Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021. Je zřejmé, že na všechny rozpočty včetně těch veřejných dopadnou důsledky pandemické krize. V rozpočtu na příští rok proto najdeme především dokončení již započatých akcí a důraz jsme kladli na projektovou přípravu, aby město bylo připraveno na další rozvoj.

 

Jaký je tedy plán města na příští rok?

 

Dokončení započatých akcí

 • sanace ICECu
 • knihovna+restaurace park
 • rekultivace skládky (ozelenění)
 • likvidace skládkové vody – zahájení
 • II. etapa rozšíření hřbitova
 • pěšina Riegrova/Černý splav – zpevnění úseku pěšiny mezi ul. Riegrovou a mostem u Černého splavu

 

Projektová příprava

 • 1 oddělení MŠ Masarykovo náměstí
 • 2 oddělení MŠ Husova
 • ulice Komenského, Švehlova
 • hasičská zbrojnice a zázemí
 • 2.etapa KD Bedřichovice
 • skatepark

 

Koncepční dokumenty

 • dokončení nového územního plánu
 • urbanisticko-dopravní studie
 • architektonická soutěž Cukrovaru
 • návrh parkování ve městě
 • podpora převodu trvalých pobytů občanů do našeho města
 • obchvat Slatiny – napojení Šlapanic na D1 (v gesci JMK a města Brna)

 

Provoz města

 • Činnost městské policie
 • Údržba města
 • Třídění a likvidace odpadů

 

Tedy nás čeká méně stavební činnosti a větší orientace na chod města jako takového. Na práci  pro město v roce 2021 se těšíme, stejně jako na Vaše náměty a připomínky k naší činnosti. Budeme se těšit i na setkávání s Vámi a věříme, že příští rok přinese více příležitostí k setkání než letošní – covidový.