• Zastupitelstvo bude vyjadřovat svůj názor na další existenci šlapanického gymnázia

    Na 2.zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 9.2. se budou šlapaničtí zastupitelé vyjadřovat k aktuální situaci 8-letého šlapanického gymnázia.

    Rozhodnutí hejtmana JMK M. Haška,  jako prozatímního zachránce letošních prim v 8-letých gymnáziích JMK,  již bylo se vší pompou ohlášeno ve sdělovacích prostředcích. Tento nekoncepční krok budí jistě spoustu otázek – proč bylo rušení prim Radou JMK bezmyšlenkovitě schváleno, aby teprve po masivním odporu studentů, učitelů, rodičů i např. odborné veřejnosti bylo halasně pozastaveno?

    Pokračovat ve čtení