• Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021

 • Plány města na rok 2021

  Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021. Je zřejmé, že na všechny rozpočty včetně těch veřejných dopadnou důsledky pandemické krize. V rozpočtu na příští rok proto najdeme především dokončení již započatých akcí a důraz jsme kladli na projektovou přípravu, aby město bylo připraveno na další rozvoj.

   

  Jaký je tedy plán města na příští rok?

   

  Dokončení započatých akcí

  • sanace ICECu
  • knihovna+restaurace park
  • rekultivace skládky (ozelenění)
  • likvidace skládkové vody – zahájení
  • II. etapa rozšíření hřbitova
  • pěšina Riegrova/Černý splav – zpevnění úseku pěšiny mezi ul. Riegrovou a mostem u Černého splavu

   

  Projektová příprava

  • 1 oddělení MŠ Masarykovo náměstí
  • 2 oddělení MŠ Husova
  • ulice Komenského, Švehlova
  • hasičská zbrojnice a zázemí
  • 2.etapa KD Bedřichovice
  • skatepark

   

  Koncepční dokumenty

  • dokončení nového územního plánu
  • urbanisticko-dopravní studie
  • architektonická soutěž Cukrovaru
  • návrh parkování ve městě
  • podpora převodu trvalých pobytů občanů do našeho města
  • obchvat Slatiny – napojení Šlapanic na D1 (v gesci JMK a města Brna)

   

  Provoz města

  • Činnost městské policie
  • Údržba města
  • Třídění a likvidace odpadů

   

  Tedy nás čeká méně stavební činnosti a větší orientace na chod města jako takového. Na práci  pro město v roce 2021 se těšíme, stejně jako na Vaše náměty a připomínky k naší činnosti. Budeme se těšit i na setkávání s Vámi a věříme, že příští rok přinese více příležitostí k setkání než letošní – covidový.

   

   

   

   

 • Ohlédnutí za rokem 2020

  Letošní rok 2020 byl rokem, který byl pro Šlapanice a Bedřichovice výjimečný. Ne kvůli pandemii Covidu, ale díky naprosto nebývalé investiční aktivitě města. A jsme rádi, že se za uplynulým rokem můžeme ohlédnout s tím, že se plánované akce podařilo dokončit v termínech a plánovaných rozpočtech, a to i přes všechny obtíže spojené s covidovou pandemií.

   

  Podařilo se tak dokončit:

  • pavilon F pro 300 žáků (120mil. Kč)
  • rozšíření školní kuchyně (29 mil. Kč)
  • nová sportovní hala G (40 mil. Kč)
  • celkem tedy rozšíření kapacity základní školy v objemu 200 milionů Kč
  • I. etapu rozšíření hřbitova: parkoviště pro 50 vozidel
  • největší sanační práce v Cukrovaru
  • rekultivace skládky 11 mil. Kč, I. etapa
  • rekonstrukce ulice Jungmannovy
  • rekonstrukce ulice Lipové v Bedřichovicích
  • další parkovací stání na ulici Švehlova (18 parkovacích stání)
  • Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko letos dokončil a otevřel cyklotrasy Šlapanice- Brno a Šlapanice – Kobylnice-Sokolnice.
  • zahájena byla na podzim stavba knihovny a kavárny v parku s termínem dokončení 06/2021.

   

  Tento významný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury města byl umožněn díky extrémnímu objemu dotací, které se podařilo do rozpočtu města získat, a to 107 mil. Kč na rozšíření základní školy a 147 milionů na sanaci (20219-2023). Pro představu se jedná o přibližně celý jeden roční rozpočet, který jsme mohli přímo investovat do rozvoje města.

   

  Velké poděkování patří lidem z Městského úřadu Šlapanice, kteří projekty města zajišťovali a zajišťují, ať po stránce investiční či dotační či finanční. Stejně tak děkujeme všem sousedům sanovaného areálu za jejich trpělivost a pochopení v průběhu nejtěžších prací či sousedům z okolí velkých staveb školy nebo parku Riegrova. Díky společnému pochopení a vzájemné toleranci jsme schopni posunout zázemí, vybavenost a prostředí našeho města dále tak, aby se nám v něm dobře žilo.

   

  S poděkováním za důvěru za celé Čisté Šlapanice Michaela Trněná

   

   

   

   

  Zdroj foto: Město Šlapanice, DSO Šlapanicko