• Napoleonská vojska i jarmark ve Šlapanicích

  Tento víkend nabízí Šlapanice hned několik událostí, pořádaných nebo podporovaných městem.

  V pátek 28.11. proběhne vzpomínková akce na Bitvu tří císařů. Akce začíná v 16.30 na Masarykově náměstí, odkud projdou vojáci v historických uniformách uctít památku padlých na místním hřbitově a následně u památníku lékařů na Riegrově ulici.

  Rozsvěcení vánočního stromu: v sobotu 29.12. v 18.00 se přímo na Masarykově náměstí rozsvítí dětmi očekávaný vánoční strom.

  Burza militárií se koná v sobotu 29. 12. od 8:00 – 11.00 na orlovně.

  Vánoční jarmark v neděli 30. 11. od 9.00-17.00 zahájí adventní čas.

 • Nový Jednací řád ZM je připraven.

  RM připravila návrh nového Jednacího řádu ZM a předkládá ke schválení na nejbližším jednání ZM (prosinec 2014).

  Jaké změny by nový jednací řád měl přinést?

  – město bude zajišťovat vysílání videozáznamu z jednání každého ZM (a zveřejňovat na webových stránkách města a Infokanále)

  podklady pro ZM budou zveřejněny z 14 denním  předstihem (dosud byl 1 týden) – a to jednak přímo zastupitelům (jako dosud), jednak prostřednictvím webových stránek města (aby občané lépe věděli co se bude probírat)

  začátek jednání bude posunut na 17.hodinu, aby měli občané lepší podmínky pro účast

  ověřovateli zápisu bude vždy 1 zástupce koalice a 1 zástupce opozice (dosud byli ověřovateli vždy jen zástupci koalice)

  – je zrušeno časové omezení pro příspěvky zastupitelů a občanů

  – dále je stanovena povinnost zveřejnit odpovědi na otázky, které budou na ZM pokládány (což dříve často nebylo obvyklé)

  – zavádí možnost hlasování pomocí hlasovacího zařízení

  – do zápisu zařazuje průběh rozpravy se jmény řečníků

  – bude se i uvádět jmenný seznam hlasování

  Změnou bude i zrušení přítomnosti příslušníků městské policie. Věříme, že svůj ušetřený čas využijí užitečněji jinde.

   

 • Otázky a odpovědi – mohlo by vás zajímat

  Vážení spoluobčané, dovolujeme si krátkou reakci na pár otázek:

  1. Bude se rušit Seniorbus? Koncem roku končí dotace JMK na provoz seniorbusu. Zatím není jisté, zda bude dotace poskytnuta městu i v dalším roce. Po nástupu na město sbíráme podklady o jeho provozu, abychom ho mohli vyhodnotit a rozhodnout se, jak dále.

  2. Budou přenosy ze zasedání zastupitelstva? Určitě ano. Zatím jsme zabepečili přenos vlastními silami (zde), ale pracujeme na tom, aby co nejdříve byl přenos zajištěn silami a prostředky městského úřadu.

  3. Bude se pokračovat s natáčením pořadů p.Babušíka? Téma celé informační politiky města je k řešení – nejen natáčení Kaleidoskopu, ale i Zpravodaj, městský web a řada dalších. V současné době připravujeme jako první zásadní změnu nová pravidla pro práci Komise pro tisk a informace. Zároveň se připravují návrhy na změnu Zpravodaje, do které chceme zapojit i občany. Řešení ostatních informačních cest (vč. TV pořadů ze Šlapanic) se bude vytvářet v prvních měsících 2015.

  4. Dodržíme slíbené snížení daně z nemovitostí? Ano, jednoznačně. Změna a příprava nové obecně závazné vyhlášky si jistě vyžádá určitý čas. Rok 2015 již není možné stihnout.

  5.  Jak to bude s financováním sportovních, kulturních a dalších spolků? V současné době nechce nikdo měnit zvyklosti, které tady jsou dány – do budoucna chceme vytvořit jasná pravidla rozdělování dotací organizacím podle konkrétních kritérií. Toto ale není priorita prvních týdnů.
  6. Bude ve Šlapanicích další obchod? Věříme, že ano. V současné době jsou již naplánována jednání, jak se zástupci TESCO (s kterými je podepsána plánovací smlouva), tak i se zástupci dalších společností. Bohužel nejsou takováto jednání či rozhodnutí těchto společností otázkou dnů či týdnů.
  7. Městský ples: měl zřejmě sloužit k reprezentaci města, město stál cca 100 000,- Kč. Naše představa o prezentaci města je jiná, pěkných plesů je v našem městě dostatek a raději chceme jít cestou podpory plesů našich škol nebo dobrovolných organizací.
  8. Vánoční akce města – jsou již téměř připraveny a jejich program a upoutávky budete nacházet na webu města. Bude to již tradiční vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 
  9. Zpravodaj – pozastavili jsme přípravu vánočního čísla a připravujeme předvánoční “zestručněnou” formu Zpravodaje. Jedním z prvních úkolů nové komise pro tisk a informace by měl být návrh na “nový” Zpravodaj, který by měl vyjít počátkem roku 2015 (podle nových pravidel a s některými novými tématy). Svoje náměty na novou podobu Zpravodaje nám můžete zasílat už nyní, např. na náš e-mail: ciste.slapanice@seznam.cz.
  10. Kalendář – p. Kopecký ve spolupráci s p. Šlancarem připravil pro další rok nový kalendář, tentokrát s ukázkou výtvarných děl šlapanického rodáka p. Kalvody.
1. stránka z celkem 11