• Dotace, snížení počtu radních a další novinky z 15. zasedání ZM Šlapanice

  Ve středu 25. 1. proběhlo 15. zasedání zastupitelstva Šlapanic, celý záznam zasedání najdete jako obvykle na Youtube.

  Mezi zásadnější projednávané body programu patřilo schválení dotace ve výši více než 700 000,- Kč TJ Sokol Šlapanice na opravu sokolovny. Jedná se o naplnění slibu zastupitelstva z ledna loňského roku, kdy přislíbilo pomoc sokolům až do výše 2 mil. Kč v případě získání dotace na opravu sokolovny. To se na podzim loňského roku zdařilo a k sokolům putuje poměrná finanční spoluúčast města (do 10% celkových nákladů projektu). Sokolovna získala novou střechu, okna, vstup apod. Na další úpravy šlapaničtí sokoli znovu žádají a věřme, že budou úspěšní i tentokrát.

  Diskuze proběhla kolem investičního příspěvku města Hasičskému sboru JMK na opravu topení ve stanici Pozořice. Hasiči žádali o 150 000,- Kč, rada zdrženlivě navrhla příspěvek ve výši 70 000,- Kč i  s ohledem na to, že HZS JMK má být primárně financováno z jiných rozpočtů, na druhé straně má většina radních i zastupitelů poměrně jasnou představu o tom, jak těžké je někdy z rozpočtu finance získat a také o tom, že podobný příspěvek může rozhýbat i jinak zamrzlé záležitosti. Proto byl také návrh na příspěvek zastupitelstvu předložen. Protinávrh na zvýšení na celou částku (150 000,-Kč) podal opoziční zastupitel  s tím, že hasiči si to zaslouží. To samozřejmě nikdo nezpochybnil a k návrhu se nakonec přidali i koaliční zastupitelé a návrh byl přijat.

   

  Po ukončení koaliční spolupráce s ODS se nakonec ČŠ spolu se svými koaličními partnery Nezávislými a Změnou dohodli na snížení počtu radních z původních sedmi na pět. Po radním za ODS Z. Kadlcovi podal po dohodě rezignaci také p. Radek Růžička (ČŠ). Návrh na snížení počtu radních na pět byl zastupitelstvem přijat a rada začne fungovat v pětičlenném obsazení (3 členové ČŠ, 1 Nezávislí a 1 Změna). Šlapanice se tak přiblíží i dalším městům podobné velikosti (Slavkov, Kuřim aj). Připomínáme, že nejvyšším orgánem města je ze zákona zastupitelstvo, které přijímá zásadní rozhodnutí o směřování města (např. schválením rozpočtu) a rada je výkonným orgánem, který tato rozhodnutí naplňuje.

   

  Zastupitelé z pochopitelných důvodů pokračují i v diskuzi o ICECu. Zatímco jako zástupci koalice jsme jednoznačně přesvědčeni o tom, že centrum města je třeba zbavit rakovinotvorných látek a zabránit znečišťování vod těmito látkami, zástupci opozice váhají a požadují, aby

  1)  město koupilo areál za co nejnižší cenu: jedná se o pochopitelný požadavek ze strany města, ovšem na straně druhé musí stát prodávající, který na to přistoupí. Město areál v minulosti nedokázalo za nízkou cenu vykoupit, někteří zástupci předchozího vedení uvedli, že město jednání vedlo – očividně ale bez výsledku.

  2) město provedlo tzv. aktualizaci analýzy rizika: podle informací z ČIŽP lze ale odhadnout podobnou analýzu na minimálně 0,5 mil. Kč, jednalo by se o investici města do cizího majetku, majitel by musel souhlasit. Z těchto důvodů se nyní opíráme o stávající projektovou dokumentaci na vyčištění areálu z roku 2010 a analýza rizik by musela být aktualizována poté, co by se stal areál majetkem města. Opět je otázkou, proč se do podobných analýz nepustili opoziční zastupitelé v minulosti, když měli příležitost a koupi areálu zřejmě také zvažovali. Více uvidíte v diskuzi ze záznamu ZM ZDE.

   

  V rozpravě občanů pak vystoupili se svými dotazy nájemníci městských bytů ze Švehlovy ulice spolu se svým právním zástupcem Mgr. Jouklem. Po společném jednání v prosinci, na kterém nájemníci připomínkovali opětně znalecké posudky města, jsme si vyžádali od autorů posudků města doplnění, které by mohlo být k dispozici začátkem února. Radě města bude tato informace předložena a nepochybně dojde k prodloužení termínu stanoveného radou k dořešení záležitosti na 31. 1. Nájemníci budou o této skutečnosti informováni. Za zmínku stojí opětovné vystoupení právního zástupce Mgr. Joukla. Zde si dovolím i osobní názor: nechci se jako starostka na veřejných zasedáních handrkovat o slovíčka, termíny, počty odpovědí, a proto jsem se omezila na konstatování, že bez přítomnosti právního zástupce města, kterým je Mgr. Hamplová, nebudeme záležitost projednávat. Přímý kontakt mezi městem a Mgr. Jouklem bez právního zástupce města je možný v případě korektních vztahů. Ke korektnimu vztahu stran nepřispívá zkreslování faktů:z tohoto posledního jednání např. zkreslený fakt, že Mgr. Joukl předal posudek nájemníků městu v září, ve skutečnosti tak učinil o měsíc později. Uvedl také nepravdivě 5 přípisů bez reakce města. Uvádět, že zástupci města se smáli připomínkám nájemníků k posudku je  nepravdivé a přispívá ke zvyšování napětí mezi oběma stranami. Věcnému řesení celé záležitosti podobný přístup prostě přispět nemůže. Město není bez chyb, ale navrhli jsme řešení, 6 měsíců jsme trpělivě čekali na posudek nájemníků. Při jednáních nikoho nenapadáme, nezesměšňujeme, neútočíme, vyhýbáme se hodnocení osobních postojů jednotlivých aktérů a hlavně nestupňujeme požadavky města v průběhu jednání. Zatím stále ještě doufáme v mimosoudní dohodu.

   

  Pozitivní na průběhu posledního zasedání pro mě osobně byl zatím pravděpodobně nejkonstruktivnější průběh jednání za poslední dva roky a skutečnost, že potřebné body jednání byly odhlasovány většinou zastupitelů. A to i přesto. že koaliční zastupitelé neměli tentokrát potřebnou většinu.

  Michaela Trněná

 • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017!

  Děkujeme všem, kteří jste nás po celý rok podporovali a sdíleli s námi radosti i starosti naší činnosti.

  Přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!

  cs

 • Další šlapanické Malé místo dokončeno

  Dokončeno a otevřeno z velké části je další Malé místo, kterým je lokalita Jiráskova. Z původního Malého místa se nám nakonec vyvinulo docela velké, ale stojí rozhodně za to.

  Ke kompletnímu finiši zbývá ještě dokončení povrchu víceúčelového hřiště, kde zatím kvůli nepřízni počasí chybí finální povrchová vrstva.

  K dispozici jsou tak posilovací stroje a workoutová sestava, lanová pyramida, stůl na stolní tenis. Přibyla velmi slušná dosadba stromů a keřů. K posezení budou jistě využívány lavice i lavičky, které nabízejí jak posezení veřejná, tak i lehce soukromá v zákoutích. Nechybí ani pítko s vodou pro horké letní dny. Lokalita je propojena asfaltovou dráhou pro začínající kolečkové bruslaře nebo koloběžkáře. Nechybí ani menší chodníčky a průchody, které zvyšují komfort uživatelů.

  Věříme, že obyvatelé úpravy přijmou za své a plochy i hřiště a hřišťátka i posezení budou využívána.

  Na úpravě této lokality je důležitá ještě jedna věc. Je to jedna z nejkomplexněji pojatých úprav veřejných prostranství, což ve Šlapanicích nebylo dosud zvykem – víme to, protože dořešujeme například úpravy okolí šlapanické základní školy, kdy se sice investovalo 130 milionů Kč do zateplení budovy a sanace svahu, ale už nezbylo na takovou drobnost, jakou jsou okapové chodníky  a úpravy zeleně kolem školy. Za dalších 15 milionů Kč bylo naplánováno atletické hřiště, ale dokončení areálu (osázení svahů apod.), opět jaksi autorům projektů uniklo. Tento způsob realizací bychom rádi považovali už jen za dědictví našich předchůdců, pokračovat chceme tak, jak je to vidět na ulici Jiráskově.

  A to nejdůležitější na závěr: Mnohokrát zaznívala nedůvěra v náš slib, že tuto lokalitu komplexně upravíme se zohledněním připomínek všech případných uživatelů.  Realita je jiná a jsme rádi, že se nám daří naše sliby plnit.

 • Zvýšení počtu trolejbusových spojů

  V “jiskrném občasníku” Nebe a dudy místní organizace KDU-ČSL Šlapanice se mimo jiné uvádělo, že došlo ke snížení trolejbusových spojů.

  Jaká je skutečnost? Dle vyjádření Dopravního podniku města Brna nejenže nedošlo ke snížení spojů, ale naopak v roce 2016 byly ve skutečnosti spoje navýšeny.  “Navýšení počtu spojů se týkalo zejména doby dopoledního přepravního „sedla“ pracovních dnů (zkrácení intervalu mezi spoji z 20 na 15 minut) a v nepracovních dnech ranní a večerní rozšíření doby s denním intervalem (místo 30 minut zkrácení na 20-minutový interval).” Počty spojů najdete v tabulce poskytnuté DPMB níže.

  Za zmínku ještě stojí, že o možnosti navýšení spojů jsme s DPMB mimo jiné jednali, ale problém v dopravních špičkách, které občany i DPMB trápí, spočívá spíše v neprůchodnosti slatinskou křižovatkou. Té bohužel navýšení spojů pomoci nemůže.

  Co z toho vyplývá? Že šlapanická KDU-ČSL si stále ještě myslí, že může občanům psát cokoliv, protože se jí to z nějakého důvodu hodí. A opravdu může, ale na důvěryhodnosti jí to rozhodně příliš nepřidává.

  Počty spojů linky 31 v jednom směru za provozní den
  Rok 2014 2015 2016
  Pracovní den – školní rok 95 95 100
  Pracovní den – prázdniny 83 83 87
  Sobota, neděle, svátek 45 45 47
 • Z otevření parčíku Čechova-Švehlova

  Říjnovým, burčákovým otevřením byl veřejnosti předán do užívání parčík na rohu ulic Čechovy a Švehlovy. Finance na jeho poměrně zásadní úpravy získaly Čisté Šlapanice částečně z grantu Nadace VIA, (68 000,-Kč) a druhou část (78 000,-) věnovaly Čisté Šlapanice ze svých vlastních prostředků – členských příspěvků (náš transparentní účet najdete ZDE). Návrh úprav pochází od Petra Buryšky, Spolek šlapanických architektů,  o projekt se za ČŠ starala a řídila Alexandra Peschlová.

  Studnu na své náklady zprovoznil vlastník město Šlapanice a také prototypy nového městského mobiliáře jsou dílem města.

  Děkujeme tímto všem, kteří přispěli nápadem, radou, prací ve svém volném čase a věříme, že se parčík stane dalším příjemným místem pro setkávání šlapanických občanů 🙂

  V letošním roce nás tak z našich spolkových aktivit ještě čeká Country bál (již tuto sobotu 5. 11. na sokolovně), na který srdečně zveme, a pak ještě údržba “našich” šlapanicko-bedřichovických alejí a výsadeb a pak už Vánoce! Těšíme se na Vás na Country bálu!

  Autor fotografií: Jaroslav Mareš

 • Jak pokračují projekty města 2016

  Školička Sokolík – 12 nových míst pro děti – předškolní péče: DOKONČENO

  prvni-dny-ve-skolicce

  Elektroinstalace a osvětlení ve škole ve škole 4. NP (rekonstrukce 37 let starých rozvodů): DOKONČENO

  dokoncene-osvetleni

  Jídelna a výdejna obědů č. 2 v ZŠ Šlapanice: DOKONČENO

  jidelna_1

  Návrh nového městského mobiliáře: prototypy DOKONČENY. Čeká nás ještě fáze testování, příprava výrobní dokumentace a výběr výrobce.  A příští rok můžeme už první lavičky a koše umístit ve městě.

  img_20161001_125134

  Klimatizace Opuštěná: DOKONČENO

   

  Úpravy lokality Jiráskova: v realizaci – termín: listopad 2016

  workout-realizace

   

  Rekonstrukce ulice Kosmákova: v realizaci – termín: listopad 2016

  Kosmakova

  Kosmakova

  Teplovod Bonagro – teplovod na využití tepla z bioplynky realizuje společnost Bonagro, město bude odebírat teplo pro bazén školy, školu a dům s pečovatelskou službou: v realizaci – termín: říjen 2016

   

   

   

   

   

 • Rozhodujte! O roce 2017 ve Šlapanicích

  Slíbili jsme větší zapojení veřejnosti do rozhodování o dění ve městě. Kdy a kde? Neváhejte a do 31. října můžete v anketě Veřejného fóra ovlivnit, čemu se bude naše město věnovat tento rok.

  Témata vybraná občany během 2. veřejného fóra pořádaného Zdravým městem Šlapanice 22. 9., se nyní ověřují v anketě zveřejněné na webu města. Vybrat můžete 3 témata, která jsou pro vás důležitá. Výsledky ankety obyvatel město zveřejní a na dalším veřejném fóru opět na podzim roku 2017 bude občanům prezentovat, co se za rok na vybraných tématech udělalo. V letošním roce jsou témata různorodá a zajímavá, od třídění odpadů až po květinovou výzdobu ve městě.

  Takže neváhejte a hlasujte ZDE.

  Vaše názory nás zajímají a mohou rozhodovat.

  Jaký pokrok dosáhlo město v tématech z roku 2015 můžete najít ZDE.

 • První “malé místo” dokončeno – otevření parčíku

  Otvíráme první dokončené “malé místo” – parčík Čechova/Švehlova, již tento čtvrtek 13. 10. od 16.00.

  S podporou Nadace VIA, která poskytla grant na úpravy parčíky a s finanční spoluúčastí Čistých Šlapanic, byly realizovány úpravy tohoto parčíku jako pilotního “malého místa” – tzn. menšího veřejného prostoru, který dobře upraven a s péčí a nápadem může začít sloužit veřejnosti.

  K terénním úpravám parčíku přibyl v posledních dnech i prototyp nového městského mobiliáře v základním setu – 3 varianty laviček, koš a stojan na kola.

  Autorem návrhu úprav parčíku je Ing. arch. Petr Buryška a autorem mobiliáře Šimon Kiriakovský.

  Ve čtvrtek bychom rádi předali tento prostor jeho uživatelům – obyvatelům Šlapanic. K předávce jsme připravili pro dospělé burčák a pro děti nealko. Přítomna bude starostka i radní města za Čisté Šlapanice. Přijďte si proto prohlédnout parčík, ochutnat burčák a můžete s námi při té příležitosti i probrat, co vás trápí nebo co byste v našem městě ještě rádi zlepšili. Budeme se na vás těšit.

   

  svehlova_otevreni-parciku

   

 • Výsledky krajských voleb 2016

  Výsledky krajských voleb jsou dramatickým překvapením především pro sociální demokracii, která přišla o svou hegemonii v krajích, voliči naopak dali zelenou hnutí ANO.  Voliči v krajských volbách také potvrdili ústup velkých politických stran a naopak poslali do zastupitelstev strany menší. Výsledkem je větší politická barevnost krajských zastupitelstev.

  V Jihomoravském kraji se stalo vítězem ANO s 15 mandáty v 65 členném zastupitelstvu, druhé skončilo KDU-ČSL s 11 mandáty (o 3 méně než v předchozím období), třetí teprve ČSSD s 11 mandáty (o 12 mandátů méně). Do kraje se naopak nově dostali samostatní Starostové se 4 mandáty, SPD+SPO se 4 mandáty, Žít Brno s Topkou (4 mandáty), Zelení a Piráti s 3 mandáty.

  Ve Šlapanicích zvítězilo KDU-ČSL, druhé ANO, a jako třetí kandidátka Starostů pro Jižní Moravu 🙂

  KDU-ČSL i ANO blahopřeji k jejich volebnímu výsledku.

  Rozhodování voličů budou nyní bezpochyby podrobně zkoumat politologové a vyvozovat z něj různé závěry. Pro mě osobně: ani masivní předvolební kampaň obou stávajících vedoucích stran kraje tzn. ČSSD a lidovců nedokázala zabránit výraznému poklesu jejich preferencí, které si pro sebe nakonec urvalo ANO a menší nové strany.

  Níže se pro zajímavost můžete podívat na výsledky voleb ve Šlapanicích za poslední 4 volební období.

  2004 – účast: 40%,           1. KDU-ČSL 36, 71,          2. ODS 18, 74%,               3. Nezávislí 18, 06%

  2008 – účast 49, 48%,      1. KDU-ČSL 31%,             2. ČSSD 30%,                   3. ODS 15%

  2012 –  účast: 46, 26%.    1. ČSSD 21, 44%,               2. KDU-ČSL 21, 32%,      3. ODS 11, 25.

  2016 – účast 43, 67%       1. KDU-ČSL 20, 83%,       2. ANO 17, 93%,                3. Starostové 14, 27%

  Závěrem mně dovolte poděkovat všem, kteří podpořili kandidátku Starostů pro Jižní Moravu i mě osobně svými preferenčními hlasy. Vaší podpory si velmi vážíme a 4 nové mandáty v zastupitelstvu jsou pro Starosty závazkem. Činnost Starostů můžete dále sledovat na jejich webových stránkách.

  Michaela Trněná

   

 • Zelená páteř Šlapanic – příprava

  Do volebního programu jsme si mimo jiné napsali: “Nábřeží Říčky vnímáme jako přirozenou páteř města a chceme proto propojit přirozená centra a trasy ve městě a s nimi související propojení navazujících turistických stezek a cyklostezek.”

  Jedním z prvních kroků ke splnění tohoto našeho volebního slibu je nutná příprava územní studie nábřeží Říčky. K jejímu pořízení dala Rada města pokyn na svém 55. zasedání nyní v září. Úkolem územní studie bude prozkoumat možnosti a navrhnout způsob využití nábřeží Říčky procházející městem. Územní studie se po svém zpracování stane součástí připravovaného nového územního plánu a jako tzv. územně plánovací podklad bude závaznou pro další rozhodování v území. (Chybějící územní studie konkrétních ulic ve městě jsou nyní v některých případech zdrojem problémů jako v případě ulice Jiříkovské nebo Nad Zámkem). Na ni by již mohly navázat konkrétní projekty úprav nábřeží tak, aby byl splněn cíl – tzn. vytvořit a v některých místech udržet charakter nábřeží Říčky jako přirozenou a pokud možno i zelenou páteř Šlapanic, která má sloužit primárně chodcům a cyklistům k bezpečnému a také příjemnému průchodu městem.

  Nemusí se přitom jednat pouze o průchod, ale také o drobnější koncept pobytových, malých míst sloužících k příjemnému setkávání lidí.

  Na jedné straně tohoto koridoru pak mohou obyvatelé pokračovat ve vycházce na Ponětovice, kde cyklostezka bude dokončena ještě v letošním roce. Na straně druhé se nabízí vycházka podél Říčky směrem na Bedřichovice, kde již nyní pěšinou podél vody se pěší dostanou až do Bedřichovic. Pokračovat mohou buď přes Podolí do Mariánského údolí k rybníkům nebo se přes Andělku a Čertovku nebo mezi zahradami vrátit zpět do Šlapanic 🙂

   

5. stránka z celkem 17« První...34567...10...Poslední »