V Archiv
 • Netransparentní průmyslová zóna Šlapanice

  Koaliční zastupitelé na 15. zasedání zastupitelstva (ZM 25. 9. 2013) neschválili kontrolu členství města ve Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice a nakládání s pozemky, se kterými město do tohoto sdružení vstoupilo. (Celý návrh viz bod 15 programu zde). Koalice tak i přes nesouhlas více než 2500 občanů pokračuje v netransparentní přípravě průmyslové zóny.

  Podáním tohoto bodu projednání na 15. zasedání ZM pokračujeme ve své snaze o rozkrytí průhledně neprůhledného nakládání s pozemky města a zájmů, které stojí v pozadí prosazování průmyslové zóny. Nejspíše jde o kombinaci soukromých zájmů a možného financování  politických stran tak, jak jsme to viděli v případě celostátně známých případů. Musíme se ptát, kdo vlastně zastupuje šlapanické občany při realizaci či nerealizaci průmyslové zóny?

  Soukromé zájmy jsou hájeny dostatečně, zastupuje je jeden z majoritních vlastníků  a tajemník MěÚ Šlapanice V. Hrabálek, bývalý radní za KDU a také majitel pozemků V. Horák. Zájmy KDU zase zastupuje  starosta J. Klaška.  Těžko si někdo může zcela vážně myslet, že tajemník městského úřadu bude zastupovat spíše veřejný zájem, když  se jedná o možné miliony za jeho pozemky? A koho zastupuje starosta za KDU-ČSL, když šlapanickou miniorganizaci KDU tvoří především on, opět ve spolku s vlastníky pozemků – tajemníkem a dalším vlastníkem pozemků pod zónou V. Horákem. Jak taková jednání probíhala si můžete udělat představu ze zápisů jednání mezi investorem CTP Invest, zástupci našeho města (ve skutečnosti majitelé pozemků) a neskrývanými majiteli pozemků viz zapis_CTP_mesto_SPZS_A.

  Při hájení veřejného zájmu naprosto selhal i bývalý starosta Jan Střechovský, který měl hájit zájmy města ve sdružení vlastníků. Zastupitelům se vysmívá, o Dodatku neinformoval a částečnou odměnu od CTP již i spolu s V. Hrabálkem za svou snahu inkasoval.

  Na zasedání ZM dochází při projednávání neprůhledných vztahů, zamlčovaných smluv a utajovaného financování k velmi zvláštním situacím. Starosta a členové KDU poměrně důsledně mlčí či mlží. Bývalí spolustraníci J. Střechovského v tzv. Rozvoji Šlapanic jako místostarosta Pavel Horák a radní J. Zycháček (nyní oba TOP09) naopak kryjí svému bývalém šéfovi záda. Jak si jinak vysvětlit již trapně komické výstupy radního J. Zycháčka, který se dožaduje, aby mu členové Čistých Šlapanic potvrdili, že Dodatek ke smlouvě, o kterém se jedná, je  pravý. Proč se neotočí a nezeptá se  J. Střechovského, který sedí přímo za ním a směje se. Zeptat by se mohl i tajemníka V. Hrabálka, který sedí hned naproti. Oba totiž Dodatek podepsali a nikomu nic neřekli.  Radního Zycháčka ovšem nejvíce zajímá, jak se smlouva dostala k Čistým Šlapanicím.  Proč asi?

  Spočítat toto jednání  a chování politiků i jednotlivců mohou těmto lidem jen občané ve volbách. Věříme, že to udělají!

Komentáře jsou uzavřeny.