Ve středu 15. 6. budou zastupitelé na svém 19. zasedání rozhodovat o novém územním plánu města, a to bez rozsáhlých zastavitelných průmyslových ploch. Přijďte se tedy podívat, jak budou zastupitelé rozhodovat. Bez ohledu na politickou příslušnost je nyní na nich, zda budeme pokračovat v chybách, které “nasekali” naši předchůdci nebo dáme našemu městu druhou šanci. Šanci zůstat městem pro život.

Všem zastupitelům a také občanům doporučujeme před jednáním  zastupitelstva navštívit sousední Holubice, kde začal růst “chytrý” logistický park GLP Park Holubice (více zde). Jde o “pouhých” 7 hektarů, které umožnilo holubické zastupitelstvo svým rozhodnutím, jehož dopady si možná velká část z nich neuměla ani představit. Zdevastovanou kvalitní půdu neomluvíme žádným rozvojem, už jen z pohledu mnoha a mnoha nevyužitých brownfieldů v naší republice, které zůstávají ladem. Stal se pro nás zisk jediným měřítkem? 

Při pohledu na devastované rozsáhlé plochy v Holubicích je dobré si uvědomit, že zastupitelé budou svým rozhodnutím – schvalováním nového návrhu ÚP vracet znovu do ploch zemědělské půdy ne pouhých 7hektarů, ale rovnou desítky hektarů. Ty vložili do územního plánu naši předchůdci v roce 1997 a další rozsáhlé plochy o celkové výměře 250 ha (!!!) i s původními plochami se pokusili vložit do nového územního plánu zástupci KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a ODS ještě v roce 2013 (u posledního hlasování se zástupce ODS zdržel). Jednání předchůdců současného zastupitelstva je dobře zdokumentováno a shrnutí si můžete přečíst například ZDE.

Jen díky důslednému odporu občanů organizovaných Čistými Šlapanicemi v petici (2010) a v několika zástupcích veřejnosti k ZUR JMK (2011), návrhu ÚP (2013), ale i konceptu ÚP (2014)  již dávno nestojí. 

Je proto důležité, jak budou nyní zastupitelé hlasovat.

Nový územní plán nemůže vyřešit mávnutím proutku všechny problémy, které v zázemí brněnské aglomerace řešíme.

Nemůže být a není černobílý, to by totiž neodpovídal požadavkům územního plánování na vyvážený rozvoj a byl by snadno napadnutelný. Podstatné je, že nenavrhuje nové rozsáhlé zastavitelné plochy, pouze ponechává část původních (z roku 1998) k dalšímu prověření, zda je město a jeho obyvatelé budou chtít využít nebo ne. 

Přes mnohé námitky je nový plán dobrým startem pro naše město,  aby mohlo znovu začít rozhodovat samo o sobě, bez diktátu holandské společnosti, které jde jen a jen o zisk. 

Naším úkolem je zanechat svým dětem a jejich dětem krajinu, ve které bude možné žít a která je uživí, když to bude nutné. 

Zajeďte se proto podívat na holubický “chytrý park” a pak na hlasování našich zastupitelů na zastupitelstvu.