• Jak si občané města představují Zpravodaj?

  V prosinci členové Komise pro tisk a informace (KTI) udělali malý průzkum, jak si občané představují podobu Šlapanického zpravodaje, listu občanů Šlapanic a Bedřichovic (ŠZ). Na uvedené otázky odpovědělo několik desítek lidí – uvádíme zde názory, které nejvíce převládaly:

  Jak často čtete ŠZ? – občané většinou čtou každý výtisk a větší část článků

  Co vás zajímá? – nejčastěji se vyskytoval zájem o aktuální dění (zprávy z Rady města a Zastupitelstva), informace o akcích, historii města, činnosti spolků a také různé názory a komentáře

  Co vás nezajímá? – občané kritizovali příliš dlouhé články (např. u MŠ, počasí, činnosti spolků) a zejména reklamu a vychloubání vedení a vyřizování osobních účtů. Dále se jim nelíbily příspěvky – slovo a fotky starosty, názory tiskové mluvčí, informace o počasí

  Co vám chybí? – občané by očekávali články o rodácích a významných osobnostech Šlapanic, včasné informování o tom, co se chystá či probíhá, seznam plánovaných akcí, pravdivé a otevřené informace bez cenzury, pohledy “druhé strany”

  Vadila by vám skromnější forma? – většinou nevadila, i když by přivítali aspoň kvalitní obal (fotografie ano, ale v menší míře, tenčí papír)

  Měl by být ŠZ na internetu? – jednoznačně převládá názor “NE”, zejména kvůli starším občanům, kteří nemají vždy přístup k internetu. Občané by uvítali, kdyby na internetu byla nějaká rozšířená forma ŠZ

  Jak často by měl ŠZ vycházet? – zde nepřevládal jednoznačný názor – části občanů vyhovuje četnost 1x za 2 měsíce, část by přivítala větší četnost 1x za měsíc (pokud ovšem bude aktuální a obsahově smysluplný)

  JAK DÁL? KTI na základě těchto názorů i představ ve volebních programech koalice připravuje novou podobu ŠZ. Tento návrh je již téměř připraven a na schůzce KTI v lednu bude schválena definitivní forma ŠZ. Hledá se také nová vizuální forma, aby byl ŠZ modernější. V únoru tak občané obdrží ŠZ již v nové podobě.

  Tímto děkujeme občanům, kteří nám sdělili své pohledy a názory na podobu ŠZ.

 • Exstarosta J.Klaška tvrdí: “Město není zadlužené”

  Pan poslanec vydal leták a tiskovou zprávu o stavu financí Šlapanic v době, kdy předával svoji funkci novému vedení.

  Vedení města nebude používat taktiku minulých let, kdy koalice na každé prohlášení opozice reagovala vydáním letáku a prohlášení navýlepových plochách apod.

  Samozřejmě vedení města seznámí občany se stavem financí, které převzalo a co město po finanční stránce čeká v r.2015 – učiní tak počátkem roku v elektronických médiích a rovněž v nejbližším Zpravodaji.

 • Projekt “sportoviště Jiráskova” – aktuální stav 12/2014

  Zopakujme si dosavadní průběh přípravy a rozjetí projektu – a doplňme aktuální informace:

  1.10. 2014 – podepsána smlouva o dílo Ing. Klaškou za platného mandátu

  – zahájení díla nejpozději do 10 dnů od podpisu

  – dokončení a předání do 40 dnů od podpisu

  – z toho vyplývající možný termín ukončení: 9. 12. – 19. 12. 2014

  Již tedy při podpisu smlouvy bylo zřejmé, že úplné dokončení díla nebude z důvodu klimatických podmínek možné (především z důvodu vlhkosti a nízké teploty pro položení „umělého trávníku”)

  5.11. 2014 – pan Pavel Horák za platného mandátu pozastavil provádění stavebních prací a zhotovitel přesunul svou kapacitu na další stavby

  10.11. 2014 – ustavující zastupitelstvo – dotaz na nové vedení týkající se realizace

  11.11. 2014 – 1. zasedání RM – schváleno pokračování na základě v ten den dodaných podkladů pracovníky městského úřadu – znění smlouvy, včetně termínu dokončení i ve vztahu k dotaci na toto hřiště, smluvní cena 924.818 Kč a dotace ve výši cca 260 tisíc Kč

  V tuto chvíli nebylo známo:

  • kdy může stavební firma znovu nastoupit
  • zda je možné z důvodu klimatických podmínek pokračovat v realizaci i v roce 2015 a z tohoto důvodu nepřijít o dotaci
  • řešení úpravy okolního terénu hřiště, včetně zpevněného přístupu na hřiště atd.

  Následně po tomto rozhodnutí byl kontaktován zhotovitel, který městu sdělil, že by mohl za příznivých podmínek zahájit realizaci v pátek 21. nebo v pondělí 24. 11, ale upozornil, že není možné provádět většinu prací za těchto klimatických podmínek. V tomto případě by při 40 denní lhůtě vůbec nebylo možné realizovat stavbu do konce roku 2014.

  Město kontaktovalo MVČR jako poskytovatele dotace a podařilo se dohodnout z důvodu špatných klimatických podmínek dokončení stavby v roce 2015. Rozhodnutí poskytovatele dotace bylo doručeno 5. 12. 2014 a umožňuje dokončení a předání stavby do 30. 4. 2015.

  1.12. 2014 – zaslal zhotovitel vyjádření k Technologickým podmínkám stavby, ze kterých vyplývá, že není možné v měsíci prosinci provádět výstavbu v takové kvalitě, aby za ni zhotovitel mohl nést záruku

  Následně jsme se dohodli na úpravě smlouvy o dílo formou dodatku, který bude upravovat termín dokončení a předání díla. Tento dodatek bude předložen RM.

  I nadále však platí, že projekt včetně jeho rozpočtu neřeší úpravu nejbližšího okolí hřiště ani přístup k hřišti.

   

   

 • Vánoční přání

  CS - pF

   

   

 • Osobní “otevřený dopis” členům MO ANO ve Šlapanicích

  Vážení členové a příznivci ANO ve Šlapanicích.

  Obracím se na vás s vyjádřením svého nesouhlasu, jakým jedná váš předseda se svými politickými kolegy. P. Sova již od voleb volí formu konfrontace a osobních urážek. Snažili jsme se v případě „osočování ČŠ“ bránit (a věříme, že to bylo za ČŠ vždy slušnou formou) – včerejší reagování p.Sovy však dle mého názoru již překročilo únosnou míru slušných lidí.

  P.Sova na fb profilu ANO prezentoval 19.12.2014 informaci, že člen Nezávislých (jeho soused) podal na zastupitele za ANO trestní oznámení. Ohradil jsem se proti zatahování politiky do jeho osobních problémů – jeho reakci (kterou záhy smazal a na fb ji už nenajdete) si můžete přečíst zde:

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích

  19 prosinec v 21:18 · Upraveno ·

  Dobrý večer, musíme Vám sdělit informaci, že pan Ing. Pavel Hermann, zastupitel koalice za Nezávislé 2014 (strana pana místostarosty Mgr. Klašky)- podal trestní oznámení na PČR na zastupitele hnutí ANO. Dle našich informací policie ČR toto trestní oznámení odložila. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. My se zastrašovat nedáme.

  Pavel Zmeškal Jako zastupitel se p.Sovo ohrazuji proti vašemu prohlášení – psát o tom, že zastupitel Nezávislých dává trestní oznámení na zastupitele ANO považuji za naprostou nehoráznost. Pokud bylo podáno oznámení, tak ne na zastupitele Sovu, ale na souseda Sovu. Je to tedy váš osobní problém a nemá cenu do toho zatahovat “funkci zastupitele”. Jestli nejste schopen si to vyřešit v klidu sám, netahejte do toho politiku.

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích Vám připadne normální podávat trestní oznámení za nic pane inženýre? Pardon, ovzduší ve Šlapkách znečistují jiní

  Pavel Zmeškal Nezajímá mě co je mezi vámi, vadí mi, že to politizujete tím, že to je oznámení na zastupitele, takže zase neodvádějte řeč jinam jak je vaším zvykem, Když neumíte odpovědět přímo, je lepší nereagovat vůbec.

  (zde proběhla další komunikace, která byla po pár minuátch smazána a podařilo se mi zkopírovat jen její konec)

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích aby jsi se neposral zastupiteli

  ANO bude líp. I ve Šlapanicích a Bedřichovicích zmeškal je vůl

  Potud citace – dnes tam již najdete jen informaci, že „zmeškal je trdlo“. Bohužel se mi nepodařilo zkopírovat komunikaci celou (byla smazána pár minut po jejím zveřejnění), kde mimo jiné zveřejňuje osobní informace jako jméno mé manželky apod.

  Již jsem si pomalu zvykal, že ve Šlapanicích budeme mít politika, který volí v práci pro občany zvláštní přístup:

  • volí metody podobné metodám StB (zveřejňuje adresu člověka, který jej na fb kritizuje, zjišťuje si osobní informace, hrozí policií apod.)
  • svůj zvláštní vztah k ženám ukazuje prohlášeními typu (cituji) – „my v ANO máme aspoň sexy kočičky, a ne jako kopie alfasamců v ostatních stranách“
  • uráží své politické kolegy (cituji) – „tak tohle jsou Čisté Šlapanice – spolek drben a magorů, a hlavně v režii StB desinformátorů“, „Papalášské manýry paní starostky, aneb nelezete nám do zadku, nebudeme se s vámi bavit.“,
  • využívá výrazy jako (cituji) – „demagogové, fanatici, lháři, troubové, drbny, magoři …“
  • není schopen jasné a konkrétní odpovědi na přímé otázky a svou „sílu“ je schopen demonstrovat jen na fb – při osobním styku nedokáže odpovědět ani na pozdrav, odchází uprostřed jednání (a spoustu jiných „drobností“)

  Většina těchto i podobných příspěvků je již dnes z fb profilu ANO smazána a občané si tak nemohou udělat obrázek o tom, co probíhá mezi malou skupinou. Z toho důvodu volím tuto formu zveřejnění.

  Pokud jsem měl zatím možnost poznat, v MO ANO se nachází celá řada zajímavých lidí, kteří jsou ochotni pro město spoustu věcí udělat. Je dobře, že značka ANO vybudila nové lidi, aby se zapojili do komunální politiky a práci pro město. Je však škoda, že jejich hlavní představitel prezentuje ANO jako stranu, která uráží, provokuje, bez konkrétních informací.

  Přeji vám, abyste se i zde u nás, ve Šlapanicích stali stranou s reputací jakou má ANO na celostátní úrovni a nekazil vám ji jeden jediný zástupce.

  Pavel Zmeškal

  (tento názor není oficiálním vyjádřením SNK Čisté Šlapanice, ale mým soukromým vyjádřením)

 • Děkujeme – a přejeme hezké a pohodové vánoce.

  Vážení příznivci a občané Šlapanic.

  Rádi bychom vám poděkovali touto cestou za obrovskou podporu, kterou jste nám vyjádřili zejména při volbách. Je pro nás velkou motivací k provedení změn, které bychom rádi uskutečněli.

  Přejeme Vám hezké vánoce, plné rodinné pohody a spokojené “bydlení” v následujícím roce.

  Čisté Šlapanice

 • 1.zasedání ZM – je nutný komentář?

  Ve středu 17.12.2014 se konalo 1.zasedání ZM – stručný komentář si můžete již od pátku přečíst na městském webu – zde.

  Věříme, že jde o posun v informovanosti – a stane se pravidlem, že krátce po jednání ZM se občané dozví “neúřední” formou základní informace.

  Zde předkládáme už jen různé postřehy, které se do oficiální informace nevešly:

  P.Novák (zastupitel ČSSD) upozornil, že se v rozpočtu na r.2015 nepočítá s částkou 4mil. na čističku na skládce. Požadavek rozumný – co je k nepochopení, že nikdo z úřadu ani p.Novák neinformoval při tvorbě rozpočtu o této plánované investici. Jak je to možné?

  Padla také informace, že CTP dodnes nezaplatilo sponzorský dar na kalendář 2013.

  P.exstarosta Klaška se ohradil proti článku na webu ČŠ (zde), že zanechal prázdné skříně nové starostce. Informoval o všech projektech, které jsou dokončeny případně rozjeté. A má pravdu – co ovšem je zvláštní a na co poukazujeme je fakt, že toto předání trvalo 90 minut. P.exstarosta předal 12 projektů a veškerou agendu starostování za 90 minut. Je to v pořádku?

  A na závěr?

  Zasedání trvalo necelé 2 hodiny – to je potěšující, že tak krátce. Opozice to hodnotí “díky konstruktivní práci opozice” – my věříme, že to bylo i díky dobře připraveným podkladům – např. Finanční výbor schválil návrh rozpočtu napříč všemi stranami jednomyslně.

 • Informace z 1. zasedání zastupitelstva

  Byl schválen rozpočet města na rok 2015, přijat nový jednací řád. V jaké výši byl rozpočet schválen, které investice město podpoří, najdete v podkladech zasedání. Krátký přehled dění z 1. ZM najdete na stránkách města.

  Náš komentář přidáme v dohledné době.

 • 5. jednání RM – nový vedoucí Finančního odboru, novoroční ohňostroj

  Co zajímavého se dělo na 5.jednání RM dne 11.12.2014? Publikujeme hlavní informace:

  – RM souhlasila s projektem revitalizace zeleně kolem Ponětovického rybníka

  – ve výběrovém řízení na pozici “vedoucí finančního odboru” byla vybrána p. Ing. Anna Havlíčková s nástupem od 1. 2. 2015 (nastupuje po p. Slaném)

  – byl schválen novoroční ohňostroj 1. 1. 2015 v 18 h

  – RM se vyjádřila k dotazu „Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic“, zda bude město tuto zimu zdarma rozdávat hrabla a posypovou sůl takto: v letošní sezóně s poskytováním posypové soli či hrabel občanům RM nepočítá, prostředky budou vynaloženy přímo na údržbu komunikací městem

  – RM pověřila p. Karáska přípravou odpovědi na dotaz Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic ohledně cyklostezky do Ponětovic

  – RM byla informována o existenci připomínek osadního výboru ke koncepci využití kulturního domu v Bedřichovicích

   

 • Takhle bude vypadat pozvánka na ZM v tomto volebním období:

  V souladu s volebním programem představujeme způsob, jak bude vypadat pozvánka na jednání ZM s úplnějšími informacemi pro občany – shlédnete zde.

  Občané se tak mohou lépe rozhodnout, zda je pro ně některé téma zajímavé a také jsou lépe připraveni na toto jednání.

  Zatím se nepodařilo připravit veškeré podklady s 14denním předstihem, ale věříme, že tento předstih už bude příště dodržen.