• 19. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu 25. 6. 2014  se koná 19. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v zasedací místnosti MěU Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3.Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení programu jednání

  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

  6. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov

  7. Schválení účetní závěrky za rok 2013 bod 7

  8. Schválení závěrečného účtu za rok 2013 bod 8- 1. částbod 8. – 2. část

  9. Obecná závazná vyhláška č. 1/2014 bod 9

  10. Poskytnutí finančních dotací sportovním organizacím bod 10

  11. Česká spořitelna, a. s. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 12195/13/LCD bod 11

  12. Brněnská pole Invest, s. r. o. – Darovací smlouva č. ev. DS-2014-16 bod 12

  13. Dohoda o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní Smlouvy DOH-2014-18 a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy BS-2014-16 

  14. Kupní smlouva č. KS-2014-04 

  15. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 – 2018 bod 15

  16. Brněnská metropolitní oblast – memorandum o spolupráci bod 16

  17. II/430 Podolí úprava křižovatky – smlouva ev. č. OST-2014-15 bod 17

  18. Návrh na odvolání zástupce města Šlapanice ve sdružení průmyslová zóna Šlapanice bod 18

  19. Informace o rozpočtových opatřeních 4/2014, 5/2014, 6/2014 a 7/2014 bod 19

  20. Informace z výborů

  21. Informace starosty, místostarostů a tajemníka

  22. Diskuze občanů a členů zastupitelstva

  23. Závěr

   

 • Závěr projektu Mluvme spolu… o našem městě

  V sobotu 12. 4. 2014 proběhla na Sokolovně super akce. Pro děti byla připravena pohádka

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_005

  Pro dospělé výstava leteckých fotografií a pocitových map.

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_009  IMG_9219

  A samozřejmě koncert skupiny uBer a Jany Musilové, Petra Štěpána  a Lukáše Vlčka z Městského divadla Brno.

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_032  mluvme_spolu_sobota_vecirek_030  mluvme_spolu_sobota_vecirek_072

  Děkujeme za jste přišli a doufáme, že se Vám akce líbila.

  mluvme_spolu_sobota_vecirek_055

   

  Úplným závěrem projektu bude výstava leteckých fotografií Jaroslava Mareše v šlapanickém muzeu od 14.5.2014

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

  Více info na mluvme spolu

   

 • Záznamy z 18. zasedání městského Zastupitelstva

  kamera

  kamera

  Přinášíme záznamy z 18. zasedání městského zastupitelstva, které se konalo 2.4.2014. Video o je rozděleno do 2. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a „prokliky“ na jednotlivé body.

  18. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice — 1. část

  18. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice — 2. část  

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

 • Březnový leták

  V minulém týdnu by Vám měl dorazit do schránky leták. Samozřejmě nejsme dokonalí:)

  Komu nedorazil může si ho přečíst zde:

  Leták:  březen 2014

  Pozvánka na Společenský večer: 12.4.

  Více na Mluvme spolu

   

 • 18. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu 2. 4. 2014  se koná 18. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3.Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení programu jednání

  4. a Námitka k poslednímu zápisu ze ZM bod 4a

  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

  6. Informace o provedení rozpočtových opatření  bod 6

  7. Rozpočtové opatření č. 3/2014 bod 7

  8. Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 bod 8

  9. Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 12195/13/LCD bod 9

  10. Příprava schvalování účetní uzávěrky na rok 2013 bod 10

  11. Volba přísedících okresního soudu Brno – venkov

  12. Darovací smlouva s JMK č. DS – 2014-01 na komunikaci  bod 12

  13. Dohoda o ukončení  Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. DOH – 2014-12 a Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. BS – 2014-12 – Převod bytové jednotky

  14. Informace z výborů

  15. Informace starosty, místostarostů a tajemníka

  16. Diskuze občanů a členů zastupitelstva

  17. Závěr

   

 • Konstruktivní opozice

  Konečně bychom mohli říct, že fungujeme konstruktivně, jak si naše koalice přála.

  Na 15. Zasedání městského zastupitelstva jsem dala návrh, či nápad, jestli by se nemohla data zastupitelstev objevit v kalendáři akcí na stránkách našeho  města.

  Pan starosta mi bohužel odpověděl dost negativně, něco o tom, že bychom pozvánky mohli klidně doručovat každému do schránky. Také jeho oblíbený argument, že podle zákona to dělají dobře.  Já jsem souhlasila, že podle zákona ano, ale že občané by třeba uvítali to mít v kalendáři. Reakci pana starosty si můžete vyslechnout sami:

  Podívejte se na 2. část 1:05:00.

  No a podívejte! Je tomu asi měsíc a pozvánka na 18. Zasedání městského zastupitelstva je v kalendáři akcí.

  Škoda, že to nešlo bez toho negativního komentáře:(

  Ostatně přijďte se podívat na příští Zasedání městského zastupitelstva.

 • Mluvme spolu… o našem městě

  logo_mluvme_spolu

  Čisté Šlapanice, o.s. (nově spolek) pro Vás připravili několik akcí.

  Jedna z nich jsou Stánky s pocitovými mapami  v ulicích Šlapanic už příští víkend 7. a 8.3. 2014.

  Těšíme se na občany Šlapanic a okolí a samozřejmě i na jejich děti. Ty mohou malovat Šlapanice a pro všechny je připravena amatérská fotosoutěž.

  Další akce bude 12.4. na Sokolovně. Tam Vás čeká Společný koncert umělců Městského divadla Brno a skupiny uBer. Pro děti je připravena pohádka a pro dospělé výstava pocitových map a leteckých fotografií.

  Poslední akce bude výstava ve šlapanickém muzeu od 11.5.2014.

  Všechny potřebné informace naleznete na webu mluvmespoluslapanice.cz.

   

 • Záznamy z 17. zasedání městského Zastupitelstva

  kamera

  kamera

   

  Přinášíme záznamy z 17. zasedání městského zastupitelstva, které se konalo 29.1.2014. Video o je rozděleno do 3. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a „prokliky“ na jednotlivé body.

  17. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice – 1. část

  17. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice – 2. část

  17. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice – 3. část

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

   

   

 • kamera

  Záznamy z 16. zasedání městského Zastupitelstva

  Přinášíme záznamy z 16. zasedání městského zastupitelstva. Video o je rozděleno do 3. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a “prokliky” na jednotlivé body.

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 1. část

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 2. část

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 3. část

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

 • K zamyšlení

  Na sklonku jara jsme s manželkou projížděli obcí Loučná nad Desnou v podhůří Hrubého Jeseníku. Protože je to její rodiště, chtěla se zde zastavit a zavzpomínat. Procházkou obcí jsme pořídili pár snímků zajímavých objektů a koutů obce, které mě upoutaly svou krásou nebo originalitou řešení a napadla mě myšlenka, srovnat je s podobnými objekty ve Šlapanicích.

  Dětské hřiště v Loučné je vybudováno na ploše odpovídající záměru, s nádhernou kulisou zámeckého parku za 465 839,-Kč

  Dětské hřiště v Loučné je vybudováno na ploše odpovídající záměru, s nádhernou kulisou zámeckého parku za 465 839,-Kč

  Nedávno otevřené dětské hřiště poněkud násilně včleněné do městského parku ve Šlapanicích
  Nedávno otevřené dětské hřiště poněkud násilně včleněné do městského parku ve Šlapanicích

   

   

  Pokračovat ve čtení