• KIM připravila návrhy na zlepšení komunikace města s občany

  Komise pro informace a media (KIM) připravovala na svých schůzkách od počátku roku náměty na zlepšení komunikace mezi městem a občany. Výsledkem této práce je materiál, který popisuje aktuální stav různých městských médií a také řadu návrhů na zlepšení komunikace mezi občany a vedením města.

  Celou zprávu naleznete ZDE.

   

  Zpráva i s náměty byla předána Radě města – předložené návrhy se již začaly zpracovávat. Aktuální stav těchto námětů si můžete ověřit na stránkách KIM – ZDE.

  Přehled všech zápisů z jednání KIM, souhrnnou zprávu i aktuální stav námětů najdete na stránkách komise – ZDE.

   

  Pro r.2016 nás čeká řada dalších kroků, např.:

  • spolupráce s městem na přípravě nových webových stránek
  • zlepšování Šlapanického zpravodaje k větší zajímavosti a otevřenosti
  • a jiné

   

  Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům KIM za jejich aktivitu při přípravě tohoto materiálu.

  Radek Růžička, Pavel Zmeškal

   

 • Veřené forum – hlavní témata – a co bude dál?

  1.října 2015 proběhlo ve Šlapanicích první Veřejné forum, jehož cílem bylo získat názory občanů na nejpalčivější témata. Účastnilo se téměř 70 občanů, což lze považovat za úspěch a ukazuje to na zájem občanů o dění ve Šlapanicích.

  Forum - účastníci

  Účastníci ze všech témat vybrali 14 nejpalčivějších – a z nich pak 3 hlavní:

  Formu - hlavní témataForum - priority

   

  V jednotlivých sekcích byly zapsány tyto náměty:

  Forum - stůl mládežeForum - územní rozvoj Forum - vzděláváníForum - životní prostředí Forum - zdravotnictví Forum - kultura

  Metoda určování prirorit umožňovala všem účastníkům se vyjádřit (přiřazování bodů jednotlivým tématům).

   

  A CO BUDE DÁL?

  Jde o názor téměř 70 občanů – je to hodně na takovou akci, ale názor většiny občanů může být jiný. Nyní bude následovat prezentace těchto názorů ve šlapanických médiích a další občané budou tak vyzváni, aby i oni sdělili svůj názor na priority Šlapanic.

  Konenčný přehled priorit tak bude pomáhat vedení města v rozhodování na co se má z pohledu města nejvíce zaměřit. Za rok by toto forum mělo proběhnout znovu – zároveň i s informacemi, co se za uběhlý rok podařilo realizovat.

 • Infokanál Šlapanice na youtube začíná fungovat

  Pomalu se začíná rozjíždět nové médium pro informování občanů Šlapanic – YOUTUBE.

  Na adrese https://www.youtube.com/channel/UC5rn54ZpcxoZHtH-44u3Z2g?view_as=public  najdete Infokanál Šlapanice, kde jsou k dispozici videa z městských aktivit:

  – záznamy z jednání Zastupitelstva města

  – reportáže z městských akcí

  – reportáže z dalších akcí (např. akce hasičů)

   

  Zajímavá je i sledovanost:

  – celkem navštívilo tento kanál od ledna 2015 (kdy byl profil města na youtube vytvořen) více jak 2500 návštěvníků.

  – záznamy z jednání ZM shlédlo 89 (5.ZM), 151 (4.ZM), 358 (3.ZM), 513 (2.ZM)

  – Hasičina nejen dřina – 349

   

  Věříme, že v této sledovanosti bude Infokanál Šlapanice pokračovat.

   

 • Novinka ve Šlapanicích – diskuse s občany

  Vedení města připravilo pro občany novou aktivitu, která by se měla stát tradicí. Jde o veřejné forum formou kulatého stolů – občané se mohou účastnit diskusí na různá témata a svým názorem tak ovlivnit další směřování. Cílem této akce je získat názory přímo od občanů k důležitým tématům města – vzdělávání, volný čas, územní plán, … Přijďte sdělit své názory.

   

  Stáhnout (PDF, 143KB)

   

 • Facebookový profil města Šlapanice je na světě.

  Jedno z prvních doporučení Komise pro informace a média (KIM) je zrealizováno – město Šlapanice vytvořilo vlastní fb profil – https://www.facebook.com/mestoslapanice.

   

  Připomeňme si cíl tohoto profilu, který navrhla KIM a následně schválila RM:

  Profil „MĚSTO ŠLAPANICE“ je vytvořen a spravován městem Šlapanice a je zaměřen převážně na:
  –    poskytování aktuálních informací o akcích a mimořádných důležitých událostech ve městě
  –    vytvoření prostoru pro diskuzi mezi občany

   

  Fb profil je určen ke sdělování informací o aktivitách města zejména pro další okruh obyvatel, kteří využívají více elektronická média. Je vhodným doplněním www stránek, které nemají takové možnosti rychlého přenosu informací jako facebook.

   

  KIM si uvědomuje, že facebook je velmi účinný, ale také nebezpečný nástroj komunikace – z toho důvodu připravila “pravidla diskusí na fb” (ZDE). Tato pravidla vychází z obvyklých pravidel správců fb profilů a oficiálních pravidel samotné firmy Facebook (ZDE). KIM také velmi pečlivě zvažovala do jaké míry připustit libovolnou diskusi na fb – nakonec převážil názor, že by měli mít občané libovolný prostor pro sdělování názorů, s tím, že nebude sloužit jako prostor pro kladení otázek občanů pracovníkům úřadu či samosprávy. Proto na případné dotazy pravidla komunikace na fb profilu města nezaručují odpověď a ani správce profilu nebude iniciovat odpověď od odpovědného pracovníka. Předpokládáme, že názory na fb profilu k různým akcím budou zpětnou vazbou i pro samosprávu, ale bude pouze na zvážení konkrétních osob zda budou mít zájem sami za sebe na případné dotazy reagovat.

   

  Na druhé straně je zřejmé, že možnost klást otázky přímo odpovědným pracovníkům úřadu a zástupcům samosprávy je velmi vítaná a také potřebná. Proto v rámci návrhů KIM, které byly předneseny RM byl i návrh na úpravu www stránek města. Zde – mimojiné – by měl být vytvořen prostor, kde by mohli občané klást otázky a také jim byly zajištěny odpovědi. Zajištění tohoto nástroje komunikace však bude chvíli trvat.

   

  Zatím jediným nesouhlasným názorem na vytvoření profilu je názor ANO, resp.p.Sovy, předsedy MO ANO, který říká FB profil města primárně směrem ven není potřeba. Již máme webové stránky směrem ven a to www.zrcadlo.wz.cz., …“. Předpokládáme, že jde o osobní názor p.Sovy, protože na jednání KIM zástupce ANO tento názor neprezentoval.

   

  Fb je pro město novým nástrojem – a musíme se teprve učit, jak s ním správně zacházet, aby byl přínosem pro občany Šlapanic (jak je tomu v řadě měst) a nestal se stokou různých osobních zájmů a exibicí.

   

  Přivítáme jakékoli náměty a připomínky ke zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím facebooku – směřujte je prosím na p.Nevrklovou – nevrklova@slapanice.cz nebo přímo přes fb.

   

  Pavel Zmeškal

   

 • Zveřejňování veřejných zakázek ve Šlapanicích funguje.

  Již několik měsíců je MěÚ Šlapanice zapojen do zveřejňování podkladů a informací o veřejných zakázkách informace (ZDE).

   

  Vše najdete na stránkách “www.profilzadavatele.cz”, konkrétně ZDE. Najdete zde:

  – přehled všech aktuálních zakázek

  – přehled neaktuálních zakázek

  – po kliknutí na detail získáte přístup k detailním informacím, např. u atletického areálu ZŠ – (předmět, rozsah, termíny a lhůty, kontakty, dokumentace)

   

  Věříme, že pro informovanost občanů je tento formát dostačující – občané tak nemusí absolvovat bývalé kolečko “žádost na MěÚ o informace a lhůta na vyřízení do 30 dnů”.

   

 • KIM – změny v informovanosti občanů (web, facebook)

  Komise pro informace a tisk dokončuje podklady ke zlepšení komunikace úřadu s občany a s tím související změny u jednotlivých médií.

   

  Jako první jsme prezentovali na 19.jednání RM návrhy u dvou médií:

  – vytvoření profilu facebooku města Šlapanice

  – úpravy webu šlapanického úřadu. Web je klíčovým nositelem informací pro občany, proto jej považujeme za prioritní. Z hlediska naplněnosti informacemi považujeme web za hodnotný – naše návrhy směřovaly spíše k “uživatelské pohodlnosti” (jednodušší vyhledávání) a k vytvoření prostoru pro aktivní komunikaci občanů s městem.

   

  Jakmile dostaneme od RM závěrečné stanovisko k našim návrhům, budeme vás informovat o konkrétních návrzích KIM.

   

 • Šlapanický zpravodaj – komentář k názorům opozice:

  Ve ŠZ začíná fungovat publikování názorů jak koalice, tak i opozice. Co opoziční strany komentují?

   

  KDU-ČSL: komentuje výběr nového ředitele ZŠ. Nezbývá než souhlasit s názorem, že tato pozice je velmi obtížná, protože tento manažer se pohybuje mezi rodiči, pedagogy a vedením města. Oprávněně také KDU naznačuje, že problém nebude jen v osobě ředitele, ale změny (nemyslím teď personální) by se měly dít i na straně pedagogů. Řada z nás rodičů má dobré zkušenosti s učiteli, ale také špatné.

  Zajímavý je názor KDU-ČSL – “bohužel je v naší republice právě výběr ředitele v rukou zřizovatele” (= politika). Je smutné tento osvícený názor číst od strany, která prosadila p.Skočovského do funkce – ředitele, kterého předcházela (i v médiích) téměř katastrofální zkušenost z jeho působení na ZŠ v Brně. Žádný, trochu rozumý zřizovatel člověka s touto historií nepřijme na takovéto důležité místo. A proto se můžeze jen divit, proč byl p.Skočovský přijat.

   

  ČSSD – asi nic nového, SATESO a čistička bude pravděpodobně nosným tématem této strany po celé volební období.

   

  ANO 2011 – po přečtení jejich příspěvku získáte dojem, že se jim podařilo splnit už několik bodů z jejich volebního programu (zveřejňování záznamů ZM, jmenovité hlasování zastupitelů, zveřejňování smluv města). Spíš by se hodila formulace “děkujeme koalici, že zařídila tyto body programu”. Pokud si vzpomínám, tak ze strany ANO nepadlo na jednáních ZM ani slůvko o těchto bodech.

   

  TOP09 – svůj prostor bohužel nevyužilo.

 • Nové číslo Šlapanického zpravodaje – č.3 – něco zajímavého?

  Nosným tématem ŠZ je odvolání ředitele ZŠ, p.Skočovského – nebudeme zde již rozebírat důvody odvolání. Jedna věc ale určitě za zmínku stojí. Pro řadového občana je složité se dopátrat, kde je vlastně pravda, ale je to asi poprvé ve Šlapanicích, co k tak kontroverznímu tématu se v městském médiu vyjadřují různé názory (koalice, opozice i p.Skočovský). A to určitě stojí za pozitivní hodnocení.

   

  Nenápadnou, ale o to důležitější informací je, že od 1.5.2015 se mohou občané Šlapanic dostat k dokumentaci veřejných zakázek. MěÚ totiž začal zveřejňovat své smlouvy v Registru smluv.

   

  Pro někoho možná obecná informace, pro město však zásadní dokument – Programové prohlášení Rady města. Koalice po volbách slíbila zpracování tohoto prohlášení. Uložte si jej – podle něho pak můžete při příštích volbách hodnotit výsledky koaličních uskupení a stran.

 • Přehled organizací, v nichž má město zastoupení

  Na webu MěÚ můžete nově shlédnout přehled organizací, ve kterých má město svého zástupce – ZDE.

5. stránka z celkem 7« První...34567