Srdečně zveme na společnou oslavu 10. narozenin našeho sdružení. Slavíme v pátek 12. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Chaloupka na ulici Brněnská. Velmi rádi budeme slavit spolu se všemi, kteří nám po celou dobu naší existence fandí, podporují nás a pomáhají.

 

Deset let činnosti si zaslouží i krátkou rekapitulaci a tady je: Občanské sdružení Čisté Šlapanice vzniklo 20.4. 2009.  Naším hlavním důvodem pro založení sdružení  bylo zjištění, že naše město řídí lidé, kterým nezáleží na budoucnosti Šlapanic a jejich občanů, ale výhradně na vlastních zájmech a financích. Svou činnost jsme proto zahajovali jako občanské sdružení, které se snažilo ve správních řízeních zastupovat právě zájmy občanů, a to především v otázkách obří průmyslové zóny v těsné blízkosti města.

 

Jako členové sdružení jsme si prošli mnohým. Setkali jsme se se zatajováním informací a smluv města, prosazováním zájmů investora průmyslové zóny a jednotlivců na úkor veřejných zájmů, cenzurou ve Šlapanickém zpravodaji a mnoha dalšími neakceptovatelnými a nedemokratickým postupy tehdejšího vedení obce.  Chtěli jsme zásadní změny, a proto jsme nakonec také kandidovali do městského zastupitelstva.

V roli opozičních zastupitelů v letech 2010 až 2014 jsme zažili krušné období. Za celé 4 roky nepřijalo tehdejší zastupitelstvo ani jediný náš podaný návrh (např. tento). Nevzdali jsme se a zastupovali jsme tedy občany jinou formou. Organizovali jsme podání připomínek k průmyslové zóně i k Zásadám územního rozvoje JMK, pořádali jsme informační besedy, zavedli jsme na našem webu vysílání zrušených záznamů zastupitelstva a zveřejňovali podklady zasedání i pro občany. A společně s občany jsme za tu dobu vysadili více než 1 000 stromů v alejích v ulicích Brněnská, Ponětovická, Pod Žurání, Bedřichovická i Kobylnická. O všechny spolu s občany také celou dobou pečujeme a máme radost, že se jim daří.

V dalších komunálních volbách v roce 2014 jsme vyhráli se ziskem 8 zastupitelských mandátů (31,93 % hlasů). Díky tomu jsme dokázali sestavit koalici s dalšími nezávislými uskupeními, která mohla převzít vedení města. Podpora a důvěra občanů, že pracujeme tak, jak jsme slíbili, pro nás v loňských podzimních komunálních volbách znamenala zisk 43,26 % hlasů a také nadpoloviční většinu v zastupitelstvu.  Náš cíl na radnici je od vzniku sdružení stále stejný. Chceme Šlapanice, které se budou rozvíjet bez závislosti na průmyslové zóně a budou klidným a příjemným domovem pro své obyvatele.

 

Mnohé z toho, co nás trápilo – netransparentní a v mnoha případech až hazardní vedení města bez jasné vize vytvářené a sdílené s občany – se za poslední roky již podařilo změnit. Cenzura v městských médiích je minulostí, při řízení města postupujeme transparentně a snažíme se občany stále zapojovat do rozhodování o našem městě. Věříme, že jsme za tu dobu prokázali, že Šlapanice a Bedřichovice jsou stabilní obec, která má svým občanům co nabídnout. A snažíme se i o změnu atmosféry ve městě. Vzájemnou důvěru a toleranci i otevřenost považujeme za důležité. Vánoční setkávání, sousedské slavnosti k dobré atmosféře ve městě určitě patří.

Mnohé výzvy však ještě stojí před námi. Z nich ta největší zní: dokážeme se postarat o naše město a prostředí tak, abychom je předali v pořádku našim dětem – budoucím generacím? Ochrana nejlepší orné půdy, výsadby stromů, tvorba biokoridorů i třídění odpadů – to vše k tomu patří. A k tomu, co máme za sebou v uplynulých letech, chceme postupně přidávat i další kroky.

 

Za svůj největší úspěch však považujeme to, že se nám podařilo vás – naše spoluobčany – přesvědčit o tom, že má smysl snažit se o změnu, že je potřeba se nevzdávat a bojovat za opravdu důležité věci, kterými jsou dobré životní prostředí pro naše děti a poctivá správa města. Děkujeme za vaši podporu a důvěru, bez které bychom zdaleka nemohli dosáhnout všeho, co se již podařilo.

 

Přijďte proto spolu s námi oslavit desetileté výročí naší činnosti. Rádi vás uvidíme a určitě i vyslechneme vaše náměty k naší další činnosti. Těšíme se na vás 🙂