• Veselé Velikonoce!

  Přejeme veselé Velikonoce všem!

 • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017!

  Děkujeme všem, kteří jste nás po celý rok podporovali a sdíleli s námi radosti i starosti naší činnosti.

  Přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!

  cs

 • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016

  Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice děkuje všem svým příznivcům za podporu, nápady a náměty, které nám po celý rok poskytujete. Přejeme Vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016!

  vanocni

 • Kandidáti SNK Čisté Šlapanice do komunálních voleb 10.-11.10.2014

  Dovolte, abychom vám představili občany, kteří budou kandidovat za Čisté Šlapanice, sdružení nezávislých kandidátů:

  1 Michaela Trněná, Mgr.
  2 Jiří Kopeček
  3 Pavel Zmeškal, Ing.
  4 Kateřina Migdauová, Mgr.
  5 Miroslav Staněk, Ing.
  6 Vítězslav Šudák
  7 Radek Růžička, MVDr.
  8 Gabriela Riegerová, Ing.
  9 Marie Zemánková
  10 Pavel Linhart, Ing.
  11 Karel Tesařík, RNDr.
  12 Jan Novotný
  13 Alexandra Peschlová, Mgr.
  14 Pavel Mikuškal, RNDr. CSc.
  15 Jaroslav Dočkal
  16 Šárka Hloušková, Ing.
  17 Karel Sedlář, Ing.
  18 Aleš Vodička
  19 David Feik
  20 Hana Strnadová, Ing.
  21 Tereza Bednářová, MVDr.

  V průběhu následujících týdnů přidáme konkrétnější informace o našich kandidátech.

   

   

   

 • Žijte tam, kde bydlíte :-)

  Jste-li rodina s dětmi a bydlíte ve Šlapanicích, udělejte si chvilku na vyplnění dotazníku v akci, kterou organizuje město. Napište i co vám chybí, nebo co byste ocenili, anebo co přebývá více zde: http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/766

 • Proč byl na post ředitele ZŠ vybrán problematický kandidát?

  Obsazení postu ředitele ZŠ Šlapanice

  Zajímá nás, proč si Rada města vybrala právě Mgr. Skočovského na pozici ředitele ZŠ Šlapanice. Nejdříve odešel za nejasných okolností ředitel ZŠ Mgr. M. Klaška, který pak  s přehledem zvítězil u hodnotící komise v novém výběrovém řízení. V daném okamžiku nás zajímá, proč si Rada města vybrala z kandidátů právě Mgr. Skočovského.
  Neprovází ho  bohužel nejlepší pověst, ze svého minulého působení na ZŠ Kamenačky Brno byl odvolán. Důvod? Pochybení vyplývající ze zpráv České školní inspekce zprávy (ČŠI). Za dobu působení proběhly na škole Kamenačky 3 kontroly ČŠI,  z toho 2 nalezly v činnosti školy pochybení zásadního charakteru. Vybrali byste si takového kandidáta na pozici ředitele školy, jejíž působení údajně chcete zlepšit?

  Zeptali jsme se tedy v březnu na 12. ZM. Odpověď dorazila s 5 měsíčním zpožděním až na 15. zasedání ZM v září 2013! (podle zákona o obcích má odpověď následovat do 30 dnů) 2 x bylo nutno panu starostovi vysvětlovat, co se po něm vlastně chce a že odpověď: “Tato volba je v kompetenci Rady města”,  je nedostačující.
  Jak odpověděl potřetí, posuďte sami viz vyber_reditel_ZS_odpoved.
  Opět tolik oblíbené poučování tazatele, ovšem proč vybrala Rada města právě kandidáta, který už na jiné škole selhal a byl odvolán, se nedozvíme. A tak se nabízí mimo jiné odpověď, že RM potřebovala mít v době zvýšeného toku financí do opravované školy na pozici ředitele někoho, komu důvěřuje. O tom, proč mu důvěřuje, si musí občané udělat názor sami. Jeho „exředitelské výsledky“ příliš důvěry nevzbuzují.  Školu navíc opustili právě pracovníci spojení s ekonomickými záležitostmi školy. 

  ( Tiskové zprávy naleznete zde, zprávy ČŠI zde a zde:protokol_CSI_Kamenačky_2011)

 • Nový Územní plán I. – Průmyslová zóna CTP

  Klíčovým tématem ÚP je oblast pro průmyslovou zónu. Co tedy radní navrhují?

  • Přes sliby firmy CTP a vedení Šlapanic navrhuje nový územní plán rezervu pro průmysl i v ploše nad tratí směrem k Brněnské. Rezerva pro průmyslovou plochu je zachována v plném rozsahu.
  • Navíc se mění plocha smíšená výrobní, označená v současném ÚP jako SV VIII (špice – Brněnská pole) také na plochu pro průmysl – spolu s realizací rezervy v horní části nad tratí může dojít k tomu, že se uzavře nebo podstatně ztíží přístup Bonagru nebo komukoliv dalšímu k obdělávání celé plochy k zemědělským účelům. Otevře se tak další zástupný důvod pro realizaci průmyslové zóny.

  Nový územní plán plánuje budoucí zábor 26%  (téměř 300ha) ze zemědělského půdního fondu z celkových cca 1450ha katastrálního území Šlapanic a Bedřichovic.

  • Přitom SEA – posouzení vlivů na životní prostředí označuje už zábor cca 210ha půdního fondu za bezprecedntní. Zastavět jednu pětinu katastru s největší pravděpodobností přinese také velký zásah do vodního hospodářství celého území – znamená možné zvýšení hrozby záplav, především při přívalových deštích a také ohrožení spodních vod.
  • Nový územní plán neřeší stávající problémy našeho území se zhoršenou kvalitou ovzduší, naopak navrhuje do území umístit další rozsáhlé zdroje pravděpodobných nových zdrojů znečišťování ovzduší, ať už průmyslových nebo ze související dopravy.

  Připomeňme si některá vyjádření radních:

  p.S.Novák – “Podporuji průmyslovou zónu jen ve zmenšené podobě” (Rovnost 13.10.2010)

  p.Voss (šéf CTP) – “podporuji využití menší ploch CTP na plochu 105ha (ZM 16.6.2010) – nový návrh ÚP navrhuje větší plochu

  A zajímavá informace na závěr – v dopise “Připomínky města Šlapanice ke konceptu ÚP města Brna”:

  p.Klaška uvádí: “… došlo k rozhodnutí zastupitelstva Šlapanic …o zmenšení rozsahu plánované plochy ….na plochu omezenou letištěm … a stávající železnicí …”.  Nový ÚP plánuje stavby i za železnicí.

  Tak nevím pane starosto – změnil jste názor (a nesdělil to občanům) nebo jste tehdy lhal nebo je nový ÚP špatný?

  Téměř 2 500 lidí podepsalo petici proti průmyslové zóně – ale p.starosta zastupuje asi jiné obyvatele Šlapanic.

 • POZVÁNKA NA JARNÍ ÚKLID

  Vloni se nám podařilo nasbírat a odvézt mnoho pytlů odpadků, které těmto místům, která slouží nám všem, rozhodně neprospívají.

  Pokud máte čas, zájem a chuť přispět ke zvelebení našeho okolí, rádi vás uvidíme, každá ruka se počítá!

  V případě velmi nepříznivého počasí akci posuneme o 1 týden.

  Místo srazu viz zde nebo na přiložené mapě:

 • Změníme Vám územní plán, ale nelekejte se, stavět se v dohledné době nebude…

  I tahkle jsou lidé na radnicích schopni prosazovat změny územního plánu – více v reportáži ČT od 14.minuty. Zařazeny jsou i zkušenosti ze Šlapanic.

  viz ČT24 Týden v regionech z 29.10. 2011