• Neúcta k času občanů i zastupitelů

    A navíc plýtvání penězi. Tak by se dalo nazvat “skrečované” 3. zasedání Zastupitelstva Města Šlapanice.

    Zasedání bylo totiž ukončeno poté, co nebyl schválen program jednání zastupitelstva. Na zasedání bylo přitomno 9 členů vládnoucí koalice (omluveni byli p. Kouřil, krajský radní Ing. V. Horák a Ing. J. Střechovský). Pro program hlasovali 3 zastupitelé a pokud by se členové vládnoucí koalice nezdrželi hlasování, byl by program přijat a zastupitelstvo by se uskutečnilo.

    Proč členové Rady města a představitelé vládnoucí koalice sestaví program zasedání ZM a pak pro něj sami nehlasují, je zřejmé – neměli dostatek hlasů, aby prosadili “své” body.

    Na zasedání ZM byl zřejmě pozván i JUDr. Ondruš, právní zástupce Města. Jeho hodina stojí naši obec minim. 2000,- Kč, ale zdá se, že peněz má naše obec v určitých případech dost.

    Jedná se o maření času zastupitelů, občanů i mrhání prostředky obce. Že pak nejsou peníze na jiné věci, je jasné – a ti občané, kteří váží svůj čas, aby se na zasedání ZM dostavili, jsou po zásluze za svůj zájem  potrestáni.