• Proč jsou Šlapanice znovu v kategorii “zavřených úřadů?

  Šlapanická koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD stihla během jednoho roku zamítnout vysílání záznamů z veřejných zasedání zastupitelstev, zveřejňování smluv mezi městem a jeho dodavateli na internetu nebo jmenovité hlasování (a tím osobní odpovědnost) zastupitelů. Aby toho nebylo málo, utajuje úřad občanům vznik zásadního dokumentu, který se jich bezprostředně dotýká. Zkuste v hlásné troubě radnice – šlapanickém Zpravodaji – najít pro občany informace či upozornění na zveřejnění konceptu nového územního plánu a výzvu, aby ho připomínkovali! (koncept zveřejněn 17. 12. 2012 – viz Zpravodaje (5/2012, 6/2012 nebo 1/2013, 2/2013, 3/2013).  Vedle vašeho domu může vzniknout třeba průmyslová plocha nebo vám pozemek zabaví na protipovodňová opatření, ale vy se to dozvíte až bude pozdě.

  Tzv. “otevřený úřad” – tedy hovorové hodiny vedení radnice pro občany (navíc v pracovní době většiny občanů) jsou opět jen sebeprezentací radnice místo objektivně poskytovaných informací.

  Dejte naší “zabarikádované radnici” svůj hlas v hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno/Zavřeno 2013 zde. Třeba to lidem, kteří tam sedí, konečně dojde. Že to jinde jde, uvidíte zde.

 • 25.9. v 16,00 hodin – 15. zasedání Zastupitelstva Šlapanic a podklady jednání

  Dovolujeme si Vás pozvat na 15. zasedání ZM Šlapanice, které se koná ve středu 25. 9. od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice.

  Na programu budou kromě rozpočtových opatření také nové hlasování o zrušení postu místostarosty. Chce zastupitelstvo dál nechat město platit odměny člověku, který tvrdí, že dělá 2 zaměstnání stoprocentně nebo raději věnuje tyto peníze na opravu tolik potřebných chodníků viz bod 14?

  Budeme se ptát, jak je to s členstvím města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice? Zajímá to někoho nebo se zastupitelstvo spokojí s odpovědí J. Střechovského, že neví, proč neinformoval naše město o existenci závažných smluv a finančních ujednáních s investorem viz bod 15.

  Od června, tedy více než 60 dní jsme bez odpovědi na naše dotazy položené na minulém zastupitelstvu, přestože lhůta na odpověď je 30 dnů. Demokracie nebo arogance moci?

  Přijďte říct svůj názor, zvláště pokud urgujete město o opravu chodníku či ulice již několik let. Koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD si totiž myslí, že občanům na takových věcech nezáleží a nechají se opít rohlíkem.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 9/2013 – bod 6_rozpoctove_opatreni_9_2013
  7. Rozpočtové opatření 10/2013 – bod 7_rozpoctove_opatreni_10_2013
  8. Rozpočtové opatření 11/2013 – bod 8_rozpoctove_opatreni_11_2013
  9. Rozpočtové opatření 12/2013 – bod 9_rozpoctove_opatreni_12_2013
  10. Smlouva o smlouvě budoucí darovací s JMK – bod 10_darovaci_sml_JMK_spojka_Jirikovice
  11. Kupní smlouva část pozemku p.č. 2224 k.ú.Šlapanice – kupni_smlouva_parc_cast_2224
  12. Kupní smlouva – pozemky č. 2942/1 a 2943/82 – kupni_smlouva_parc_cast_2942_1
  13. Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí – ukonceni_smlouvy_budouci
  14. Zrušení postu místostarosty –bod 14_zruseni_postu_mistostarosty
  15. Kontrola členství a fungování města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice – Kontrola účasti města Šlapanice ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice FVPříloha k bodu 15 – pristupova_zavazkova_smlouva_mesto_spzsPříloha k bodu 15 – stanovy_spzs_a
  16. Informace z výborů
  17. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  18. Diskuze členů zastupitelstva
  19. Diskuze občanů
 • Program 13. zasedání ZM Šlapanice a podklady jednání

  Dovolujeme si Vás pozvat na 13. zasedání ZM Šlapanice, které se koná ve středu 12. 6. od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice.

  Program jednání je tentokrát nabitý k prasknutí, schvalovat se budou zadávací dokumentace na největší investiční akce města v hodnotě více jak 100 milionů Kč (body 19 a 20), rozpočtový výhled na 4 roky dopředu (bod 13), obecně závazná vyhláška by měla zrušit automaty na území obce (bod 23),  a město se chystá předloženým dokumentem o ukončení konceptu nového územního plánu Šlapanic obejít občany i Ministerstvo životního prostředí (bod 24). Nezapomeňte přijít.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Změna jednacího řádu bod 6_omezeni_casu_zastupitelu
  7. Rozpočtové opatření č.4 bod 7_rozpoctove_opatreni_4
  8. Rozpočtové opatření č. 5 bod 8_rozpoctove_opatreni_5
  9. Rozpočtové opatření č. 6 bod 9_rozpoctove_opatreni_6
  10. Rozpočtové opatření č. 7 bod 10_rozpoctove_opatreni 7
  11. Schválení účetní závěrky za rok 2012 bod 11_schvaleni_ucetni zaverky
  12. Návrh závěrečného účtu města za rok 2012 bod 12 navrh zaverecneho uctu
  13. Rozpočtový výhled 2014-2018 bod 13 rozpoctovy vyhled 2014_2018
  14. Schválení finančních dotací zájmovým organizacím (SK Šlapanice – kopaná 200 000,- Orel jednota Šlapanice – 200 000,- , TJ Sokol Šlapanice – 250 000,-)
  15. Kupní smlouva na pozemek č. 417/3 o rozměře 33m2 z vlastnictví Města do vlastnictví L.Z. za cenu 10 700,-. Cena stanovena znaleckým posudkem.
  16. Prodej části pozemku 2206/1 (28m) a pozemku 2206/170 (51m) z vlastnictví Města firmě CEDR, cena 43 500 stanovena dohodou stran.
  17. Prodej části pozemku města 2120/1 manželům S. a I. N. za cenu 550,- za m. Cena stanovena dohodou.
  18. Směnná smlouva na výměnu pozemků mezi městem a Z. K. , pozemky: část pozemku 2206/1 a pozemek 2216/1. Doplatek mezi cenami směňovaných pozemků stanoven dohodou na cenu 200,-/m.
  19. Zadávací dokumentace na snížení energet. náročnosti ZŠ:  cena 72 105 234,- + DPH
   termín zahájení prací 16.9. 2013 , dokončení 27. 8. 2014
  20. Zadávací dokumentace na sanaci a zajištění sesuvného tělesa ZŠ:  cena 34 650 000,- + DPH
  21. Přistoupení k projektu Zdravé město bod 21_zdrave_mesto
  22. Návrh zástupce města do Bytového družstva Šlapanice
   návrh na jmenování místostarosty P. Horáka předsedou Bytového družstva Šlapanice
  23. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 – zrušení herních automatů apod.
   bod 23_automaty
  24. Územní plán Šlapanice  bod 24_zruseni_konceptu_UP , náš komentář zde.
  25. Informace z výborů
  26. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  27. Diskuze členů zastupitelstva
  28. Diskuze občanů
 • Nesouhlasíme s politickou propagandou na stránkách našeho města!

  Rada města v reakci na náš leták vydala prohlášení. Toto prohlášen je vizitkou Rady města a její práce s občany či občanskými sdruženími. S touto formou politické propagace KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD v médiích obce (webové stránky obce, informační kanál, výlepové plochy aj)  nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že tyto politické strany mají dostatek finančních prostředků, aby své politické názory publikovaly ve svých letácích a především za své peníze, nikoliv za peníze občanů. Na stránkách a v médiích Města Šlapanice nemají politické názory členů KDU-ČSL, TOP09 ani ČSSD co dělat.

 • Leták Čistých Šlapanic – květen 2013

  Čisté Šlapanice vydaly v květnu svůj další leták, ve kterém informují občany Šlapanic o dění ve městě Šlapanice, Informace se týkají především dění v zastupitelstvu, radě města, komisích a výborech.Zastupitelstvo a Rada města nejsou totiž pouze jakési anonymní “orgány obce”, jsou to ti lidé, které jste zvolili, aby vás zastupovali a oni vám například 4 násobně zvýší daně z nemovitostí, protože nutně potřebují na své platy, odměny, pochybné projektové dokumentace, betonové plácky aj.
  Jsou to stále ti stejní lidé, kteří realizují průmyslovou zónu, o niž šlapaničtí nestojí. A dělají to tak, jak se dočtete v našem letáku.

  Letak_CS_sdruzeni_kandid_05_2013

  V příloze najdete podrobnější mapy z konceptu nového ÚP a námitky zástupce veřejnosti k tomuto konceptu.

  priloha_UP_05_2013

 • Strategie Šlapanic na třetí pokus? Za čí peníze a v čí prospěch?

  Podaří se na 3. pokus vytvořit životaschopnou strategii dalšího rozvoje Šlapanic?  Zdánlivě nudný příběh bez konce. Šlapanice se opakovaně pokoušejí vytvořit si základní strategický dokument, ve kterém by si řekly, jak se chtějí rozvíjet a kam směřovat, aby se v nich občanům dobře žilo.

  První strategie vznikla v době vlády “veleschopného” starosty J. Střechovského, jehož hlavním zájmem byla realizace obří průmyslové zóny za každou cenu. Podle toho strategie vypadala a ve své podstatě se jednalo o bezcenný kus papíru.

  Druhý, nadějný pokus zaznamenaly Šlapanice v tomto volebním období, když se zastupitelé všech koaličních i opozičních uskupení dokázaly shodnout na tom, že tento dokument by měl vzniknout a měla by ho podpořit všechna politická uskupení, aby byl respektován a uskutečňován přes více než jen jedno volební období. Vznikla komise, ve které byly zastoupeny všechny subjekty, které se chtěly na dokumentu podílet a spolupracovat.

  Z této dobré vůle učinila koalice pod vedením místostarosty S. Nováka frašku, neboť komise pro strategii se sešla pod jeho vedením za půlrok své existence jen  3x (i když původně tvrdil, že by se měla scházet každých 14 dní). Rozhodnutí, která starosta i místostarostové spolu s ostatními členy komise pro strategii přijímali, v Radě města zase sami zrušili. Místostarosta Novák zatím činil a zastupitelstvu ke schválení předkládal úplně jiné věci ,než bylo v komisi dohodnuto. Výsledek: opoziční zastupitelé trvali na dodržení dohodnutých věcí – uspořádání výběrového řízení na zpracovatele strategie a odmítli schvalovat dotaci místostarostově zaměstnavateli bez výběrového řízení. Důsledek: uražený místostarosta spolu s Radou města zrušili Komisi pro strategii – údajně pro nefunkčnost.  Naše stanovisko ke zrušení komise ve Zpravodaji zveřejněno nebylo, místostarostův článek naopak ano.

  Rada města poté na vlastní pěst začala znovu tvořit strategii, tentokrát proběhlo výběrové řízení na zpracovatele (proč to nešlo před rokem podle doporučení bývalé komise Bůh suď).   V pondělí 20. 5. v 16.00 na MěÚ Šlapanice bude veřejně představena pracovní verze Strategie Šlapanic.

  Vzbuzuje otazníky už nyní:

  Dotazníková akce ke strategii pro občany proběhla za velmi zvláštních okolností: nejdříve si museli občané chodit po jednom pro dotazník na úřad a nemohli je vzít ani pro své členy rodiny či sousedy, aby nakonec dotazníky rozdávali studenti na ulici.

  Místostarosta a současně vyučující vydává navíc za vědeckou publikační činnost články, které píše ke Strategii do místního Zpravodaje viz zde nebo zde.

  Hlavní otazník ale znovu zní: Přetrvá strategie déle než jedno období a jakou má vůbec vypovídací hodnotu, když se na ní podílí pouze koaliční strany (KDU, TOP09 a ČSSD), protože nikdo jiný v komisích a výborech města prakticky nesedí?

  Ptát se musíme všichni, protože takto či podobně vyhozené částky ve Šlapanicích se již nyní pohybují řádově v milionech korun (ať už se jedná o cenzurovaný radniční Zpravodaj, neuskutečněný projekt megalomanských protipovodňových opatření, předražený územní plán či jiné výstřelky). Jsme to my, kdo to platíme a musí nás zajímat, co za své peníze dostaneme!

  Bohužel představa, že by občan nebo opoziční zastupitelé ve Šlapanicích mohli ovlivňovat strategický dokument podle svých představ, je velmi naivní a neuskutečnitelná. Veřejná prezentace strategie totiž bude zase pouhou alibistickou akcí města. Přesto její účast vřele doporučujeme.

 • Podnět Radě města k provedení opatření na skládce nebezpečných odpadů SATESo

  Rada města Šlapanice

  Masarykovo nám. 100/7

  664 51 Šlapanice

   

  Šlapanice, dne 20.3.2013

  Podnět k projednání, prošetření a zjednání nápravy

   

  Na základě skutečností zjištěných při exkurzi zastupitelů na úpravně skládkové vody a skládce nebezpečného odpadu a na základě dalších následujících zjištění podáváme do rady města (projednání na Valné hromadě Sateso, s.r.o.)

  PODNĚT

   k projednání, prošetření a zjednání nápravy u níže uvedených bodů.

  Exkurze (pro informaci):

  Dne 1.3.2013 od 16,30 do 18,00 hod. proběhla exkurze v úpravně skládkové vody a tělese skládky Šlapanice.

  Účastníci:

  SATESO, s.r.o.: MS Novák, jednatel a Jun, vedoucí

  ASIO, s.r.o. – dodavatel BAT technologie: jméno neuvedeno

  Zástupci MěÚ.: MS Horák, Babušík, Kopecký

  Zastupitelé: Jáchymiáková, Králová, Řezníčková, Trněná, Charvát, Mrkvica, Tesařík.

  Body jednání:

  1.  Úpravna skládkové vody. V rámci technologie úpravy skládkové vody je zařazena její aerace, při které dochází k uvolňování těkavých látek z vody, zejména amoniaku. Tyto látky jsou vypouštěny do volného ovzduší, přičemž ani kvalita a ani množství plynných látek vyfukovaných do ovzduší nejsou po dobu zkušebního provozu žádným způsobem detekovány. Vedením Sateso bylo konstatováno, že technologie úpravy s filtrováním vyfukovaných látek nepočítala. Toto tvrzení je velmi zvláštní, protože v letech 2008 až 2011, kdy se s VAS o vypouštění do kanalizace jednalo se s řešením počítalo.

  Poznámka: Amoniak (čpavek) patří mezi nejrozšířenější NEBEZPEČNÉ látky. Je lehčí než vzduch vyjma aerosolů (s vodou nebo vzdušnou vlhkostí), které jsou těžší než vzduch. Analýza Geotest (2012) uvádí 324 mg.l-1 amoniakuve skládkové vodě. Jestliže je výkon úpravny vody  8760 m3/rok, bude vypuštěno do ovzduší téměř 2,8 t amoniaku ročně.

  Návrh opatření:

  a) okamžitá instalace zařízení s vhodnou technologií odstraňující nebezpečné látky z výfuku úpravny skládkových vod do ovzduší. Týká se i zkušebního provozu úpravny

  b) okamžitá a pravidelná měření množství a kvality (homologovanými a kalibrovanými přístroji) vyfukovaných látek do ovzduší během zkušebního provozu

  c) dtto v minimální periodicitě projednané s kompetentními orgány při plném provozu zařízení

  d) požadavek na měření množství a kvality vyfukovaných látek do ovzduší projednaný s kompetentními orgány vnést do stěžejních dokladů skládky

  e) dokladovat záznamy měření množství a kvality vyfukovaných látek do ovzduší ve stěžejních dokladech skládky

  2. Zkušební provoz úpravny skládkové vody. Dle konstatování dodavatele i provozovatele je zařízení úpravny ve zkušebním provozu od listopadu 2012 a potrvá cca 1 rok. Zkušební provoz probíhá tak, že pracovník dodavatele zařízení a technologie (údajně BAT) spustí zařízení na omezenou dobu, odebere vzorky výstupní vody a pošle je kompetentnímu orgánu k otestování. Za cca 20 dnů jsou k dispozici výsledky, na jejichž základě pracovník upraví technologické parametry úpravny a opět spustí zkušební provoz. V mezidobí úpravna nejede. Ke dni exkurze 1.3.2013 proběhl uvedený zkušební cyklus asi 3x. K dispozici nebyl Provozní deník zkušebního provozu úpravny, takže nebylo možné zjistit ani počet uskutečněných cyklů ani parametry vstupní a zejména vypouštěné vody. Nebylo možné tedy zjistit ani trend, jakým se parametry vypouštěné vody odchylují či přibližují zadání. Z v. u. nelze naprosto odhadnout skutečnou délku a kvalitu zkušebního provozu.

  Návrh opatření:

  Bezodkladně projednat jak s dodavatelem, tak s kompetentním orgánem testující vzorky zkrácení dosavadních lhůt s cílem co nejdříve úspěšně ukončit zkušební provoz úpravny a nastolit plný provozní režim úpravny.

  Poznámka: prodlužování zkušebního provozu (tzn. nečerpání skládkové vody) musí nutně vést ke zvyšování hladiny skládkové vody.

   

  3.Výše hladiny skládkové vody. Hladina skládkové vody je měřena s přesností na 10 cm.. Tato přesnost je nedostačující (10 cm = v přepočtu 780 m3 vody, což je přibližný měsíční výkon úpravny), ale pochopitelná z technologie měření (provaz se závažíčkem). Propočet: Plný výkon úpravny je 24 m3 vody za 24 hod., tj. 8760 m3/rok. Plocha skládky je 26 000 m2.. Průměrný roční úhrn srážek ve Šlapanicích je v rozmezí 500-600 mm/rok (ČHMÚ Tuřany), tj. 13 000 m3/rok (brána dolní hranice srážek, tj. 500 mm/rok a počítáno s odparem 15%). Roční rozdíl mezi objemem vyčerpané a srážkové vody je 4240 m3 ve prospěch atmosférických srážek. Výsledek ukazuje na tendenci zvyšování hladiny skládkové vody i při plném běhu úpravny a navozuje otázku „co s ní ?“. Otázkou je dále přesnost měření, pokud je v roční zprávě o monitoringu skládky GEOtest (2012) uveden jiný údaj o odměrném bodu  než jaký je uváděn v Provozním řádu skládky. Například dne 29.5.2012 byla naměřena výška vodního sloupce ve skládce 7,64 m, v době terénního měření při exkurzi 1.3.2013, tj. o 9 měsíců později 7,68 m. I tento mírně rostoucí trend (z pohledu provozovatele skládky relativně příznivý) je však pozornosti hodný. Pokud se totiž nečerpá skládková voda do úpravny a skládka je vystavena dlouhodobě povětrnostním srážkám, měla by hladina narůstat každým rokem přibližně o více jak 50 cm. Z dlouhodobé sledovanosti a vývoje úrovně hladiny skládkové vody, která kolísá pouze v „nepatrném“ intervalu, lze položit otázku , jak byla skládková voda od založení skládky v r.1992 až do přelomu let 2006-2007 průběžně likvidována, nebo je snad skládka „děravá“?. (Poznámka: Neexistují měření v sestavě objektivních monitorovacích objektů, která by prokazatelně potvrdila/vyvrátila tuto domněnku).

  Návrh opatření:

  a) ověřit, který údaj o odměrném bodu je správný, případně provést nové geodetické zaměření

  b) měření hladiny skládkové vody provádět odpovídajícím kalibrovaným hladinoměrem

  c) vyvodit závěr z nepatrného kolísání hladiny. Není-li voda čerpána jinou cestou než kropením a vedením do úpravny, tak se nabízí i možnost netěsnosti skládky. Průkaz těsnosti/netěsnosti skládky provést měření v soustavě nových zkušebních vrtů situovaných za pláštěm skládky (mimo těleso skládky), na její odtokové linii

  d) zveřejnit informace o částečném uzavírání skládky (etapy, termíny, investiční náročnost,…)

  e) prověřit a doložit, jakým způsobem byla skládková voda do roku 2007 průběžně likvidována

  4. Zápach ze skládky. Od léta 2012 začal trápit obyvatele přilehlé části města nesnesitelný zápach. Objevoval se obvykle ráno a večer, někdy i během dne v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách.

  Na jednání zastupitelstva v září 2012 byla předána stížnost na zápach, pod kterou se podepsalo přes sedmdesát občanů. Žádali v obavě o své zdraví okamžité řešení situace a zjednání nápravy. Na základě měření emisí přímo v tělese skládky akreditovanou firmou bylo zjištěno, že se jedná o toxický plyn amoniak (čpavek). Potvrdilo se, že zdrojem čpavého zápachu je struska z druhého tavení hliníku, ukládaná na skládku (návoz firmou Remet). Jednalo se o odpad, který reaguje s vodou. Při tomto procesu vznikají plyny, které v kritických koncentracích mohou tvořit výbušnou směs amoniaku, vodíku a metanu. Podle Zákona 185/2001 Sb. O odpadech, respektive dle Vyhlášky 294/2005 Sb. Ministerstva životního prostředí, upřesňující nakládání s odpady, nesmí být v této formě takovýto odpad na povrch skládky vůbec ukládán. Dle sdělení jednatele Sateso bylo navážení firmou Remet zastaveno, k čemuž sdělil vedoucí Sateso, že Sateso přijde o cca 3,3 mil. Kč/rok. Odpad firmy Remet byl překryt, i když ne zrovna vhodným materiálem tzv. podsítným, což byla směs drtě a prachu nehašeného vápna). Monitoringem, který byl realizován na dvou místech ve městě a přímo v tělese skládky bylo zjištěno, že výsledná hodnota 24 hodinového průměru týdenního měření je pouze 26 mg.m-3 amoniaku a dle konstatování vedení města nebyl tímto překročen limit  50 mg.m-3 amoniaku v ovzduší. Poznámka: pokud nebyl dříve na skládce čichově amoniak zjištěn, byla buď změněna nebo nedodržena technologie ukládání, nebo byl na skládku navezen odpad v nevhodné formě.

  Návrh opatření:

  a) přijmout opatření (zpřísnění) k zamezení návozu obdobných materiálů na skládku

  b) jednat s firmou Remet a s dalšími kompetentními orgány s cílem zjištění skutečných

  parametrů navezeného materiálu na skládku, případně vyvodit odpovědnost

  c) překrýt navezený materiál firmou Remet zhutněnou jílovitou zeminou v dostatečné

  vrstvě

  d) pokračovat v monitoringu emisí přímo v tělese skládky

  5. Pásmo hygienické ochrany (PHO). PHO bylo stanoveno v květnu 1996, kdy nabylo právní moci Rozhodnutí č.4/96  Stavebního úřadu města Šlapanice. Od té doby se změnil charakter skládky (nebezpečný odpad) a plocha skládky, ale dále úpravnou skládkové vody přibyl další zdroj znečištění.

  Návrh opatření:

  Neodkladně zadat akreditované firmě vypracování podkladů pro rozhodnutí o nových hranicích PHO

  6. Zahoření skládky. V noci z pátku 8.3. na sobotu 9.3.2013 byl nahlášen požár (II.stupeň požárního poplachu) skládky v rozsahu cca 20 x 50 m. Hašení se zúčastnilo 10 hasičských sborů včetně šlapanického. K požáru byla přizvána chemická jednotka, protože hrozila obava z otravy toxickými látkami. K překročení zdraví ohrožujících limitů údajně nedošlo. Požár byl ještě v noci zlikvidován, v sobotu 9.3.2013 však šel znovu ze skládky kouř a požár byl vodou zlikvidován. Deklarovanou příčinou zahoření bylo nehašené vápno. To nedává smysl, protože vápno samo o sobě není hořlavé. Příčinou bylo buď nevhodně skládkované – nedodržení technologie ukládání a manipulace s odpadem (tzn. vápno nutno ukládat odděleně od inertních, avšak hořlavých materiálů) – nebo nedostatek (nestanovení – „díra“) v technologii ukládání.

  Návrh opatření:

  a) vzhledem k předejití dalšímu možnému zahoření zjistit neodkladně skutečnou příčinu a provést nápravná opatření.

  b) v případě nedodržení technologie skládkování vyvodit patřičnou odpovědnost

  7. Zabezpečení skládky. Při exkurzi zastupitelů se vedení Sateso zmínilo o vnikání nepovolených osob na skládku, přičemž na skládce je služba ostrahy 24 hod./den.

  Návrh opatření:

  a) zabezpečit skládku oplocením (dokončit oplocení)

  b) zpřísnit pravidla ostrahy skládky.

   

  Požadavek 1: výsledky projednání, prošetření a zjednání nápravy (vč. etap, termínů a financí) sdělit písemně v termínu dle zákona o obcích minimálně autorům podnětu.

  Požadavek 2: v rámci seminářů o ŽP zařadit do běhu skutečné problémy, které narušují ŽP ve Šlapanicích i se zřetel na OZKO. Navrhuje téma:  skládka, ICEC, ale i Tondach, Impact, Vatex apod.

  Ing. Mrkvica a RNDr. Tesařík, zastupitelé města Šlapanice

   

 • Jaro ne a ne přijít? Musíme ho přivítat :-) Příští sobotu 13. 4.

  Jarní úklid hájku a úprava šlapanických alejí

  Tradičně pořádáme jarní úklid šlapanického hájku a přilehlého okolí, k tomu přidáváme údržbu šlapanických alejí na ulici Brněnské, Ponětovské a ke státničce.

  Akce se bude konat 13. 4. Za každého počasí. Sraz v 9, 00 v Kolíbce (schodovitá loučka vedle Andělky), kde se rozdělíme do skupinek. Pytle budou. Pracovní rukavice a hlavně dobrou náladu s sebou, aleje na nás čekají…

 • Zveřejňovat smlouvy města na internetu? Nebudeme!

  Čisté Šlapanice navrhly na 12. zasedání zastupitelstva Šlapanic zveřejňování veškerých smluv města na webových stránkách města. Podle našeho názoru mají občané právo na možnost seznamovat se se smlouvami svého města, aniž by museli například podstupovat zdlouhavé procedury podle informačního zákona č. 106. Město hospodaří s jejich penězi, každý kdo přijímá zakázky města, se stává příjemcem veřejných peněz a musí automaticky počítat s veřejnou kontrolou. Citlivé osobní údaje a jiné údaje, chráněné zákonem, může město anonymizovat v souladu se zákonem. Některá města už tak postupují a argumentují úsporou financí. Proč my ne?

  Zastupitelé KDU, ČSSD a TOP09 se zdrželi hlasování. Zastupitelé I. Kouřil, ČSSD a I. Vavro (KDU) hlasovali proti zveřejňování smluv. Na dotaz, proč jsou proti, odpověděli každý po svém. I. Kouřil viz zde.

  Pan Vavro odpověděl rozsáhle:

  Já jsem nějakou dobu přemýšlel, jestli v nějaké diskusi něco k tomu říct, ale pokud jsem byl vyzván, tak to trošku musím okomentovat. Já totiž těch bodů bylo několik, kde jsem hlasoval proti, ani jsem se nezdržel. Já s tímto způsobem mám takový vnitřní problém, protože se domnívám, že existuje nějaký způsob vlády, který nazýváme demokracií a nazýváme ho zastupitelskou demokracií. Ten má určité konsekvence a je nějakým způsobem prostě postaven. Když to zjednoduším, tak znamená, že občané se rozhodnou zvolit si nějaké zástupce a ti zástupci nějakým způsobem vládnou. A toto je popsáno ústavním zákonem od Ústavy až do nějakých posledních předpisů a zápisů a nějakých jednacích řádů, a já se prostě domnívám, že mnoho těch návrhů, které tady jsou přednášeny, a to neplatí jenom tady, to je prostě obecně v celé společnosti, se snaží tento způsob zastupitelské demokracie nahrazovat nějakým způsobem přímé vlády, která je řekněme typem referenda, kdy každý občan se nějakým způsobem podílí na té vládě přímo, mohlo by to řekněme ad absurdum znamenat, že každý občan dostane všechny dokumenty, bude pouze nějaký řídící toho procesu, který nebude mít ani práva, ani odpovědnosti, a každý občan bude … (slovo nezachyceno) vládu, protože si všechny dokumenty prostě nastuduje a vahou své osobnosti o nich nějakým způsobem rozhodne. Tak to prostě není. Ta zastupitelská demokracie je takto postavená a jako já mám problém s tím, že ta rozhodnutí někdo činí, má k tomu mít nějaké znalosti, má se tomu nějakým způsobem věnovat a problematiku má nějak nastudovat, a teprve až absolvuje tento proces, tak následuje nějaké rozhodnutí. A často se stává, že někdo, kdo ten proces prostě neabsolvuje, podívá se na to z nějakého pohledu, nemá všechny informace a snaží se rozhodnout, tím pádem se může rozhodovat jinak. A ten proces, který může třeba dopadnout dobře rozhodnutím toho člověka, který je za to zodpovědný ze své pozice, může být zmařen a může být rozhodnuto hůře. Možná to říkám složitě, ale prostě myslím, že to, co znamená zastupitelská demokracie, není v souladu s tím, co tady tyto návrhy byly předkládány, aby jako všichni věděli všechno a my bysme se snažili, abychom jako odpovědnost přenášeli na všechny občany.”

  Náš komentář: Jestliže má město smlouvy v pořádku, nemůže být problém, je zveřejnit. Jestliže město nepotřebuje skrývat žádné skutečnosti, může své smlouvy bez obav zveřejňovat. O přenášení odpovědnosti na občany se v žádném případě nejedná.
 • Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Šlapanic

  Dovolujeme si Vás pozvat na 12. ZM, které se koná již tuto středu 27. 3. 2013 od 16. 00 v kinosále ZŠ Šlapanice.
  Koaliční zastupitelé KDU, TOP09 a ČSSD opakovaně zamítli naše návrhy na zveřejňování podkladů ZM pro občany předem.
  Proto začínáme zveřejňovat podklady k jednání ZM. alespoň zde. Daleko více by jim to slušelo na webových stránkách města.

  Přestože opakovaně žádáme o poskytování podkladů pro zastupitele v dostatečném časovém předstihu dostáváme jako zastupitelé rozsáhlé podklady pouhých 7 dnů před konáním zastupitelstva!

  Podívejte se, jak to dělají například v Líšni. Pokud se Vám to líbí, napište koaličním zastupitelům, aby pro to něco udělali.

  Program 12 ZM:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 19/2012
  7. Rozpočtové opatření  20/2012
  8. Rozpočtové opatření 1/2013
  9. Rozpočtové opatření 2/2013
  10. Rozpočtové opatření 3/2013
  11. Rozpočet sociálního fondu na rok 2013
  12. Dohoda o přechodu práv DOH č. 2017 – 07 o přechodu práv a závazků z Plánovací smlouvy mezi městem a f.Realsant na firmu Tesco Stores ČR
  13. Obecně závazná vyhláška
  14. Záměr nabytí nemovitých věcí
  15. Kupní smlouva na pozemek pro cyklotrasu Šlapanice – Jiříkovice, p.č. 3102/26, k.ú. Šlapanice (1822m2, cena 38Kč/m – stanovena dohodou)
  16. Kupní smlouva na pozemek pro obratiště Jungmannova, p.č. 1475/6, k.ú. Šlapanice (73m2, cena 47 210Kč/m – stanovena znal.posudkem)
  17. Směnná smlouva na pozemek pro cyklotrasu Šlapanice – Bedřichovice
  18. Poskytnutí finanční dotace z prostředků města TJ Sokol ve výši 200 000,-Kč na restaurování obrazu A. Kalvody
  19. Plánovací smlouva s investor.firmou CEDR týkající se II.etapy výstavby RD, ul. Dlouhá
  20. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice
  21. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice
  22. Zvýšení transparentnosti vůči občanům
  23. Zveřejňování smluv uzavřených městem Šlapanice na internetu
  24. Volba nového člena Kontrolního výboru
  25. Informace z výborů (zastupitelé nedostali žádné podklady)
  26. Informace starosty, místostarostů a tajemníka (bez podkladů pro zastupitele)
  27. Diskuse členů ZM
  28. Diskuse občanů
  29. Závěr

  Pozn.  Nezveřejněné podklady obsahují chráněné údaje.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

20. stránka z celkem 21« První...10...1718192021