• Práce v Cukrovaru odkryly první zdroje znečištění

  Sanační práce na Cukrovaru úspěšně pokračují: proběhly demolice objektů v centru areálu, rozběhla se dekontaminační stanice, instalovány byly nové sanační vrty.

   

  V průběhu měsíce února pak byly v areálu Cukrovaru odkryty podle očekávání zásadní zdroje znečištění – nádrže obsahující dehet. V sousedství nádrží pak podle projektu se provádějí kontrolní sondy, které mají potvrdit hloubku a rozsah znečištění.

   

  Součástí prací je také průběžný monitoring ovzduší, uvnitř areálu i na jeho hranicích.

   

  Práce, které se v areálu provádějí nyní, jsou pro jeho budoucnost zásadní – zdroje znečištění zůstávaly v minulosti nedotčeny a znečištění se tak mohlo z těchto zdrojů šířit dále. Je opravdu škoda, že už při prvních sanačních pracech v 90. letech nebylo rozhodnuto právě o razantní likvidaci zdrojů. Věříme, že se nám je konečně podaří zlikvidovat a zabránit tak další kontaminaci areálu i okolí.

   

  Snímky z kontrolního dne vypadají hrozivě, ale znamenají, že se právě tohoto odkrytého znečištění dokážeme zbavit.

   

   

 • Čisté Šlapanice – program spolku pro rok 2020

  Čisté Šlapanice vznikly v roce 2009 jako občanské sdružení, legislativa následně převedla občanská sdružení do spolků a tak pokračujeme jako zapsaný spolek Čisté Šlapanice. Kromě komunální politiky se stále věnujeme i zlepšování prostředí v našem městě a jeho okolí.

   

  Jako program pro letošní rok jsme si společně vybrali několik akcí:

   

  • Výsadbu aleje Kobylnická (jaro 2020)
  • Podání žádosti o grant na úpravy parčíku Bří Mrštíků a realizace úprav v případě úspěšné žádosti
  • Příprava a realizace jedné vycházkové trasy v okolí Šlapanic
  • Péče o výsadby alejí a zeleně:
   • zálivka nově vysazených alejí v průběhu jara a léta
   • prořezání, kontrola úvazku a oplocenek v alejích a na Návrší
   • jarní a podzimní úprava zeleně parčíku Čechova a u Muzea
  • Jarní úklid 4.4. 2020  – součást Ukliďme Česko

   

  Všechny akce financujeme z prostředků našich členů, případně z grantové činnosti. K činnosti vedeme transparentní účet spolku ZDE.

   

  Budeme se těšit, že se s Vámi při některé z našich akcí ve městě potkáme. Pokud máte náměty k zlepšení prostředí v našem městě, dejte nám vědět a našich kontaktech ZDE.