k diskusím ze stran zastupitelů i pracovníků úřadu. No a nás občanů tam ve čtvrtek byl přibližně stejný počet, jako ve středu,
  Po 2 hodinách proběhla přestávka. Zbýval bod „diskuse občanů“ a nastala situace taková, že Zastupitelstvo přestalo být usnášeníschopné a zasedání skončilo. Diskuse občanů tak proběhla jen neoficiálně a mimo zápis. Vyslechli si ji jen tito zastupitelé: Horák Pavel, Karásek Aleš, Klaška Jaroslav, Kopeček Jiří, Novák Svatopluk, Pernica Milan, Tesařík Karel, Trněná Michaela, Zycháček Jan.Takže chudák občan Šlapanic a jeho dotazy.
  Abych vedení města ta úplně nekřivdila, svolalo další zastupitelstvo na 26.6., kde bude několik bodů a také ten náš – diskuse občanů. Sice na potřetí, ale přijďte!!!

4. stránka z celkem 41234