• Jeden z kostlivců ze skříně naší radnice

  Vážení spoluobčané,
  občas se objevují dotazy a postesky: “Co na té radnici děláte, už jste tam rok a nic za Vámi není vidět”. Berte prosím tento článek jako podání odpovědi: kromě běžné činnosti a plánů pro naše město (viz ZDE) intenzivně uklízíme nepořádek z minulosti.

  Jednu z našich doteď neviditelných činností, původem z roku 2002-2003, jsme zveřejnili na posledním zasedání města, kdy na pořad přišly městské byty na Švehlově. O co se jedná? Ve zkratce: pravděpodobně vysoce problematický a nezvládnutý projekt výstavby 24 bytů, který nyní odkrývá neplatné smlouvy mezi městem a nájemci a finanční ztráty pro město. Pokračovat ve čtení

 • NÁVRHY KOMISÍ RADĚ MĚSTA – JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ PRO OBČANY.

  Aby občané i členové komisí měli průběžně přehled jak RM řeší jejich návrhy, byl vytvořený jednoduchý postup.

  V rubrice zápisů z komisí a výborů – http://www.slapanice.cz/zapisy-vyboru-a-komisi/ – naleznete u každé komise vždy na prvním místě soubor s názvem “Evidence návrhů komise”. Po otevření tohoto souboru uvidíte souhrnný přehled všech návrhů podaných komisemi na RM a také jaký je jejich stav plnění. Předsedové pak mají povinnost průběžně tento seznam aktualizovat.

   

  Občané i členové komisí tak mohou mít průběžně přehled, jak na tom jednotlivé návrhy jsou.

   

  Momentálně jsou k dispozici zatím přehledy těchto komisí:

  Komise pro informace a média – ZDE

  Komise životního prostředí a zemědělství – ZDE – zatím jen seznam bez vyhodnocení

  Komise sociální, zdravotní, pro projekt Zdravé město – ZDE

   

  Věříme, že brzo sem přibudou i zbylé komise a výbory.

   

   

 • Pozvánka na 9. zasedání ZM – 17.2.2016 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Program a podklady naleznete ZDE.

  Co nás čeká?

  • vyhodnocení projektu Zdravé město vč. ankety Veřejné forum ZDE
  • změna územního plánu v oblasti Bedřichovic (u Slatiny, ul.Kellnerova) ZDE
  • a samozřejmě diskuse zastupitelů i občanů.

  Přijďte, jste srdečně zváni se svými náměty i připomínkami.

   

 • Jak probíhalo mimořádné 8.ZM?

  Ve středu 27.1.2016 proběhlo mimořádné jednání ZM (program ZDE). Mimořádné proto, že se schvalovaly žádosti o dotace na projekty, které měly termín podání 31.1.2016.

  Veškeré podklady i záznam ze zasedání najdete ZDE.

   

  O co tedy šlo?

   

  Sokolovna – TJ Sokol podala žádost, aby město spolufinancovalo projekt “Přestavba areálu Sokolovna ve Šlapanicích”. Co vše má přestavba Sokolovny zahrnovat uvidíte ZDE v žádosti.  Projekt je odhadnut na necelých 20 mil. Kč a účast města má činit 10%. V případě podpory projektu městem má tak TJ Sokol mnohem větší šanci na schválení projektu. Spolufinancování města bylo schváleno.

   

  Volnočasový prostor Jiráskova – město požádalo znovu o dotaci na tento projekt, všechny informace najdete ZDE. Podání žádosti bylo schváleno.

   

  Orlovna – těsně před jednáním ZM dostali zastupitelé stejnou žádost i od zástupců Orla, jde o přestavbu Orlovny na náměstí. Žádost nebyla schválena. Na ZM byl schválen protinávrh, aby Orel uvedl všechny záležitosti do pořádku a následně podal žádost znovu v příštím roce. O co šlo? Žádost o spolufinancování podává Orel, ale majitelem budovy není. V současné době se připravuje převod budovy do majetku Orla, ale momentálně je to komplikace pro schválení žádosti. Navíc projekt je nejméně připraven a je značné riziko, že 3 žádosti ve stejném projektu nebudou schváleny. Věříme, že pokud podá Orel žádost v příštím roce znovu, ZM ji plně podpoří.

   

   

 • Záznam 8. ZM

 • Co nového v Komisi pro informace a média (KIM)?

  KIM na své první letošní schůzce probírala některá zajímavá témata (zápis najedete ZDE).

   

  Plán KIM na r.2016 – co chceme?

  • dořešit téma postavení komise pro informace – jaká má být role redakce, zda ponechat komisi (zodpovídá se RM) nebo vytvořit výbor (zodpovídá se ZM)
  • průběžně spolupracovat na dokončení všech schválených návrhů KIM – seznam návrhů najdete ZDE
  • navrhli jsme, že každé vydání ŠZ bude mít 1 nosné téma – využívání sportovní prostor (duben), školství (červen), vyhodnocení Veřejného fóra po roce (říjen), vyhodnocení práce komisí a výborů (prosinec), srpne je zatím bez tématu

   

  Publikování příspěvků volebních subjektů:

  • v posledním čísle ŠZ vznikla nová situace, kdy členové některých volebních subjektů zaslali příspěvky i mimo vyčleněný prostor 0,5 strany pro každý subjekt
  • KIM řešila jak se postavit v pravidlech k těmto článkům s ohledem, aby toto nebylo zneužíváno k politické propagaci (což bude aktuální zejména před volbami) a s ohledem na občany, aby se ŠZ nestal jen diskusním fórem zastupitelů
  • výsledný názor KIM je – publikovat (mimo stávající prostor 0,5 strany vyčleněný pro názory volebních subjektů) pouze příspěvky, popisující akce pro občany (a organizované volebními subjekty). Výsledky hlasování v KIM najdete v zápise.
  • zároveň jsme si naplánovali na jaro 2018 připravit návrh, jak podpořit volební subjekty před volbami v městských médiích
  • tento názor KIM ještě podléhá rozhodnutí RM

   

  Využívání aplikací:

  • otevřeli jsme znovu téma využití mobilních aplikací ve městě – www.lepsimisto.cz a www.zmapujto.cz – na příští schůzce se k tomuto tématu vrátíme

   

 • 8. zasedání ZM – 27.ledna 2016 v 18,00 na MěÚ Šlapanice

  RM svolala mimořádné jednání ZM, tentokrát v prostorách zasedací místnosti MěÚ – za účelem včasného schválení žádostí o dotace.

   

  Pozvánku s programem najdete zde:

   

  Stáhnout (PDF, 262KB)

   

  Omlouváme se za chybu v čase zahájení (chybně bylo uvedeno 17,00 hodin) – nyní už je čas v titulku správně.

 • RM 13.1.2016 – kulturní sál sokolovny, Seifertova ul. a jiné

  Z posledního jednání RM publikujeme některé zajímavosti:

  • developeři projevili zájem na využití lokality u Kellnerovy ulice – k.ú.Bedřichovice (ZDE) k výstavbě rodinných domů – RM nesouhlasí vzhledem k nenaplnění předpokladů platného ÚP Šlapanic.
  • byla schválena Smlouva o dílo na vypracování nového územního plánu Šlapanic (s firmou URBANISMUS, ARCHITEKTURA. DESIGN – STUDIO).
  • hlavní priority, které vzešly z Veřejného fóra, budou prezentovány na nejbližším ZM – bude tak umožněna “veřejnější” kontrola prací na tématech, klíčových pro občany.
  • při kontrole smluv se zjistilo, že bývalý tajemník p.Hrabálek schválil smlouvy na pronájem zasedačky MěÚ, přitom však nebyl oprávněn k uzavírání těchto smluv – smlouvy jsou tedy od počátku neplatné.
  • Komise pro informace má změnu – p.Růžička se z časových důvodů vzdal předsednictví komise i členství – předsedou byl schválen p.Zmeškal
  • jednání s občany ul.Seifertovy – stav komunikace – město nemůže zasahovat do jednání, proto navrhlo vytvoření dohody mezi občany a vlastníkem komunikace a založení sdružení za účelem dokončení projektu komunikace (po jeho dokončení město může převzít komunikaci). Dále město vyzvalo vlastníka komunikace k nápravě nedostatků na komunikaci do 30.6.2016
  • TJ Sokol Šlapanice předložila návrh na využití programu MŠMT, který by umožňoval rekonstrukci sokolovny – rekonstrukce bývalého kina na tělocvičnu, využití hlavního sálu na kulturní prostory, oprava fasády a vnějších prostorů – finanční spoluúčast města by měla být do 2 mil.Kč

   

 • Termíny jednání ZM v r.2016

  Plánujete účast na jednáních Zastupitelstva města? Zapište si termíny do kalendáře:

   

  17.2.

  13.4.

  15.6.

  7.9.

  2.11.

  7.12.

   

  Pokud nemůžete osobně, záznamy shlédnete na Infokanále Šlapanic.

   

 • Záznam 7. ZM

5. stránka z celkem 13« První...34567...10...Poslední »