• VÝZVA OBČANŮM – pomozte nám zveřejnit, jak probíhá Zastupitelstvo města!

  Vážení spoluobčané, ČŠ usilují o samosprávu, která je ke svým obyvatelům přátelská a otevřená. Pokračovat ve čtení

 • Přijďte pomoc zlepšit prostředí ve Šlapanicích – sázení aleje u Žuráně

  Vážení spoluobčané,

  dovolujeme si Vás pozvatna další

  SÁZENÍ ALEJE.

  Tentokrát budeme sadit javory na pravé straně silnice od remízku pod Žurání ke „státničce“.

  Zájemce o pomoc tedy prosíme, aby přišli

  v sobotu 20. 10. 2012 v 9 hodin

  k remízku pod Žurání.

  Co s sebou?

  Vhodné oblečení a obuv, rukavice, rýč, případně palici a dobrou náladu.

  Menší skupinka bude zároveň sázet lípy v Bedřichovicích, takže bedřichovičtí dobrovolníci mají

  sraz v 9 hodin na tamním dětském hřišti.

 • kamera

  Umí si někdo představit nesmyslnější důvody pro nesouhlas s veřejným VYSÍLÁNÍM jednání ZM?

  Na zasedáních ZM to někdy působí dojmem, že zastupitelstvo je podřízeno radě města, i když dle zákona by to mělo být naopak. Na 10. ZM koalice popřela (jednomyslně) své předchozí rozhodnutí (rovněž jednomyslné), tedy „zájem informovat občany prostřednictvím záznamu zasedání zastupitelstva města“. Rada města totiž vysílání záznamů na Infokanálu nepodporuje, fakticky je zrušila na jaře 2011. ZM tedy v TV stále neuvidíte.

  PROČ? Ve zkratce volně parafrázujeme (a komentujeme) některé argumenty koalice proti veřejnému vysílání veřejných zasedání ZM:

   občané jsou informováni dostatečně (místostarosta Horák, TOP09) – například prostřednictvím městskou radou cenzurovaného Zpravodaje

   kvalita záznamů je špatná, i rodiče p. starosty si na ni stěžovali (starosta Klaška, KDU) – kdo jiný, než starosta města, by měl umět zařídit, aby byly záznamy technicky kvalitní; navíc současné vybavení je dle vyjádření odpovědného pracovníka MÚ dostatečné, dle p. starosty nikoli

   Čisté Šlapanice předložily sdělení ÚOOÚ, která možná nejsou pravá (p. Zycháček, TOP09) – stanovisko Úřadu na Ochranu Osobních Údajů totiž vysílání záznamů za dodržení určitých podmínek připouští, ale p. Zycháček zpochybní pravost čehokoli, co předloží ČŠ (asi podle hesla: podle sebe soudím tebe)

   chtěl dát Čistým Šlapanicím šanci, ale teď vidí, že to s nimi nejde (p. Zycháček) – vypadá to jako zklamání z nevydařeného handlu ve stylu: kdybyste nám neházeli klacky pod nohy, mohli jste mít drobty ze stolu

   osobně se nesetkal s občanem, který by vysílání požadoval (p. Vavro, KDU) – zřejmě ne všech cca 7 tisíc obyvatel Šlapanic má potřebu se s p. Vavrem setkat

   nechci dělat Čistým Šlapanicím reklamu (p. Zycháček) – zastupitelé ČŠ přece nejsou jediní, kteří se účastní zasedání zastupitelstva

   občané by si o zastupitelích udělali špatnou představu na základě toho, co se na zastupitelstvu odehrává (p. Vavro, KDU) – !!! BINGO neboli TREFA DO ČERNÉHO !!! Vedení města by zřejmě rádo, aby si o něm občané dělali představu jen na základě sebechvalných článků a propagačních fotografií ve Zpravodaji.


  VÝŠE UVEDENÁ ARGUMENTACE A POSTOJE PODLE NÁS JEDNOZNAČNĚ ODŮVODŇUJÍ NUTNOST VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZM VYSÍLAT!

  Právě proto, aby občané věděli, jak se všichni zastupitelé na jednáních ZM chovají, co říkají, jak naplňují předvolební sliby, čí zájmy hájí.

  Odpověď na otázku v úvodu je zřejmá:

  – vedení města se bojí ztratit punc dokonalosti, bezchybnosti, vševědoucnosti, zodpovědnosti, slušnosti, …, zkrátka nálepku toho, který drží své slovo, dělá vše nejlépe a jediný stojí za to být znovu zvolen.

  Účastníci jednání ZM jsou totiž často svědky manipulace, bagatelizace vlastních chyb, přehlížení názorů občanů, projevů nadřazenosti a jednání z pozice síly (přestože koalice zastupuje jen cca 50 % voličů) a jiných způsobů „vrchnostenského“ chování.

  Informovaní obyvatelé obce, kteří si sami vytvoří úsudek, jsou nebezpeční pro papaláše všech režimů – porovnávají slova a činy, kladou nepříjemné otázky a nenechají sebou manipulovat.

  ČISTÉ ŠLAPANICE BUDOU I NADÁLE HLEDAT ZPŮSOB, JAK ZASEDÁNÍ ZM ZPŘÍSTUPNIT CO NEJVÍCE OBČANŮM.

 • Koalice zrušila Komisi pro strategii, protože opozice nespolupracovala – a jaká je pravda?

  Rada města (RM) na svém zasedání zrušila “Komisi pro strategické plánování”, protože už dál nemá dle jejich názoru smysl – toť vše z jejich úst. A “ty si občane udělej závěr sám, ikdyž nemáš informace jak to ve skutečnosti bylo”.

  Proto dáváme k dispozici přehled základních kroků, jak probíhala spolupráce při tvorbě strategie:

  1. 2011 – ZM deklarovalo zájem vytvořit komisi za účasti všech volebních uskupení, aby strategie měla podporu všech zastupitelů

  2. leden 2012 – Komise, kterou vedl místostarosta p.Novák doporučila RM vyhlásit výběrové řízení na zpracování analýzy (totéž i v dubnu)

  3. únor 2012 – RM se usnesla doporučit ZM realizovat řešení navržené p.Novákem (a o kterém Komise vůbec nevěděla)

  4. duben 2012 – p.Novák představil Komisi toto své řešení, bez jakéhokoli zdůvodnění, proč se nerealizuje doporučení Komise (tj.výběrové řízení)

  5. červen 2012 – ZM schválilo návrh p.Nováka – analýzu mají zpracovat odborníci z Univerzity, jinak zaměstnavatel p.Nováka

  6. červen 2012 – Odborníci z Univerzity od této spolupráce nakonec ustoupili, “prý, že není podpora celým ZM”. Což je divné, když při následném kontaktování sdělili, že uvedený projekt mohou klidně dělat.

  7. září 2012 – Rada zrušila Komisi, protože už nemá dál smysl
  Tento průběh vyvolává řadu otázek, na které zná odpověď asi málokdo:

  – proč se Komise ustavila, když RM ani neuznala ji dát vědět, že nebude respektovat její doporučení (ani nevysvětlila důvody proč)?

  – proč p.Novák prosazuje řešení, které se na Komisi vůbec neprobíralo, ani ji o tom neinformoval

  – má p.Novák schopnost vést takovou Komisi, když nemá žádné zkušenosti s tvorbou strategie? (stačí se podívat na zápisy z jednání Komise a můžete si udělat obrázek o řídících schopnostech p.Nováka)

  – proč p.Novák neustále tvrdí, že “není podpora všemi zastupiteli”, když ani Komisi neinformuje o svém návrhu?

  – proč p.Novák dokola tvrdí, že analýza bude stát 1 mil.Kč, i když mu ostatní zástupci v Komisi tvrdí, že to tak není (a mají to ověřené)
  CO ŘÍCT ZÁVĚREM?

  Je to typická ukázka, jak si koalice představuje spolupráci s opozicí – “dělejte co chceme, pokud to dělat nebudete, Komisi zrušíme”.

  Nakonec asi dobře vše dopadlo – pokud by měl tvorbu strategie vést p.Novák, utratilo by město statisíce za materiál, který by byl akademicky velmi fundovaný, ale pravděpodobně prakticky těžko použitelný.

 • Cenzura ve Šlapanicích opět oceněna

  Radnice Šlapanic za svoji cenzurní činnost získala stejně jako loni 3.místo v soutěžit “Otevřeno x Zavřeno” – bohužel, ale v té negativní části.

  Cenzurní činnost p.starosty a celé Rady města se potvrdila schválením nominace jejich posledního cenzurního kroku v soutěži “Otevřeno x Zavřeno”. Organizátor hodnotí jejich krok jako “výrazný příklad otevřené cenzury a zneužití radničního periodika“. Bliží informace najdete zde:

  http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2012/hlasovani-zavreno-svoboda-projevu-2012/#zp11

  Jedná se o krok, kdy Rada na jedné straně zamítla pulbikovat ve Zpravodaji příspěvek zástupce Čistých Šlapanic k činnosti nové Komise pro strategii (šlo o jeho pohled na činnost této komise) a na druhé straně publikovala článek p.místostarosty Nováka, který měl stejné téma (jeho pohled na Komisi).

  Přestože máme důkazy, že p.Novák uvádí naprosto klamné informace a uvádí čtenáře v omyl, nemáme bohužel možnost veřejnosti ukázat jaký je skutečný stav.

  V poslední době používá vedení cenzuru i přímo v zápisech z jednání Zastupitelstva města – pro ověřování zápisu jsou voleni jen zástupci koalice a v zápisech se následně objevují jen některé informace z jednání. Téměř systematicky se vynechávají diskuse kolem “nepříjemných” témat. Veřejnost tak nemá možnost se vůbec dovědět co se vlastně na jednání Zastupitelstva skutečně děje. Na dotaz, proč nejsou uvedeny všechny informace v zápise p.starosta odpověděl – “zákon je dodržen”.

  A pan starosta má vlastně pravdu, když tvrdí: “Pokud občan chce, informace si sežene”. Třeba v zápise z jednání Zastupitelstva pane starosto?

  Pavel Zmeškal

 • Seminář zastupitelů k dani z nemovitosti a dopravní studie

  Dne 10. 9. 2012 se konal seminář zastupitelů na téma dopravní studie, část diskuze byla věnována dani z nemovitostí.

  Zde předkládáme několik postřehů z jednání:

  DORPAVNÍ STUDIE Šlapanice a Bedřichovic

   dopravní studie v současné podobě navrhuje zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti. Některá z navrhovaných opatření mohou být realizována s poměrně malými náklady a tedy rychle, jiné jsou otázkou dlouhodobého plánování. Jednou z možností, na kterou studie např. upozorňuje je možnost většího využívání železniční dopravy k cestě obyvatel do Brna.

   studie se zabývá na podnět občanů mj. dopravní situací na příjezdu k základní škole či kolem dětských hřišť v Bedřichovicích. Pozornost je věnována také přechodům a možnostem parkování.

   

  DAŇ Z NEMOVITOSTI

   koalice se připravuje na zvednutí daně z nemovitostí a k tomuto tématu proběhl seminář za účasti zastupitelů

   jako důvod zvyšování daně se uvádí investiční akce (počínaje školou a KD v Bedřichovicích konče) a opravy obecního majetku. Dále také schodek na popelném (tedy rozdíl v příjmu obce od občanů a platbách firmám likvidujícím odpad).

   postoj zastupitelů ČŠ – “obec momentálně podle našeho názoru nehospodaří se svěřenými prostředky tak dobře, jak by měla a je účelné realizovat nejdříve všechny kroky k šetření a pak teprve uvažovat o zvedání daně”.

   obec by měla v příštím roce navíc získat další peníze díky novému rozpočtovému určení daní (odhadovaný příjem se pohybuje od optimistických 12 milionů (uvádí MF ČR) po 8, 5 milionu (prezentovaný vedoucím FO našeho MÚ).

   obec v posledních 2 letech snížila náklady v řadě položek, což je velmi pozitivní přístup (telekomunikace, energie, odpady, cesťáky, benzín, apod.)

   na druhé straně je ještě řada oblastí, kde lze o úsporách jednat a hledat cesty:

  o zrušení postu jednoho místostarosty

  o příliš vysoké náklady na vysílání informací

  o náklady spojené s veřejnými zakázkami (především zakázky malého rozsahu)

   bohužel koalice zcela odmítá diskusi na některá z těchto témat (např. zrušení pozice místostarosty), kde by bylo možné před zvýšením daně z nemovitosti hledat úspory

  Negativním rysem této diskuse bylo opětovné chování zastupitele a člena Rady města p.Zycháčka, který na tomto fóru neumí věcně argumentovat a prodlužuje diskuse zbytečnými apely a osobními útoky na adresu nezávislých zastupitelů, Vítáme kritiku na naši adresu a věříme, že p.Zycháček se příště vyvaruje obecných útoků a povede diskusi na zákaldě věcných faktů a konkrétních argumentů. Pokud to neumí, velice rádi mu poradíme, jak na to.

  Touto cestou vás zveme na příští jednání ZM – 19.9.2012, kde se bude o dani z nemovitostí rozhodovat.

  Pavel Zmeškal

 • Pozvánka na seminář MÚ o životním prostředí

  Vážení spoluobčané.

  Dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku “Naše životní prostředí aneb klima nejen šlapanické”, kterou pořádá MÚ jako součást cyklu přednášek. Bližší informace najdete zde:

  http://mesto.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=1538

 • Pan starosta se už ani veřejně nestydí sdělovat, že mám ve Šlapanicích cenzuru.

  Dovolujeme si Vás upozornit na reportáž České televize v pořadu Reportéři ČT, vysílanou 27.8.2012  na ČT1.

  Zvlášť zajímavá jsou slova našeho starosty: “Rada města je toho názoru, že zřídila Redakční radu jak ji zřídila a tam v podstatě veškerá diskuse končí”.

  Reportáž je věnována zneužívání radničních médií k sebeprezentaci místních politiků. Protože v míře sebeprezentace dosáhlo vedení naší obce úrovně bývalého hejtmana D. Ratha, objevuje se po jeho boku také v této reportáži.
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/video/
  nebo 
  http://ciste-slapanice.info/aktuality/o-rozhodnutich-rady-mesta-se-ve-slapanicich-diskutovat-nebude

  Málokdo z občanů ví, že např. i naše obec ze svého veřejného rozpočtu přispívá na sebeprezentaci vedení obce částkou 1 milion Kč ročně (oficiálně nazvanou “informování občanů”). Myslíte-li si, že lze tuto částku využít jinak, oslovte vedení obce a požádejte je, aby tuto částku věnovali na něco opravdu užitečného. Kontakty na vaše zastupitele najdete zde:http://slapanice.cz/zastupitelstvo/

  Pavel Zmeškal

 • Strategie dle místostarosty aneb proč p.Novák nepřizná barvu?

   

  Vyšel nám nový Zpravodaj a v něm příspěvěk pana místostarosty Nováka k situaci v Komisi pro strategický rozvoj (jejímž je předsedou). Opominu obsah tohoto příspěvku v němž p.místostarosta zcela mystifikuje čtenáře přenášením odpovědnosti na opoziční subjekty, aniž by slovem naznačil, že veškeré problémy byly způsobeny jeho neschopností řídit komisi a přístupem Rady ke komisi.

  Dovolte, abychom vám ukázali další ukázku arogantního přístupu Rady města, resp. Redakční rady k příspěvkům. Můžete si dále přečíst jak probíhala korespondence, která byla veřejnosti skryta. Pro jednoduchost uvádím stručný přehled níže uvedené korespondece a článků:

  1. příspěvek p.Růžičky s názorem na Komisi pro strategický rozvoj, který byl ZAMÍTNUT

  2. odpověď Redakční rady – zdůvodnění zamítnutí publikování článku

  3. reakce p.Růžičky na stanovisko Redakční rady

  4. článek p.Nováka (jeho náhled na práci komise), který byl publikován v srpnovém vydání Zpravodaje

  5. dopis p.Růžičky jako reakce na jednostranné publikování článku p.Nováka

  Co bude dál? Asi nic, Redakční rada si přece může vydávat co chce a opozici nezbývá nic jiného než věřit, že “boží mlýny melou pomalu, ale jistě”.

   

  A pokud máte chuť, můžete se zde začíst:

  1. příspěvek p.Růžičky do Zpravodaje (zamítnut)

  Jak rozumět práci na Strategickém plánu města?

  V zápisu ze 49. schůze Rady města Šlapanice se lze dočíst, že „rada města zvažuje smysluplnost činnosti Komise pro strategický rozvoj. Důvodem je malá podpora při hlasování o přípravě Strategického plánu města na posledním jednání zastupitelstva“. Jak takové informaci rozumět?

  Komise pro strategický rozvoj vznikla na základě dohody všech subjektů současného zastupitelstva a do vínku dostala úkol nalézt trvalejší shodu v pohledu na tvorbu dokumentu, který určí vývoj Šlapanic na mnoho dalších let. Proto do této komise nominovaly KDU-ČSL, Čisté Šlapanice, ČSSD, TOP 09, ODS, Nezávislí 2010, SNK zdravého rozumu po 1 zástupci bez ohledu na počet mandátů v zastupitelstvu.

  Čisté Šlapanice uvítaly tento vstřícný krok vedení města, protože komise je poradním orgánem rady města. Ovšem naše představy o tom, jak se hledá ona trvalejší shoda, se nenaplnily.

  Na rozdíl od úvodních proklamací předsedy komise a místostarosty doc. Nováka se komise sešla od začátku roku do července jen třikrát, původní záměr byl scházet se každých 14 dní. I když chápeme, že frekvence schůzí komise byla ovlivněna nemocí jejího předsedy, je zarážející, jak málo času z původně plánovaného zbylo na hledání shody. Mohli bychom pominout to, že pravomoci nemocného předsedy komise lze delegovat na jinou osobu tak, aby nebyla činnost ostatních blokována, pokud by zbývající jednání byla o to intenzivnější a body, na nichž došlo v komisi ke shodě, byly radou města respektovány. Bohužel se tak nestalo.

  Zklamáním je například skutečnost, že rada města ignorovala doporučení, na němž se komise jednoznačně shodla na své první schůzce (pro přesnost citujme ze zápisu: „Komise doporučuje RM vypsání výběrového řízení zhotovení analýzy sociálního a demogeografického stavu území Šlapanic s důrazem na vnitřní územní diferenciaci města.“). A to přesto, že v komisi pro toto doporučení hlasovali tři ze sedmi radních. Rada města se sice výstupy z komise řídit nemusí, ale jak takovémuto obratu rozumět?

  Dalším příkladem přezírání výše zmíněného úkolu komise (stále hovoříme o hledání shody napříč politickým spektrem) může být skutečnost, že následné kroky postupu byly komisi vpodstatě pouze oznámeny. Rada města je již před jednáním komise schválila.

  Otázka po smyslu existence takto „fungující“ komise se tedy opravdu nabízí. Nelze se divit, že vedením města ignorovaná shoda pak nemá na zastupitelstvu velkou podporu a hlasování pak jako obvykle probíhá za dělicí čarou koalice – opozice. Vzhledem k významu připravované Strategické vize dalšího rozvoje Šlapanic je to škoda.

  Myslíme si, že odpověď je jasná. Komise pro strategické plánování, tak jak byla původně koncipována, smysl rozhodně má. Jde jen o to, aby nebyla radou města vnímána jen jako formální splnění úkolu daného zastupitelstvem (zřídit komisi) a aby nebyla využívána pouze jako jednosměrný prostředek pro distribuci koaličních nápadů, myšlenek a plánů mezi ostatní subjekty zastupitelstva.

  Jednoduše – kdo si zřídí poradní orgán, měl by si od něj nechat poradit.

  MVDr. Radek Růžička, Občanské sdružení Čisté Šlapanice

   

  2. odpověď Redakční rady – zdůvodnění zamítnutí publikování článku

  Vážený pane doktore,

  děkujeme Vám za zaslání příspěvku do Šlapanického zpravodaje. Redakční rada obsah příspěvkuposoudila a na základě níže uvedených skutečností, rozhodla o jeho nezařazení do připravovaného čísla. V zaslaném článku se nachází řada nepravdivých skutečností, které mohly být snadnonapraveny, pokud byste před samotným zasláním kontaktoval např. předsedu komise doc. Nováka.

  K jednotlivým vyjádřením:

  ” …. že rada města ignorovala doporučení, na něm ž se komise jednoznačně shodla na své prvníschůzce ….. “

  Jak víte, že rada města “ignorovala” doporučení komise? Rada města zodpovědně zvažovaladisponibilní možnosti. A jestliže se objevila nabídka komplexního řešení formou realizace projektu, navíc za velmi výhodných finančních podmínek, preferovala rada města kvalitní, komplexní a odborně vysoce fundované řešení. Rozhodně se nejednalo, jak uvádíte, o ignorování doporučení.

  Na rozdíl od úvodních proklamací předsedy komise a místostarosty doc. Nováka se komise sešla od začátku roku do července jen třikrát, původní záměr byl scházet se každých 14 dní”

  Můžete uvést, o které proklamace se má jednat? Kde jste slyšel závazek scházet se každých 14 dní?

  Ani v zápisech z komisí, které citujete, se o ničem takovém nehovoří.

  “Dalším příkladem přezírání výše zmíněného úkolu komise (stále hovoříme o hledání shody napříč

  politickým spektrem) může být skutečnost, že následné kroky postupu byly komisi v podstatě pouze

  oznámeny. Rada města je již před jednáním komise schválila.”

  Rada města nic neschválila, pouze doporučila zastupitelstvu města schválit projekt. Tedy zásadně

  mylná informace. Nic nebránilo jednotlivým členům komise přinést vlastní návrh řešení, který

  mohli přednést například na dubnovém zasedání komise. Nic takového se nestalo.
  Na závěr dovolte jednu otázku. Kde berete jistotu ohledně Vašich tvrzení, jestliže jste se nezúčastnil

  žádného společného jednání zabývajícího se problematikou strategického rozvoje našeho města?

  Za redakční radu

  Pavel Horák

   

  3. reakce p.Růžičky na stanovisko Redakční rady

  Vážená redakční rado,

  děkuji za vaši zprávu s vysvětlením důvodů zamítnutí mého článku do Zpravodaje. Vaše vysvětlení obsahovalo i několik otázek. Těší mne váš zájem znát pozadí mého textu, dovolím si tedy na ně odpovědět. Snad nebude vadit, nezachovám-li jejich původní pořadí.

  A) Zdroje informací jako podklad pro má tvrzení.

  O celém dosavadním průběhu interakce mezi komisí a radou města jsem informován z dostupných zdrojů.

  Zdroj č.1 – ve strategické komisi zastupuje Čisté Šlapanice ing. Staněk. Předpokládám, že úkolem zástupců v komisi, která má za úkol dojít k trvalejšímu konsensu, je mimo jiné plně informovat o dění v komisi jednotlivé subjekty zastupitelstva, za něž byli nominováni.

  Zdroj č.2 – zápisy z jednání komise, v době psaní mého článku byly k dispozici jen dva. (Bohužel jediný konkrétní výstup z nich je „doporučení komise k realizaci výběrového řízení“, vše ostatní jsou víceméně jen záznamy diskuse bez jasného závěru. Jestliže se na zápisy z komise podíváme prizmatem pravidla „podle kvality zápisu se pozná kvalita jednání“, lze dojít k pochybnostem o profesionálním vedení práce komise.)

  Zdroj č.3 – veřejná zasedání ZM a veřejná vystoupení zainteresovaných aktérů.

  Zdroj č. 4 – sdílení informací mezi členy sdružení.

  B) Intenzita práce komise.

  O tom, že práce komise bude náročná a členové se budou muset scházet dvakrát do měsíce, hovořil pan místostarosta Novák jednak na posledním zasedání zastupitelstva před Vánoci 2011, jednak na setkání zastupitelů k tématu Strategie.

  Mohli bychom samozřejmě diskutovat o tom, co je to „intenzivní“. Věřím, že bychom se shodli, že vzhledem k významu Strategie pro budoucnost jsou pro nalezení shody tři schůzky za půl roku málo. A také myslím, že nemoc předsedy komise – pokud je zkušený manažer – by neměla být důvodem nečinnosti komise i bez něj po dobu nemoci.

  C) Ignorování doporučení komise.

  Jsem si vědom toho, že na jedné straně slovo „ignoruje“ zní poněkud pejorativně. Ale jakým jiným slovem lze nazvat skutečnost, že komisí doporučené výběrové řízení je nahrazeno preferováním jednoho způsobu řešení bez porovnání s konkurenčními nabídkami? Uvádíte, že se objevila finančně výhodná nabídka, neboli kvalitní, komplexní a odborně vysoce fundované řešení. Nikde ovšem nezaznělo, že by měl doc. Novák či RM k dispozici různé jiné alternativy řešení analýzy (získané např. v rámci doporučovaného výběrového řízení) objektivně zpracované z pohledu parametrů ceny, kvality, komplexnosti a odbornosti. Při posuzování pouze jediné varianty není možné zodpovědně říci, že zrovna ona je tou nejvýhodnější.

  D) Přezírání úkolu komise nalézt trvalejší shodu.

  Připomenu časový sled kroků:

  – v lednu komise doporučila Radě uspořádat výběrové řízení

  – 22.2.2012 se Rada na své 37.schůzi v bodu 10 usnesla doporučit ZM ke schválení dotaci na jedno konkrétní řešení, o kterém komise ještě nejednala

  – v dubnu bylo toto řešení komisi představeno, nepadla ani zmínka o tom, proč se nerealizuje doporučení komise

  – komise v dubnu opět v zápisu opakuje návrh oslovit 3-4 firmy na zpracování analýzy – takže jiný návrh řešení byl zjevně v komisi předložen

  Pro pochopení pojmu „přezírání“ je důležitý výše uvedený průběh interakcí mezi RM a její komisí – je jedno, co komise doporučí, RM činí bez informování komise jiné kroky. Na to má RM samozřejmě právo, ale nelze se členům komise (tedy těm, kteří nejsou zároveň v RM) divit, že postup RM vůči práci komise v nich vyvolá pocit „přehlížení“. Hledání rozdílů ve významu slov, tedy zda RM něco „schválila“ nebo jen „doporučila“, je vedle toho marginální.

  Podstatné je, že tímto postupem Rady je podkopáván zmíněný úkol komise, totiž nalezení trvalejšího konsensu všech subjektů zastupitelstva v pohledu na strategii. RM v tomto případě promrhala jednu z příležitostí ukázat, že zadání myslí vážně. Přitom stačilo vysvětlit důvody, proč se nerealizovalo doporučení komise nebo ještě lépe uskutečnit výběrové řízení, které samo o sobě k ničemu ještě nezavazovalo, a implementovat tak věc, na níž došlo ke shodě. V tom vidím příčinu malé podpory zastupitelstvu předložené varianty. O averzi vůči této variantě jako takové vůbec nejde.

  Popisuji svůj pohled na fakta a skutečnosti a jsem si toho vědom. Kdybych chtěl napsat, co si myslí o činnosti komise její předseda, držel bych se vaší rady a konzultoval s ním svůj článek. Jeho, váš a můj pohled na tytéž skutečnosti se různí, ale to neznamená, že jedna či druhá strana má větší či menší „pravdu“. Bylo by, myslím, ku prospěchu všech, aby redakční rada neztotožňovala svůj výklad reality s „pravdou“ a aby jiné názory přestala cejchovat jako „nepravdivé“.

  Doufám, že mé vysvětlení pozadí článku do Zpravodaje je pro redakční radu dostačující a že tímto jej, byť ve Zpravodaji nepublikovaný, mohu považovat za uzavřenou záležitost.

  S přátelským pozdravem

  MVDr. Radek Růžička

  4. článek p.Nováka (jeho náhled na práci komise), který byl publikován v srpnovém vydání Zpravodaje

  Problém tvorby podkladů pro strategické rozhodování města Šlapanice

  V prosinci loňského roku se zastupitelstvo našeho města dohodlo na vytvoření strategického plánu rozvoje ŠIapanic a pověřilo městskou radu zabezpečením realizace. Již v únoru byl na žádost vedení města vypracován předními brněnskými odborníky projekt, umožňující získání potřebných demografických a ekonomických dat, včetně podrobného sociologického šetření. Šetřením získaná data měla tvořit základ databáze pro geografický informační systém města, který by umožnil skutečně objektivní a komplexní rozhodování o území jak z pohledu státní správy a samosprávy, tak i občanů.

  Realizace svého druhu unikátního projektu by si vyžádala dle odborníků náklad ve výši 194 tisíc korun. Tato dotace měla pokrýt nezbytné materiální náklady a jenom malá část byla určena na drobné odměny za zpracování rozsáhlé studie. Protože jsem byl pověřen kontaktem mezi městem a odbornou sférou, ale koncem měsíce února jsem byl hospitalizován, nedošlo k dotažení smluvních záležitostí do finální podoby. Na březnovém zasedání šlapanického zastupitelstva tak ještě nemohl být projekt předložen ke schválení.

  První rozčarování se dostavilo při hlasování zastupitelstva města v červnu tohoto roku, kdy většina nekoaličních partnerů dotaci tohoto projektu nepodpořila. Podstatným zklamáním pro odborníky byl ale průběh pracovního semináře dne 18. června, kde objasňovali důvody a způsob realizace navrhovaného sociologického šetření. I zde převládly nad praktickými, a pro život města důležitými fakty, dílčí politické zájmy. Důsledkem těchto okolností byla nakonec nechuť dotčených odbomíku pokračovat v projektu a o jeho dotaci již dále nemají zájem. Tomuto postoji se nelze divit, neboť jejich nabídka byla směřována vůči celé politické reprezentaci, tj. vůči koalici i opozici, a sami otevřeně garantovali svůj neutrální postoj. Otevřený tak zůstává prostor pro alternativní návrhy nekoaličních partnerů, kteří mají nyní příležitost navrhnout jiný způsob řešení, samozřejmě v daném obsahovém i cenovém rámci.

  Díky dalšímu jednání vedení města byly dohodnuty alespoň dílčí kroky, které ve spolupráci s odbornou brněnskou sférou povedou k postupnému naplňování požadavku na tvorbu podkladů pro strategické plánování dalšího rozvoje města. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali, a to, co je potřebné a pro naše občany dobré, budeme i nadále prosazovat. V daném případě se ale soustředíme na linii státní správy, kde by případná finanční dotace navíc umožnila zpřístupnit řadu zjištěných údajů i všem našim občanům, podnikatelům a návštěvníkům.

  doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

  místostarosta

   

  5. dopis p.Růžičky jako reakce na jednostranné publikování článku p.Nováka

  článek doc. Nováka “Problém tvorby podkladů pro strategické rozhodování města Šlapanice” publikovaný ve Zpravodaji 4/2012 změnil můj záměr považovat věc mého nepublikovaného článku na stejné téma za uzavřenou záležitost.

  Samotný obsah článku doc. Nováka, přestože s jeho vývody a popisem dosavadního průběhu tvorby strategie nesouhlasím, mne nepřekvapil ani nerozzlobil, protože takovýto úhel pohledu se z jeho strany dal očekávat. Co ale považuji za naprosto nehorázné, je jeho vydání ve Zpravodaji, který přece články s politickým obsahem nesmí tisknout! A text doc. Nováka ničím jiným než politicky zaměřeným článkem není. Uvádí pouze jednostranný výklad s evidentní snahou přenést zodpovědnost za tristní stav přípravy strategie na “nekoaliční opozici”. Ani zmínka o tom, že by se zodpovědnost mohla připsat také na vrub neschopnosti vést komisi efektivně a účinně koordinovat její výstupy s aktivitami rady města. Jinými slovy existují ještě jiné pohledy na problematiku přípravy tvorby strategie, jedním z nich byl i můj článek, který jste odmítli.

  Bylo by na místě, abych položil redakční radě otázku, proč před publikováním jeho textu nevyzvala doc. Nováka, aby se zeptal zástupců opozice, jestli v článku neudělal nějakou chybu. Cítíte absurdnost tohoto požadavku? Stejný návod jsem dostal já od vás.

  Tímto tedy žádám redakční radu o uveřejnění mého článku v dalším čísle Zpravodaje – důvodem je vytištění článku, který je svou povahou ekvivalentní tomu mému.

  Rovněž žádám o zrušení zákazu publikování článků s politickým obsahem – důvodem je jeho selektivní uplatňování za účelem cenzury opozičních názorů; články koaličních autorů, byť mají politický obsah, jsou publikovány i přes tento zákaz.

  S pozdravem

  MVDr. Radek Růžička

 • Informace ze 7.jednání Zastupitelstva města

  S velkým zpožděním a tudíž s omluvou předáváme krátké info a svůj názor na dění na ZM. Samozřejmě vyjímáme pouze část bodů:

  1) post místostarosty nebyl zrušen, pro zrušení místostarosty hlasovali všichni opozičníci, což nestačilo k přijetí návrhu a tak zůstáváme o 1 místostarostu bohatší a město o cca 750 000 ročně (náklady na plat místostarosty) chudší.

  2) Zpráva Kontrolního výboru, která konstatovala, že bylo “marně vynaloženo” 327 000 na projekt protipovodňových opatření, skončila tak, že starosta konstatoval, že KV neměl pravomoc se touto záležitostí zabývat. Dále přečetl zprávu firmy Pyory, která konstatovala, že její vlastní projekt protip.opatření je naprosto v pořádku.  V tomto bodu nechal starosta také odhlasovat, že ZM bere na vědomí, že ani on ani oba místostarostové nejsou ve střetu zájmů, když jsou členy redakční rady Zpravodaje. ZM přitom nebyl předložen jediný dokument, který by toto prokazoval.

  Zajímavá je i skutečnost, že neproběhla žádná debata o tom, zda šlo udělat jinou formu projektu (levnější), ale naopak diskuse se dala vnímat jako cílený útok a tlak starosty na KV. Naproto stejně jako při zprávě k hospodaření školy při březnovém ZM.

  3) ZM odhlasovalo přidělení dotace Ped. fakultě MU ve výši cca 190 000 na provedení analýzy ke strategii rozvoje. Předkladatelem bodu byl místostarosta Novák, který bude také členem řešitelského týmu. Dotace byla schválena, přestože společná komise pro strategii doporučila Radě města konání výběrového řízení na zpracovatele analýzy. Schvalování bylo vrcholem trapnosti, protože starosta i oba místostarostové jsou členy komise pro strategii a jako její členové tudíž odhlasovali výběrové řízení, které následně svým rozhodnutím v Radě a svým hlasováním v zastupitelstvu zrušili. Na náš dotaz, proč nerespektují doporučení komise, na které jsme se přece všichni domluvili a proč jí nejsou materiály předkládány k projednání, odpověděl doc. Novák, že doporučení komise nejsou pro Radu města závazná. Což už všichni samozřejmě dobře víme. Naznačil tak, že Komise pro strategii a zřejmě i všechny ostatní jsou pro Radu města pouze zástěrkou, která jim dělá alibi, když ho potřebují.

  4) Předseda představenstva Bonagra p. Studený prezentoval záměr bioplynové stanice. Dotazů na záměr padlo velmi málo, protest nebo výhrady ze strany občanů nebyl žádný. Občanům, kteří se ozývali kvůli bioplynce, jsme posílali zprávu o tom, že Bonagro na ZM bude s výzvou, aby se zúčastnili. Tato informace byla i na našich stránkách. ZM vzalo zprávu p. Studeného na vědomí.

  Míša Trněná a Pavel Zmeškal