• Pozvánka na 10. zasedání ZM – 13.4.2016 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Zveme na další jednání ZM – program najdete ZDE.

   

  Co zajímavého nás čeká? Např.:

  • schvalování dotací nad 50tis.
  • žádost Orla o podporu projektu na přestavbu Orlovny
  • etický kodex zastupitele
  • změny v odměňování zastupitelů a členů výborů a komisí
  • a samozřejmě diskuse

   

 • KIM navrhuje změnu svého statutu a upravuje pravidla pro publikování

  Na březnové schůzce se KIM věnovala 2 klíčovým tématům (zápis z jednání i s návrhy najdete ZDE):

   

  Úprava pravidel pro publikování příspěvků ve ŠZ – stávající pravidla určovala prostor pro příspěvky politických subjektů. Všem tato pravidla vyhovovala a každý subjekt je respektoval. Ne tak šlapanické KDU – poslanec Klaška využívá skulinek v pravidlech (ZDE). Z toho důvodu se rozhodla KIM pravidla upřesnit, co se týká rozsahu příspěvků občanů a příspěvků politických subjektů.

   

  Změna statutu KIM – ve volebním programu ČŠ jsme se zavázali, že co nejvíce omezíme vliv vedení města na obsah ŠZ. Protože už máme za sebou 1,5 roku fungování, změnili se lidé v redakci, nastala doba pro uskutečnění tohoto záměru. KIM tak vytvořila návrh na svůj nový statut.

  Klíčové změny jsou tyto – navrhujeme, aby:

  • složení komise a pravidla pro publikování schvalovalo ZM – případné změny u koalice, která by chtěla opět zavádět cenzuru, tak budou více na očích.
  • vedení obce nemělo právo zasahovat do obsahu ŠZ – samozřejmě musí mít právo navrhovat příspěvky, nikoli však o nich rozhodovat. O tomto by měla rozhodovat komise – tím, že v ní jsou zastoupeny všechny subjekty, je tak zajištěna větší objektivnost rozhodování. Vedení obce jako vydavatel nese odpovědnost za tiskovinu, a proto musí mít právo kontrolovat příspěvky z pohledu rizika případné trestní odpovědnosti. Jinak by už ale nemělo zasahovat do obsahu.
  • případně konflikty či rozdílné názory mezi redakcí, občany, jednotlivými zastupiteli či vedením obce by nově měla řešit komise.

   

  Zde si můžete přečíst konkrétní znění návrhů KIM:

   

  Stáhnout (PDF, 144KB)

   

 • Říkáme NE politické kultuře šlapanické KDU-ČSL!

  KDU-ČSL vydalo nově leták s názvem Nebe a dudy, kde naznačuje, že město cenzuruje Zpravodaj, protože nevydalo články p. Klašky k dopravě a rozpočtu. K údajné cenzuře citujeme e-mailovou žádost pana poslance J. Klašky ze dne 2.2.2016 p. Kopeckému (redakce Zpravodaje):

   

  Dobrý den, pane Kopecký,
  článek “O extrémních dopravních zácpách a co s tím”, prosím, pro toto číslo ŠZ vyřaďte. Děkuji.

  Ing. arch. Jaroslav Klaška, poslanec PSP ČR (KDU-ČSL)

   

  Tedy pan poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) sám stáhnul článek z vydání Zpravodaje, tedy nikoliv redakce Zpravodaje ani nikdo jiný. K tomu dodáváme, že stejnou informační hodnotu mají v podstatě i ostatní “rádoby informace” z letáku KDU-ČSL. Mohli bychom řádek po řádku vyvracet a dokládat fakty celý leták KDU-ČSL.

  Tento způsob politické kultury –  publikování očividných lží, manipulací, reakce na reakci či vedení letákové války – jsme vždy odsuzovali, a proto se na něm nebudeme podílet.

  Informace ke kauzám, dopravě či projektům zveřejňujeme průběžně, vždy opřené o reálná fakta a budeme takto i pokračovat.

  Pokud by přesto někdo z občanů měl dotazy, ráda mu je kdykoliv zodpovím přímo coby starostka města buď na e-mailu : trnena@slapanice.cz nebo telefonicky: 607 016 704.

  Buďte informovaní, svoje názory opírejte o fakta a řekněte spolu s námi NE tomuto způsobu politického boje.

  Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

 • Záznam z 9. jednání ZM – 17.2.2016

  Zajímá vás jak probíhala diskuse k tématu prodeje bytů na Švehlové?

  Záznam shlédnete ZDE.

   

 • Jeden z kostlivců ze skříně naší radnice

  Vážení spoluobčané,
  občas se objevují dotazy a postesky: “Co na té radnici děláte, už jste tam rok a nic za Vámi není vidět”. Berte prosím tento článek jako podání odpovědi: kromě běžné činnosti a plánů pro naše město (viz ZDE) intenzivně uklízíme nepořádek z minulosti.

  Jednu z našich doteď neviditelných činností, původem z roku 2002-2003, jsme zveřejnili na posledním zasedání města, kdy na pořad přišly městské byty na Švehlově. O co se jedná? Ve zkratce: pravděpodobně vysoce problematický a nezvládnutý projekt výstavby 24 bytů, který nyní odkrývá neplatné smlouvy mezi městem a nájemci a finanční ztráty pro město. Pokračovat ve čtení

 • NÁVRHY KOMISÍ RADĚ MĚSTA – JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ PRO OBČANY.

  Aby občané i členové komisí měli průběžně přehled jak RM řeší jejich návrhy, byl vytvořený jednoduchý postup.

  V rubrice zápisů z komisí a výborů – http://www.slapanice.cz/zapisy-vyboru-a-komisi/ – naleznete u každé komise vždy na prvním místě soubor s názvem “Evidence návrhů komise”. Po otevření tohoto souboru uvidíte souhrnný přehled všech návrhů podaných komisemi na RM a také jaký je jejich stav plnění. Předsedové pak mají povinnost průběžně tento seznam aktualizovat.

   

  Občané i členové komisí tak mohou mít průběžně přehled, jak na tom jednotlivé návrhy jsou.

   

  Momentálně jsou k dispozici zatím přehledy těchto komisí:

  Komise pro informace a média – ZDE

  Komise životního prostředí a zemědělství – ZDE – zatím jen seznam bez vyhodnocení

  Komise sociální, zdravotní, pro projekt Zdravé město – ZDE

   

  Věříme, že brzo sem přibudou i zbylé komise a výbory.

   

   

 • Pozvánka na 9. zasedání ZM – 17.2.2016 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Program a podklady naleznete ZDE.

  Co nás čeká?

  • vyhodnocení projektu Zdravé město vč. ankety Veřejné forum ZDE
  • změna územního plánu v oblasti Bedřichovic (u Slatiny, ul.Kellnerova) ZDE
  • a samozřejmě diskuse zastupitelů i občanů.

  Přijďte, jste srdečně zváni se svými náměty i připomínkami.

   

 • Jak probíhalo mimořádné 8.ZM?

  Ve středu 27.1.2016 proběhlo mimořádné jednání ZM (program ZDE). Mimořádné proto, že se schvalovaly žádosti o dotace na projekty, které měly termín podání 31.1.2016.

  Veškeré podklady i záznam ze zasedání najdete ZDE.

   

  O co tedy šlo?

   

  Sokolovna – TJ Sokol podala žádost, aby město spolufinancovalo projekt “Přestavba areálu Sokolovna ve Šlapanicích”. Co vše má přestavba Sokolovny zahrnovat uvidíte ZDE v žádosti.  Projekt je odhadnut na necelých 20 mil. Kč a účast města má činit 10%. V případě podpory projektu městem má tak TJ Sokol mnohem větší šanci na schválení projektu. Spolufinancování města bylo schváleno.

   

  Volnočasový prostor Jiráskova – město požádalo znovu o dotaci na tento projekt, všechny informace najdete ZDE. Podání žádosti bylo schváleno.

   

  Orlovna – těsně před jednáním ZM dostali zastupitelé stejnou žádost i od zástupců Orla, jde o přestavbu Orlovny na náměstí. Žádost nebyla schválena. Na ZM byl schválen protinávrh, aby Orel uvedl všechny záležitosti do pořádku a následně podal žádost znovu v příštím roce. O co šlo? Žádost o spolufinancování podává Orel, ale majitelem budovy není. V současné době se připravuje převod budovy do majetku Orla, ale momentálně je to komplikace pro schválení žádosti. Navíc projekt je nejméně připraven a je značné riziko, že 3 žádosti ve stejném projektu nebudou schváleny. Věříme, že pokud podá Orel žádost v příštím roce znovu, ZM ji plně podpoří.

   

   

 • Záznam 8. ZM

 • Co nového v Komisi pro informace a média (KIM)?

  KIM na své první letošní schůzce probírala některá zajímavá témata (zápis najedete ZDE).

   

  Plán KIM na r.2016 – co chceme?

  • dořešit téma postavení komise pro informace – jaká má být role redakce, zda ponechat komisi (zodpovídá se RM) nebo vytvořit výbor (zodpovídá se ZM)
  • průběžně spolupracovat na dokončení všech schválených návrhů KIM – seznam návrhů najdete ZDE
  • navrhli jsme, že každé vydání ŠZ bude mít 1 nosné téma – využívání sportovní prostor (duben), školství (červen), vyhodnocení Veřejného fóra po roce (říjen), vyhodnocení práce komisí a výborů (prosinec), srpne je zatím bez tématu

   

  Publikování příspěvků volebních subjektů:

  • v posledním čísle ŠZ vznikla nová situace, kdy členové některých volebních subjektů zaslali příspěvky i mimo vyčleněný prostor 0,5 strany pro každý subjekt
  • KIM řešila jak se postavit v pravidlech k těmto článkům s ohledem, aby toto nebylo zneužíváno k politické propagaci (což bude aktuální zejména před volbami) a s ohledem na občany, aby se ŠZ nestal jen diskusním fórem zastupitelů
  • výsledný názor KIM je – publikovat (mimo stávající prostor 0,5 strany vyčleněný pro názory volebních subjektů) pouze příspěvky, popisující akce pro občany (a organizované volebními subjekty). Výsledky hlasování v KIM najdete v zápise.
  • zároveň jsme si naplánovali na jaro 2018 připravit návrh, jak podpořit volební subjekty před volbami v městských médiích
  • tento názor KIM ještě podléhá rozhodnutí RM

   

  Využívání aplikací:

  • otevřeli jsme znovu téma využití mobilních aplikací ve městě – www.lepsimisto.cz a www.zmapujto.cz – na příští schůzce se k tomuto tématu vrátíme