• Pozvánka na 9. zasedání ZM: 10. 6. 2020

  Srdečně zveme na 9. zasedání zastupitelstva města, které se koná ve středu 10. 6. 2020 od 17 hodin, tentokrát kvůli Covid opatřením v sále Kulturního domu Bedřichovice. Na programu jsou kromě tzv. technických bodů jako účetní závěrka, závěrečný účet za rok 2019 především zásadní otázky současného i budoucího financování investičních záměrů města, ukončení smluvních vztahů s CTP nebo záměr převodu pozemků pod komunikací Seifertova.

   

  Seznámit s podklady zasedání se můžete jako tradičně seznámit na stránkách města ZDE.

   

  V letošním roce usilujeme o definitivní ukončení vztahů se společností CTP Invest ve věci původně uvažované průmyslové zóny. Firma CTP byla opakovaně informována ze strany města o objektivních důvodech, které znemožňují naplnit původní záměr. Mezi městem a společností byla v letech 2005-2014 uzavřena řada smluv, ty z velké části nemohly být naplněny. Zastupitelstvu je proto nyní předkládána analýza smluvních vztahů mezi městem a společností CTP s návrhem k jejich definitivnímu ukončení. Věříme, že většina zastupitelů, a to včetně těch opozičních, zvedne pro ukončení vztahů se společností CTP ruku. Mj. proto, že prakticky všechny subjekty v zastupitelstvu před volbami v roce 2018 deklarovaly negativní postoj k průmyslové zóně. Bude tedy zajímavé sledovat, jak důsledně budou svůj postoj uplatňovat v realitě.

   

  Záměr převodu pozemků pod komunikací na ulici Seifertova: do zastupitelstva je předkládán záměr na převod pozemků pod komunikací Seifertova z vlastnictví soukromého investora s cílem ukončit dlouhodobě neuspokojivý stav v lokalitě, která je obsluhována účelovou komunikací ve stavu, který neumožňuje mj. ani zimní či jinou údržbu. O řešení situace požádali město občané města z této lokality, po zdlouhavých jednáních se podařilo odsouhlasit většinově model řešení situace, na kterém se společně budou podílet všichni zúčastnění. I pokud zastupitelstvo záměr nyní schválí, bude cesta k finální podobě kvalitní komunikace znamenat ještě minimálně rok od uzavření smluv mezi všemi zúčastněnými. Věříme však, že nyní má již situace společné řešení.

   

   

  Městům a obcím se v uplynulých letech díky změnám v rozpočtovém určení daní významně zlepšila finanční situace, která znamenala posun v oblasti investic – stabilní příjem pro obce znamenal možnost lepšího plánování investic, větší jistotu při rozhodování a také možnost připravit velké investiční akce. Pro komplexní pohled zastupitelstva na pohled financování obce jsme nechali zpracovat analýzu finančního chování města a jeho možností. Autorem je Ing. Luděk Tesař, erudovaný ekonom, který ji také na zasedání bude prezentovat a bude určitě zajímavé si jeho analýzu a názor na financování města vyslechnout.

  Na finanční analýzu pak navazuje návrh na provozní úvěr a investiční úvěrový rámec.

  Provozní – překlenovací úvěr ve výši max. 100 mil. Kč řeší předfinancování velkých investic města, kterými jsou rozšíření základní školy o dva pavilony a kuchyni, a sanace staré ekologické zátěže. Město musí akce průběžně předfinancovat, faktury pak následně teprve proplácí poskytovatelé dotací, kterými jsou Ministerstvo financí a Státní fond životního prostředí. Část tohoto provozního úvěru je bohužel určena také na pokrytí propadu v daňových příjmech města způsobená dopadem pandemie koronaviru. Očekávaný propad je v tuto chvíli predikován až na 30 mil. Kč. Současně město již první výrazný propad (cca 30%) v příjmech stejně jako další subjekty zaznamenalo v dubnu a je evidentní, že bude pokračovat. Pro město je tak nezbytné zajistit případné prostředky pro očekávaný propad. Ministerstvo financí a vláda bohužel s obcemi nekomunikují dostatečně, abychom věděli, s čím můžeme reálně počítat.

  Investiční rámec ve výši 180 mil. Kč s prodlouženým čerpáním a možností splácet až 20 let je připraven jako finanční rámec pro záměry města, ze kterého zastupitelstvo může nebo nemusí čerpat. První čerpání ve výši 30 mil. Kč je určeno na výhodnější přefinancování úvěru města z roku 2014 (zateplení ZŠ a sanace svahu). Tento úvěr je již z větší části (56 mil. Kč) splacen. Další urgentní akcí, která před městem vyvstává, je pak revitalizace skládky – první technické zaklopení odčerpá kvalifikovaným odhadem něco mezi 20-25 mil. Kč. Další finance by město mohlo čerpat na připravovanou stavbu dalších 3 oddělení MŠ  a knihovnu.