• Odpověď MŽP na petici občanů Šlapanic

    Seznamte se s odpovědí MŽP na petici občanů. Odpověď dostáváme se značným zpožděním a po určitých peripetiích. Ministr J. Dusík, který petici přijímal od členů petičního výboru v březnu 2010, rezignoval na svou funkcí krátce po převzetí petice. Po něm se v poměrně krátkém sledu vystřídali na postu ministra ŽP další 3 lidé, petice se „trochu zatoulala“  a odpovědi jsme se dočkali nyní.


    Podstatná je odpověď. MŽP ve své odpovědi znovu opakuje svůj nesouhlas s vyjmutím bonitní půdy ze ZPF pro účely realizace nové průmyslové zóny. Podle odpovědi MŽP došlo mezi JMK a MŽP k dohodě o 2. Návrhu ZUR JMK. Dohoda stanoví, že „naše“ průmyslová zóna bude ve 2. Návrhu ZUR JMK vymezena pouze jako územní rezerva.

    Potud se jedná o dobrou zprávu.  Ta horší část je, že územní rezerva může být při „aktualizaci “ ZUR JMK převedena do návrhových ploch k realizaci. Aktualizace se provádí každé 2 roky.

    MŽP v současné době podniká další kroky na ochranu bonitní půdy viz zde. Prováděcí vyhláška by měla významným způsobem přispět k ochraně půdy.